x
הרב יצחק פנגר

הרב יצחק פנגר - המפתח אל הלב

הרב יצחק פנגר

אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להשתנות, אבל משהו תוקע אותנו. הרב יצחק פנגר מציג שיטת עבודה מעשית שתסייע לנו לעשות מהפך משמעותי בחיים

תמלול ההרצאה

1
00:00:05,580 --> 00:00:06,800
.שלום לכולם, ערב טוב

2
00:00:11,510 --> 00:00:14,810
:היה פעם אדם שהגיע לרב שלו ואמר
.תקשיב, נמאס לי מהחיים

3
00:00:15,520 --> 00:00:18,120
,תכלס, בינינו
.עזוב אותך, אין לי כוח יותר

4
00:00:18,970 --> 00:00:21,320
,הכול על הפנים
,הכול אותו דבר

5
00:00:21,590 --> 00:00:22,730
,שום דבר לא משתנה

6
00:00:23,530 --> 00:00:25,950
.אין לי כלום, כלום בחיים
.תקשיב, אין לי כלום

7
00:00:26,140 --> 00:00:28,860
.אין לי... די, אין לי בשביל מה לחיות
.אין לי בשביל מה לחיות, נמאס לי

8
00:00:29,750 --> 00:00:32,000
.אמר לו הרב: אוקיי, בלי לחץ
.שמעתי, בסדר

9
00:00:32,630 --> 00:00:35,310
,בוא ניקח דף
.נחצה אותו לשניים

10
00:00:36,440 --> 00:00:41,290
.עמודה ימנית - מה שיש לך בחיים
,עמודה שמאלית - מה שאין לך

11
00:00:41,740 --> 00:00:44,770
,מה שלקחו לך, מה שנאבד לך
.מה ששעמם לך, לא יודע מה

12
00:00:45,660 --> 00:00:46,820
.טוב, אז בוא נתחיל", הוא אומר לו"

13
00:00:47,150 --> 00:00:49,450
:ואז הרב אומר לו
?מתי אשתך עזבה אותך

14
00:00:51,160 --> 00:00:52,780
.אמר לו: אשתי לא עזבה אותי

15
00:00:53,400 --> 00:00:56,010
.דווקא היא סבבה כאילו
?למה ללכלך

16
00:00:56,980 --> 00:01:00,830
.אז אמר לו: אוקיי, הנה דבר ראשון יש לך
.אשתך לא עזבה אותך, יפה

17
00:01:01,630 --> 00:01:02,690
?באיזה כלא הילדים שלך

18
00:01:05,040 --> 00:01:07,350
?תגיד, אתה נורמאלי
?מה, אתה פותח פה להוא

19
00:01:08,360 --> 00:01:10,620
.מה, הם לא בכלא, חס ושלום
.יש לי ילדים טובים

20
00:01:10,840 --> 00:01:12,300
.אה, יש לך ילדים טובים
.בלי עין הרע

21
00:01:13,060 --> 00:01:14,630
?מה עם הדיאליזה
?סבבה

22
00:01:16,840 --> 00:01:17,680
?או הטחורים

23
00:01:18,790 --> 00:01:21,590
,ואז הוא אומר: אוקיי, הרב, הרב
.בסדר, תירגע

24
00:01:21,670 --> 00:01:23,070
...גם כן הפה שלך אתה

25
00:01:25,910 --> 00:01:28,070
כל אחד מאיתנו בסך הכול
.יש לו הרבה דברים על מה להודות

26
00:01:29,770 --> 00:01:32,720
?רק מה
.יש דברים שהם לא הכי טובים

27
00:01:32,810 --> 00:01:36,230
.בואו נשים עליהם את האצבע
.אי אפשר להתכחש אליהם

28
00:01:37,760 --> 00:01:41,420
השבוע יצא לי לעבוד
,עם איזשהו רעיון מעניין

29
00:01:42,680 --> 00:01:46,490
שאנחנו ניקח אותו כרעיון עיקרי
,של השיחה שלנו

30
00:01:46,500 --> 00:01:49,170
אבל אנחנו כמובן נפתח את זה
.לזוויות שלנו

31
00:01:49,290 --> 00:01:52,930
זו בעצם שיטת עבודה
.שנקראת "העבודה" של ביירון קייטי

32
00:01:54,130 --> 00:01:56,090
.רעיון נחמד, רעיון נחמד

33
00:01:56,100 --> 00:01:59,040
האישה הזאת היא עצמה
.עברה חיים מאוד קשים

34
00:01:59,070 --> 00:02:02,690
.זאת אומרת, לכאורה הכול נחמד
.בא לאישה... "בא לאישה"... כאילו היא האישה

35
00:02:03,250 --> 00:02:08,090
,ילדים, פתאום אלכוהוליסטיות
.שפל מדרגה

36
00:02:09,190 --> 00:02:11,710
,מגרדת אשפתות
.מגרדת אשפתות

37
00:02:12,900 --> 00:02:14,920
עכשיו, גם אדם שהוא מבין
...שהוא לא בסדר, אתה יודע

38
00:02:15,090 --> 00:02:17,670
,היה אחד שהיה אלכוהוליסט
.קם בבוקר אחרי שהוא רב עם אשתו

39
00:02:17,730 --> 00:02:21,600
,הוא קם בבוקר, כולו הפוך, מגעיל לו
.הוא רואה את כל בקבוקי הבירה על השולחן

40
00:02:22,600 --> 00:02:25,640
,הוא לוקח בקבוק בירה אחד ריק
,פוף! זורק אותו על הגדר

41
00:02:25,670 --> 00:02:27,660
אומר: אתה אשם בזה
.שרבתי עם אשתי אתמול

42
00:02:28,150 --> 00:02:30,180
,לוקח עוד בקבוק
.פוף! מפוצץ אותו

43
00:02:30,200 --> 00:02:32,540
אתה אשם בזה
.שאין לי קשר טוב עם הילדים שלי

44
00:02:33,040 --> 00:02:35,120
:בקבוק שלישי, פוף! מפוצץ אותו

45
00:02:35,180 --> 00:02:37,670
אתה אשם בזה
.שאין לי עבודה מסודרת

46
00:02:37,810 --> 00:02:39,580
,בא לבקבוק רביעי
.רואה מלא

47
00:02:40,090 --> 00:02:41,330
.טוב, אתה לא היית בעסק
...שם אותו

48
00:02:44,160 --> 00:02:45,850
זאת אומרת, אנחנו יודעים
,שאנחנו לא בסדר

49
00:02:46,900 --> 00:02:49,990
,אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להשתנות
,אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לשפר את המצב

50
00:02:50,010 --> 00:02:52,440
.ויש מה לשפר
.יש מה לשפר, מלא

51
00:02:53,310 --> 00:02:55,140
,אבל משהו תוקע אותנו
.משהו עוצר אותנו

52
00:02:55,850 --> 00:02:58,890
והיום אנחנו נלמד
,את השיטה הזאת של העבודה

53
00:02:59,330 --> 00:03:00,040
.רעיון יפה

54
00:03:01,100 --> 00:03:03,660
,ניקח את זה כמובן לחיים שלנו
.לצד היהודי גם

55
00:03:04,270 --> 00:03:07,410
,אני אפתח ב-12 יסודות
.שזה לא קשור לשיטה

56
00:03:07,470 --> 00:03:10,580
זה סתם אני במהלך העבודה
.רשמתי לעצמי

57
00:03:11,430 --> 00:03:14,320
שנים עשר יסודות
,ואז ארבע שאלות, שהן בעצם העבודה

58
00:03:14,630 --> 00:03:16,320
.ונצא מפה עם משהו מעשי

59
00:03:17,360 --> 00:03:19,680
.אז נקודה ראשונה: 12 יסודות

60
00:03:20,650 --> 00:03:24,960
היסוד הראשון: כמות הסבל
.שאדם עובר היא אופציה

61
00:03:26,150 --> 00:03:29,220
.סבל כל אחד מאיתנו עובר
.אין אחד שמשוחרר מזה

62
00:03:29,760 --> 00:03:32,790
.אתם יכולים לראות אנשים ברחוב
...אף אחד לא כאילו: אהה

63
00:03:33,630 --> 00:03:35,420
!חיים מדהימים

64
00:03:36,250 --> 00:03:38,690
,אין כזה דבר
.אין כזה דבר

65
00:03:38,800 --> 00:03:40,750
....כל אחד מאיתנו
,שלא יהיה לנו את זה

66
00:03:40,760 --> 00:03:45,280
,אבל כל אחד מאיתנו
.יש לו פינה חמה בלב לסבל

67
00:03:46,650 --> 00:03:49,170
- כמה אתה תסבול
.זו כבר אופציה

68
00:03:49,450 --> 00:03:51,520
בסדר? זו נקודת מוצא מאוד חשובה

69
00:03:51,730 --> 00:03:55,030
להבין שגם אם אדם סובל
הוא לא בהכרח חייב לסבול

70
00:03:55,050 --> 00:03:56,110
.כמו שהוא סובל באמת

71
00:03:56,790 --> 00:04:00,130
,כי הרבה מהסבל, תכף נלמד
שייך אלינו

72
00:04:00,490 --> 00:04:02,810
.ולא שייך למציאות באמת האובייקטיבית

73
00:04:03,110 --> 00:04:05,620
?אנחנו נוהגים להוסיף על הסבל, בסדר

74
00:04:07,070 --> 00:04:08,840
?למה אנחנו סובלים
.דבר שני

75
00:04:09,150 --> 00:04:11,540
היסוד השני: אנחנו סובלים
,בגלל שאנחנו מתווכחים עם ההווה

76
00:04:12,370 --> 00:04:14,470
.אנחנו מתווכחים עם מה שיש

77
00:04:15,230 --> 00:04:18,520
לא מוכנים לקבל ולאהוב
.את מה שיש

78
00:04:19,270 --> 00:04:19,930
.לא טוב לנו

79
00:04:21,090 --> 00:04:25,090
...הנה, אני לקחתי את הילדים שלי בחופש ב
.לא בחול המועד, גם בחול המועד זה היה

80
00:04:25,680 --> 00:04:27,450
."לקחתי את הילדים שלי ל"תנו לחיות לחיות

81
00:04:29,110 --> 00:04:29,590
.כן

82
00:04:30,850 --> 00:04:34,370
.התרגשתי מאוד
.הילדים שלי רוצים לגדל בעלי חיים

83
00:04:34,480 --> 00:04:37,250
.עכשיו, כבר גידלנו את כולם, חאלס
.אוקיי? חאלס

84
00:04:38,060 --> 00:04:40,820
יש לנו עוד שאריות
של תוכי ודגים

85
00:04:40,850 --> 00:04:43,010
ויש לנו שאריות
.מכל מיני דברים שאני מגדל

86
00:04:44,060 --> 00:04:45,590
?אתה מבין
.לא, כי זה נופל עליי אחרי זה

87
00:04:45,720 --> 00:04:49,180
,יש לנו תוכי עכשיו חדש
.דוברמן", אני אומר לך"

88
00:04:49,910 --> 00:04:51,610
.דוברמן
.הוא לא סובל אותי

89
00:04:52,730 --> 00:04:55,220
.רק את הבן שלי הגדול
.בוא'נה, דוברמן אני אומר לך

90
00:04:56,600 --> 00:04:57,320
...כל פעם שאני בא אליו

91
00:04:58,810 --> 00:05:02,090
!בא לי להגיד לו: שב בשקט
?מי מאכיל אותך פה? מי מפרנס אותך? מי

92
00:05:02,780 --> 00:05:04,190
...תנבח על מישהו אחר, יא

93
00:05:04,940 --> 00:05:08,500
,בסדר, אין בעיה, בסדר
,יש גרורות של בעלי החיים של הילדים

94
00:05:08,520 --> 00:05:11,210
.אבל הפסגה אצלנו היא כלב

95
00:05:11,700 --> 00:05:13,660
,אין לנו
,אבל יש לי ילדים, בלי עין הרע

96
00:05:14,100 --> 00:05:15,170
,ואף אחד לא יצא איתו
.רק אני

97
00:05:15,900 --> 00:05:17,020
.אז יש גבול לכל תעלול

98
00:05:18,440 --> 00:05:19,890
אז לקחתי את הילדים שלי
."ל"תנו לחיות לחיות

99
00:05:20,510 --> 00:05:23,190
.מה זה התרגשנו
.זה כל כך חמוד, באמת

100
00:05:23,760 --> 00:05:25,410
.יש לנו ליד הבית
.לא ידעתי את זה אף פעם

101
00:05:25,510 --> 00:05:27,400
.יש לנו ליד הבית
.זה בית מחסה לכלבים

102
00:05:27,720 --> 00:05:30,090
...עכשיו, זה כמו כאילו מרכז ל

103
00:05:30,700 --> 00:05:32,550
.לא רוצה להשוות את זה למשהו
,אתה יודע

104
00:05:32,980 --> 00:05:36,450
.כל הכלבים הכי מסכנים בעולם
,זה בלי רגל, זה בלי זנב

105
00:05:36,470 --> 00:05:37,890
.זה כאילו כולו ככה

106
00:05:38,230 --> 00:05:42,510
,זה כל מיני כלבים שכאילו, יאללה, אחי
.אף אחד לא רוצה אותם. בגדול הם שם

107
00:05:42,880 --> 00:05:45,030
עכשיו היפה בזה שזה
,"נו קיל"

108
00:05:45,130 --> 00:05:46,280
.כאילו לא הורגים אותם

109
00:05:46,960 --> 00:05:48,750
,כאילו, יאללה חאלס
.הוא כבר פה איזה 12 שנה

110
00:05:49,480 --> 00:05:51,370
.תזריק לו ושלח אותו לגן עדן
?מה אכפת לך

111
00:05:52,080 --> 00:05:54,160
.לא, אין כזה דבר
,וזה יפה, יש בזה משהו חמוד

112
00:05:54,350 --> 00:05:55,240
.בסדר? יש בזה משהו חמוד

113
00:05:57,000 --> 00:05:59,160
.לא ניכנס לקטע אם זה רצוי, לא רצוי

114
00:05:59,960 --> 00:06:02,020
כי יש אנשים שמרדימים בסופו של דבר
את בעלי החיים שלהם

115
00:06:02,120 --> 00:06:03,300
.כי הם לא יכולים כבר לטפל בהם

116
00:06:03,510 --> 00:06:06,560
:אז שלא עכשיו ירביצו לעצמם
,אני רצחתי אותו" וזה"

117
00:06:06,880 --> 00:06:07,730
...הנשמה שלו תבוא בלילה

118
00:06:11,420 --> 00:06:13,080
מן הסתם עשית לו טובה
,אם הוא סובל

119
00:06:13,110 --> 00:06:14,110
.בסדר? בואו נהיה אמיתיים

120
00:06:15,010 --> 00:06:18,840
,אדם שסובל
יש סיבה לסבל

121
00:06:19,060 --> 00:06:22,150
,ויש "תמורה", נקרא לזה כביכול
.לייסורים שאדם עובר

122
00:06:22,470 --> 00:06:26,530
על פי היהדות יש תכלית לייסורים
.מעבר לכפרת עוונות והזדככות הנפש

123
00:06:26,800 --> 00:06:29,930
,גם שהגוף סובל
גם השנייה האחרונה

124
00:06:29,950 --> 00:06:31,800
?היא חשובה לאין ערוך, בסדר

125
00:06:32,180 --> 00:06:34,210
,לבעלי חיים
,בלי לפגוע בהם, כאילו

126
00:06:34,750 --> 00:06:36,740
,זה לא שכאילו יש לו ייסורים
.אז מתכפרים לו העוונות

127
00:06:36,960 --> 00:06:37,930
?מה אתה רוצה ממנו, מסכן

128
00:06:38,380 --> 00:06:41,220
...אם הוא סובל, כבר אין
.אתה יודע. זהו, לא אמרתי מה לעשות

129
00:06:42,380 --> 00:06:44,680
,"אבל שם זה "נו קיל
.זה מאוד יפה לראות את זה

130
00:06:46,120 --> 00:06:48,770
ואחד הקטנים אצלי
.קיבל כלב

131
00:06:49,050 --> 00:06:50,370
.הם בהתחלה הביאו לי גורים כאלה

132
00:06:50,430 --> 00:06:53,210
...ובוא'נה, הגורים משתוללים ולא

133
00:06:53,220 --> 00:06:54,620
.הם הוציאו את הילדים שלי לטיול

134
00:06:56,140 --> 00:06:58,410
,"ואז הבן שלי קיבל כלב "פילי

135
00:07:00,780 --> 00:07:02,060
,גרוטאה בן 10

136
00:07:03,150 --> 00:07:04,670
.מה זה מתוק אבל

137
00:07:05,090 --> 00:07:08,440
,כאילו, הכוונה זה לא כלב גזעי
.כולו מעורב עם כל מיני דברים בעולם

138
00:07:08,450 --> 00:07:12,280
,חלק זה "פקינז", אתה יודע
...זה שנתקע במכוניות ונשאר עם האף

139
00:07:12,900 --> 00:07:15,940
.מה זה מתוק אבל
.והילד שלי היה כל כך מבסוט ממנו

140
00:07:16,090 --> 00:07:17,460
..."זהו, "פילי, פילי

141
00:07:18,210 --> 00:07:20,570
עכשיו, לא לקחנו אותו הביתה
.כי עם כל הכבוד

142
00:07:21,540 --> 00:07:26,120
:אבל הבן שלי אחרי איזה יומיים
?אבא, מה עם פילי

143
00:07:26,210 --> 00:07:27,900
,בוא נלך לפילי
.נביא את פילי

144
00:07:28,300 --> 00:07:30,540
?מי גרם לו את הצער הזה עכשיו 
...בסדר? אני בכוונה

