הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - חכם יעקב חיים

הרב הרצל חודר

כיצד הציל הרב שני ילדים מגוי שרוצה להטביעם? הרב הרצל חודר בסיפורים קצרים ומפעימים על בנו של הבן איש חי, חכם יעקב חיים