הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - הזריז ביותר

הרב הרצל חודר

שכר בעולם הזה - אין!! אבל מי שבכל זאת רוצה, איך יכול לקבל? על איזו מידה מושתת עם ישראל? מה ההבדל בין פזיז לזריז, ומי נכשל בזה?