145
00:07:31,010 --> 00:07:33,600
.הוא עכשיו יומיים הצטער
?מי גרם לו את הצער

146
00:07:33,890 --> 00:07:37,020
.הכלב
?הכלב? מה אתה מאשים את הכלב-

147
00:07:37,030 --> 00:07:38,400
?מה אתה רוצה
.תרדים אותו. סתם

148
00:07:38,740 --> 00:07:40,000
?מה? מה אשם הכלב

149
00:07:41,360 --> 00:07:45,280
,היה פעם איזה אחד נכנס למסעדה
.רואה איזה כלב ככה שוכב על הרצפה

150
00:07:45,290 --> 00:07:48,190
:אז שואל את זה שיושב ליד הכלב
?הכלב שלך נושך

151
00:07:48,270 --> 00:07:48,830
.אמר: לא

152
00:07:48,940 --> 00:07:49,850
...בא ללטף אותו, פתאום הכלב

153
00:07:50,410 --> 00:07:52,440
.אה! אה! אה! אמרת שהוא לא נושך
.אבל זה לא הכלב שלי-

154
00:07:55,580 --> 00:07:57,950
.אתה מבין? אין לך מה להצטער

155
00:07:58,670 --> 00:08:00,940
,וגם אם זה הכלב שלך
יש את התמונות האלה

156
00:08:00,950 --> 00:08:02,770
.של הבעלים דומים לכלבים
?אתם מכירים את זה

157
00:08:04,490 --> 00:08:06,400
.היו איזה שני חבר'ה הולכים עם כלבים
.אולי אתם מכירים את זה

158
00:08:06,420 --> 00:08:07,680
,הולכים עם כלבים
.רצו להיכנס לקניון

159
00:08:07,800 --> 00:08:09,890
:אז השומר אומר להם
.לא, בלי בעלי חיים. בלי בעלי חיים

160
00:08:10,030 --> 00:08:12,580
.אמרו לו: מה, אחי, זה הכלב שלנו
.אני לא משאיר אותו בחוץ

161
00:08:12,960 --> 00:08:13,760
.אמר: אין כניסה לבעלי חיים

162
00:08:14,350 --> 00:08:16,410
.טוב, אמרו: בוא נעקוף אותו
.נלך לשער אחר

163
00:08:16,470 --> 00:08:18,250
.באו לשער אחר
:אחד אומר לחבר שלו

164
00:08:18,260 --> 00:08:21,830
תקשיב, נשחק אותה עיוורים
.ונגיד שהם כלבי נחייה שלנו

165
00:08:22,530 --> 00:08:24,250
,אז אחד היה לו כלב זאב
,רועה גרמני

166
00:08:24,260 --> 00:08:25,130
.אבל השני היה לו צ'יוואווה

167
00:08:26,250 --> 00:08:28,990
:אז הוא אמר
.אחי, תשחק אותה עיוור, אל תדאג

168
00:08:29,500 --> 00:08:31,220
:טוב, ההם ככה
?היי, שלום, אפשר להיכנס

169
00:08:31,730 --> 00:08:33,480
:אז הראשון עם הכלב זאב
.טוב, כנס

170
00:08:34,120 --> 00:08:36,260
:השני, ההוא עוצר אותו
?אה, אה, אה! לאן אתה הולך

171
00:08:36,510 --> 00:08:38,160
.אני נכנס, זה כלב נחייה שלי

172
00:08:38,530 --> 00:08:39,920
 ?אומר לו: צ'יוואווה כלב נחייה

173
00:08:40,020 --> 00:08:41,940
!?מה?! נתנו לי צ'יוואווה
!?נתנו לי צ'יוואווה

174
00:08:41,960 --> 00:08:44,390
.סתם, סתם
.סתם

175
00:08:48,480 --> 00:08:50,150
...בלי להעליב את הצ'יוואוות, אבל

176
00:08:52,090 --> 00:08:53,650
,בקיצור, הנקודה העיקרית

177
00:08:56,090 --> 00:08:58,500
,אז סך הכול הייתה לו חוויה נחמדה
?לבן שלי, בסדר

178
00:08:58,510 --> 00:09:00,790
...היה לו את הצ'יוואווה
...צ'יוואווה"... אהה"

179
00:09:01,890 --> 00:09:03,190
.נכנסתי לטראומה של צ'יוואווה

180
00:09:03,990 --> 00:09:05,010
."היה לו את הכלב הזה "פילי

181
00:09:05,060 --> 00:09:06,560
אני בכוונה ביקשתי כלב זקן

182
00:09:06,890 --> 00:09:09,380
,כדי שגם אם נבוא בשבוע הבא
?הוא יהיה שמה, אוקיי

183
00:09:09,410 --> 00:09:11,030
.אף אחד לא ייקח אותו מן הסתם

184
00:09:11,050 --> 00:09:14,100
.אבל זה טוב
.אני מסודר עכשיו לכמה שנים בעזרת השם

185
00:09:15,360 --> 00:09:18,000
?עכשיו, למה אני אומר את זה
.מכיוון שהבן שלי סובל

186
00:09:18,330 --> 00:09:20,620
,כאילו: בוא נלך לפילי
?מה עם פילי? מה עם פילי

187
00:09:20,860 --> 00:09:22,610
מי שגורם לו את הצער הזה
.זה הוא

188
00:09:22,620 --> 00:09:24,400
.עכשיו, אני לוקח את הילד שלי כדוגמה
?אחד הקטנים, כן

189
00:09:24,650 --> 00:09:25,750
.כדוגמה
.הכי קטן אפילו

190
00:09:27,030 --> 00:09:28,990
.כדוגמה כי גם אנחנו כאלה לפעמים

191
00:09:29,400 --> 00:09:31,840
,בסדר? זאת אומרת
.נקצב לאדם סבל מסוים

192
00:09:31,860 --> 00:09:32,860
,קרה מה שקרה

193
00:09:33,090 --> 00:09:35,940
אבל הרבה מאוד מהסבל שאתה סובל
.זה אתה מביא על עצמך

194
00:09:36,230 --> 00:09:39,760
?בסדר? למה
:כי אנחנו "רבים" עם ההווה

195
00:09:40,630 --> 00:09:43,310
?למה זה קרה
.זה לא היה אמור לקרות

196
00:09:43,910 --> 00:09:47,420
:בואו נצא מנקודת הנחה כזאת
.אם זה קרה - זה היה צריך לקרות. נקודה

197
00:09:47,660 --> 00:09:49,050
.זהו. אין מה להוסיף

198
00:09:49,410 --> 00:09:52,110
,אתה יכול לדבר איתי על ההמשך
,אתה יכול לדבר איתי על להשתפר לעתיד

199
00:09:52,130 --> 00:09:54,670
,מה שתרצה. אבל אם זה קרה
.זה היה אמור לקרות, נקודה

200
00:09:54,690 --> 00:09:55,540
.לא יעזור כלום עכשיו

201
00:09:55,740 --> 00:09:58,130
,תאמין, אני, היה איזה בוקר אחד
.התחיל גשם כאילו

202
00:09:58,410 --> 00:10:00,510
?מה קרה
?מה גשם באמצע החיים

203
00:10:01,040 --> 00:10:03,600
ואני צריך ללכת לתוכנית שלי
ברדיו בבוקר

204
00:10:03,610 --> 00:10:05,790
?וזה בוץ וכאילו מה קרה

205
00:10:05,980 --> 00:10:09,260
עכשיו אני לא יכול להתווכח עם זה
?כאילו: מה! למה

206
00:10:09,620 --> 00:10:12,930
?מה זה קשור, אחי
.זה גשם, זו מציאות, תסתדר איתה

207
00:10:13,370 --> 00:10:15,580
.אלה החיים בגדול
.החיים הם גשם, זו מציאות

208
00:10:15,820 --> 00:10:16,460
.תסתדר איתה

209
00:10:16,940 --> 00:10:21,520
אין לך מה לריב כי רוב הסבל שלך
.נגרם על ידי וויכוחים עם מה קורה בהווה

210
00:10:21,620 --> 00:10:22,960
.בסדר? אז לא להתווכח זה דבר שני

211
00:10:23,410 --> 00:10:27,500
דבר שלישי: כל הבעיה שלנו
.היא דבר אחד שנקרא מחשבות

212
00:10:28,300 --> 00:10:29,260
.זה הדבר העיקרי

213
00:10:29,480 --> 00:10:31,870
.הבעיה שלנו העיקרית היא מחשבות

214
00:10:31,960 --> 00:10:34,060
בסדר? אם אנחנו מרגישים
,הרגשה לא נעימה

215
00:10:34,390 --> 00:10:36,860
בדרך כלל מה שהוביל לזה
.זה מחשבה

216
00:10:36,980 --> 00:10:38,770
זאת אומרת, אנחנו נשים לנו
:טרגט" היום, מטרה"

217
00:10:39,020 --> 00:10:42,210
.אנחנו מנסים לטפל במחשבות
,זו המטרה שלי, זה הייעוד שלי

218
00:10:42,470 --> 00:10:45,310
,איך אני פותר את הנקודה הזאת
,את האתגר הזה שנקרא מחשבות

219
00:10:45,520 --> 00:10:47,640
.שיש לי 60 אלף ביום כאלה, תבינו

220
00:10:48,170 --> 00:10:50,400
,והן אלה שגורמות לי
,לא מה שקורה סביבי

221
00:10:50,420 --> 00:10:52,940
.אלא הן אלה שגורמות לי למה שקורה

222
00:10:52,950 --> 00:10:58,450
אני סתם אקרא לכם את הנוירולוג
.בשם פרופ' אנטוניו דמסיו

223
00:10:58,850 --> 00:11:00,500
?נשמע כמו כדורגלן, לא

224
00:11:01,390 --> 00:11:02,180
?איפה ברצלונה

225
00:11:05,130 --> 00:11:06,760
,הוא כותב ככה
,ראיתי באחד המאמרים שלו

226
00:11:06,780 --> 00:11:07,850
:ציטטתי אותו, זה הולך ככה

227
00:11:07,860 --> 00:11:10,490
,"התגלית החשובה ביותר אולי"
,ככה הוא טוען

228
00:11:10,740 --> 00:11:15,260
התגלית החשובה ביותר אולי"
היא שחצי המוח השמאלי של האדם

229
00:11:16,260 --> 00:11:19,170
נוטה להמציא תיאורים מילוליים"

230
00:11:20,120 --> 00:11:22,570
."שאינם בהכרח תואמים לאמת"

231
00:11:23,740 --> 00:11:25,220
המוח השמאלי של האדם

232
00:11:25,630 --> 00:11:28,630
,מייצר לא רק תמונות או דמיונות

233
00:11:29,160 --> 00:11:33,430
,אלא תיאורים מילוליים
:זאת אומרת הגדרות של כל מיני דברים

234
00:11:33,760 --> 00:11:36,520
"אני כזה", "ככה עשו לי"
,וכן הלאה

235
00:11:36,760 --> 00:11:39,330
.שהן לא בהכרח האמת
זאת אומרת, נקודת המוצא שלנו

236
00:11:39,680 --> 00:11:44,540
,שהמחשבה שלי היא לא בהכרח אמיתית
.אולי אפילו ההפך

237
00:11:45,140 --> 00:11:47,700
אז הנקודה השלישית אמרנו
שזו המחשבה

238
00:11:48,000 --> 00:11:50,000
.והרביעית היא התעסקות יתר

239
00:11:50,440 --> 00:11:51,290
?מה הכוונה התעסקות יתר

240
00:11:51,730 --> 00:11:54,140
כל אחד מאיתנו מחלק את העולם
:לשלושה חלקים

241
00:11:55,540 --> 00:11:59,260
,התעסקות בדברים שקשורים אליך
התעסקות בדברים שקשורים לאחרים

242
00:11:59,760 --> 00:12:02,820
,והתעסקות שקשורה לאלוקים
?נקרא לזה ככה, בסדר

243
00:12:03,480 --> 00:12:07,190
.אתה מתמקד רק בדברים שקשורים אליך

244
00:12:08,040 --> 00:12:10,650
- דברים שלא קשורים אליך
.אל תתעסק

245
00:12:11,240 --> 00:12:14,190
אמרנו שיש שלושה סוגי התעסקויות
.לכל אחד מאיתנו

246
00:12:14,620 --> 00:12:19,010
התעסקות אחת היא התעסקות
?שקשורה לדברים שקשורים לנו, בסדר

247
00:12:19,510 --> 00:12:21,980
,לחיים שלנו, לתגובות שלנו
.למציאות שלנו

248
00:12:22,740 --> 00:12:25,640
,וחלק מהדברים הם לא קשורים אליך
.לא קשורים אלייך

249
00:12:26,660 --> 00:12:28,300
,אז תעזוב את זה
.תעזוב את זה

250
00:12:28,690 --> 00:12:29,780
.זה קשור לאנשים אחרים

251
00:12:30,260 --> 00:12:32,550
אתה לא יכול "לחנך" אנשים אחרים
.בדרך כלל, אני אומר לך

252
00:12:32,750 --> 00:12:36,080
גם ילדים שלך, שאתה חושב שאתה יכול
.לחנך" אותם, זה עד גיל מסוים"

253
00:12:36,520 --> 00:12:39,430
,בשלב מסוים יש להם את הזהות שלהם
.יש להם את הרצונות שלהם

254
00:12:39,820 --> 00:12:42,180
זה יכול להיות הרבה פעמים
.מנוגד לךָ או לךְ

255
00:12:42,850 --> 00:12:44,910
,אז אתה יכול להשתדל
,אתה יכול להיות שם בשבילם

256
00:12:45,110 --> 00:12:49,340
,אתה יכול לתמוך, אתה תעשה מה שצריך
.אבל תכלס, אלה החיים שלהם

257
00:12:50,520 --> 00:12:52,380
,תן להם לחיות את החיים שלהם
.מה שנקרא

258
00:12:52,930 --> 00:12:55,450
אל תתעסק, אל תדאג בדברים
.שלא קשורים אליך

259
00:12:55,730 --> 00:12:57,450
,אם זה קשור אליך
,אתה רוצה להתפלל - זה קשור אליך

260
00:12:57,460 --> 00:12:59,410
.אז תתפלל, שים את זה בצד, נגמר
?מה אתה רוצה עכשיו

261
00:13:00,860 --> 00:13:04,350
?דברים שקשורים לאלוקים, גם, מה
.תשאיר לו משהו

262
00:13:05,030 --> 00:13:06,270
?לא, אבל מה יהיה בסוריה, אחי

263
00:13:07,630 --> 00:13:09,630
?...מה, אתה
?מה זה קשור אליך

264
00:13:09,770 --> 00:13:13,000
,אם אתה מפקד חיל האוויר, אחי
.תחשוב... לא יודע מה

265
00:13:13,520 --> 00:13:16,450
- אבל אם אתה לא
?מה שיהיה יהיה. מה זה יעזור

266
00:13:17,710 --> 00:13:18,920
.יש מקלט, תיכנס

267
00:13:19,940 --> 00:13:20,920
?אפשר לחשוב שזה יעזור, אה

268
00:13:21,240 --> 00:13:23,590
.זה כמו מלחמת המפרץ
.אני לא אשכח את זה, תאמין לי

269
00:13:23,620 --> 00:13:25,130
.מלחמת המפרץ

270
00:13:25,200 --> 00:13:29,450
הייתי אז חייל, מפקד טנק
.בחטיבה 7 בשריון

271
00:13:29,730 --> 00:13:32,680
באתי כולי אחוז תזזית
.עם בננית

272
00:13:32,880 --> 00:13:37,520
?מה זה בננית
.שבודק שהמסכות אטומות

273
00:13:38,540 --> 00:13:41,690
:עכשיו, באתי הביתה, חילקתי פקודות
...חבר'ה, יש אזעקה - כולם

274
00:13:42,300 --> 00:13:43,880
...מהדקים את ה

275
00:13:44,640 --> 00:13:45,760
.זה סרט אימים זה היה

276
00:13:45,780 --> 00:13:48,560
.שימו סלוטפ, חבר'ה, סלוטפ

277
00:13:49,730 --> 00:13:53,670
.אח שלי, יזרוק לך טיל מעיראק, אבא'לה
?אתה יודע מה זה טיל מעיראק

278
00:13:54,500 --> 00:13:59,790
...אני, היה לי
.כאילו מישהי בכיתה, בוא נגיד ככה

279
00:14:00,460 --> 00:14:04,020
בסדר? שהיא הייתה גרה
.בבניין "פאנון" בהרצלייה

280
00:14:04,040 --> 00:14:05,310
.זה הבניין הכי גבוה בהרצלייה

281
00:14:06,080 --> 00:14:09,630
,עכשיו, היא הייתה גרה... לא הכי גבוה
,היינו אוהבים ללכת לקומה הכי גבוהה, 16

282
00:14:10,310 --> 00:14:11,570
.ולזרוק דברים למטה

283
00:14:11,920 --> 00:14:13,720
.זה לא יפה
.חטאתי, עוויתי, פשעתי

284
00:14:14,120 --> 00:14:15,320
.אבל היינו אוהבים לזרוק ביצה

285
00:14:16,140 --> 00:14:18,340
.עכשיו, לא על בני אדם
,זה הורג בן אדם, תקשיב

286
00:14:18,400 --> 00:14:20,900
חס ושלום, ביצה פוגעת
.מקומה 16 על בן אדם, גומרת אותו

