ערוץ הידברות

אחרית הימים בדורנו - עודד הרוש בשיחה אישית עם הרב שמואל אליהו

ערוץ הידברות

עודד הרוש מארח את הרב שמואל אליהו בסמטאות צפת המקראית, לשיחות עומק על סוגיות נוקבות העומדות על הפרק, והפעם – מה התהליך אותו עובר עם ישראל בדרך אל הגאולה, וכיצד באה לידי ביטוי העוצמה הנשית באחרית הימים? צפו בפרק הראשון

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,480 --> 00:00:03,450
:ואבא כל שנה היה אומר לי
?רוצה לבוא איתי למירון

2
00:00:03,600 --> 00:00:06,390
?הוא היה הולך
.כל שנה, כל שנה-

3
00:00:07,590 --> 00:00:11,220
.אני אומר לו: לא, אבא, לא
.עדיף לי ללמוד דף גמרא כזה

4
00:00:11,290 --> 00:00:13,410
,לא אמרתי את המשפט הזה
.אבל זה היה הניגון

5
00:00:14,150 --> 00:00:16,360
אני מתבייש מעצמי
,שאני מספר לך את הסיפור הזה, סליחה

6
00:00:16,370 --> 00:00:17,980
.אבל זה היה הסיפור

7
00:00:18,840 --> 00:00:22,610
:עד ששנה אחת אמרתי לו
.אתה יודע מה? אני השנה נוסע

8
00:00:23,280 --> 00:00:25,880
?אבא שלי אומר לי: אתה רוצה לבוא
.אני אומר לו: כן

9
00:00:27,020 --> 00:00:27,740
,אני בא איתו

10
00:00:30,160 --> 00:00:31,300
.זה היה לפני שהוא היה רב ראשי

11
00:00:32,320 --> 00:00:37,520
,אנחנו ככה הולכים ברגל בדרך העולים
.עוברים דרך כל הדוכנים

12
00:00:38,450 --> 00:00:40,340
...אני מסתכל ככה מהמקום הזה ה

13
00:00:42,220 --> 00:00:44,140
:אני אומר כאילו
?מה כל זה שייך לרשב"י

14
00:00:44,170 --> 00:00:46,030
?כל הדוכנים, כל הבסטות

15
00:00:46,970 --> 00:00:49,390
:אז הוא מסתכל עליי ואומר לי

16
00:00:50,160 --> 00:00:51,730
?אולי אתה לא מסתכל נכון

17
00:00:54,140 --> 00:00:57,060
הרגשתי כבר שאני נכנסתי פה
...לאיזושהי פינה

18
00:00:58,930 --> 00:01:00,130
:אז אני אומר לו
?מה הנכון

19
00:01:01,240 --> 00:01:05,550
הוא אומר: אולי תחשוב איזה גדול הרשב"י
.שאת כולם הוא מצליח למשוך

20
00:01:06,960 --> 00:01:10,340
אני, אתה יודע, אתה מרגיש
שזה רגע מכונן כזה בחיים שלך

21
00:01:11,030 --> 00:01:12,670
...שהופכים לך את הראש ל-180

22
00:01:12,830 --> 00:01:16,890
אז ככה, אתה יודע, פתאום אמרתי
.ענווה" לעצמי"

23
00:01:16,920 --> 00:01:18,960
,לא יודע אם אמרתי את המילה
.אבל זו הייתה תחושת הלב

24
00:01:20,060 --> 00:01:22,570
התחלתי להסתכל על המציאות
.בעיניים האלה

25
00:01:23,730 --> 00:01:26,990
,אנחנו עולים שם לציון
...אתה פתאום מקבל

26
00:01:29,090 --> 00:01:31,110
,אני לא יודע אפילו איך לומר את זה
.כזה אור גדול

27
00:01:32,490 --> 00:01:36,230
בוא נאמר, מאז לא הייתה שנה
,שפספסתי את רבי שמעון

28
00:01:36,720 --> 00:01:39,410
כשאני בדרך כלל מהדר
.כל שנה ללכת פעמיים בל"ג בעומר

29
00:02:15,320 --> 00:02:16,410
כל מי שעיניו בראשו

30
00:02:17,870 --> 00:02:21,330
- רואה שעובר משהו על העם
,לטוב, לרע

31
00:02:21,450 --> 00:02:23,330
-לאן שהרב יבחר לכוון את הדברים

32
00:02:24,500 --> 00:02:26,370
...ותמיד כשאני מסתכל על המציאות הזאת של

33
00:02:27,750 --> 00:02:29,480
,קורה פה משהו, אי אפשר להתעלם

34
00:02:30,550 --> 00:02:34,200
- תמיד אני נזכר במשפט
- שאני לא יודע אם הוא מנחם אותי או לא

35
00:02:34,210 --> 00:02:36,690
."אבל "בעיקבתא דמשיחא חוצפא ישגא

36
00:02:37,380 --> 00:02:41,410
וכאילו תמיד בא לי לשאול
?את השאלה... -למה

37
00:02:41,520 --> 00:02:43,240
?למה? כאילו זה לא יכול לבוא בטוב

38
00:02:43,330 --> 00:02:46,870
זה תמיד חייב לבוא איתנו
?עם איזה קושי מסוים

39
00:02:46,930 --> 00:02:49,860
,אתה יודע שזה, הפסוק הזה
,המימרה הזאת

40
00:02:50,380 --> 00:02:53,200
היא חלק ממשנה שלמה בסוף מסכת סוטה

41
00:02:54,060 --> 00:02:55,520
:שיש שמה ערמה של דברים כאלה

42
00:02:57,410 --> 00:02:59,840
,בן קם באביו"
,בת קמה באימה

43
00:02:59,860 --> 00:03:01,010
,כלה בחמותה"

