x
הרב גואל אלקריף

הכח להשתנות - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

למה נשתנה שמו של נשיא בני גד? מה העבודה המרכזית ביום שבועות שבעבורה זוכים לכל הברכות? איך זכה היהודי שחזר בתשובה במקסיקו לעושר אגדי?
מה היה הויכוח של שר ההצלחות עם שר החלומות?
"

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (91 מדרגים)