287
00:14:21,150 --> 00:14:23,970
אבל בתור ילדים רצינו לראות
.את הרדיוס של הפיצוץ, אתה יודע

288
00:14:24,390 --> 00:14:27,660
,נהנים, אתה יודע
!אההההה... בוף

289
00:14:28,780 --> 00:14:31,000
,אם זורקים ביצה מקומה 16
.זה הורג בן אדם

290
00:14:31,640 --> 00:14:33,710
אתה יודע מה קורה
?אם זורקים משהו מעיראק

291
00:14:35,370 --> 00:14:37,100
.אחי, ולא ביצה

292
00:14:37,650 --> 00:14:39,960
.זה בגודל של בית
!אהה... בוף

293
00:14:41,060 --> 00:14:42,780
.זה... ולא טמבלים, חביבי

294
00:14:42,800 --> 00:14:46,040
,'כיוונו לאזור א
.אזור א', אחי

295
00:14:46,240 --> 00:14:48,880
.לתוך הג'מאעה
?נו

296
00:14:49,910 --> 00:14:50,970
.שים סלוטפ, אחי

297
00:14:53,750 --> 00:14:55,640
?מה? מה נעשה
היינו הולכים בצד

298
00:14:56,240 --> 00:14:57,690
.עם המסכות אב"כ

299
00:14:58,700 --> 00:14:59,970
.איזה קטע זה היה

300
00:15:00,010 --> 00:15:02,110
,אתה אומר: אבל בסוף, ברוך השם
.איך פחדנו, איך זה

301
00:15:02,210 --> 00:15:04,450
.נו, יאללה, יאללה
,שטויות, תאמין לי

302
00:15:04,460 --> 00:15:05,710
.עברנו את זה כמו גדולים
.הראנו לו

303
00:15:06,080 --> 00:15:08,360
?כאילו זה אתה, אתה מבין
?מה אתה קשור לזה בכלל

304
00:15:09,890 --> 00:15:12,670
:ולכן הנקודה העיקרית
תמקדו, תמקדו

305
00:15:14,140 --> 00:15:16,760
.את העניינים שלכם במה שקשור אליכם

306
00:15:17,240 --> 00:15:19,050
.מה שלא קשור אליכם - תשחררו

307
00:15:19,400 --> 00:15:25,390
כי תבדקו את עצמכם, רוב הסבל שלנו
:נובע מהתעסקות שלנו בדברים אחרים

308
00:15:26,160 --> 00:15:28,820
,באשתך, בבעלך, בהורים
,בשכנים, בילדים

309
00:15:29,110 --> 00:15:30,990
,ב... לא משנה מה
.זה לא קשור אליך

310
00:15:31,430 --> 00:15:33,930
תבין, אתה יכול להחליט
,איך אתה מגיב, אין לי בעיה

311
00:15:33,950 --> 00:15:36,060
.אבל זה לא קשור אליך
.אלה החיים של הבן אדם השני גם

312
00:15:36,390 --> 00:15:38,080
.נקודה רביעית
:נקודה חמישית

313
00:15:38,720 --> 00:15:40,240
.מחשבה בפני עצמה היא לא מזיקה

314
00:15:40,860 --> 00:15:42,680
,מחשבה בפני עצמה היא לא מזיקה

315
00:15:43,620 --> 00:15:46,690
.האמונה שלנו בה היא הבעייתית

316
00:15:47,360 --> 00:15:49,980
אני רוצה לשים את האצבע המדויקת
.על מה הבעיה

317
00:15:50,430 --> 00:15:52,240
.מחשבה בפני עצמה היא לא מזיקה

318
00:15:52,680 --> 00:15:54,760
גם אם אני אחשוב עכשיו
:חס ושלום שיקרה איזה משהו

319
00:15:54,800 --> 00:15:57,540
,המטוס הזה יתרסק
.ואני אמור לעלות על המטוס הזה

320
00:15:57,780 --> 00:16:00,380
,זו לא מחשבה בעייתית
מחשבה בעייתית שאני מאמין לה

321
00:16:00,940 --> 00:16:01,850
.ואז זה מתחיל להשפיע עליי

322
00:16:02,500 --> 00:16:04,740
...אני לא
.אין לי בעיה עם כלבים

323
00:16:04,780 --> 00:16:08,070
.כלבים הם קוראים מחשבות, באמת

324
00:16:09,240 --> 00:16:12,200
אחד הבנים שלי הגדולים
."הביא כלב חמור מ"תנו לחיות לחיות

325
00:16:12,330 --> 00:16:14,400
.הביאו לו חמור
.אני אומר לך, חמור, לא מגזים

326
00:16:14,550 --> 00:16:16,410
.כזה גובה עם פנים של חמור אפילו

327
00:16:17,850 --> 00:16:20,970
עכשיו, אני בתור כאילו אוהב כלבים
!באתי לכלב כאילו: איזה חמוד

328
00:16:21,000 --> 00:16:22,720
,ובפנים הרגשתי: איזה פחד
.איזה פחד, איזה פחד

329
00:16:23,560 --> 00:16:24,750
.והכלב קלט אותי

330
00:16:25,300 --> 00:16:27,560
...פתאום הוא בא אליי
...ואני: לא

331
00:16:27,580 --> 00:16:28,820
.הוא מריח אותי מהכלב הקודם פשוט

332
00:16:31,360 --> 00:16:33,310
והבן שלי החזיק אותו ככה
.בלי שום בעיה

333
00:16:34,080 --> 00:16:34,830
?למה אני אומר לך את זה

334
00:16:35,460 --> 00:16:36,320
.לא יודע מה זה קשור
.אה

335
00:16:38,000 --> 00:16:40,110
,לפחד מכלבים זה לא בעיה

336
00:16:40,690 --> 00:16:43,630
הבעיה שאני מאמין לזה
ואז באמת יש לי ריאקציה שאני מפחד ממנו

337
00:16:43,660 --> 00:16:45,690
,ואז גם התוכי קולט
...והוא נובח עליי כי הוא

338
00:16:45,930 --> 00:16:47,880
,אמרו לי: תהיה אסרטיבי
.תהיה אסרטיבי

339
00:16:48,100 --> 00:16:50,500
.שים את היד מתחת לרגליים שלו
.זו הכלת יד

340
00:16:50,520 --> 00:16:52,060
.הוא יעלה
.איזה יעלה? הוא נושך אותי

341
00:16:52,080 --> 00:16:53,300
.נו, ריבונו של עולם

342
00:16:53,860 --> 00:16:56,040
.אז בפנים אני באמת מפחד כאילו

343
00:16:56,270 --> 00:16:58,020
.אני אומר: אסרטיבי, אסרטיבי

344
00:16:58,040 --> 00:16:59,300
...כאילו רגע

345
00:17:00,060 --> 00:17:00,810
?אתה מבין

346
00:17:02,010 --> 00:17:06,260
,אז המחשבה היא לא בעייתית
.האמונה שלי בה היא זו שאמיתית

347
00:17:07,420 --> 00:17:08,620
,שמעתי פעם
,אז כשהייתי בארצות הברית

348
00:17:08,640 --> 00:17:09,830
,שמעתי את הרעיון הזה
,רעיון נחמד

349
00:17:09,850 --> 00:17:11,660
...מישהו ש
.הם שני חבר'ה שעושים ספורט

350
00:17:12,050 --> 00:17:14,980
אחד באמת כאילו ספורטאי רציני
והוא גורר את החבר שלו

351
00:17:15,690 --> 00:17:17,000
.והם רצים כל יום שלושה מייל

352
00:17:17,540 --> 00:17:20,370
?שלושה מייל, כמה זה
.לא יודע, 4.8, משהו כזה, קילומטרים

353
00:17:21,130 --> 00:17:23,330
אז הם רצים כל יום שלושה מייל
.בקצב טוב

354
00:17:23,370 --> 00:17:24,880
,לא תגיד לי זוחלים
.קצב טוב

355
00:17:25,990 --> 00:17:29,990
,"יום אחד החבר "האצן
,"בא לחבר "הנגרר

356
00:17:30,040 --> 00:17:30,620
,נקרא לזה

357
00:17:31,330 --> 00:17:33,670
אמר לו: אחי, אנחנו מרביצים
.חמישה מייל היום, היום חמישה מייל

358
00:17:34,070 --> 00:17:35,120
.זה שמונה קילומטר פלוס

359
00:17:36,810 --> 00:17:38,360
.אמר לו: אה... אחי, לא

360
00:17:39,070 --> 00:17:41,510
,כאילו שלושה זה יפה מאוד
.זה מכובד

361
00:17:42,190 --> 00:17:44,480
,אמר לו: אחי
.חמישה נותנים בראש, נותנים

362
00:17:45,280 --> 00:17:46,580
,אמר לו: לא, לא
.אני לא בנוי לזה

363
00:17:46,730 --> 00:17:48,180
,אמר: אוקיי, בוא נחליט ככה
,בוא נעשה שלושה

364
00:17:49,000 --> 00:17:51,060
.אחרי זה נתחיל רק עוד שניים

365
00:17:51,480 --> 00:17:52,260
.עוד שניים אתה יכול

366
00:17:52,970 --> 00:17:53,690
.אמר: טוב, נו, בוא נראה

367
00:17:54,270 --> 00:17:56,280
:הוא מספר לי ככה
,רצנו שלושה מייל

368
00:17:56,850 --> 00:17:57,790
.החזקתי מעמד, זה היה טוב

369
00:17:58,520 --> 00:18:00,150
נכנסתי לרביעי
.עדיין במוטיבציה

370
00:18:00,420 --> 00:18:01,690
פתאום באמצע הרביעי
...אני מתחיל כאילו

371
00:18:02,980 --> 00:18:04,080
...להתנשף קצת ו

372
00:18:04,890 --> 00:18:07,850
,סיימתי את הרביעי
...כבר אני מתחיל להרגיש שהלב שלי

373
00:18:08,890 --> 00:18:10,550
:ואז הוא אומר לחבר שלו
.אני עוצר, אני עוצר

374
00:18:10,600 --> 00:18:13,190
.אני מרגיש שאני הולך למות
.אני מרגיש שאני הולך למות

375
00:18:14,740 --> 00:18:16,350
:אז החבר שלו אמר לו
.אז תמות

376
00:18:18,600 --> 00:18:21,070
:ואז הוא כל כך התעצבן עליו
,יא חתיכת אגואיסט

377
00:18:21,080 --> 00:18:22,450
?שאני אמות פה
?שאני אמות

378
00:18:23,380 --> 00:18:26,720
,הוא הביא כזה רייס
.סיים את החמישה מייל

379
00:18:27,350 --> 00:18:29,410
:ואז הוא שאל את החבר שלו
?למה אמרת שאני אמות

380
00:18:29,430 --> 00:18:32,110
...מה, אתה
?אתה מת שאני אמות, כאילו? מה

381
00:18:33,050 --> 00:18:34,440
:ואז הוא אמר
?נו, אז תמות. מה יקרה

382
00:18:34,890 --> 00:18:35,720
?לא, מה הכוונה

383
00:18:35,920 --> 00:18:38,100
,זו רק מחשבה שאתה תמות
.הרי אתה לא תמות

384
00:18:38,850 --> 00:18:42,090
,רוב האנשים לא מתים
?גם אם אתה מרגיש ככה, בסדר

385
00:18:42,890 --> 00:18:45,790
...אני לא רוצה עכשיו להכניס
.כאילו לא

386
00:18:45,810 --> 00:18:51,700
חס ושלום, אם יש תסמינים מסוימים
."אז להתקשר למד"א או "איחוד הצלה

387
00:18:52,090 --> 00:18:53,220
...אבל

388
00:18:54,320 --> 00:18:57,230
רוב הפעמים שחששת שאתה הולך למות
,והיו לך דפיקות לב... בינינו

389
00:18:57,410 --> 00:18:59,860
:לכל אחד מאיתנו היה
,אני מרגיש דפיקות לב

390
00:19:00,260 --> 00:19:01,380
.יש לי לחץ בחזה

391
00:19:01,610 --> 00:19:05,020
,נכון? כל אחד מאיתנו
?בגיל מסוים אתה מתחיל לחוות את זה, אוקיי

392
00:19:05,540 --> 00:19:06,240
.או כאבי ראש

393
00:19:06,260 --> 00:19:08,950
...נראה לי שיש לי חס ושלום איזה
?מה קרה לך, אתה

394
00:19:10,030 --> 00:19:11,440
...לא, יש לי כאבי ראש ו

395
00:19:13,070 --> 00:19:13,930
...אולי זה

396
00:19:16,850 --> 00:19:18,120
?אתה מבין
?אז למה אני אומר את זה

397
00:19:18,820 --> 00:19:20,270
."אני בכוונה אומר כביכול "תמות

398
00:19:20,300 --> 00:19:24,060
:הרעיון הוא
.תפסיק להתרגש מכל המחשבות שלך

399
00:19:24,570 --> 00:19:27,110
.אל תתרגשו מכל המחשבות

400
00:19:27,280 --> 00:19:30,300
זו נקודה מאוד חשובה לדעת
,שמחשבה עצמה איננה מזיקה

401
00:19:30,410 --> 00:19:31,490
.רק ההתייחסות שלי אליה

402
00:19:31,780 --> 00:19:35,050
לכן הדבר השישי: צריך להבין
.שמחשבות הן כמו עננים

403
00:19:35,810 --> 00:19:37,140
.עננים תפקידם לנוע

404
00:19:37,750 --> 00:19:39,440
.נוע תנוע
.יאללה, יאללה, יאללה

405
00:19:39,780 --> 00:19:41,440
,לא להיתקע, לא להיתקע

406
00:19:42,050 --> 00:19:43,530
.כי אם נתקעת - אתה בתוך ענן

407
00:19:45,660 --> 00:19:47,280
.והענן הזה הוא לא טוב

408
00:19:47,640 --> 00:19:48,580
.תמשיך הלאה

409
00:19:48,610 --> 00:19:49,930
אתה לא רוצה
?שירד עליך גשם עכשיו, נכון

410
00:19:50,280 --> 00:19:50,950
.תמשיך הלאה

411
00:19:51,670 --> 00:19:54,250
ולכן הנקודה העיקרית היא
,שאנחנו צריכים

412
00:19:54,260 --> 00:19:55,180
,כבר דיברנו על זה באחד השיעורים

413
00:19:55,900 --> 00:19:58,690
.לחקור ולדרוש
.זה נקרא חקירת ודרישת המחשבות שלנו

414
00:19:58,770 --> 00:20:00,150
.לא לקבל אותן כמובן מאליו

415
00:20:00,370 --> 00:20:03,830
,כל מחשבה שעולה לכם
:זכותכם לתהות על קנקנה

416
00:20:03,930 --> 00:20:06,250
?מי אמר
?מי אמר שזה נכון

417
00:20:06,260 --> 00:20:07,580
.תכף נראה את העבודה
,אלו ארבע שאלות

418
00:20:07,800 --> 00:20:10,060
:שאחת מהן היא
?מי אמר שזו האמת

419
00:20:10,540 --> 00:20:11,430
?מי אמר שזו האמת

420
00:20:11,820 --> 00:20:13,810
...בסדר, אני מפחד עכשיו ש
...או חשבתי ש

421
00:20:13,880 --> 00:20:14,880
?מי אמר שזו האמת
?למה

422
00:20:15,260 --> 00:20:18,070
.כי הנקודה השמינית היא: אתה חי בסרט
.זה אני הכי אוהב

423
00:20:19,480 --> 00:20:21,090
,אנחנו חיים בסרט
.סליחה שאני אומר לכם

424
00:20:21,930 --> 00:20:25,720
?מה זה סרט
.סרט זה השתלשלות של עניינים דמיונית

425
00:20:26,200 --> 00:20:28,990
,זאת אומרת, למשל אשתך לא חייכה אליך

426
00:20:29,810 --> 00:20:32,710
.אתה... מתחיל להיכנס לסרט

427
00:20:33,000 --> 00:20:36,490
.וואלה, אני עשיתי טעות
.וואלה, אני עוזב

428
00:20:37,030 --> 00:20:39,200
,מה, אני אתקשר ליוסי
...נלך עכשיו לאיזה

429
00:20:39,940 --> 00:20:41,420
?הבנת
.אותו דבר את

430
00:20:42,050 --> 00:20:44,100
?בעלך, אוקיי

431
00:20:45,040 --> 00:20:47,810
פתאום מתחילים להפריע לך דברים
.שאת לא מאמינה שמפריעים לך

432
00:20:47,990 --> 00:20:49,290
.מפריע לי איך שהוא נושם, הרב

433
00:20:49,960 --> 00:20:51,170
.הוא נושם בכבדות

434
00:20:53,940 --> 00:20:54,780
.איך שהוא אוכל

435
00:20:59,060 --> 00:21:01,590
,הרב, אני לא יכולה לשמוע אותו אוכל
.לא יכולה לשמוע אותו אוכל

436
00:21:03,150 --> 00:21:05,320
?מה את רוצה? מה
?שלא יאכל? מה את רוצה

437
00:21:05,510 --> 00:21:07,320
?שלא ינשום
?מה את רוצה ממנו

438
00:21:07,700 --> 00:21:11,710
?הוא נושם, מה קרה
.עם הגיל זה... לאט, לאט, אחותי

439
00:21:11,780 --> 00:21:13,620
,תני לו ליהנות מהאוכל
.ליהנות מהאוכל

440
00:21:13,640 --> 00:21:14,350
...הוא לא רוצה

441
00:21:16,400 --> 00:21:19,770
,תכף נסביר איך אנחנו מפרקים את זה
.אבל כאילו בת חיה בסרט