44
00:03:03,430 --> 00:03:06,420
,יראי החטא יימאסו"
,פני הדור כפני הכלב

45
00:03:07,510 --> 00:03:10,610
,בית הוועד יהיה לזנות"
חוכמת סופרים תסרח

46
00:03:10,980 --> 00:03:12,250
."והאמת תהיה נעדרת"

47
00:03:12,650 --> 00:03:15,540
.מזל שאנחנו זוכרים רק את הסוף
.כן. -וואו-

48
00:03:16,260 --> 00:03:19,920
וזו גמרא שמופיעה בשני מקומות

49
00:03:19,970 --> 00:03:22,570
.וחכמים בונים את זה על נבואות

50
00:03:22,590 --> 00:03:25,780
,זאת אומרת, זה לא סתם חכמים דרשו את זה
,אלה פסוקים מפורשים

51
00:03:26,650 --> 00:03:30,640
שהגאולה מתחילה באיזה
.מה שנראה כמו נפילה

52
00:03:32,770 --> 00:03:33,560
.יש לזה הסבר

53
00:03:34,870 --> 00:03:37,920
.האמת שאנחנו חווים את זה בדורנו
...כאילו, אתה מרגיש לפעמים

54
00:03:38,420 --> 00:03:41,440
?"מה זה "לפעמים
כל התהליך שאנחנו נמצאים עכשיו בארץ ישראל

55
00:03:41,460 --> 00:03:44,430
.'התחיל בגזירת פאות וכו

56
00:03:46,590 --> 00:03:49,390
.אתה הולך ל-70 שנה כאילו אחורה
,אבל יותר מ-70 שנה אחורה-

57
00:03:49,420 --> 00:03:50,190
תדע לך, אפילו

58
00:03:51,910 --> 00:03:55,890
,כל המאה הקודמת בכל העולם
,לא רק בארץ

59
00:03:56,010 --> 00:03:57,980
,הייתה מאה של מרידה גדולה

60
00:03:58,730 --> 00:04:02,060
,של זרקו את כל הדתות
.כולל היהדות

61
00:04:03,040 --> 00:04:07,540
אני זוכר את הימים שבהם עוד בארץ
,"היה אסור לומר "ברוך השם

62
00:04:08,270 --> 00:04:11,680
בוא נאמר, אלא אם כן
.אתה משכבות נמוכות

63
00:04:11,700 --> 00:04:14,210
אבל שרים וזה
,"לא אמרו בחיים "ברוך השם

64
00:04:14,740 --> 00:04:15,560
.עד שבא בגין

65
00:04:16,410 --> 00:04:20,680
.זאת אומרת, זה שיח כזה שהיה
מעצמת הכפירה רוסיה

66
00:04:20,720 --> 00:04:26,960
הייתה אז מעצמת-על
.שנלחמה בכל מה שקשור לדת

67
00:04:26,970 --> 00:04:30,290
,והיא לא הייתה יחידה
...היה גוש מדינות וסין ו

68
00:04:31,880 --> 00:04:34,740
,וזה חלחל גם בעולם כולו
.כל האמירות האלה

69
00:04:35,520 --> 00:04:36,920
?איך זה שייך לגאולה

70
00:04:38,220 --> 00:04:41,710
.אבל יש איזה תהליך מופלא

71
00:04:42,410 --> 00:04:43,380
...אומר אותו

72
00:04:45,580 --> 00:04:48,580
.כתוב, האמת היא
,מי שמסביר אותו ככה במילים

73
00:04:48,630 --> 00:04:50,030
מגדיר את זה במילים
.זה האבן עזרא

74
00:04:50,580 --> 00:04:52,240
,אומר: כשבני ישראל יצאו ממצרים

75
00:04:53,650 --> 00:04:55,700
:אז הוא אומר
?איך זה שהם לא נלחמו במצרים

76
00:04:55,870 --> 00:05:00,560
.הם 600 אלף
.מאחוריהם 600 רכב ברזל

77
00:05:00,600 --> 00:05:01,360
.אחד על אלף

78
00:05:02,250 --> 00:05:05,010
,תסתובבו אחורה
- כל אחד ירים אבן, זרוק

79
00:05:05,050 --> 00:05:06,040
.גמרת את הסיפור

80
00:05:08,550 --> 00:05:13,940
והתשובה - הוא אומר: הם יצאו
.עם נפש שפלה, נפש של עבדים

81
00:05:15,140 --> 00:05:16,000
.הם לא מסוגלים

82
00:05:16,380 --> 00:05:18,840
:לכן אומר להם השם
."ה' ילחם לכם ואתם תחרישון"

83
00:05:19,010 --> 00:05:20,460
.לא צריך, אל תעשו כלום

84
00:05:21,150 --> 00:05:22,680
."לא נחם אלוקים דרך ארץ פלשתים"

