הרב אליהו עמר - תיקון ליל שבועות

הרב אליהו עמר

את מי מברך הקב"ה 70 ברכות? מדוע חשוב להקפיד לא לישון כלל בליל שבועות? הרב אליהו עמר על הזכות העצומה לה זוכה מי שיושב ועוסק בתורה בליל שבועות

תמלול ההרצאה

1
00:00:06,520 --> 00:00:11,260
,אומר כף החיים בסימן תצ"ד
,סדר תפילת חג השבועות

2
00:00:11,940 --> 00:00:15,140
ואז הוא אומר אחרי 50 יום
,שסופרים את ספירת העומר

3
00:00:15,440 --> 00:00:16,400
.מגיע חג השבועות

4
00:00:16,420 --> 00:00:18,410
אגב, חג השבועות
.זה דבר מאוד מעניין

5
00:00:18,970 --> 00:00:20,140
.זה חג בלי תאריך

6
00:00:21,280 --> 00:00:23,110
.אין תאריך לחג השבועות

7
00:00:23,560 --> 00:00:26,560
,ראש השנה זה א' בתשרי

8
00:00:26,880 --> 00:00:28,550
,יום הכיפורים י' בתשרי

9
00:00:28,800 --> 00:00:30,440
,פסח ט"ו בניסן

10
00:00:30,980 --> 00:00:34,060
,טו בשבט - ט"ו בשבט
.תשעה באב - ט' באב

11
00:00:34,380 --> 00:00:36,650
כל מועד בעם ישראל
.יש לו תאריך

12
00:00:36,960 --> 00:00:38,860
.חג שבועות זה חג בלי תאריך

13
00:00:39,770 --> 00:00:43,450
למה? אומרת הגמרא בראש השנה
'בדף ו' עמוד ב

14
00:00:43,890 --> 00:00:47,790
,'שפעמים יוצא ב-ה
.'פעמים יוצא ב-ו', פעמים יוצא ב-ז

15
00:00:48,610 --> 00:00:52,910
- אם ניסן ואייר חסרים
.זה יצא ב-ז' בסיוון

16
00:00:53,530 --> 00:00:56,980
- אם ניסן ואייר מלאים
.זה יצא ב-ה' בסיוון

17
00:00:57,460 --> 00:00:59,930
?בדרך כלל אצלנו זה יוצא באיזה תאריך

18
00:01:00,330 --> 00:01:03,250
?ו' בסיוון, למה
.כי ניסן מלא ואייר חסר

19
00:01:03,750 --> 00:01:06,050
.אבל "וספרת לך", כך כתוב בתורה

20
00:01:06,500 --> 00:01:12,290
,על ידי הספירה, ספירת הימים
.בסיומם של ספירת הימים מגיע החג

21
00:01:12,660 --> 00:01:16,730
זה דבר מאוד מעניין
?שתמיד יוצאת האזכרה של דוד המלך, מתי

22
00:01:17,400 --> 00:01:19,700
.בחג השבועות
.למרות ששבועות זה בלי תאריך

23
00:01:20,140 --> 00:01:21,870
,רגע, תגיד לי
?מתי הוא נפטר דוד המלך

24
00:01:22,290 --> 00:01:25,270
,אם הוא נפטר ב-ו' בסיוון
.אז תמיד תעשה ב-ו' בסיוון

25
00:01:25,850 --> 00:01:28,260
.התאריך שלו זז
 ,'אם זה יוצא ב-ה

26
00:01:28,290 --> 00:01:31,030
חוגגים כולם אזכרה לדוד המלך
.ב-ה' בסיוון

27
00:01:31,610 --> 00:01:34,370
:אם זה יוצא ב-ז', אומרים לך
,אה, חג שבועות

28
00:01:34,390 --> 00:01:36,670
.דוד המלך נפטר ב-ז' בסיוון

29
00:01:37,150 --> 00:01:39,770
,'אם זה יוצא ב-ו
.אומרים: נכון, חג שבועות

30
00:01:39,960 --> 00:01:42,520
?מתי דוד המלך נפטר
?'ב-ה', ב-ו' או ב-ז

31
00:01:43,170 --> 00:01:45,830
מצמידים את הפטירה
.של דוד המלך לחג שבועות

32
00:01:45,860 --> 00:01:48,020
.אין לו תאריך
.גם פטירתו של דוד המלך

33
00:01:48,730 --> 00:01:50,590
.למה? אתם חייבים לי תשובה

34
00:01:51,710 --> 00:01:53,360
.עכשיו אתם תצטרכו לתרץ לי

35
00:01:53,840 --> 00:01:56,890
...חוגגים את הפטירה
.חוגגים את הפטירה"... מציינים"