442
00:21:19,970 --> 00:21:22,420
מה, עכשיו כל החיים
?אני אצטרך לשמוע את הנשימות שלו

443
00:21:23,420 --> 00:21:24,640
.אולי זה מדבק בכלל

444
00:21:25,200 --> 00:21:26,730
?עכשיו הילדים שלי גם ינשמו ככה

445
00:21:26,760 --> 00:21:28,740
...השם ירחם, כאילו איח
.אני לא מסוגלת להתקרב אליו

446
00:21:28,750 --> 00:21:30,830
...הרב, אני לא מרגישה שאני יכולה בכלל

447
00:21:31,360 --> 00:21:33,280
.לא, אני סולדת, סולדת אפילו

448
00:21:34,460 --> 00:21:35,010
?אתה מבין

449
00:21:35,240 --> 00:21:36,700
,בסדר, אין לי בעיה
.אבל אלה חיים בסרט

450
00:21:37,070 --> 00:21:40,250
זה סרט, הנה נכנסת לסרט

451
00:21:40,310 --> 00:21:42,180
ועלילה ושחקנים

452
00:21:42,520 --> 00:21:45,240
,ולא יודע מה
פתאום כל מיני דמויות

453
00:21:45,260 --> 00:21:47,540
.וטלנובלה אצלך במוח
.אתה עף על זה

454
00:21:47,610 --> 00:21:48,360
.אתה חי בסרט

455
00:21:49,020 --> 00:21:50,490
?זו נקודה מאוד חשובה להבין אותה, למה

456
00:21:50,940 --> 00:21:52,810
,כי הנקודה הבאה היא
,שתבינו כלל

457
00:21:53,290 --> 00:21:54,820
,כל תחושה לא נעימה שיש לך

458
00:21:54,960 --> 00:21:58,760
:כל תחושה לא נעימה שיש לך
,סבל, צער, קנאה, שנאה

459
00:22:00,300 --> 00:22:01,290
- כעס, לחץ

460
00:22:01,850 --> 00:22:05,630
.זה בעצם שעון מעורר
.תתעורר, אתה חי בסרט

461
00:22:06,970 --> 00:22:08,530
כל פעם שאתה מרגיש
,תחושה לא נעימה, לא טובה

462
00:22:08,910 --> 00:22:11,380
:זה בא לעורר אותך
,תתעורר, תתעורר

463
00:22:11,400 --> 00:22:12,510
.קום, קום, אתה חי בסרט

464
00:22:12,740 --> 00:22:13,730
.הנה, אתה עף
?אתה לא רואה שאתה עף

465
00:22:13,840 --> 00:22:17,070
...הנה, אתה כבר אווו
...עם החפירות, לה לה לה לה

466
00:22:17,850 --> 00:22:18,990
?אתה מבין
.אתה התחלת לחפור

467
00:22:19,740 --> 00:22:21,500
.אתה לא במצב טוב, אחי
.לא במצב טוב

468
00:22:22,480 --> 00:22:23,800
,למה? אם תחשוב
.זה לא ייגמר אף פעם

469
00:22:24,940 --> 00:22:27,320
.היה אחד קתולי הדוק

470
00:22:27,970 --> 00:22:30,550
,עלה פה לארץ ל"הולי לנד" וזה
.ארץ ישראל וזה

471
00:22:31,130 --> 00:22:32,050
.זוג מבוגר

472
00:22:32,060 --> 00:22:33,680
,לא על אף אחד מישראל
.אשתו נפטרה. קורה

473
00:22:34,500 --> 00:22:36,240
:טוב, דיבר עם חברת קדישא שלהם
?מה אני עושה

474
00:22:36,250 --> 00:22:38,820
,אמרו לו: תקשיב
,אתה רוצה, 1,500 דולר

475
00:22:38,840 --> 00:22:39,520
.קוברים אותה פה

476
00:22:40,120 --> 00:22:43,400
אתה רוצה להטיס אותה
.לארצות הברית חזרה? 10,000 דולר

477
00:22:43,690 --> 00:22:44,350
?מה אתה מעדיף

478
00:22:45,320 --> 00:22:48,180
.חשב, חשב
.להטיס אותה - 10,000 דולר

479
00:22:48,860 --> 00:22:50,720
?מה, אתה עושה צחוק
.אמרתי לך פה 1,500 דולר

480
00:22:50,750 --> 00:22:52,510
.בוא נסגור את זה ככה
?מה אתה מטיס אותה עכשיו

481
00:22:53,060 --> 00:22:55,770
,אמר: תקשיב, ישו פה נפטר
.בארץ ישראל

482
00:22:56,090 --> 00:22:57,480
אומרים שאחרי שלושה ימים
.הוא קם לתחייה

483
00:22:57,560 --> 00:22:58,350
.לא לוקח סיכון, אחי

484
00:22:59,160 --> 00:22:59,940
.סתם, חס ושלום

485
00:23:02,080 --> 00:23:03,480
.יש סיפור כזה עם המדרגות

486
00:23:03,510 --> 00:23:04,310
?מכירים את המדרגות

487
00:23:05,190 --> 00:23:07,390
.בואו נהפוך את זה עכשיו
.בעל אחד נפטר, שנאזן

488
00:23:08,510 --> 00:23:11,310
,בעל אחד נפטר, באו חברת קדישא
.לוקחים אותו למטה במדרגות

489
00:23:11,740 --> 00:23:14,530
בסיבוב האחרון של המדרגות
.המיטה קיבלה מכה מהמעקה

490
00:23:15,030 --> 00:23:16,070
...ההוא התעורר: אה, אה, אה

491
00:23:16,760 --> 00:23:19,710
.טוב, ברוך השם חזר הביתה
.חי עוד שנתיים. נפטר עוד פעם

492
00:23:20,470 --> 00:23:22,150
,טוב, יורדים במדרגות
:אז האישה אומרת

493
00:23:22,540 --> 00:23:23,660
...תיזהרו מהמעקה פה

494
00:23:26,380 --> 00:23:27,210
...חס ושלום. אבל

495
00:23:27,810 --> 00:23:29,730
...לא על אף אחד מישראל כמובן

496
00:23:31,160 --> 00:23:33,890
:אבל הנקודה העיקרית היא
,כל תחושה לא נעימה

497
00:23:34,570 --> 00:23:36,490
כל תחושה לא נעימה שיש לנו

498
00:23:36,890 --> 00:23:37,710
היא בעצם

499
00:23:39,580 --> 00:23:43,280
:שעון מעורר
.תתעורר, תתעורר, תתעורר

500
00:23:43,920 --> 00:23:47,930
כי אני רוצה שנגיע היום
.לאיזושהי מסקנה: לאהוב את מה שיש

501
00:23:48,720 --> 00:23:52,330
אני רוצה ללמוד לאהוב
.את מה שיש

502
00:23:52,850 --> 00:23:55,620
:והנקודה האחרונה היא
.לברוח מהמצבים הלא טובים

503
00:23:55,980 --> 00:23:57,550
אני לא צריך להגיד לכם
.להוציא את היד מהאש

504
00:23:57,680 --> 00:23:58,510
.זה אתם מבינים לבד

505
00:23:58,880 --> 00:24:00,910
אבל אותו דבר
צריך לברוח ממחשבות לא טובות

506
00:24:01,610 --> 00:24:06,090
,של עצבות, של דיכאון, של כעס
,של שנאה, של סרטים כאלה

507
00:24:06,090 --> 00:24:08,720
.לברוח כמו מאש
?איך עושים את זה

508
00:24:09,090 --> 00:24:09,650
.בואו נתחיל

509
00:24:11,330 --> 00:24:13,730
,הנקודה העיקרית היא
,"בעצם זה נקרא "שיטת העבודה

510
00:24:14,280 --> 00:24:16,740
,ארבע קושיות, כמו שהיה בפסח, להבדיל

511
00:24:17,020 --> 00:24:18,510
.ארבע שאלות
:שאלה ראשונה

512
00:24:19,420 --> 00:24:21,730
אני מציע לכם שתשבו בבית
.עם איזשהו... תרשמו

513
00:24:22,260 --> 00:24:26,250
,מי מעצבן אתכם
,על מי אתם כועסים, מי מפריע לכם

514
00:24:26,320 --> 00:24:28,010
:תרשמו את זה עם פרטים
,מה הוא עושה לכם

515
00:24:28,210 --> 00:24:29,800
מה היית רוצה שהוא יעשה
,והוא לא עושה

516
00:24:30,440 --> 00:24:31,520
.איך היית רוצה שהוא יתנהג

517
00:24:32,280 --> 00:24:34,980
.תכתבי: אני שונאת את אימא שלי
.שונאת אותה

518
00:24:37,720 --> 00:24:40,360
,היא לא מכבדת אותי
?היא לא מקבלת אותי איך שאני, אוקיי

519
00:24:40,380 --> 00:24:42,360
?חזרתי בתשובה, אוקיי

520
00:24:43,210 --> 00:24:44,480
.תכתבי, תכתבי את הכול, הכול, הכול

521
00:24:45,750 --> 00:24:49,050
ואז תתחילו להקשות קושיות
?על מה שאתם כתבתם, בסדר

522
00:24:49,320 --> 00:24:52,220
,אשתך לא מכבדת אותך
.בעלי נוחר בלילה

523
00:24:53,150 --> 00:24:54,830
תכתבי, תכתבי בדיוק
.מה שמפריע לך

524
00:24:55,750 --> 00:24:58,690
ואז תשאלו את עצמכם
.ארבע שאלות

525
00:24:59,210 --> 00:25:01,630
.תשבו עם עצמכם
.אתם לא צריכים מטפל, לא כלום

526
00:25:01,650 --> 00:25:02,320
.אתם עם עצמכם

527
00:25:02,690 --> 00:25:05,300
?שאלה ראשונה: מי אמר

528
00:25:06,190 --> 00:25:07,650
:בואו נגיד ככה
?האם זו האמת

529
00:25:08,810 --> 00:25:09,560
?האם זו האמת

530
00:25:10,840 --> 00:25:12,210
את אמרת שאת שונאת
?את אימא שלך, נכון

531
00:25:12,890 --> 00:25:15,540
?זו האמת
?את באמת שונאת אותה

532
00:25:16,250 --> 00:25:18,780
.אל תעני לי
?תחשבי על זה, אוקיי

533
00:25:20,190 --> 00:25:22,160
...לא, שונאת אותה

534
00:25:24,050 --> 00:25:25,650
.יכול להיות שאת כן, שונאת אותה

535
00:25:25,700 --> 00:25:27,800
...אמרה: ששש
?אני לא רוצה להגיד את זה, הרב, אוקיי

536
00:25:28,100 --> 00:25:29,480
.שלא יחזור אליי והכול בידיך

537
00:25:30,260 --> 00:25:32,450
יש כזה: "הכול חוזר אליך
."ומשהו בידך

538
00:25:34,070 --> 00:25:34,830
?מכירים את זה

539
00:25:37,640 --> 00:25:40,580
,אז התשובה לשאלה הראשונה
.האם זו האמת, היא כן או לא

540
00:25:42,710 --> 00:25:45,280
:אם התשובה היא
- לא, זו לא האמת

541
00:25:45,360 --> 00:25:48,100
,תכלס, אני לא שונאת אותה

542
00:25:49,140 --> 00:25:50,660
?פשוט קשה לי איתה, אוקיי

543
00:25:51,010 --> 00:25:53,930
.אוקיי, זה כבר משהו אחר
.קשה לך איתה, את לא שונאת אותה

544
00:25:54,880 --> 00:25:56,740
:אז השאלה הראשונה
?מי אמר שזו האמת

545
00:25:58,140 --> 00:26:00,100
:שאלה שנייה: אם את אומרת לי
,כן, זו האמת

546
00:26:01,390 --> 00:26:04,100
האם את יודעת
או האם אתה יודע בוודאות

547
00:26:04,280 --> 00:26:05,130
?שזו האמת

548
00:26:06,360 --> 00:26:09,210
?האם את שונאת אותה באמת
?את יודעת את זה

549
00:26:09,440 --> 00:26:10,250
?למה את שונאת אותה

550
00:26:10,560 --> 00:26:12,180
?למה? כי היא לא מכבדת אותך
היא לא מקבלת אותך

551
00:26:12,210 --> 00:26:14,470
?איך שהיית רוצה שהיא תקבל אותך

552
00:26:15,490 --> 00:26:16,470
?חשבת פעם על אימא שלך

553
00:26:17,500 --> 00:26:18,490
.תחשבי איך היא מרגישה

554
00:26:19,780 --> 00:26:20,690
.היא אוהבת אותך

555
00:26:21,640 --> 00:26:23,290
לא משנה, נפגשתי היום
עם איזה מישהו, אומר לי

556
00:26:23,550 --> 00:26:25,840
!...שאשתו עצבנית, צועקת

557
00:26:26,810 --> 00:26:27,890
...עליו

558
00:26:29,180 --> 00:26:30,810
:אז אמרתי לו
,תחשוב שהיא לא צועקת

559
00:26:30,860 --> 00:26:32,060
.היא בוכה בקול רם

560
00:26:32,950 --> 00:26:33,790
.באמת אני אומר לך

561
00:26:34,690 --> 00:26:37,740
.היא לא צועקת, היא בוכה
.לא טוב לה

562
00:26:38,030 --> 00:26:39,270
?נראה לך שהיא נהנית לצעוק

563
00:26:39,520 --> 00:26:41,070
מי? אני הולכת לצעוק פה
...על מישהו עכשיו

564
00:26:42,090 --> 00:26:43,740
?מה, היא הכלבלב הזה ההוא

565
00:26:44,320 --> 00:26:47,720
.לא, היא לא
.היא בוכה בקול רם

566
00:26:48,510 --> 00:26:52,210
אתה יודע בוודאות
?שאתה שונא אותה, חס ושלום

567
00:26:53,430 --> 00:26:55,470
לא. הרי אם היא לא הייתה עושה
.את זה, לא היית שונא אותה

568
00:26:56,040 --> 00:26:58,510
.אנחנו לא מבינים את הצד השני
,כל אחד רואה את הצד שלו

569
00:26:58,910 --> 00:27:02,140
את הצד שלו
.וכל אחד מקובע בצד שלו

570
00:27:02,160 --> 00:27:04,850
ואני אומר לכם: אם היינו שמים
,את עצמנו שנייה בצד של מישהו אחר

571
00:27:05,950 --> 00:27:06,990
.הכול היה נראה אחרת

572
00:27:07,550 --> 00:27:08,650
.הכול היה נראה אחרת

573
00:27:09,370 --> 00:27:10,680
לכן תכף נראה
.איך אנחנו מתמודדים עם זה

574
00:27:10,690 --> 00:27:11,940
.אלו בינתיים השאלות
...אחרי זה נראה איך אנחנו

575
00:27:12,880 --> 00:27:15,720
אבל אני אומר לכם, כל אחד רואה
...את הצד שלו ובטוח ש... ש... ש

576
00:27:16,120 --> 00:27:18,630
,אם היינו מסתכלים טיפה, אני אומר לכם
.הורים וילדים, זוגות

577
00:27:18,850 --> 00:27:21,610
.אני רואה את זה הרבה פעמים בזוגות
תמיד אני שומע צד אחד

578
00:27:22,090 --> 00:27:23,100
.וזה נשמע לי מה זה אמיתי

579
00:27:23,350 --> 00:27:26,290
.וואלה, הוא באמת מסכן, מסכן
.וואלה, מכשפה, מכשפה

580
00:27:27,760 --> 00:27:30,850
,ואז אני שומע אותה
.אומר: וואלה, מכשף

581
00:27:32,070 --> 00:27:32,970
...יא חתיכת

582
00:27:33,490 --> 00:27:37,200
אתה שומע... כל צד שתשמע
הוא יישמע לך אמיתי

583
00:27:37,240 --> 00:27:39,630
,כי הוא באמת מרגיש מצוקה
,הוא באמת מרגיש שלא מבינים אותו

584
00:27:39,830 --> 00:27:40,950
,הוא מרגיש שמזלזלים בו

585
00:27:41,090 --> 00:27:44,740
,הוא מרגיש שלא נותנים לו מה שהוא צריך
.את הדבר המינימאלי

586
00:27:45,540 --> 00:27:46,840
.אבל כל אחד ככה מרגיש

587
00:27:47,500 --> 00:27:49,850
לכן האם אתה יודע בוודאות
?שזו האמת

588
00:27:50,900 --> 00:27:54,040
שבאמת בעלך מעצבן אותך
?כי הוא נושם איך שהוא נושם

589
00:27:55,220 --> 00:27:56,500
?היית רוצה שהוא לא ינשום, חמודה

590
00:27:58,130 --> 00:27:59,920
,לא, רגע, הרב
.אל תהיה קיצוני, שנייה

591
00:28:01,560 --> 00:28:03,750
ואולי יש לו בעיות בנשימה
,ואולי הוא לא מרגיש שהוא נושם ככה

592
00:28:03,760 --> 00:28:04,470
?מה את רוצה ממנו

593
00:28:04,940 --> 00:28:07,210
.יש לו ב... אני לא יודע במה

594
00:28:08,380 --> 00:28:10,330
.אני לא אשכח את זה
.אני שברתי את האף פעם בצבא

595
00:28:11,380 --> 00:28:12,030
?למה לא? מה

596
00:28:13,220 --> 00:28:19,130
:הייתה תרומת דם, ואני כאילו
.אחי, אחי, עליי. קבל