85
00:05:23,190 --> 00:05:25,920
.אתם לא מסוגלים להילחם
.אני יודע, אתם נפש עבדים

86
00:05:26,850 --> 00:05:30,460
אני צריך קודם כול
.להפוך אתכם לנפש גבוהה

87
00:05:31,000 --> 00:05:33,110
זאת גם אולי אותה תשובה לאלה שטענו

88
00:05:33,730 --> 00:05:35,710
,למה היהודים לא התקוממו בשואה

89
00:05:35,730 --> 00:05:36,810
.למה זה לא היה דבר... -בדיוק

90
00:05:36,910 --> 00:05:39,300
אחרי 1,900 שנה בגולה קצת קשה

91
00:05:39,360 --> 00:05:40,310
.לזקוף קומה

92
00:05:41,070 --> 00:05:43,420
אז התהליך הראשון
.הוא קודם כול שחרור

93
00:05:44,980 --> 00:05:47,360
,אתה אדם משוחרר
.אתה לא עבד

94
00:05:49,300 --> 00:05:51,010
.ואז הם רוכשים נפש גבוהה

95
00:05:51,050 --> 00:05:54,370
,אבל נפש גבוהה היא, כמו שכולנו יודעים
.חלק ממידותיו של בלעם

96
00:05:57,150 --> 00:05:58,750
יש בזה הרבה סכנה
.בנפש גבוהה

97
00:05:59,330 --> 00:06:02,540
כשעם ישראל משתחרר
וזוקף את הגב שלו

98
00:06:02,590 --> 00:06:07,630
,"אז הוא עושה עגל, "נתנה ראש
."כל מיני, "דתן ואבירם יצאו ניצבים

99
00:06:08,430 --> 00:06:09,690
,זה גורם מרידות

100
00:06:10,450 --> 00:06:13,950
התמודדות לא קלה עם משה
.כל ה-40 שנה במדבר

101
00:06:14,000 --> 00:06:15,300
?...כי זו גאווה או כי

102
00:06:16,380 --> 00:06:22,920
כי אין עליי עול וזה הופך
.את החירות להפקרות לפעמים

103
00:06:24,370 --> 00:06:29,930
אבל כתוב שכשמשה רבנו בא לקב"ה

104
00:06:30,470 --> 00:06:32,720
,אחרי חטא העגל
.הוא אומר לו: ריבונו של עולם, אתה אשם

105
00:06:34,850 --> 00:06:36,310
?מה? כאילו איך הפלת את זה עליי

106
00:06:37,650 --> 00:06:40,650
:אז הוא אומר, כתוב
."כסף הרביתי להם וזהב עשו לבעל"

107
00:06:41,480 --> 00:06:45,060
,אתה, ריבונו של עולם
?נתת להם עבדים, כן

108
00:06:45,600 --> 00:06:46,930
,ערמות של כסף וזהב

109
00:06:48,500 --> 00:06:50,450
?נתת להם את הבגדים של המצרים, נכון

110
00:06:51,450 --> 00:06:54,040
?בא עבד, לובש בגד של מלך, כן

111
00:06:54,780 --> 00:06:57,300
,יש לו תיק פה זהב
.תיק פה כסף

112
00:06:57,730 --> 00:06:58,680
.תחשוב מה היה

113
00:06:59,360 --> 00:07:00,570
למה זה מביא בן אדם

114
00:07:01,400 --> 00:07:03,490
?שבחיים לא ראה שקל בכיס

115
00:07:04,860 --> 00:07:06,970
,פתאום זחה דעתו
.פתאום הוא עושה שטויות

116
00:07:08,480 --> 00:07:10,880
:אומר לקב"ה
,אתה הבאת להם זהב וכסף

117
00:07:11,030 --> 00:07:12,980
,הם לא בנויים לזה
.עשו העגל

118
00:07:13,800 --> 00:07:17,410
אז אתה למעשה אומר
?שחלק מתהליך הגאולה זה שפע

119
00:07:17,670 --> 00:07:21,010
?ברור, מה, זה אני אומר
.כל הנביאים מדברים על זה

120
00:07:21,830 --> 00:07:25,160
אז אנחנו צריכים לשמוח מהשפע
.או להיות מבואסים מהשפע? -הו, הו, הו

121
00:07:25,390 --> 00:07:27,670
:אלוקים אומר
...אני קודם כול

122
00:07:28,320 --> 00:07:31,340
אין מצב שעם ישראל
.ייכנס לארץ ישראל בנפש שפלה

123
00:07:32,570 --> 00:07:34,910
.אני צריך אותו בנפש גבוהה ומתוקנת

124
00:07:36,420 --> 00:07:39,490
:אבל התהליך הוא שהקב"ה אומר
.אני קודם כול נותן להם כסף וזהב

