הרב מיכאל כהן

הרב מיכאל כהן - שכר לדורות

הרב מיכאל כהן

איך מתמודדים עם תכונות לא טובות? מהי עוצמה של מצווה הנעשית במסירות נפש? הרב מיכאל כהן כוחה האדיר של מצוה אחת פשוטה להשפיע דורות קדימה