597
00:28:21,020 --> 00:28:23,340
.תרמתי דם
.אחרי זה קמתי כמו אריה

598
00:28:23,650 --> 00:28:24,940
...אני לא צריך שום דבר, אני

599
00:28:25,050 --> 00:28:26,450
.אחי, אני מתחרה טריאתלון אני

600
00:28:27,730 --> 00:28:29,010
...ופתאום כאילו

601
00:28:29,770 --> 00:28:30,850
.איזה עולם יפה

602
00:28:34,640 --> 00:28:36,280
?אחי, איפה אנחנו

603
00:28:37,220 --> 00:28:38,010
.נפלתי על האף

604
00:28:38,410 --> 00:28:41,060
.על האף, אחי
.על הפנים, על הפנים, כמו שכתוב

605
00:28:44,270 --> 00:28:47,090
.שלחו אותי לאיזה רופא
.אני לא רוצה להגיד בכלל מה, מי, מו

606
00:28:48,030 --> 00:28:49,450
.החליט: אני שובר לו את זה חזרה

607
00:28:50,260 --> 00:28:51,300
?שמעת פעם כזה רעיון

608
00:28:51,930 --> 00:28:54,070
...הכניסו לי פה
.כן, אני לא רוצה להפחיד אתכם אפילו

609
00:28:54,860 --> 00:28:57,910
.מבפנים... כי העצם פה, עשו גשר

610
00:28:59,360 --> 00:29:01,640
.כאילו, בוא, בכוח נחזיר את זה

611
00:29:03,350 --> 00:29:05,250
?שמעתם שרואים כוכבים
.אני ראיתי כוכבים, אחי

612
00:29:05,860 --> 00:29:08,380
.צדק, מרס, מאדים
,ראיתי את כולם, אני אומר לך

613
00:29:08,790 --> 00:29:11,840
.בגודל טבעי, אני אומר לך
.אני עפתי עד לשם מהכאבים

614
00:29:12,260 --> 00:29:13,370
?מה זה? מה קרה

615
00:29:16,290 --> 00:29:18,920
אבל למה אני מספר לכם
?את זה עכשיו? מה קרה? אה

616
00:29:20,170 --> 00:29:21,110
?למה דיברתי על זה

617
00:29:22,140 --> 00:29:22,950
.אף אחד לא מקשיב פה

618
00:29:24,630 --> 00:29:25,460
.אה, ארבע קושיות

619
00:29:26,270 --> 00:29:28,810
.נשימות. -אה, נשימות
!אה, אה, אה! תודה רבה

620
00:29:28,910 --> 00:29:31,140
?הוא נושם. נו, מה את רוצה ממנו
.נשבר לו האף

621
00:29:33,210 --> 00:29:36,920
:לכן הנקודה העיקרית
?האם אתה יודע בוודאות שזו האמת

622
00:29:37,810 --> 00:29:40,080
.אנחנו לא באמת יודעים בוודאות
.תכף נראה איך אנחנו פותרים את זה

623
00:29:44,080 --> 00:29:44,700
.לא שואל שאלות

624
00:29:52,640 --> 00:29:53,260
.סליחה

625
00:29:55,610 --> 00:29:56,560
:השאלה השלישית

626
00:29:58,660 --> 00:30:00,400
,תכף נמצא את הפתרונות
אבל השאלה השלישית

627
00:30:02,150 --> 00:30:05,380
היא: איך אתה או את מגיבים

628
00:30:06,660 --> 00:30:07,960
?כשיש לך את המחשבה הזאת

629
00:30:08,410 --> 00:30:10,300
בסדר, נגיד שאת חושבת
.שאת שונאת את אימא שלך

630
00:30:10,660 --> 00:30:11,480
?איך את מרגישה

631
00:30:11,860 --> 00:30:14,460
?איך את מרגישה
?טוב עם זה? כיף לך עם זה

632
00:30:15,650 --> 00:30:18,230
וזו נקודה מאוד חשובה, כי אנחנו נראה
,שאנחנו גורמים לעצמנו את הצער

633
00:30:18,380 --> 00:30:19,570
.אנחנו גורמים לעצמנו את הסבל

634
00:30:20,230 --> 00:30:21,570
.אני רוצה לשים סוף לזה

635
00:30:21,980 --> 00:30:23,420
אנו ממציאים את הסיבה והתוצאה

636
00:30:23,830 --> 00:30:25,180
.והתוצאה היא הרגשה לא נעימה

637
00:30:25,200 --> 00:30:27,210
הסיבה היא המחשבות שלי הלא טובות

638
00:30:27,300 --> 00:30:30,990
או הפירושים שלי על מה
.שאימא/אבא/דוד/אישה/בעל וכן הלאה

639
00:30:31,960 --> 00:30:34,070
,אז איך את מרגישה
איך אתה מרגיש

640
00:30:34,090 --> 00:30:35,600
?כשאתה חושב את המחשבה הזאת

641
00:30:35,980 --> 00:30:37,400
:כי השאלה הרביעית תהיה

642
00:30:37,790 --> 00:30:40,330
תתאר לעצמך שאתה יכול לחיות
.בלי ההרגשה הזאת

643
00:30:41,120 --> 00:30:42,180
.אין את המחשבה הזאת

644
00:30:42,900 --> 00:30:44,300
תארי לך שאין את המחשבה
."אני שונאת את אימא שלי"

645
00:30:44,610 --> 00:30:46,760
.אין כזה דבר
.אין בלקסיקון כזה דבר

646
00:30:46,970 --> 00:30:48,090
?איך היית חיה
?איך היית מרגישה

647
00:30:49,010 --> 00:30:50,550
.אלה היו החיים הכי מקסימים שבעולם

648
00:30:51,460 --> 00:30:52,780
תארי לך שהיית מרגישה
,שבעלך אוהב אותך

649
00:30:53,880 --> 00:30:55,580
.לא חושדת בו, לא יודע מה

650
00:30:55,840 --> 00:30:56,870
,מרגישה שבעלך אוהב אותך

651
00:30:56,890 --> 00:30:58,650
אין לך את ההרגשה
.שאת שונאת אותו, שאת חושדת בו

652
00:30:58,900 --> 00:31:01,110
.אין לך את זה
?איזו הרגשה כיפית

653
00:31:01,590 --> 00:31:02,370
?איזו הרגשה כיפית

654
00:31:03,390 --> 00:31:04,940
.אז עכשיו זה מגיע
?איך אנחנו עושים את זה

655
00:31:05,800 --> 00:31:06,700
?איך אנחנו עושים את זה

656
00:31:07,120 --> 00:31:09,230
,אז קודם כול
.כן לשאול ארבע קושיות

657
00:31:09,240 --> 00:31:11,910
כל פעם שיש לך הרגשה לא טובה
או שאתה מפרש משהו מסוים

658
00:31:12,100 --> 00:31:13,930
- או שאתה חווה דבר מסוים
.א', האם זו האמת

659
00:31:14,450 --> 00:31:16,140
?ב', האם אתה בטוח שזו האמת

660
00:31:16,910 --> 00:31:20,420
איך אתה מרגיש כשאתה חווה
?את החוויה הזאת, את המחשבה הזאת

661
00:31:20,740 --> 00:31:23,100
ואיך החיים יכלו להיראות
?אם לא היה לך את המחשבה הזאת

662
00:31:23,760 --> 00:31:24,510
.עכשיו, בואו נעיף את זה

663
00:31:25,330 --> 00:31:27,360
מעיפים את זה על ידי דבר
.שנקרא היפוך

664
00:31:28,130 --> 00:31:29,320
.היפוך

665
00:31:30,170 --> 00:31:31,840
זאת אומרת, במקום לכתוב
"אני שונאת את אימא שלי"

666
00:31:32,270 --> 00:31:33,450
"או "בעלי לא מכבד אותי

667
00:31:34,210 --> 00:31:35,680
- "או "אשתי לא מפנקת אותי

668
00:31:36,770 --> 00:31:37,510
.אנחנו נהפוך את זה

669
00:31:37,550 --> 00:31:40,760
 - במקום אשתי/אימא שלי
.אני

670
00:31:41,930 --> 00:31:44,230
,אני שונא את עצמי אולי

671
00:31:46,510 --> 00:31:49,120
,אני לא מכבד את עצמי

672
00:31:50,940 --> 00:31:52,120
.אני לא מפנק את עצמי

673
00:31:53,170 --> 00:31:56,890
זאת אומרת, אנחנו מעבירים
.את האשמה אלינו

674
00:31:57,970 --> 00:31:59,690
,ופה יש נקודה מאוד חשובה
.ואני אקרא לכם את זה

675
00:32:00,670 --> 00:32:03,700
,ביהדות יש כלל
,זה מופיע בגמרא במסכת קידושין דף ע

676
00:32:04,440 --> 00:32:08,650
.שכל הפוסל במומו פוסל
?מה הכוונה

677
00:32:09,750 --> 00:32:13,720
,"ספר שנקרא "מכתב מאליהו
,אחד מגדולי בעלי ההגות היהודית

678
00:32:14,380 --> 00:32:17,140
:בחלק ה הוא כותב ככה

679
00:32:17,720 --> 00:32:19,630
,כלל הוא בגמרא"
."כל הפוסל במומו פוסל

680
00:32:21,310 --> 00:32:22,860
."הוא אומר: "ואפשר להשתמש בו לחיים

681
00:32:23,180 --> 00:32:26,110
למה? "כי לכאורה
איך יוכל אדם לסמוך על עצמו

682
00:32:26,860 --> 00:32:27,800
"?כאשר הוא מפשפש במעשיו"

683
00:32:27,830 --> 00:32:29,270
איך אני יכול לדעת
?אם אני אדם טוב או לא טוב

684
00:32:29,660 --> 00:32:31,050
איך אני יכול לדעת
?אם אני צודק או לא צודק

685
00:32:31,590 --> 00:32:32,740
.יש פה איזשהו ויכוח מסוים

686
00:32:33,670 --> 00:32:36,670
.הרי כל דרך איש ישר בעיניו"

687
00:32:37,350 --> 00:32:39,760
כל דרך איש ישר בעיניו"

688
00:32:40,490 --> 00:32:41,810
."ונוגע ומשוחד הוא"

689
00:32:42,160 --> 00:32:44,260
?הרי טראמפ בטוח שהוא צודק, נכון

690
00:32:44,740 --> 00:32:47,330
,פוטין? "חרשו", בטוח שהוא צודק

691
00:32:48,470 --> 00:32:50,000
,אסד בטוח שהוא צודק

692
00:32:50,580 --> 00:32:52,130
המורדים בטוחים שהם צודקים

693
00:32:52,160 --> 00:32:53,650
,וצבא אסד בטוחים שהם צודקים

694
00:32:53,660 --> 00:32:55,700
החיזבאללה והחמאס בטוחים שהם צודקים

695
00:32:55,890 --> 00:32:59,320
והישראלים בטוחים שהם צודקים
.וכולם בטוחים שהם צודקים, כולם

696
00:32:59,700 --> 00:33:00,820
.כל אחד מזווית הראייה שלו

697
00:33:01,750 --> 00:33:05,340
...שלחו אותי ל
.הייתי ביום שני בכנסת

698
00:33:05,920 --> 00:33:07,470
.איי... הייתה חוויה

699
00:33:08,210 --> 00:33:10,800
,הרגשתי כמו בהוליווד
.מקום של כל הסלברטיס

700
00:33:10,970 --> 00:33:12,640
...הנה ההוא, אה
.הנה ההוא

701
00:33:14,220 --> 00:33:17,200
,הייתי בכנסת
?במשרד לביטחון פנים, אוקיי

702
00:33:18,090 --> 00:33:21,790
.עם השר גלעד ארדן
.חמוד, באמת גבר, גבר

703
00:33:21,960 --> 00:33:23,870
.באמת אני אומר לכם
.נהניתי ממנו חבל על הזמן

704
00:33:25,080 --> 00:33:26,830
.עשו פרויקט למניעת אלימות

705
00:33:27,820 --> 00:33:29,480
אז הביאו את כל הרכזים מכל הארץ

706
00:33:29,500 --> 00:33:35,920
:והם לקחו שני מגזרים עיקריים
.המגזר החרדי והמגזר הלא יהודי

707
00:33:37,290 --> 00:33:38,200
.הם ביקשו ממני לתת הרצאה

708
00:33:39,440 --> 00:33:41,200
,שמונים אחוז מהציבור היה לא יהודי

709
00:33:42,060 --> 00:33:44,480
.רובו ערבי, דרוזי קצת

710
00:33:45,640 --> 00:33:48,350
,הייתה לי חוויה, אני אומר לכם
.באמת חבל על הזמן

711
00:33:48,960 --> 00:33:49,940
.חבל על הזמן

712
00:33:50,620 --> 00:33:52,320
,ישבו יפה, הקשיבו

713
00:33:53,810 --> 00:33:54,700
.אחרי זה דיברו

714
00:33:55,670 --> 00:33:57,540
,פתחתי: "אהלן וסהלן
."אהלן ביקום

715
00:33:58,300 --> 00:34:01,880
.סתם, סתם
."זה מה שאני זוכר מ"ג'רק אריבק

716
00:34:01,900 --> 00:34:04,280
.אני לא יודע אם אתם זוכרים
.פעם למדנו את זה כשהיינו קטנים

717
00:34:04,930 --> 00:34:06,120
...אבל

718
00:34:07,880 --> 00:34:11,230
:הנקודה העיקרית היא מבחינתנו
.כל אחד בטוח שהוא צודק

719
00:34:11,770 --> 00:34:14,740
אם אתה תדבר עם מישהו מאחורי הגדר
.שמה בעזה, הוא בטוח שהוא צודק

720
00:34:15,110 --> 00:34:17,130
תדבר עם מישהו מהצד השני
.של הגדר, הוא בטוח שהוא צודק

721
00:34:17,870 --> 00:34:19,360
.כולם בטוחים שהם צודקים, כולם

722
00:34:19,660 --> 00:34:21,300
.נו, אז עזוב עכשיו
אנחנו לא באים לתקן את העולם

723
00:34:21,320 --> 00:34:23,700
כי אמרנו שאנחנו מתמקדים
,במה שקשור אלינו

724
00:34:24,280 --> 00:34:26,830
,לא במה שקשור לאחרים
.שכל אחד יטפל במה שהוא צריך

725
00:34:27,460 --> 00:34:29,430
אבל איך אני יכול להבין
אם אני צודק או אשתי צודקת

726
00:34:29,440 --> 00:34:31,520
?או הילדים? או מה קורה
?איך אני יכול לדעת שאני באמת בסדר

727
00:34:33,160 --> 00:34:34,540
."אומר: "הרי האדם הוא משוחד

728
00:34:34,570 --> 00:34:37,750
וחז"ל אמרו בתורה שהשוחד
.יעוור עיני חכמים

729
00:34:38,000 --> 00:34:39,570
,יעוור, יעשה אותם עיוורים

730
00:34:39,960 --> 00:34:41,210
.ואנשים חכמים, לא טיפשים

731
00:34:43,060 --> 00:34:45,260
:אז הוא אומר ככה
- "אולם הכלל הנ"ל"

732
00:34:45,370 --> 00:34:47,920
."איזה? של "כל הפוסל במומו פוסל

733
00:34:48,710 --> 00:34:51,300
.נלמד עצה ממנו באופן מעשי"

734
00:34:51,870 --> 00:34:52,950
:היינו", ואז הוא אומר ככה"

735
00:34:53,360 --> 00:34:56,550
,שכל רע שתראה באחרים"
כל רע שתראה באחרים

736
00:34:57,480 --> 00:35:00,250
."הפוך אותו לייסר בו את עצמך"

737
00:35:01,010 --> 00:35:04,460
- כל רע שאתה רואה באחרים
.תפנה אותו אליך

738
00:35:04,900 --> 00:35:07,390
זאת אומרת, או שאני הופך אותו
מבחינת הרעיון

739
00:35:07,560 --> 00:35:09,760
,שלא אשתי אשמה

740
00:35:09,900 --> 00:35:13,210
,אלא אני לא מכבד מספיק את עצמי
- לא אשתי לא מכבדת אותי

741
00:35:13,590 --> 00:35:14,320
.אפשרות אחת

742
00:35:14,500 --> 00:35:16,250
:אפשרות שנייה
.אולי אני לא מכבד אותה מספיק

743
00:35:17,270 --> 00:35:20,580
בסדר? אני רוצה לקחת
?את האחריות על החיים שלי, למה

744
00:35:20,740 --> 00:35:23,710
:כי אני חוזר לנקודה העיקרית
,אני אחראי על מה שאני אחראי

745
00:35:24,020 --> 00:35:25,000
.לא על מה שהיא

746
00:35:25,310 --> 00:35:27,070
,היא צריכה לדאוג לעצמה
.מה שנקרא

747
00:35:27,220 --> 00:35:28,630
.אני רוצה לקחת אחריות על עצמי

748
00:35:29,120 --> 00:35:31,200
.ולכן תהפוך אותו
:אם אתה רואה רע במישהו

749
00:35:31,240 --> 00:35:34,110
,בילדים שלך, באשתך
- בבוס שלך בעבודה

750
00:35:34,460 --> 00:35:35,790
.תיקח את זה על עצמך

751
00:35:36,620 --> 00:35:40,460
כי אלמלא היה בך החיסרון"
,בנקודה הזאת

752
00:35:41,470 --> 00:35:43,450
.לא היית מרגישו באחרים"