125
00:07:40,660 --> 00:07:41,970
.כך אני מעצים אותם

126
00:07:42,330 --> 00:07:43,820
,נותן להם כוחות, נותן להם עוצמות

127
00:07:43,930 --> 00:07:46,650
למרות שחלק מתהליך ההעצמה

128
00:07:47,030 --> 00:07:48,550
.זה שהם בועטים ועושים שטויות

129
00:07:49,710 --> 00:07:52,880
,אבל בסוף כך יקום דוד המלך
.כך הולכת הקוממיות

130
00:07:55,250 --> 00:07:58,720
אז לכן זה מה שקרה לעם ישראל
.ביציאת מצרים

131
00:07:59,040 --> 00:08:01,290
;השם הרבה להם כסף וזהב
.הם עשו עגל

132
00:08:01,710 --> 00:08:03,290
.משה אומר לקב"ה: אתה אשם

133
00:08:04,330 --> 00:08:05,900
.הם לא בנויים לזה
זה כמו שתיתן למישהו

134
00:08:05,930 --> 00:08:08,240
.שהוא לא רגיל, לזכות בפיס
.אתה יודע מה קורה

135
00:08:08,970 --> 00:08:12,690
,רוב אלה שבאו מאשפתות
- זכו במיליון דולר

136
00:08:13,190 --> 00:08:15,000
?עשו שטויות, נכון

137
00:08:16,030 --> 00:08:18,100
?אבל מה אומר הקב"ה
.אני חייב להעצים אותם

138
00:08:19,370 --> 00:08:21,970
רק כך אפשר להקים
,את בית המקדש

139
00:08:22,090 --> 00:08:24,360
.כך אפשר להקים את ירושלים
כאילו לשפלות קיצונית-

140
00:08:24,490 --> 00:08:27,640
.צריך זקיפת קומה קיצונית. -כן
.או משהו כזה-

141
00:08:27,660 --> 00:08:30,680
זקיפת הקומה מטבעה
:גורמת שטויות

142
00:08:31,090 --> 00:08:33,490
,בן קם באביו"
,"בת קמה באימה, כלה בחמותה

143
00:08:33,890 --> 00:08:36,210
."בועטים, "חוכמת סופרים תסרח

144
00:08:37,000 --> 00:08:42,690
ואחר כך זה מתאזן
.לעוצמה בלי קלקול

145
00:08:43,040 --> 00:08:48,080
?אז איפה אנחנו היום
הו, התהליך הראשון... הרב קלישר כותב-

146
00:08:49,140 --> 00:08:54,360
שהתהליך של הגאולה מתחיל בזה
.שעם ישראל משתחרר

147
00:08:54,390 --> 00:08:55,800
.לא עם ישראל, העולם משתחרר

148
00:08:57,000 --> 00:08:59,770
:שחרור מעבדים
."וקראתם דרור בארץ לכל יושביה"

149
00:09:01,210 --> 00:09:04,570
?כל העולם עומד על שחרור, כן
...שחרור מה

150
00:09:06,260 --> 00:09:07,920
.מהמלכויות שמלכו עליו

151
00:09:09,240 --> 00:09:12,590
...חלק מתהליך השחרור זה גם בעיטה ב
,כמו שחכמינו אמרו

152
00:09:12,600 --> 00:09:16,100
."בעיטה גם ב"חוכמת סופרים תסרח
.אל תגיד לי מה לעשות

153
00:09:17,990 --> 00:09:20,140
.אני לבד מחליט
.אתה לא תגיד לי

154
00:09:20,690 --> 00:09:22,210
,בן קם באביו"
."בת קמה באימה

155
00:09:23,060 --> 00:09:30,190
סוג של מרידה כזאת שמי שרואה אותה בהתחלה
...יכול להתייאש, להתמוטט

156
00:09:30,560 --> 00:09:32,140
.אולי האבא צריך לשנות תקליט

157
00:09:33,060 --> 00:09:35,230
...מה שאתה אומר
...אתה אומר כאילו שהרבנים

158
00:09:35,420 --> 00:09:37,100
,סליחה שאני לוקח את זה למקום הזה

159
00:09:37,130 --> 00:09:38,700
,אבל בתוך עמי אני חי

160
00:09:39,100 --> 00:09:40,880
- 'הרבנים אומרים א', ב', ג

161
00:09:41,080 --> 00:09:43,590
.קיבלו את זה במשך 60-50 שנה

162
00:09:44,140 --> 00:09:49,790
פתאום בעשור האחרון יש חוצפנים
,שמתקוממים כנגד רבנים, כנגד גישות

163
00:09:50,400 --> 00:09:52,940
:ומה שאתה אומר
.בסדר, זה יעבור להם

164
00:09:52,960 --> 00:09:54,540
הרבנים צריכים להמשיך להגיד
.את מה שהם אומרים

165
00:09:55,010 --> 00:09:56,540
?אולי הרבנים צריכים לעדכן תקליט

166
00:09:58,890 --> 00:10:03,390
בוא נאמר, אם אתה רואה
,את התהליך בטווח קצר

167
00:10:04,980 --> 00:10:06,320
.אתה יכול לומר את המשפט הזה

168
00:10:06,570 --> 00:10:07,940
,אם אתה רואה את כל התהליך

169
00:10:09,230 --> 00:10:10,180
.אז אתה לא נבהל

170
00:10:10,480 --> 00:10:12,060
- וזה מה שקרה למשה
.הוא לא נבהל

171
00:10:12,860 --> 00:10:17,710
הוא לא נבהל שהוא רואה את התהליך
כי הוא מבין... יש לו רוחב מבט

172
00:10:17,770 --> 00:10:18,950
.שהוא מבין שזה תהליך

173
00:10:19,480 --> 00:10:25,950
זה כמו שבתור אבא יש איזה גיל
."שהבן שלך אומר לך "לא

