הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - רבי מרדכי יפה

הרב הרצל חודר

מדוע ביקש הרב שבמשך עשרה דורות צאצאיו יהיו מכוערים? הרב הרצל חודר בסיפור מפעים על דמותו הנשגבה של רבי מרדכי יפה