753
00:35:44,390 --> 00:35:46,700
- "ואם אין בך כולו"
- בסדר, אתה לא בדיוק כמוהו

754
00:35:47,440 --> 00:35:48,970
.יש בך מקצתו"

755
00:35:49,710 --> 00:35:53,430
- "וגם אם אין לך מקצתו"
- אתה, אפילו אין לך... אתה כמעט נקי מזה

756
00:35:53,780 --> 00:35:55,100
- "הרהרת לעשות את זה"

757
00:35:55,770 --> 00:35:57,100
.הייתה לך מחשבה גם לעשות את זה

758
00:35:57,750 --> 00:36:01,460
,ואם לא הרהרת"
."ראית אחרים עושים את זה ושמחת

759
00:36:01,750 --> 00:36:03,200
.בוא'נה, מגיע לו שייכנסו בו קצת

760
00:36:05,380 --> 00:36:09,510
כי מה שלגמרי אין באדם"
."אין הוא מרגיש אותו באחרים כלל

761
00:36:10,010 --> 00:36:13,850
מה שאין באדם
.הוא לא מרגיש באחרים כלל

762
00:36:14,090 --> 00:36:18,070
,כמו הילד, גם אם הוא יראה"
."לא יבחין בענייני התאווה כלום

763
00:36:18,540 --> 00:36:20,920
גם אם תיקח ילד קטן
,והוא רואה ענייני תאווה

764
00:36:20,940 --> 00:36:23,090
הוא רואה עכשיו בנים, בנות כאילו
- וכן הלאה

765
00:36:23,660 --> 00:36:27,280
.הוא לא... הוא לא מבין בכלל
.הוא לא מרגיש כלום לגבי זה

766
00:36:27,300 --> 00:36:29,480
,לא טוב, לא רע
,"לא "פוי, פוי

767
00:36:30,140 --> 00:36:31,730
"...לא כאילו "אהה
.כלום

768
00:36:32,080 --> 00:36:34,970
?הוא לא מרגיש בזה, למה
.כי אין בו את זה עדיין

769
00:36:35,140 --> 00:36:37,100
,אז הוא לא רואה את זה
.הוא לא רואה את זה

770
00:36:37,690 --> 00:36:39,970
,אם לא היה בי את זה
?את ה-מה

771
00:36:40,000 --> 00:36:43,250
את המידה של שנאה
- או כעס או עצבים

772
00:36:43,470 --> 00:36:44,730
,לא הייתי מרגיש את זה כלפי אחרים

773
00:36:44,750 --> 00:36:46,450
לא הייתי חושב שהוא לא בסדר
.כשהוא צועק עליי

774
00:36:46,920 --> 00:36:48,850
?כי אולי... למה הוא צועק

775
00:36:51,250 --> 00:36:55,830
:אז הנקודה הראשונה היא
.לעשות היפוך, היפוך

776
00:36:56,810 --> 00:37:00,280
דבר שני: הרעיון הוא להבין
.שאנחנו באמת לא מבינים נכון את התמונה

777
00:37:01,180 --> 00:37:02,430
,היה איש עסקים
.אם כבר דיברנו על עסקים

778
00:37:02,460 --> 00:37:05,330
איש עסקים אחד עשה סעודה
.לחבר'ה שלו בעבודה

779
00:37:06,620 --> 00:37:10,010
,סעודת גורמה רצינית
.הביא איזה דג שמנמן ככה טוב לחבר'ה

780
00:37:10,690 --> 00:37:12,500
ואז הטבח יוצא אליו
:ואומר לו

781
00:37:12,530 --> 00:37:16,270
,תקשיב, החתול אכל מהדג
.נגס בו

782
00:37:16,870 --> 00:37:17,890
.החתול של בעל הבית

783
00:37:19,180 --> 00:37:19,980
:אז הוא אומר
,טוב, תקשיב

784
00:37:20,610 --> 00:37:23,570
,תהפוך אותו שלא יראו
דחוף פה קצת מילוי

785
00:37:24,130 --> 00:37:25,580
,ותשכיב אותו על הצד הנגוס

786
00:37:26,300 --> 00:37:27,210
.כי אין לי עוד דג, אחי

787
00:37:27,700 --> 00:37:29,490
,זו המנה הראשונה עכשיו
...כאילו שנייה אחרי ה

788
00:37:30,530 --> 00:37:32,530
,טוב, הפך את הדג
.שם אותו ככה ואף אחד לא רואה

789
00:37:34,750 --> 00:37:35,480
.טוב, החבר'ה אוכלים

790
00:37:35,960 --> 00:37:37,130
...אוכלים מהדג וזה

791
00:37:37,520 --> 00:37:38,680
:פתאום מגיע הטבח

792
00:37:39,440 --> 00:37:41,390
.בוס, החתול מת

793
00:37:43,130 --> 00:37:44,400
.עכשיו זה חתול פרסי, תקשיב

794
00:37:44,860 --> 00:37:47,780
:בעל הבית אמר
!חבר'ה, לעצור! לעצור

795
00:37:49,000 --> 00:37:50,240
,מי שלא אכל את הדג שלא יאכל

796
00:37:50,260 --> 00:37:52,330
,ומי שאכל, חבר'ה
.איתי לבית חולים לשטיפת קיבה

797
00:37:52,350 --> 00:37:53,290
!זריז

798
00:37:53,910 --> 00:37:56,890
...נוסעים, בה
.שוטפים אותם, מקיאים וכן הלאה

799
00:37:57,560 --> 00:37:59,350
.כל אחד חוזר לביתו
,בעל הבית חוזר

800
00:37:59,370 --> 00:38:02,080
,כולו מזיע
.כולו שטיפות קיבה, חוקנים

801
00:38:03,500 --> 00:38:06,210
:הוא מגיע, אומר לטבח
?נו, איפה החתול

802
00:38:06,830 --> 00:38:08,770
.הוא אומר: בכביש
.מכונית דרסה אותו

803
00:38:09,850 --> 00:38:10,810
.פי! "אי נעל" העולם

804
00:38:14,390 --> 00:38:17,710
אתה מבין? אתה קפצת
.מהר מדי, חמוד, למסקנות

805
00:38:18,700 --> 00:38:21,120
.חכה
?מי אמר שזו האמת

806
00:38:22,090 --> 00:38:25,520
,אז אני אומר: אם אתה מרגיש משהו
.תהפוך אותו אליך

807
00:38:26,230 --> 00:38:29,630
כי ביהדות היסוד של הדברים
.זה גם יסוד שנקרא אמונה

808
00:38:30,700 --> 00:38:33,950
,ואדם מאמין זה אדם שמתאמן

809
00:38:34,590 --> 00:38:36,730
,שהוא כל הזמן בתהליך של גדילה

810
00:38:37,260 --> 00:38:39,750
,הוא כל הזמן בתהליך של התפתחות
.כך הוא אמור להיות

811
00:38:40,380 --> 00:38:43,090
ולכן אלוקים יאתגר אותו
,בכל מיני ניסיונות

812
00:38:43,140 --> 00:38:45,400
,שעיקר הניסיונות
.חזרנו לזה, דווקא באמונה

813
00:38:45,900 --> 00:38:49,550
קח את אברהם אבינו כדוגמה
.שהוא כביכול האבא הראשון, מה שנקרא

814
00:38:50,300 --> 00:38:52,210
,הוא, חז"ל אומרים
.קיים את כל התורה כולה

815
00:38:52,730 --> 00:38:54,280
אפילו יש גמרא בעירובין שאומרת

816
00:38:54,460 --> 00:38:56,820
.שאפילו עירובי תבשילין הוא קיים

817
00:38:57,290 --> 00:38:59,140
?מה זה עירובי תבשילין
?כאילו זה חמין? חמין

818
00:38:59,760 --> 00:39:02,440
לא, זה כאילו אם יש יום טוב
...שחל לפני שבת

819
00:39:03,810 --> 00:39:05,370
.זה דרבנן, מה שנקרא

820
00:39:05,390 --> 00:39:07,180
.זה אפילו לא מדאורייתא, לא מהתורה

821
00:39:07,770 --> 00:39:09,190
זאת אומרת, אברהם אבינו
קיים את כל התורה כולה

822
00:39:09,220 --> 00:39:10,290
.עוד לפני שניתנה בכלל

823
00:39:11,380 --> 00:39:12,970
:אבל לא שמענו שהיו לו ניסיונות

824
00:39:13,520 --> 00:39:15,480
,היה לו קשה להניח תפילין
.לא בא לו להניח תפילין וזה

825
00:39:16,170 --> 00:39:18,090
לא, הניסיונות של אברהם אבינו
.היו כולם באמונה

826
00:39:18,710 --> 00:39:22,690
,ללמד אותך שהעיקר באמת
הניסיונות העיקריים של האדם

827
00:39:22,700 --> 00:39:23,320
.הם באמונה

828
00:39:24,200 --> 00:39:27,570
ואמונה, הכוונה היא
שאני אראה דברים שיסתרו לכאורה

829
00:39:28,030 --> 00:39:31,230
או את השכל ההגיוני שלי
.או את האמונה שלי באלוקים

830
00:39:31,250 --> 00:39:33,160
?למה? למה אלוקים עושה את זה

831
00:39:34,000 --> 00:39:36,430
?למה הוא מנסה אותי
?כאילו מתי ייגמר הסיוט הזה

832
00:39:36,450 --> 00:39:37,700
?מתי ייגמר הקושי הזה

833
00:39:38,020 --> 00:39:39,980
,בסדר, אני מוכן לסבול
?אבל כמה? כמה אפשר

834
00:39:40,000 --> 00:39:41,050
?כמה אפשר, הרב

835
00:39:41,760 --> 00:39:43,820
,כמה אפשר אני לא יודע
.אני לא יודע

836
00:39:44,930 --> 00:39:46,520
...אני מעדיף להסתכל על זה

837
00:39:48,160 --> 00:39:51,890
,יש רבי משה לייב מסאסוב
.זכר צדיק וקדוש לברכה

838
00:39:52,660 --> 00:39:53,730
,אנחנו לא מכירים את המציאות הזאת

839
00:39:53,740 --> 00:39:57,470
אבל פעם אחת הם נסעו
"עם כרכרה באזור של "עבריינים

840
00:39:58,020 --> 00:40:00,040
,ותפסו אותם
.רצו לשדוד אותם

841
00:40:00,750 --> 00:40:02,510
,וכיוון שלא היה להם הרבה כסף
.רצו לרצוח אותם

842
00:40:02,780 --> 00:40:05,290
.פתאום ראש השודדים מזהה את הרב

843
00:40:05,490 --> 00:40:08,160
!אה! אה! מכיר אותך
?מ"קפה מדרש", לא

844
00:40:10,160 --> 00:40:10,910
.הוא מזהה את הרב

845
00:40:11,260 --> 00:40:13,580
מה קרה? הרב, הייתה לו
הכנסת אורחים כזו בבית

846
00:40:13,690 --> 00:40:16,050
שהוא היה נותן, כאילו מי שאין לו
.איפה לאכול, שיבוא ויאכל

847
00:40:16,630 --> 00:40:19,850
,וראש השודדים היה פעם, לפני כמה שנים

848
00:40:19,870 --> 00:40:21,750
אכל שם, זיהה את הרב
.וריחם עליו

849
00:40:22,950 --> 00:40:25,770
,ואז היה להם איזשהו כזה, כמו שמש כזה

850
00:40:25,930 --> 00:40:29,330
איזה נער כזה ששיחקו בו
.הפורעים האלה, הבריונים

851
00:40:30,310 --> 00:40:33,750
:ואז הם צחקו ואמרו לרב
.הרב, אתה יודע שהוא בקי בתורה זה

852
00:40:34,440 --> 00:40:35,120
.תבחן אותו

853
00:40:35,980 --> 00:40:38,980
,אז הרב בתמימת
.גם סך הכול יש פה עבריינים

854
00:40:39,000 --> 00:40:40,160
.מה שיגידו, נעשה, בסדר

855
00:40:40,960 --> 00:40:43,370
?הוא אומר לו: מה אתה לומד
?מה למדת

856
00:40:43,390 --> 00:40:44,550
.הוא אמר לו: ספר ויקרא

857
00:40:45,270 --> 00:40:47,140
:אז אמר לו הרב
.אז תסביר לי מהי המילה ויקרא

858
00:40:47,150 --> 00:40:48,440
...סתם משהו קליל, לא זה

859
00:40:48,740 --> 00:40:49,660
.אז הוא אמר: אני לא יודע

860
00:40:50,130 --> 00:40:52,380
,אז הבריונים התחילו לפרק אותו במכות
.את הקטנצ'יק הזה

861
00:40:53,950 --> 00:40:54,840
.עכשיו, הרב היה המום כאילו

862
00:40:54,850 --> 00:40:56,440
,בוא'נה, אם הייתי יודע
.לא הייתי שואל אותך שאלות

863
00:40:56,780 --> 00:40:58,750
,אבל הוא רואה שהקטנצ'יק הזה
,כמה שמפרקים אותו

864
00:40:58,800 --> 00:40:59,590
,הוא לא מוציא מילה

865
00:41:00,070 --> 00:41:02,120
."לא מתבכיין, לא כאילו "אח, אח

866
00:41:02,600 --> 00:41:04,350
.כלום, כאילו בוא'נה, גבר כאילו

867
00:41:04,690 --> 00:41:05,550
...חוטף

868
00:41:07,200 --> 00:41:09,510
,ואז אחרי שסיימו לפרק אותו
הרב ניגש אליו

869
00:41:09,540 --> 00:41:11,890
:ואמר לו
?בוא'נה, מאיפה יש לך כזה כוח

870
00:41:12,460 --> 00:41:13,290
?מאיפה יש לך כזה כוח

871
00:41:14,290 --> 00:41:15,290
:אז הוא אמר
.אני אגיד לך את האמת

872
00:41:15,300 --> 00:41:16,860
.אנחנו פה חבורה של עבריינים

873
00:41:17,830 --> 00:41:19,920
מגיל אפס כבר חינכו אותי

874
00:41:20,710 --> 00:41:22,600
להיות מסוגל להכיל מכות

875
00:41:23,050 --> 00:41:26,040
,שגם אם יתפסו אותנו השלטונות
.שלא יוציאו עלינו מידע

876
00:41:26,750 --> 00:41:29,220
,כי ינסו, אתה יודע
.מהראש, מהזה

877
00:41:29,490 --> 00:41:31,160
?אז אני בנוי לזה, אתה מבין

878
00:41:31,260 --> 00:41:32,310
,לחטוף מכות

879
00:41:33,180 --> 00:41:34,670
,והדרך שחינכו אותי, הוא אומר

880
00:41:35,530 --> 00:41:39,090
,זה א', שמכות לא ממשיכות לנצח

881
00:41:40,630 --> 00:41:43,080
ואני מסתכל על זה
שמה שעבר עבר

882
00:41:43,890 --> 00:41:45,590
.ויש לפניי רק מכה אחת עכשיו

883
00:41:46,490 --> 00:41:47,590
.מכה אחת אני יכול להסתדר

884
00:41:48,480 --> 00:41:50,790
,תבוא עוד אחת, בסדר
.אבל זו רק אחת

885
00:41:51,060 --> 00:41:51,850
.ההיא נגמרה כבר

886
00:41:52,800 --> 00:41:54,150
.רק אחת, בקטנה

887
00:41:55,390 --> 00:41:56,570
,הרב שמע את זה

888
00:41:58,230 --> 00:41:59,740
,אמר: אתה יודע
.הלוואי והייתי ככה חי

889
00:42:01,020 --> 00:42:03,800
הרי רוב הסבל שלנו
.כי אנחנו לא מסתכלים על מכה אחת

890
00:42:04,820 --> 00:42:06,670
.אנחנו מסתכלים על המשך

891
00:42:07,840 --> 00:42:11,260
הרב זה כבר כמה שנים
?שהוא ככה, אוקיי

892
00:42:12,410 --> 00:42:13,970
תארו לכם שהייתי יכול להפריד

893
00:42:14,720 --> 00:42:18,420
ולחשוב שזו פעם ראשונה
.בחיים שלי שזה קרה

894
00:42:19,410 --> 00:42:22,200
פעם ראשונה
.שאשתך לא חייכה אליך

895
00:42:22,520 --> 00:42:23,920
?בסדר, נו, מה

896
00:42:24,180 --> 00:42:25,920
.פעם ראשונה שבעלך התחיל לנשום ככה

897
00:42:27,000 --> 00:42:28,560
...סתם נטפלתי לזה, לא

898
00:42:29,920 --> 00:42:31,850
?פעם אחת, נו, מה קרה
.בסדר, בסדר

899
00:42:33,250 --> 00:42:35,620
.הקושי שלנו שזו לא פעם ראשונה

900
00:42:36,090 --> 00:42:37,030
.ככה אנחנו מסתכלים על זה הרי

901
00:42:38,540 --> 00:42:42,510
לכן העבודה שלנו היא לחשוב
.איך אני עוזר לעצמי

902
00:42:43,330 --> 00:42:44,770
.כי הרי תכלס, אתה לא תתגרש עכשיו

903
00:42:44,780 --> 00:42:46,740
.בוא... אם אתה רוצה, תתגרש
.זה לא קשור אליי

904
00:42:46,750 --> 00:42:49,440
:אבל אני רק אומר לך
?נו, את רוצה להמשיך לחיות איתו

