הרב ברוך רוזנבלום

סודות מבורא עולם - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

מתי נוצרה הטומאה בעולם? למה אוהב הקדוש ברוך הוא את עם ישראל? ומה הדרך לגרום לכך שתפילה תתקבל?