174
00:10:26,340 --> 00:10:28,060
,כל מה שתגיד
."הוא יגיד לך "לא

175
00:10:29,120 --> 00:10:32,640
?כן? למה
.הו, הו, סוף סוף הילד שלי גדל

176
00:10:34,310 --> 00:10:38,760
,זה אפילו לא רק כשהוא קטן
.גם כשהוא גדל

177
00:10:39,220 --> 00:10:42,860
,יש שלב של נערות
,שהוא מתנער

178
00:10:43,640 --> 00:10:45,740
.הוא קצת במרידה מסוימת

179
00:10:46,290 --> 00:10:49,420
מה, אלוקים בטעות עשה
.את גיל הנערות? לא

180
00:10:50,230 --> 00:10:54,980
זה חלק מתהליך שבו אדם
,מייצב את הנשמה שלו

181
00:10:55,020 --> 00:10:56,490
.מביא אותה לידי ביטוי
אז הוא קודם כול

182
00:10:56,500 --> 00:10:58,640
מתנער לרגע מכל מה שהוא קיבל

183
00:10:59,060 --> 00:11:02,040
ואז הוא "בחור", הוא בוחר
.את מה שהוא רוצה, את הבחירה שלו

184
00:11:02,550 --> 00:11:07,360
.אותו דבר קורה לעם ישראל
,עם ישראל קיבל שחרור

185
00:11:07,970 --> 00:11:10,930
.שחרור, שוויון זכויות קראו לזה, אמנציפציה

186
00:11:13,280 --> 00:11:14,180
?מה הוא עשה עם זה

187
00:11:15,350 --> 00:11:19,540
...הייתה התבוללות, היה
.אפילו אנשים ש... -כן

188
00:11:20,210 --> 00:11:24,520
קראתי בדיוק לא מזמן
,שבצרפת בעקבות האמנציפציה

189
00:11:24,860 --> 00:11:28,050
,ממש לא מזמן יצא לי להיתקל בזה

190
00:11:28,060 --> 00:11:31,370
שאחד מההוגים הגדולים בצרפת כתב

191
00:11:31,620 --> 00:11:33,900
שנהרות צרפת לנו הם החידקל

192
00:11:33,910 --> 00:11:35,630
.וכאילו כבר אין צורך אפילו בארץ ישראל

193
00:11:35,650 --> 00:11:38,960
עזבו, ממש טוב פה, כאילו אל תייחלו
.לארץ ישראל, זה מיותר. -ברור

194
00:11:39,060 --> 00:11:42,240
...וזה באמת מתאר את מה שאתה
כאילו אתה בועט בכול

195
00:11:42,320 --> 00:11:44,780
.בגלל שכאילו זקפת קומה
.בדיוק-

196
00:11:44,920 --> 00:11:48,890
ואת המשפטים שאתה אומר על צרפת
:אמרו יהודי גרמניה

197
00:11:48,910 --> 00:11:51,580
,אנחנו גרמנים מדת משה
.תרבות גרמניה היא התרבות שלנו

198
00:11:51,860 --> 00:11:55,900
,צריך להבין שחלק ממה שדיברת
,ככה בשתי מילים על הפמיניזם

199
00:11:56,770 --> 00:12:00,220
,הוא גם בא מאותו מקום של להשתחרר

200
00:12:01,010 --> 00:12:02,970
...וזה לא... כאילו זה לא דבר

201
00:12:03,330 --> 00:12:05,980
."בת קמה באימה, כלה בחמותה"

202
00:12:05,990 --> 00:12:07,910
,זה גם המידע של הנשים

203
00:12:08,580 --> 00:12:12,400
שהן רוצות גם כן
,"קראתם דרור"

204
00:12:12,430 --> 00:12:14,250
,גם אני רוצה דרור
."לא רוצה שיהיה לי "בעל

205
00:12:14,270 --> 00:12:18,100
זאת אומרת, אתה מקשר את זה למרד
.ולא לכוחות נפש שרוצים לפרוץ

206
00:12:18,300 --> 00:12:19,810
.לא, בוודאי כן

207
00:12:21,060 --> 00:12:23,620
כתוב: "בימים האלה תקראי לי אישי
."ואל תקראי לי עוד בעלי

208
00:12:24,140 --> 00:12:26,760
?"מה הפירוש "אישי ולא בעלי
,ההפטרה שלי בשבת חתן-

209
00:12:26,890 --> 00:12:32,930
.כן. -כך מסתיימת
."ש"ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך-

210
00:12:33,220 --> 00:12:37,640
זאת קללה. -זו קללה
.שאף אחד לא מייחל לה

211
00:12:38,180 --> 00:12:39,720
.אנחנו משתחררים מהקללה

212
00:12:39,740 --> 00:12:45,740
כמו שנוח הוא מתקן את העולם
,מהאדמה אשר אררה השם בחטא אדם הראשון

213
00:12:46,220 --> 00:12:49,420
יש תהליך של תיקון העולם
,ועד הקומביין ואני לא יודע מה

214
00:12:49,800 --> 00:12:52,860
."והטפטפות, שלא "בזיעת אפך תאכל לחם

215
00:12:53,430 --> 00:12:55,700
.ממשיכים את המהלך של נוח

216
00:12:56,500 --> 00:13:00,260
אותו דבר יש גם פה מהלך שלם
."שתהיה "אשת חיל עטרת בעלה

217
00:13:00,500 --> 00:13:02,300
.כן. -שהיא תהיה כמו כתר לראשו

218
00:13:02,720 --> 00:13:06,240
זה התהליך, זה התהליך
.שמחטא אדם הראשון ועד ימות המשיח

219
00:13:06,640 --> 00:13:11,110
זאת אומרת, העצמאות הזאת, שאנחנו
רואים אותה, לצורך העניין, בקרב נשים