905
00:42:49,760 --> 00:42:50,930
?אתה רוצה להמשיך לחיות איתה

906
00:42:51,370 --> 00:42:52,670
נו, אז בואו נעשה את זה
.יותר כיף

907
00:42:53,220 --> 00:42:54,320
בואו נעשה את זה
.יותר כיף

908
00:42:55,280 --> 00:42:56,980
בוא נעשה את זה יותר נכון
כי אתה יכול לפרש

909
00:42:57,090 --> 00:42:58,880
איך אתה רואה
.את התמונה הזאת

910
00:43:00,370 --> 00:43:02,210
כי כל אחד מאיתנו
יקבל תמונות בחיים

911
00:43:02,220 --> 00:43:03,530
והוא יוכל לפרש את זה
.איך שהוא רוצה

912
00:43:05,020 --> 00:43:08,620
יש הרי... כשאני עשיתי
,את התואר שלי בפסיכולוגיה

913
00:43:09,480 --> 00:43:11,750
,ההתמחות שלי הייתה ויקטור פרנקל
.כאילו לוגותרפיה

914
00:43:14,070 --> 00:43:15,760
,ויקטור פרנקל, אפרופו יום השואה
.מה שנקרא

915
00:43:15,820 --> 00:43:17,560
.ויקטור פרנקל הרי עבר את השואה

916
00:43:18,570 --> 00:43:19,470
.הוא היה חי בווינה

917
00:43:19,960 --> 00:43:24,080
.יש היום את הסיפור שלו
.הוא כבר אז היה איש חשוב

918
00:43:25,330 --> 00:43:29,020
..."וב"ליל הבדולח
.הוא לא גדל בכלל בערכי היהדות

919
00:43:29,030 --> 00:43:31,810
זאת אומרת, הוא יהודי לגמרי
.אבל הוא לא גדל בחינוך יהודי

920
00:43:33,680 --> 00:43:37,650
ובליל הבדולח... הוא קיבל
...יום אחד לפני ליל הבדולח

921
00:43:37,670 --> 00:43:38,750
,בסדר? שנייה רגע
.אני חוזר אחורה

922
00:43:39,190 --> 00:43:41,600
הוא קיבל קריאה מהגסטאפו

923
00:43:42,350 --> 00:43:43,830
שיהודי ארצות הברית פדו אותו

924
00:43:44,760 --> 00:43:48,360
והם... הוא יכול לברוח
.לארצות הברית

925
00:43:50,060 --> 00:43:50,840
.אתה ואשתך

926
00:43:51,960 --> 00:43:53,160
:ואז הוא שאל אותם

927
00:43:54,110 --> 00:43:54,950
?מה עם ההורים שלי

928
00:43:56,340 --> 00:43:59,360
והם אמרו לו: האישורים
.זה רק לך ולאשתך, זהו

929
00:43:59,990 --> 00:44:02,070
.טוב, ליל הבדולח

930
00:44:03,000 --> 00:44:04,750
הוא עובר ליד בית הכנסת הראשי
.של וינה

931
00:44:05,280 --> 00:44:08,230
מי שהיה שמה, יש היום
.זכר לבית כנסת

932
00:44:08,320 --> 00:44:10,610
,העמודים שנשארו, רק העמודים

933
00:44:11,330 --> 00:44:13,280
.זה משהו ענק, ענק, ענק

934
00:44:13,530 --> 00:44:15,030
,אם פעם תהיו בווינה
.תראו, זה ענק

935
00:44:17,090 --> 00:44:17,870
.נשארו רק העמודים

936
00:44:18,810 --> 00:44:21,230
.אז הוא ראה מלא אבנים

937
00:44:21,860 --> 00:44:24,140
,פיצצו שם הכול, שברו הכול
.שרפו הכול

938
00:44:25,010 --> 00:44:26,980
,והוא מצא אבן אחת על הרצפה

939
00:44:27,370 --> 00:44:29,020
.'שלאבן הזאת היה את האות כ

940
00:44:30,040 --> 00:44:30,540
.'האות כ

941
00:44:31,220 --> 00:44:32,120
:אז הוא אמר 
.אני אקח מזכרת

942
00:44:32,350 --> 00:44:33,490
...לא שאני דתי או זה

943
00:44:33,910 --> 00:44:35,440
.מזכרת מבית הכנסת, שיהיה

944
00:44:36,340 --> 00:44:37,430
הוא לקח את זה הביתה

945
00:44:38,380 --> 00:44:40,160
ואז הוא יושב עם ההורים שלו
:ורוצה לבשר להם את הבשורה

946
00:44:40,170 --> 00:44:43,970
,תקשיבו, אימא ואבא
.אני קיבלתי אישורים לעזוב

947
00:44:44,010 --> 00:44:46,210
עכשיו, הוא התלבט מאוד אם לעזוב
.או להישאר עם ההורים שלו

948
00:44:46,850 --> 00:44:48,290
.זו החלטה לא פשוטה
.אתה יכול להינצל

949
00:44:48,790 --> 00:44:50,890
,זהו, השואה כבר התחילה
.מה שנקרא, לנוע

950
00:44:51,850 --> 00:44:55,680
,התלבט מה להגיד להם
?להישאר איתם, לא להישאר איתם

951
00:44:56,330 --> 00:44:57,390
ואז הוא שוב בא לדבר עם ההורים שלו

952
00:44:57,400 --> 00:44:59,020
.ואז האבן שאצלו בכיס מפריעה לו

953
00:44:59,570 --> 00:45:00,440
אז הוא מוציא את האבן

954
00:45:01,290 --> 00:45:02,120
.ושם אותה על השולחן

955
00:45:02,760 --> 00:45:03,990
:ואבא שלו שואל אותו
?מה זו האבן הזאת

956
00:45:04,800 --> 00:45:05,880
:אז הוא אומר
.לקחתי מבית הכנסת

957
00:45:05,900 --> 00:45:08,710
הכול שם פירקו
,אז לקחתי סתם מזכרת

958
00:45:09,470 --> 00:45:11,690
.אבל לא יודע מה זה
.הוא אומר: תראה, יש את האות כ' על זה

959
00:45:13,300 --> 00:45:15,770
:ואז אבא שלו אומר לו
?אתה יודע מאיפה האבן הזאת בבית כנסת

960
00:45:16,650 --> 00:45:20,530
זה על ארון הקודש
.יש לוחות הברית כאלה

961
00:45:21,770 --> 00:45:22,740
.אז יש שם עשרת הדיברות

962
00:45:23,590 --> 00:45:26,550
וה-כ' הזאת זו ה-כ' הראשונה
."של "כבד את אביך ואת אימך

963
00:45:28,550 --> 00:45:29,620
הוא שומע את זה

964
00:45:31,090 --> 00:45:32,820
.והוא מחליט שזה מסר משמיים

965
00:45:34,280 --> 00:45:37,480
הוא מחליט לא לעזוב את ההורים שלו
.והוא נשאר בווינה

966
00:45:38,200 --> 00:45:39,940
והסוף ידוע, הוא איבד
את כל המשפחה שלו

967
00:45:40,750 --> 00:45:42,330
.והוא עצמו עבר גיהינום

968
00:45:42,760 --> 00:45:44,120
.גיהינום, גיהינום, גיהינום

969
00:45:45,420 --> 00:45:48,060
,אבל כשהוא יצא מהשואה
,ב-1946

970
00:45:48,410 --> 00:45:50,730
הוא פרסם את הספר שלו
."שנקרא "אדם מחפש משמעות

971
00:45:51,590 --> 00:45:53,760
מי שיודע, הוא כתב את הספר שלו
.בתשעה ימים

972
00:45:54,530 --> 00:45:55,330
.בתשעה ימים

973
00:45:55,900 --> 00:45:57,760
הוא רצה לכתוב את הספר
.בעילום שם

974
00:45:58,150 --> 00:46:02,020
?כאילו מי יקרא את זה בכלל
?מי יקרא את זה בכלל

975
00:46:03,360 --> 00:46:07,410
,נכון? תשעה מיליון עותקים
.ל-23 שפות זה מתורגם כבר

976
00:46:08,710 --> 00:46:10,510
,אתה יודע מה זה הספר הזה
?תשעה מיליון עותקים

977
00:46:10,540 --> 00:46:12,810
,תקבל שקל על כל עותק
.אתה מסודר, אחי

978
00:46:14,080 --> 00:46:15,880
,הוא כבר לא זה
.אבל זו ירושה

979
00:46:17,990 --> 00:46:20,680
,אם הוא לא היה עובר את השואה
.מן הסתם הוא לא היה כותב כזה ספר

980
00:46:21,710 --> 00:46:22,400
.מן הסתם לא

981
00:46:22,970 --> 00:46:24,870
,אז אם היית שואל אותו
הוא עשה טעות שהוא נשאר בווינה

982
00:46:24,880 --> 00:46:28,540
לכאורה, כביכול, לפני
.שהוא ידע מה נהיה ממנו, מה שנקרא

983
00:46:28,900 --> 00:46:30,700
.עשית טעות, פרייר
?מה אתה נשאר עם ההורים שלך

984
00:46:31,130 --> 00:46:32,920
.טמבל, קיבלת אישור לברוח

985
00:46:32,950 --> 00:46:34,260
!תברח! תברח

986
00:46:35,390 --> 00:46:36,010
.לא

987
00:46:37,360 --> 00:46:38,140
?מה האמת

988
00:46:38,890 --> 00:46:41,410
?אתה בטוח שזו האמת
?אתה בטוח שזו האמת

989
00:46:41,620 --> 00:46:42,220
?מי אמר

990
00:46:43,260 --> 00:46:46,140
.תמיד תטיל ספק במה שאתה חושב
.אולי אתה לא רואה נכון

991
00:46:47,170 --> 00:46:48,800
אני אומר לך, לפעמים אני יושב
,עם עצמי וחושב

992
00:46:48,810 --> 00:46:51,140
:אני רואה כל מיני דברים
,את הילדים שלי, את אשתי

993
00:46:51,170 --> 00:46:52,590
.את האנשים שאני עובד איתם

994
00:46:53,180 --> 00:46:54,960
אני רואה שאני רואה
.את זווית הראייה שלי

995
00:46:55,310 --> 00:46:56,960
ואם אני נכנס שנייה
,לנעליים של השני

996
00:46:57,860 --> 00:46:59,350
לפעמים אני יכול טיפה
להרגיש אותו אפילו

997
00:47:00,490 --> 00:47:03,480
,ולהבין איזה קושי הוא עובר
.איזה צער הוא חווה

998
00:47:05,100 --> 00:47:07,280
חז"ל אומרים: "אל תדון את חברך
."עד שתגיע למקומו

999
00:47:08,350 --> 00:47:10,600
אתם יודעים מה זה
?"אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו"

1000
00:47:11,410 --> 00:47:13,710
,והרי אתה בחיים לא תגיע למקומו
.בחיים. בחיים

1001
00:47:14,850 --> 00:47:16,430
אז יוצא מפה
.שאסור לדון אף אחד

1002
00:47:17,840 --> 00:47:19,600
,כי אולי אם הייתי במצב שלו
,הייתי בדיוק במצב שלו

1003
00:47:19,610 --> 00:47:20,490
.אולי אפילו יותר גרוע ממנו

1004
00:47:21,330 --> 00:47:23,120
אם הייתי בנעליים שלו
עובר מה שהוא עבר בחיים

1005
00:47:23,150 --> 00:47:24,920
...עם ההורים האלה, עם המצב הזה

1006
00:47:25,690 --> 00:47:26,670
.הייתי באותו מצב בדיוק

1007
00:47:27,080 --> 00:47:27,830
.באותו מצב בדיוק

1008
00:47:28,960 --> 00:47:31,360
לכן העבודה שלנו
היא מצד אחד

1009
00:47:32,720 --> 00:47:34,430
.לחקור ולדרוש במחשבות שלנו

1010
00:47:35,020 --> 00:47:37,790
,דבר שני: תעשה היפוך
.תפיל את זה על עצמך

1011
00:47:38,450 --> 00:47:41,570
אדרבה, זה סימן שאני צריך
.להתחזק בדבר הזה

1012
00:47:42,610 --> 00:47:45,570
אם אשתך או בעלך או לא משנה
,לא מכבדים אותך, לא אוהבים אותך

1013
00:47:45,600 --> 00:47:47,680
- לא יודע מה זה
.אז אתה לא אוהב את עצמך גם

1014
00:47:48,730 --> 00:47:49,560
.ותתחיל לעשות את זה

1015
00:47:50,500 --> 00:47:52,880
או שתתחיל אתה לאהוב אותם
.כי אולי אתה לא אוהב אותם

1016
00:47:53,370 --> 00:47:55,430
אתה רוצה שאשתך תגיש לך
- ארוחת בוקר בבוקר

1017
00:47:56,810 --> 00:47:59,090
תגיש לה אתה
.או תכין לעצמך, באבי

1018
00:48:00,520 --> 00:48:01,280
.לא, זו גם עזרה

1019
00:48:01,580 --> 00:48:03,580
,כשאני מבשל לעצמי
.אשתי כאילו: תודה

1020
00:48:04,440 --> 00:48:07,420
...לא כאילו
?אני אומר לה: לעשות לך משהו

1021
00:48:08,650 --> 00:48:10,340
:היא אומרת לי
?למה אתה לא קונה בחוץ? בחוץ

1022
00:48:11,050 --> 00:48:13,480
.תקנה לך, תחזור
.אכלתי פלאפל". -נהדר"

1023
00:48:14,900 --> 00:48:17,390
.לא, "ירד לי עול", ממנה

1024
00:48:17,410 --> 00:48:18,950
כאילו אני לא צריכה
.להכין לו עכשיו

1025
00:48:20,960 --> 00:48:23,720
:כי אישה לא יכולה סתם כאילו
.לא היה בא לי היום לעשות שום דבר

1026
00:48:24,250 --> 00:48:25,660
...בדרך כלל, אתם, לא יודע מה

1027
00:48:26,720 --> 00:48:27,660
.אשתי תמיד חייבת להיות עסוקה

1028
00:48:27,670 --> 00:48:29,550
אני בא הביתה, היא לא יכולה
סתם לשבת על הספה ככה

1029
00:48:30,460 --> 00:48:32,860
?עם הרגליים, אה
.כמוני כביכול

1030
00:48:33,520 --> 00:48:34,250
...גבר אין לו בעיה

1031
00:48:36,090 --> 00:48:37,530
.אני ב"סיאסטה" עכשיו

1032
00:48:38,450 --> 00:48:39,530
.אחי, אני בהפסקה

1033
00:48:40,680 --> 00:48:41,840
.כל החיים אני בהפסקה

1034
00:48:42,600 --> 00:48:44,870
...אישה תמיד
...כמו, להבדיל, נמלה כזאת

1035
00:48:45,340 --> 00:48:46,660
...היא חייבת כאילו מה לסדר, מה

1036
00:48:47,950 --> 00:48:48,780
...לראות אותה עם סיגריה

1037
00:48:52,380 --> 00:48:53,420
?ראית פעם כזה דבר
.אולי

1038
00:48:53,550 --> 00:48:56,910
לא יודע, אני, לא יצא לי
.לראות את אשתי ככה אף פעם

1039
00:48:58,830 --> 00:49:00,100
:טוב, הנקודה העיקרית היא

1040
00:49:01,720 --> 00:49:04,360
רבי נחמן מברסלב אומר
."ואהבת לרעך כמוך"

1041
00:49:04,380 --> 00:49:05,610
עם זה אנחנו נצטרך
.לסיים עוד מעט

1042
00:49:05,860 --> 00:49:07,980
."ואהבת לרעך כמוך"
?"מה זה "ואהבת לרעך כמוך

1043
00:49:09,130 --> 00:49:10,870
,אומר רבי נחמן מברסלב
,תראו דבר יפה

1044
00:49:10,890 --> 00:49:11,800
."מה זה "ואהבת לרעך

1045
00:49:11,810 --> 00:49:14,150
.אנחנו רגילים "ואהבת" - כאילו אחד לשני

1046
00:49:15,260 --> 00:49:18,370
.הוא אומר: לא
היינו שתקבל באהבה"

1047
00:49:18,380 --> 00:49:21,050
."את כל הרעות והייסורים הבאים עליך"

1048
00:49:21,810 --> 00:49:24,860
ואהבת לרעך" -תאהב את הרעות"
.שיש לך, מה שנקרא

1049
00:49:25,830 --> 00:49:27,560
,"כי ראוי שתדע"
,אומר רבי נחמן מברסלב

1050
00:49:27,870 --> 00:49:29,070
,זה תורה קסה

1051
00:49:29,400 --> 00:49:33,190
שלפי מעשיך אחר כל הייסורים"
והרעות שיש לך

1052
00:49:33,510 --> 00:49:35,210
."עדיין הוא מתנהג איתך ברחמים"

1053
00:49:35,740 --> 00:49:37,290
.כאילו, אחי, אוהבים אותך

1054
00:49:37,490 --> 00:49:39,240
...אני מבין שאתה חושב שאתה צדיק, אבל

1055
00:49:41,510 --> 00:49:44,050
.תאמין לי, אלוקים מלטף אותך, באבי

1056
00:49:45,410 --> 00:49:47,010
:אתה אומר
?איזה מלטף, הרב

1057
00:49:47,030 --> 00:49:49,650
,וואלה, אני עובר חבל על הזמן
.אלה ליטופים של כאפות

1058
00:49:51,210 --> 00:49:53,210
קח בחשבון שיכול היה להיות
?הרבה יותר גרוע, בסדר