36
00:01:57,100 --> 00:02:01,580
מגילת רות - כיוון שדוד המלך
.נולד ונפטר בחג השבועות

37
00:02:02,400 --> 00:02:03,580
?מה? איך? איך

38
00:02:05,940 --> 00:02:08,270
,זה לא משנה
?אבל מה התאריך שהוא נפטר

39
00:02:08,930 --> 00:02:12,290
,ברגע שהוא נפטר בתאריך מסוים
באותה שנה, באותה שנה

40
00:02:12,310 --> 00:02:15,860
 ,שדוד המלך נפטר
,'נגיד חג שבועות יצא ב-ו

41
00:02:16,210 --> 00:02:17,560
,לצורך העניין
.אין לי בעיה עם זה

42
00:02:18,070 --> 00:02:20,730
,הוא נפטר אז ב-ו' בסיוון
,זה התאריך

43
00:02:20,990 --> 00:02:22,440
.'לא ב-ה', לא ב-ז

44
00:02:22,830 --> 00:02:25,040
.אל תצמיד את התאריך לחג שבועות

45
00:02:26,510 --> 00:02:30,020
אנחנו עושים, לא משנה
,מתי נופל חג שבועות

46
00:02:30,080 --> 00:02:33,370
,אומרים לך: תקרא מגילת רות
.זה היום שנפטר דוד המלך

47
00:02:34,010 --> 00:02:34,900
.זה דבר מאוד מעניין

48
00:02:39,280 --> 00:02:42,700
,כן, נפטר בשבת
.שבועות, תורה

49
00:02:42,740 --> 00:02:44,010
?אבל באיזה תאריך זה היה

50
00:02:47,460 --> 00:02:49,060
.ברגע שהוא הפסיק ללמוד תורה, נכון

51
00:02:49,110 --> 00:02:51,130
הוא נפטר בחג
.של מתן תורה גם כן

52
00:02:51,440 --> 00:02:52,620
?אבל מה זה קשור לדבר

53
00:02:53,120 --> 00:02:56,080
.אז אתם חייבים לי על זה תשובה
.בעזרת השם, תחשבו קצת

54
00:02:56,790 --> 00:02:59,000
.אם יהיה
.גם, בכל הזמנים כולם

55
00:02:59,030 --> 00:03:01,240
.כבר 2,400 שנה ככה אנחנו נוהגים

56
00:03:03,200 --> 00:03:06,550
.זה לא משנה
,מתי שזה היה, לפני 2,400 שנה

57
00:03:06,580 --> 00:03:09,230
,חג השבועות שחל להיות בשבת קודש

58
00:03:09,570 --> 00:03:12,090
,נפטר דוד המלך
?איזה תאריך זה היה

59
00:03:12,170 --> 00:03:13,180
?מה היה שם בדיוק

60
00:03:13,480 --> 00:03:17,040
,ה', ו', ז' - לא משנה
- תבחר לך אחד מהשלושה

61
00:03:17,610 --> 00:03:21,020
,זה הזמן שלו
.זה הזמן בו נפטר דוד המלך

62
00:03:21,050 --> 00:03:22,680
,דוד המלך לא נפטר בשלושה ימים

63
00:03:22,990 --> 00:03:24,850
.וחג השבועות זה חג בלי תאריך

64
00:03:25,410 --> 00:03:28,160
.במילים אחרות... תחשבו טיפה, תתבוננו

65
00:03:28,740 --> 00:03:30,730
.אין תאריך לפטירה של דוד המלך

66
00:03:30,790 --> 00:03:32,380
הצמדת אותו לחג

67
00:03:32,770 --> 00:03:36,070
,ואמרת: איך שיזוז החג
.כך יזוז היארצייט

68
00:03:36,790 --> 00:03:39,000
:אתה יכול להגיד
.התאריך לא ידוע

69
00:03:39,420 --> 00:03:43,050
,"אבל להגיד "זה התאריך שלו
- וכל פעם כשזה זז, אתה מזיז

