הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת - שיחו בכל נפלאותיו

הרב יוסף בן פורת

איך נתחזק באמונה שה' אוהב אותנו ומשגיח עלינו? ראש הישיבה, הרה"ג יוסף צ. בן פורת, בהרצאה מיוחדת על פרשת "חוקת" מסביר על החשיבות הגדולה של ההתבוננות בכל הניסים והטובות שה' עושה לנו בכל רגע ורגע