הרב גואל אלקריף

מעלת השתיקה - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

לימוד מפרה אדומה לכל ישראל. מה היה החטא של משה רבינו במי מריבה? מעשה נפלא של ראש ישיבת לייקווד ענק המידות, וכוחו של לכה דודי בקבלת שבת לישועות גדולות