x
הרב גואל אלקריף

סכנת המחלוקת - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

מה באמת גרם לאישתו של קורח להסית את בעלה לחלוק על משה רבנו? כיצד 3 סוכריות הצילו יהודי מהתבוללות? ומה היה הנס בפתיחת האדמה שבלעה את קורח?