220
00:13:11,130 --> 00:13:14,070
,שדורשות אותה
- שדורשות לפתח איכויות מסוימות

221
00:13:14,080 --> 00:13:19,410
...אתה אומר: זה חלק מתהליך שלם של
.שיש לו פרי וקליפה-

222
00:13:20,440 --> 00:13:22,780
.תודה על ההשלמה
.לא הייתי ממשיך את זה ככה. אוקיי

223
00:13:23,460 --> 00:13:25,850
חלק מתהליך
.שבתהליך הזה יש פרי ויש קליפה

224
00:13:26,180 --> 00:13:31,880
הפרי זה אומר: תעצימי את המקום שלך
.ואל תתחפשי לגבר

225
00:13:33,270 --> 00:13:35,580
תעצימי את המקום שלך
.ואל תתחפשי לגבר

226
00:13:35,940 --> 00:13:37,930
?מהי תחפושת
לא, כי היא חושבת-

227
00:13:37,960 --> 00:13:39,460
,שאם אני אישה
.אז אני נחותה

228
00:13:39,960 --> 00:13:41,800
- אז אם אני רוצה להצליח
.אני צריכה להיות גבר

229
00:13:42,460 --> 00:13:46,400
,כאילו יש פה איזה סולם גברי
.ואני כדי להצליח צריכה להתקדם בו

230
00:13:46,490 --> 00:13:50,090
:בדיוק. -בעוד הרב אומר
.לא, יש סולם משלך, תחשפי אותו

231
00:13:50,240 --> 00:13:52,780
.בדיוק. תעצמי את האישיות שלך

232
00:13:53,830 --> 00:13:58,260
,ואם את מעצימה את האישיות האישית שלך
.האישיות שלך יכולה להביא גאולה לעולם

233
00:13:59,270 --> 00:14:03,120
כי מי שהוציא את עם ישראל ממצרים
,זה לא העוצמה הגברית, אלא העוצמה הנשית

234
00:14:04,920 --> 00:14:06,000
.שהן, היה להן כוח

235
00:14:06,040 --> 00:14:09,600
,מי שהוציא את רבי עקיבא מהמקום שלו
- מאותו עקיבא

236
00:14:10,040 --> 00:14:11,450
.זה העוצמה הנשית

237
00:14:11,680 --> 00:14:14,160
.אז אני אשאל שאלה קשה
.הרב היה שריונר

238
00:14:15,120 --> 00:14:16,580
?אני צודק בהיסטוריה
.אכן, כן-

239
00:14:16,590 --> 00:14:19,780
?איפה, דרך אגב
.באיזו חטיבה? -9

240
00:14:19,860 --> 00:14:22,290
.אני גם הייתי שריונר, דרך אגב
.הייתי ב-401

241
00:14:22,880 --> 00:14:27,590
ואני מודה שהשיח הזה של נשים בטנקים

242
00:14:28,010 --> 00:14:31,010
.הוא משהו שהוא... -קצת הזוי

243
00:14:31,120 --> 00:14:36,170
,הוא... אני הייתי מפקד טנק
אני יודע שהייתי מתקשה לתפקד

244
00:14:36,210 --> 00:14:37,330
.עם צוות כזה

245
00:14:39,220 --> 00:14:43,800
אבל בתוך משל הסולם
,הגברי והנשי

246
00:14:44,210 --> 00:14:48,970
זה סולם גברי או שאולי זה חלק
?מעדכון התקליט שאנחנו צריכים לעשות

247
00:14:49,960 --> 00:14:52,220
מכיוון שאנחנו לא מעצימים
,מספיק את האישה

248
00:14:52,530 --> 00:14:55,180
אז היא חושבת שבשביל להעצים
,היא צריכה להיות גבר

249
00:14:56,340 --> 00:15:00,120
?ללבוש מכנסיים, לצורך העניין, כן
להתחזות לגבר

250
00:15:00,820 --> 00:15:01,870
.ולדבר כמו גבר

251
00:15:03,050 --> 00:15:07,730
,וצריך לומר לה: גברת
.יש בך עוצמות לא פחות מהגברים

252
00:15:10,270 --> 00:15:13,210
:לא לחינם חכמינו אמרו
.נשים קיבלו תורה לפני הגברים

253
00:15:14,190 --> 00:15:17,570
,זה לא משהו זמני
.זה משהו פנימי

254
00:15:17,580 --> 00:15:19,200
.יש להן משהו בנפש יותר חזק

255
00:15:19,530 --> 00:15:22,670
עזרת נשים בבית מקדש
.הייתה יותר גדולה מעזרת הגברים

256
00:15:23,510 --> 00:15:25,390
.לא לחינם
,זה לא עניין של מקום

257
00:15:25,410 --> 00:15:26,820
.זה גם עניין של מקום רוחני

258
00:15:28,460 --> 00:15:30,890
"כשבני ישראל רצו "לתת ראש
,לחזור למצרים

259
00:15:31,250 --> 00:15:34,800
:זכרנו", זכרים"
,"זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים"

260
00:15:34,850 --> 00:15:38,500
.הן אמרו: לא, אנחנו רוצות קדימה
."נקבה שכרך עלינו ואתנה"

261
00:15:38,510 --> 00:15:41,110
,הן רוצות את ארץ ישראל
.הן מושכות את כולם לארץ ישראל