1059
00:49:53,490 --> 00:49:55,510
.זו נקודה חשובה
.היא טובה עבורי

1060
00:49:56,390 --> 00:49:59,160
,כי היה מגיע לך יותר ויותר
.חס ושלום, לפי מעשיך

1061
00:49:59,410 --> 00:50:02,420
,"וזהו "ואהבת לרעך
.שתאהב את הרע שיש לך

1062
00:50:02,750 --> 00:50:04,460
,בסדר, אני רוצה שזה יעבור, ברור

1063
00:50:04,670 --> 00:50:05,970
,אבל בינתיים, אמרתי לך

1064
00:50:06,020 --> 00:50:09,830
אל תילחם עם מה שקורה
.כי אתה סתם מוסיף עוד סבל

1065
00:50:10,190 --> 00:50:12,200
,מספרים ששניים נכנסים לכלא
?סתם כדוגמה, כן

1066
00:50:12,370 --> 00:50:13,900
,שניים נכנסים לכלא
.שניהם קיבלו שלוש שנים

1067
00:50:14,640 --> 00:50:17,130
:ואחד מחליט
,אוקיי, קיבלתי שלוש שנים

1068
00:50:17,360 --> 00:50:20,000
,בסדר, בוא נשלים בגרויות

1069
00:50:20,380 --> 00:50:22,340
,בוא, לא יודע מה
.להבדיל, נלמד תורה

1070
00:50:22,530 --> 00:50:25,140
.יש זמן, יש זמן, אחי, יש זמן

1071
00:50:25,750 --> 00:50:27,480
:ואחד שני התווכח
?אה, למה

1072
00:50:27,500 --> 00:50:30,040
,תאמין לי, כל עורכי הדין
.וואלה, שהשם ייקח את כולם וזה

1073
00:50:30,260 --> 00:50:31,600
:רב עם הסוהרים
.אתה, אל תגיד לי מה לעשות

1074
00:50:31,610 --> 00:50:32,610
...אני יכול להיות אבא שלך

1075
00:50:33,430 --> 00:50:36,200
והוא בצינוק כל הזמן
ואין לו קנטינה ואין לו סיגריות

1076
00:50:36,220 --> 00:50:37,420
...ונמאס לו מהעולם ו

1077
00:50:38,070 --> 00:50:39,660
.שניהם עברו שלוש שנים, שניהם

1078
00:50:40,200 --> 00:50:43,260
אולי זה אפילו קיבל
,ניכוי שליש של התנהגות טובה ויצא

1079
00:50:43,530 --> 00:50:45,860
,סיים בגרויות, מצא איזו עבודה

1080
00:50:46,450 --> 00:50:48,900
,בכלא למד איזה משהו
.למד חצי תורה, מצידי

1081
00:50:50,010 --> 00:50:52,710
,וההוא חטף מכות
,לא קיבל תנאים

1082
00:50:52,820 --> 00:50:55,010
,יצא מוכה וחבול זה
.פרייר

1083
00:50:57,300 --> 00:50:59,310
.תלמד לאהוב את מה שיש

1084
00:50:59,820 --> 00:51:01,590
,אני לא אומר לו לשאוף
.ברור שאני שואף

1085
00:51:01,600 --> 00:51:03,460
אבל בינתיים, בינתיים

1086
00:51:04,120 --> 00:51:06,280
."ואהבת לרעך כמוך"

1087
00:51:07,480 --> 00:51:09,450
,כי "כמוך" - כמו שאתה הוא

1088
00:51:10,010 --> 00:51:11,090
.היינו לפי מעשיך"

1089
00:51:11,770 --> 00:51:15,060
,כי אני השם, בעל הרחמים"
.עדיין אני מתנהג איתך ברחמים

1090
00:51:15,540 --> 00:51:17,930
."ברחמים"

1091
00:51:18,920 --> 00:51:21,630
אני אומר לכם את זה
.כי לפעמים אתה רואה דברים מפחידים

1092
00:51:22,260 --> 00:51:25,330
,אני אומר לך
,אני ביומיים האחרונים

1093
00:51:25,620 --> 00:51:26,600
,אני חייב להגיד לכם את זה

1094
00:51:28,600 --> 00:51:31,090
.יש לי תוכנית ברדיו
.שולחים לי סיפורים

1095
00:51:31,530 --> 00:51:34,080
שלחה לי מישהי סיפור
.שהתחיל לגלגל

1096
00:51:34,860 --> 00:51:35,820
.תקשיבו מה היא כותבת לי

1097
00:51:36,710 --> 00:51:37,740
.שלום וברכה, הרב פנגר"

1098
00:51:38,740 --> 00:51:40,560
"...אישית, אני מאוד נהנית מהתוכנית"
.בסדר, בסדר

1099
00:51:41,180 --> 00:51:44,700
רציתי לספר לך סיפור של השגחה פרטית
.שקרה לי בחול המועד האחרון

1100
00:51:46,790 --> 00:51:47,640
.אה, רגע, לא, זה לא זה

1101
00:51:48,640 --> 00:51:49,940
...אני כאילו נכנסתי ל

1102
00:51:50,580 --> 00:51:53,240
רק שנייה, זה לא הסיפור
.שרציתי לספר לכם. פוס

1103
00:51:53,900 --> 00:51:54,930
.רגע. הנה זה

1104
00:51:57,090 --> 00:51:59,640
.טוב, היא לא נהנית מההרצאות שלי
.זה משהו אחר

1105
00:52:00,110 --> 00:52:01,530
"...לפני ארבע שנים"
.אני מתחיל

1106
00:52:02,080 --> 00:52:03,740
.לפני ארבע שנים הכרתי את בעלי"

1107
00:52:04,540 --> 00:52:06,680
ואחרי החזרה בתשובה"
.הכול היה כל כך מושלם

1108
00:52:07,270 --> 00:52:10,320
,היינו באותה רמה רוחנית"
,בדיוק כמו שהתפללתי

1109
00:52:10,530 --> 00:52:12,390
,חתונה צנועה, שמחה אמיתית"

1110
00:52:12,480 --> 00:52:15,180
.הרוונו כסף, חיינו בדירה חדשה"
.פשוט הכול היה חלומי

1111
00:52:16,260 --> 00:52:17,800
חודש אחרי החתונה"
,נכנסתי להיריון

1112
00:52:18,030 --> 00:52:21,160
זה מה שהרכיב את הפאזל"
.והפך אותו עוד יותר מושלם

1113
00:52:24,370 --> 00:52:27,240
ביום בהיר בבדיקה שגרתית"

1114
00:52:27,930 --> 00:52:31,010
,הרופאה אומרת לי"
.לא על אף אחד מישראל, שאין לעובר דופק

1115
00:52:32,650 --> 00:52:35,210
.הרגשתי שחרב עליי עולמי"

1116
00:52:36,380 --> 00:52:38,010
.לא האמנתי שדבר כזה יכול לקרות"

1117
00:52:38,510 --> 00:52:40,680
.הרגשתי שכולם חסרי רגישות"

1118
00:52:41,240 --> 00:52:44,740
.מדברים איתי על גרידה, הפלה"
.לא הבנתי מה הם רוצים בכלל

1119
00:52:45,150 --> 00:52:47,030
.קראו לזה ניתוח"
הייתי כל כך מבולבלת

1120
00:52:47,080 --> 00:52:48,500
.וכולם היו כל כך קרים אליי"

1121
00:52:49,440 --> 00:52:51,040
ניסיתי לדחות"
,את הפעולה האכזרית הזאת

1122
00:52:51,070 --> 00:52:53,660
אבל בעלי אמר"
.שבואי נעבור את זה ונמשיך הלאה

1123
00:52:54,770 --> 00:52:57,310
הקשבתי לו והכנתי את עצמי נפשית"
.וקבעתי תאריך

1124
00:52:58,140 --> 00:53:00,740
שיתפתי חברות, קראתי על התופעה"

1125
00:53:00,890 --> 00:53:04,170
ופתאום התברר לי"
.שהדבר הוא כל כך נפוץ, לצערנו הרב

1126
00:53:04,670 --> 00:53:07,490
.פשוט לא הייתי מודעת לזה"
.כל חברה שנייה מספרת שגם לה זה קרה

1127
00:53:07,840 --> 00:53:09,960
באינטרנט יש סיפורים מלאים"
.על נשים שעברו את זה

1128
00:53:10,100 --> 00:53:11,420
,הסטטיסטיקה מראה"
,לא על אף אחד מישראל

1129
00:53:11,430 --> 00:53:13,490
.אבל שכל היריון שלישי בעולם זה קורה"

1130
00:53:14,690 --> 00:53:16,530
.אין לזה סיבה"
.זה ככה זה, פשוט לטובה

1131
00:53:16,560 --> 00:53:17,710
.אין לי מה להגיד על זה"

1132
00:53:18,490 --> 00:53:24,430
הגעתי לאשפוז יום ולפני הניתוח"
.השארתי הכול בידיים של בורא עולם

1133
00:53:25,480 --> 00:53:26,990
.אני מתמקדת במה שקשור אליי"

1134
00:53:28,260 --> 00:53:30,560
והגעתי בהשגחה פרטית"
.לאחות שהכינה אותי לאשפוז

1135
00:53:31,200 --> 00:53:34,210
היא פשוט זרקה לי את המילים הנכונות"
:והיא אמרה לי

1136
00:53:34,530 --> 00:53:38,060
תתנחמי, זוהי נשמה"
שסיימה את התיקון שלה

1137
00:53:38,670 --> 00:53:41,110
והיא תחכה לך בגן עדן"
אחרי 120 שנה

1138
00:53:41,440 --> 00:53:43,570
.ובזכותך היא מקרבת את הגאולה"

1139
00:53:44,540 --> 00:53:48,330
באותו רגע שהיא סיימה את המשפט"
.נכנסה בי שמחה בלב

1140
00:53:49,340 --> 00:53:51,710
,הודיתי לבורא עולם"
.התנחמתי באמת

1141
00:53:51,930 --> 00:53:53,730
.נכנסתי מחוזקת לניתוח"

1142
00:53:54,010 --> 00:53:56,310
מה שהיא אמרה לי"
.שינה לי את כיוון המחשבה

1143
00:53:56,580 --> 00:53:58,020
.נגשתי לניתוח בגישה חיובית"

1144
00:53:58,040 --> 00:53:59,960
.מפה למדתי שגם זה לטובה"

1145
00:54:00,040 --> 00:54:01,220
.הרי זה לא בידיים שלי"

1146
00:54:01,990 --> 00:54:05,470
,היום, אחרי ארבע שנים"
,אני אימא לשני ילדים מתוקים

1147
00:54:06,220 --> 00:54:07,600
.שממלאים את הבית בשמחה"

1148
00:54:07,620 --> 00:54:09,320
התחלתי לכתוב את הסיפור"
.לפני שבועיים

1149
00:54:09,770 --> 00:54:11,270
.משום מה התעכבתי לשלוח לך אותו"

1150
00:54:11,980 --> 00:54:14,550
סיימתי אותו"
והיום כנראה הוא מכוון

1151
00:54:14,590 --> 00:54:18,120
,לחזק נשים אחרות"
,"אבל גם אותי עצמי

1152
00:54:18,140 --> 00:54:18,700
,היא כותבת לי

1153
00:54:19,400 --> 00:54:23,610
כי מחר אני מוזמנת"
.לניתוח נוסף, עוד פעם של גרידה

1154
00:54:24,740 --> 00:54:26,450
,שוב עובר ללא דופק"
.לא על אף אחד מישראל

1155
00:54:27,130 --> 00:54:28,650
,אך קיבלנו את זה שונה"

1156
00:54:29,530 --> 00:54:32,700
בידיעה שנעבור את זה"
.והכול לטובה

1157
00:54:33,210 --> 00:54:35,410
תודה להשם יתברך"
."על כל שנייה

1158
00:54:36,330 --> 00:54:38,520
,קיבלתי את זה
.נדמה לי או יום ראשון או שני

1159
00:54:39,730 --> 00:54:41,380
.אתמול הייתה לי הרצאה באשדוד

1160
00:54:43,120 --> 00:54:45,330
,המארגן אומר לי: פנגר
יש פה מישהי שרוצה לדבר איתך

1161
00:54:45,340 --> 00:54:45,950
.אחרי ההרצאה

1162
00:54:47,050 --> 00:54:51,130
.אני בא לדבר איתה
.היא אומרת לי: הרב, אני מרוסקת, מרוסקת

1163
00:54:51,370 --> 00:54:55,510
מה קרה? -אני בהיריון
,ולא על אף אחד מישראל

1164
00:54:56,430 --> 00:54:57,340
.אין לעובר דופק

1165
00:54:58,510 --> 00:55:00,980
:עכשיו, אני שואל אותה
?יש לך ילדים בבית

1166
00:55:01,410 --> 00:55:02,460
.היא אומרת לי: כן, יש לי שני ילדים

1167
00:55:03,890 --> 00:55:07,910
וזו הפעם השנייה כבר
.ואני לא יכולה לסבול את זה

1168
00:55:08,560 --> 00:55:11,700
,אני לא יכולה להחזיק מעמד
,אני מרוסקת, אני לא יודעת מה לעשות

1169
00:55:12,130 --> 00:55:13,860
,אני לא בן אדם
.אני לא בן אדם

1170
00:55:15,180 --> 00:55:18,470
,עכשיו, אמרתי לה: תדעי לך
...אני קיבלתי בדיוק מייל על הדבר הזה. אולי

1171
00:55:19,990 --> 00:55:20,750
.ואז דיברתי איתה

1172
00:55:20,820 --> 00:55:22,730
אחד מהדברים שאמרתי לה
:סתם בתמימות

1173
00:55:23,020 --> 00:55:25,610
.בסדר, את לא אשמה
.את לא עשית משהו רע

1174
00:55:26,270 --> 00:55:27,490
,את לא עשית בכוונה

1175
00:55:28,070 --> 00:55:29,320
."את לא אדם "לא טוב

1176
00:55:30,040 --> 00:55:30,870
.לא קשור אלייך

1177
00:55:31,740 --> 00:55:34,300
.בסדר, את עשית את שלך
.מה שקרה, קרה

1178
00:55:34,560 --> 00:55:36,040
.את לא בן אדם רע

1179
00:55:36,850 --> 00:55:40,680
כי אנחנו שופטים את עצמנו
.על פי המחשבות של עצמנו

1180
00:55:41,460 --> 00:55:43,700
והמחשבות שלנו הרבה פעמים
:הן יורדות עלינו

1181
00:55:43,780 --> 00:55:45,530
?מה עשית? איך עשית
.הכול בגללך

1182
00:55:45,550 --> 00:55:47,230
,לא יודע מה
.אולי בגלל הלחץ, בגלל הזה

1183
00:55:47,760 --> 00:55:50,020
.לא קשור
.אין לי מה להתווכח עם ההווה

1184
00:55:50,800 --> 00:55:53,820
.זה מה שקורה
.אז אני אלמד לחבק אותו

1185
00:55:54,610 --> 00:55:57,600
שלחתי לה את המייל הזה
.שתקרא אותו

1186
00:55:59,720 --> 00:56:01,440
,אתמול בלילה, בסביבות 01:00 בלילה

1187
00:56:02,230 --> 00:56:02,900
:מישהו מתקשר אליי

1188
00:56:02,920 --> 00:56:06,260
פנגר, תקשיב וזה, אני יכול
.לדבר איתך? -01:00 בלילה, אחי

1189
00:56:07,190 --> 00:56:08,370
,לא אמרתי לו את זה
...אבל כאילו

1190
00:56:09,250 --> 00:56:10,560
.הוא אמר: אני פה באזור
?אני יכול להיכנס

1191
00:56:11,730 --> 00:56:13,480
,ברור, אחי
.אני לא ישן בלילה

1192
00:56:14,510 --> 00:56:15,480
.אני הפקרות

1193
00:56:20,170 --> 00:56:21,500
הכול משמיים והוא נכנס

1194
00:56:21,550 --> 00:56:25,220
והוא מספר לי
.שאשתו עברה פעמיים גרידה

1195
00:56:26,610 --> 00:56:29,310
והיא עברה תקופה מאוד קשה
...ו.. ו... ו... ו

1196
00:56:30,570 --> 00:56:32,160
,אז לא על אף אחד מישראל, תבינו

1197
00:56:33,530 --> 00:56:35,090
כל אחד מאיתנו
.עובר מה שהוא עובר

1198
00:56:37,560 --> 00:56:39,640
,אם אתה מרגיש הרגשה לא טובה
,זה להעיר אותך מהחלום

1199
00:56:39,910 --> 00:56:40,930
.מהסרט הלא טוב

1200
00:56:41,800 --> 00:56:43,800
?מה האמת
.זה מה שאנחנו צריכים לחפש

1201
00:56:44,510 --> 00:56:46,540
כי האמת הרבה יותר טובה
.ממה שאנחנו חושבים

1202
00:56:47,170 --> 00:56:49,730
החיים הרבה יותר יפים
,ממה שאנחנו רואים אותם הרבה פעמים

1203
00:56:49,960 --> 00:56:51,330
.רק התרגלנו לראות לא טוב

1204
00:56:51,860 --> 00:56:55,770
,לחפש את הטוב בעצמנו
.באחרים ובכל מה שקורה

1205
00:56:56,190 --> 00:56:58,320
,ואם נעשה את זה
,השם יזכה אותנו להצליח

1206
00:56:58,380 --> 00:56:59,110
.אמן כן יהי רצון

1207
00:56:59,330 --> 00:57:00,530
,תודה רבה
.שתהיה שבת שלום

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 4.9 (95 מדרגים)