70
00:03:43,410 --> 00:03:45,630
.תחשבו טיפה
.השאלה היא קצת יותר עמוקה

71
00:03:47,880 --> 00:03:50,010
?איך? איך
.הוסיפו לו שנות חיים מאדם הראשון-

72
00:03:50,100 --> 00:03:52,600
.הוסיפו לו, כן
,זה עוד עניין גם למה הוסיפו לו

73
00:03:52,650 --> 00:03:54,390
.אבל אולי בנקודה הזאת אני אגע

74
00:03:54,560 --> 00:03:57,660
אני רוצה להגיד הלכה
.מענייני חג השבועות

75
00:03:58,200 --> 00:04:01,260
,חג השבועות, תדעו לכם
הזמן הזה, הלילה, ככה מביא כף החיים

76
00:04:01,280 --> 00:04:03,790
,'בסימן תצ"ד סעיף ו
.'סעיף קטן ו

77
00:04:04,250 --> 00:04:07,320
,"הוא אומר: "איתא בזוהר הקדוש
,כתוב בזוהר בפרשת אמור

78
00:04:08,640 --> 00:04:11,140
 חסידי קדמאי לא הוו ניימי"
 - "בהאי ליליא

79
00:04:11,580 --> 00:04:14,100
החסידים הראשונים לא היו ישנים
,בלילה הזה

80
00:04:14,120 --> 00:04:18,030
  - "והוו לעאן באורייתא"
.היו יושבים ועוסקים בתורה כל הלילה

81
00:04:18,070 --> 00:04:19,520
.יושבים ועוסקים בדברי תורה

82
00:04:19,950 --> 00:04:22,660
נו, ומה מרוויח
?מי שעוסק בלילה בדברי תורה

83
00:04:23,040 --> 00:04:25,490
,אומר הזוהר הקדוש
כך הוא מביא בהקדמת הזוהר

84
00:04:25,560 --> 00:04:26,720
.בפרשת בראשית

85
00:04:27,130 --> 00:04:30,270
אומר הזוהר הקדוש: ומי שיושב
,ועוסק בלילה הזה בתורה

86
00:04:30,750 --> 00:04:37,290
כולם נרשמים ונכתבים
.בספר הזיכרון של הקב"ה

87
00:04:37,470 --> 00:04:40,560
?מתאים לכם
.לי מתאים להיכתב בכזה ספר

88
00:04:40,950 --> 00:04:47,580
ובורא עולם מברך את כל מי
.שלומד בליל שבועות 70 ברכות

89
00:04:47,870 --> 00:04:50,730
.באיזה גיל נפטר דוד המלך? 70

90
00:04:50,750 --> 00:04:53,210
?באיזה יום זה היה
.חג שבועות

91
00:04:53,500 --> 00:04:59,050
הקב"ה מברך 70 ברכות
את מי שיושב ועוסק בתורה

92
00:04:59,440 --> 00:05:00,510
.בחג השבועות

93
00:05:00,900 --> 00:05:04,200
.זה קודם כול מעלה גדולה
יש אנשים עומדים אצל בבות

94
00:05:04,940 --> 00:05:06,100
,כמה שעות בתור

95
00:05:06,580 --> 00:05:08,930
,מחכים אולי, אני יודע מה
,יקבלו איזו ברכה

96
00:05:08,950 --> 00:05:11,430
.ולא יודע גם כל כך מה הכיסוי

97
00:05:11,910 --> 00:05:17,220
,אבל פה הקב"ה אומר: תשמע
,אני נותן לך 70 ברכות

98
00:05:17,670 --> 00:05:20,150
.אם תהיה ער ותלמד כל הלילה

99
00:05:20,690 --> 00:05:25,250
טוב, אומר האר"י ז"ל בשער הכוונות
:'בדף פ"ט עמוד א

100
00:05:25,620 --> 00:05:29,520
תדע לך שצריך האדם"
,"שלא ישן בלילה הזאת כלל

101
00:05:30,200 --> 00:05:32,470
להקפיד מאוד לא לישון
,בליל חג שבועות

102
00:05:32,900 --> 00:05:35,480
.ולהיות כל הלילה נעורים ועוסקים בתורה"

103
00:05:35,940 --> 00:05:37,900
,"כנזכר באורך בהקדמת הזוהר"

104
00:05:37,980 --> 00:05:40,580
מה שקראנו עכשיו
.בפרשת בראשית ובפרשת אמור

105
00:05:41,090 --> 00:05:43,300
,ודע", אומר הזוהר הקדוש"

