x
הרב ברוך רוזנבלום

סוד ה"לשם יחוד" - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

איפה נמצא ספר התורה העתיק בעולם? למה ספרו את עם ישראל בתדירות כזו גבוהה? מי האנשים שהיו מבוזים מאוד בעם ישראל? ומהם פירוש מילות התפילה "לשם יחוד קודשא בריך הוא"?