262
00:15:41,850 --> 00:15:46,970
...הן, יש להן
.זו תכונה אימהית

263
00:15:48,400 --> 00:15:50,500
.אתה יודע, אני אזכיר לך משהו

264
00:15:52,120 --> 00:15:52,960
?באיזה גיל הילדים שלך

265
00:15:53,930 --> 00:15:55,940
.שש, שלוש וחצי שנה

266
00:15:56,080 --> 00:15:58,400
?אז בוא נלך על החצי שנה, בסדר
.אני איתך-

267
00:15:59,360 --> 00:16:01,160
,כשאשתך מחזיקה את החצי שנה ביד

268
00:16:01,480 --> 00:16:04,900
,היא אומרת: איזה גאון
.איזה חכם, איזה יפה

269
00:16:04,940 --> 00:16:05,910
?אני אובייקטיבית, נכון

270
00:16:07,470 --> 00:16:09,540
:ואתה מסתכל, אתה אומר
?מה היא אומרת

271
00:16:10,580 --> 00:16:11,950
.לא נעים לי לבאס אותה

272
00:16:14,070 --> 00:16:15,020
?אבל מה, היא משקרת

273
00:16:15,700 --> 00:16:17,730
?הרי אימא בריאה ככה מדברת, נכון

274
00:16:18,680 --> 00:16:25,090
למה? יש לה כוח אימהי
.שרואה את הפוטנציאל

275
00:16:29,400 --> 00:16:31,520
בלי האימא הזאת
.הוא לא יגדל, הילד

276
00:16:31,820 --> 00:16:33,960
.הוא לא יממש אפילו את הפוטנציאל
.הוא לא יממש את הפוטנציאל שלו-

277
00:16:34,750 --> 00:16:37,540
יש לה כוח טבעי כזה שהיא רואה את העתיד

278
00:16:39,520 --> 00:16:40,320
.והיא רואה אמת

279
00:16:41,260 --> 00:16:43,360
- רחל רואה את עקיבא
.היא רואה את רבי עקיבא

280
00:16:43,720 --> 00:16:45,760
:אבא שלה אמר לה
.זה בור ועם הארץ

281
00:16:45,770 --> 00:16:47,130
:היא אומרת לו
?אתה לא רואה את רבי עקיבא

282
00:16:47,550 --> 00:16:48,980
.הם לא מתקשרים בכלל

283
00:16:50,340 --> 00:16:53,390
:הנשים במצרים אומרות
?אתן לא רואות את הגאולה

284
00:16:53,410 --> 00:16:54,150
.בואו נכין תופים

285
00:16:54,240 --> 00:16:55,860
.אמרו: מה את מדברת? פרעה

286
00:16:57,290 --> 00:16:59,820
?אז אולי זאת בכלל התרסה שלמה

287
00:17:00,990 --> 00:17:04,790
אתה למעשה נותן פה זכות גדולה
.על עם ישראל, בפרט על נשות ישראל

288
00:17:04,810 --> 00:17:07,920
אתה אומר: יש פה מקום אמיתי
.שממנו אתן צועקות

289
00:17:07,930 --> 00:17:11,030
.הוא רק מקבל לבוש לא נכון. -לגמרי

290
00:17:11,070 --> 00:17:14,320
.אז אני מחזיר את הכדור אליכן
,אז תאירו את האור הזה

291
00:17:14,350 --> 00:17:17,650
.תאירו את האור שהוא כרגע חשוך

292
00:17:18,610 --> 00:17:22,130
זאת אומרת, אני אגיד
.מה אני בא בתביעה

293
00:17:23,350 --> 00:17:25,610
:יש פה נשים שאומרות
.אני רוצה לבוא לידי ביטוי

294
00:17:26,270 --> 00:17:27,770
.וואלה, צודקות לגמרי

295
00:17:28,030 --> 00:17:30,090
.אז תעזור לי לבוא לידי ביטוי
...אז אני אספר לך-

296
00:17:30,120 --> 00:17:31,860
.תצמיחו עולם רבניות
.הו, הו-

297
00:17:32,590 --> 00:17:35,500
.מדריכות. -הו
.נשות רוח-

298
00:17:36,030 --> 00:17:39,330
,אבל הכול מתקיים, כנראה
.בעיניהן במודל גברי

299
00:17:39,400 --> 00:17:42,220
.אתה צודק לגמרי

300
00:17:42,690 --> 00:17:45,500
אני חושב שהאמירה שאתה אומר
.היא אמיתית ונכונה

301
00:17:46,760 --> 00:17:50,360
,אנחנו בכל אופן פה, בצפת

302
00:17:50,700 --> 00:17:52,340
.אשתי הקימה מדרשה לבנות

303
00:17:52,750 --> 00:17:55,500
,לקחה מדרשה שכבר הייתה קיימת
נתנה לה עוצמה

304
00:17:56,140 --> 00:17:57,150
,ברוח הדברים שאתה אומר

305
00:17:57,980 --> 00:18:00,580
,ברוח של עוצמה נשית
כאילו להעצים את הכוח הנשי

306
00:18:00,650 --> 00:18:02,920
.שהוא רואה את הנולד

307
00:18:03,010 --> 00:18:04,990
וגם חשוב שזה ייעשה
,על ידי נשים, לדעתי

308
00:18:05,030 --> 00:18:07,430
- כי באות הנשים

309
00:18:07,460 --> 00:18:09,020
- אתה יכול להגיד ממקום נכון, לא נכון

310
00:18:09,030 --> 00:18:11,210
באותו ואומרות: הגבר אומר לי

311
00:18:11,230 --> 00:18:12,610
?אילו כוחות קיימים בי

312
00:18:12,880 --> 00:18:15,120
אני רוצה לשמוע מישהי
.שמבינה אותי. -נכון

313
00:18:15,160 --> 00:18:17,560
מישהי שמזדהה עם המקום שלי
.והיא תדבר אליי

314
00:18:17,820 --> 00:18:21,400
אבל אנחנו צריכים להבין
שאנחנו בתהליך שעוד לא הגענו לשיאו

