הרב עופר שרביט

הרב עופר שרביט - שם וגלעין

הרב עופר שרביט

מדוע שם האדם דומה לגרעין בתוך האדמה? הרב עופר שרביט מסביר בקטע קצר ומרתק