הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - הרב אלעזר אזכרי

הרב הרצל חודר

מדוע האר"י ז"ל עזב את כולם, ורץ לרקוד עם השמש? הרב הרצל חודר בסיפור קצר ומפעים על הרב אלעזר אזכרי