הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - העבודה שבאף

הרב אליהו עמר

איך משתמשים עם איבר האף בצורה חיובית? הרב אליהו עמר מבאר בשפה נעימה את "תומר דבורה", ספרו הקדוש  של רבי משה קורדברו זצ"ל