x
הרב ברוך רוזנבלום

המרד הגדול - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

מי היה המוח מאחרי מחלוקתו של קורח? איך קורח נהיה עשיר? כיצד יתכן ש-250 איש מהמרים על חייהם בזמן שהם יודעים שרק אחד ישאר באויר? ומי היו המורדים במשה רבנו?