הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - אלישע הנביא

הרב אליהו עמר

מי היה אלישע הנביא? למה יש צרעת במקום שיש בו גאוה? הרב אליהו עמר על אחד המאורעות שגרמו למהפך גדול ביחסים הבינלאומיים של עם ישראל

(אורך 4:41)