315
00:18:22,240 --> 00:18:23,830
,וזה תהליך, אגב
.שקורה בכל הארץ

316
00:18:23,870 --> 00:18:29,120
יש כנסי נשים. אני מגיע
,לכנסי נשים בירושלים של אלפי נשים

317
00:18:29,880 --> 00:18:32,610
שבאות כמה ימים
.בצימאון גדול

318
00:18:32,610 --> 00:18:35,360
,לא תגיד רק בירושלים
.יש את זה גם בתל אביב וגם בחיפה

319
00:18:35,860 --> 00:18:39,560
ואתה רואה מדרשות מכל הארץ
...שזה לא לימוד

320
00:18:40,240 --> 00:18:41,660
,'נותנים להן מוסר וכו

321
00:18:42,390 --> 00:18:46,230
.אלא מעצימים את המקום המיוחד שלהן

322
00:18:46,850 --> 00:18:51,930
אני רואה בזה... שמח על כל
.מקום כזה, שמח מאוד

323
00:18:52,660 --> 00:18:54,280
ואני אומר גם לבנות שלי

324
00:18:55,000 --> 00:18:56,760
:ולתלמידות פה במדרשה

325
00:18:56,940 --> 00:19:00,490
תדעו לכן שבדור הבא
,זה יהיה פי שניים, פי שניים ופי יותר

326
00:19:01,070 --> 00:19:03,030
,ואתן תצטרכו להיות אלה שמעצימות

327
00:19:03,870 --> 00:19:06,400
.מעצימות את הנשים
?מה יהיה פי שניים ויותר-

328
00:19:06,420 --> 00:19:08,450
?...אתה יכול
,יותר פי שניים צימאון-

329
00:19:08,530 --> 00:19:10,520
,הנשים ירצו יותר עוצמה

330
00:19:11,160 --> 00:19:13,940
ואם לא ניתן להן
,את העוצמה הרוחנית הנכונה

331
00:19:13,970 --> 00:19:15,940
.אז הן ילכו לבורות נשברים
.להיות מנותב, כן-

332
00:19:16,820 --> 00:19:17,610
.יתחפשו לגברים

333
00:19:18,360 --> 00:19:21,750
,אנחנו בצפת, פה היה האר"י ז"ל
.היה רבי חיים ויטאל

334
00:19:23,230 --> 00:19:23,690
,הוא אמר: דע לך

335
00:19:23,690 --> 00:19:24,730
?אתה רוצה להבין דברים גדולים

336
00:19:25,800 --> 00:19:26,430
.בלי כעס

337
00:19:29,480 --> 00:19:32,490
?מה זה בלי כעס
...אל תשים את עצמך איך ש

338
00:19:32,660 --> 00:19:35,680
."אני אתחנן לאלוקים איך זה צריך להיות"
.תקשיב מה אלוקים אומר לך

339
00:19:36,470 --> 00:19:38,610
,קבל. אלוקים מוליך מהלך

340
00:19:40,150 --> 00:19:42,440
.מהלך של העצמת כל הבריאה כולה

341
00:19:42,880 --> 00:19:46,080
,אתה רואה שזו עוצמה טכנולוגית
,עוצמה חברתית

342
00:19:46,570 --> 00:19:48,350
?אתה רואה שהעולם הולך ומתעצם, נכון

343
00:19:49,320 --> 00:19:50,960
.גם עוצמה אישית

344
00:19:52,110 --> 00:19:54,980
ובעוצמה הזו לפעמים
.יש פרי ויש קליפה

345
00:19:55,600 --> 00:19:59,300
הפרי זה העוצמה
...והקליפה היא ה

346
00:19:59,570 --> 00:20:02,830
.החלק שצריך לקלף
.בדיוק, החלק שצריך לקלף-

347
00:20:03,250 --> 00:20:05,660
,ויש פה תהליך שאנחנו צריכים לשמוח בו

348
00:20:05,790 --> 00:20:06,720
.לא לכעוס עליו

349
00:20:07,610 --> 00:20:11,160
.לשמוח בו ולהצמיח אותו למקום חיובי

350
00:20:11,180 --> 00:20:13,500
.כשאתה תצמיח את הפרי, הקליפה ממילא תיפול

351
00:20:14,290 --> 00:20:16,010
.אף אחד לא אוכל קליפה, כולם אוכלים פרי

352
00:20:16,400 --> 00:20:18,710
,למעשה, אתה אומר פה להורים, למחנכים

353
00:20:18,840 --> 00:20:20,270
:לכולם במעין משפט

354
00:20:20,930 --> 00:20:22,940
,אם זה קורה ב-ד' אמותיכם - תשמחו

355
00:20:23,230 --> 00:20:25,050
.רק תנתבו את זה למקום הנכון. -ברור

356
00:20:25,080 --> 00:20:26,350
.אל תילחצו מזה. -ברור

357
00:20:27,390 --> 00:20:27,930
.תודה