הרב יצחק פנגר

הרב יצחק פנגר - שווה לוותר

הרב יצחק פנגר

לפעמים אנחנו רבים על שטויות - מה איתך? תהיה אתה המנצח האמיתי. הרב יצחק פנגר בקטע מחזק על מעלת הויתור