x
הרב גואל אלקריף

מעלת הייסורים - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

מדוע פנחס היחיד מבני אהרון שלא היה כהן 40 שנה? מתי ברכה ותפילה של גנב קורעת את השמים? תפילת של ילד קטן הפכה עולמות