106
00:05:44,720 --> 00:05:50,610
כי כל מי שלא ישן בלילה הזאת"
,"כלל אפילו רגע אחד

107
00:05:51,110 --> 00:05:54,980
,ער, ערני כל הלילה
,"ויהיה עוסק בתורה כל הלילה"

108
00:05:55,450 --> 00:05:56,660
?זה מאמץ, נכון

109
00:05:57,130 --> 00:05:58,890
.אומר האר"י ז"ל הבטחה

110
00:05:59,690 --> 00:06:01,810
אני לא בקיא כל כך
,בכתבי האר"י

111
00:06:02,320 --> 00:06:05,940
.אבל האר"י ז"ל לא חילק הבטחות
.ופה זה הלשון שלו

112
00:06:06,550 --> 00:06:10,700
:אומר האר"י ז"ל
,"מובטח לו שישלים שנתו"

113
00:06:11,320 --> 00:06:15,090
שיזכה בעזרת השם לחיות
,עוד שנה נוספת

114
00:06:15,480 --> 00:06:17,800
ולא יארע לו שום נזק"
."באותה שנה

115
00:06:18,540 --> 00:06:21,730
לא יהיו נזקים לאדם
.באותה השנה

116
00:06:22,050 --> 00:06:28,220
במילים אחרות, אתה בלילה אחד
.יכול לפתור בעיה של שנה שלמה

117
00:06:28,550 --> 00:06:32,000
אבל קשה, יותר קשה
.להתמודד עם בעיות במהלך השנה

118
00:06:32,440 --> 00:06:34,190
:אומר האר"י ז"ל
.אני מבטיח לך

119
00:06:34,580 --> 00:06:38,090
,אתה תהיה ער בלילה הזה
 - תלמד ותעסוק בתורה כל הלילה

120
00:06:38,380 --> 00:06:39,630
.אני מבטיח לך חיים

121
00:06:40,150 --> 00:06:42,500
,אומר האר"י ז"ל
:והוא ממשיך ואומר שם כך 

122
00:06:42,780 --> 00:06:46,390
ולא עוד", תדע לך"
,כמה חשוב ללמוד תורה בלילה הזה

123
00:06:46,670 --> 00:06:51,580
אלא שהוראת חיי אדם בשנה ההיא"
."תלויה בעניין הזה

124
00:06:52,000 --> 00:06:54,750
,החיים שלך תלויים בלילה הזה

125
00:06:55,100 --> 00:06:56,430
.אם תדע לנצל נכון

126
00:06:56,740 --> 00:06:58,450
:אומר האר"י ז"ל
."ודי בזה"

127
00:06:58,980 --> 00:07:01,020
,לא רוצה לדבר יותר
,מספיק מה שאמרתי לך

128
00:07:01,030 --> 00:07:02,270
.גיליתי לך פה כמה סודות

129
00:07:02,710 --> 00:07:06,470
?מה הסוד הגדול
?אדם הראשון, באיזה יום בראו אותו

130
00:07:08,010 --> 00:07:10,270
.ביום שישי
?מתי נפל אותו יום שישי

131
00:07:10,830 --> 00:07:11,730
.ראש השנה

132
00:07:11,940 --> 00:07:16,020
,היום הרת עולם"
."היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם

133
00:07:16,260 --> 00:07:19,550
למה שופטים את האדם
?בראש השנה לחיים ומוות

134
00:07:20,020 --> 00:07:24,050
,כי זה בדיוק היום שהאדם הראשון
.אמרו לו: עפר היית ואל עפר תשוב

135
00:07:24,430 --> 00:07:27,330
אז מאז לוקחים את האנושות
,כל שנה בראש השנה

136
00:07:27,730 --> 00:07:30,430
,זה היום הרת עולם
ביום הזה דנים את הבן אדם

137
00:07:30,770 --> 00:07:31,950
.על החיים ועל המוות

138
00:07:32,310 --> 00:07:35,700
,אדם הראשון נברא בראש השנה
.חטא בראש השנה

139
00:07:36,380 --> 00:07:41,800
במקביל, דוד המלך נולד בחג השבועות
.וגם נפטר בחג השבועות

140
00:07:42,210 --> 00:07:44,190
.התורה ניתנה בחג השבועות

141
00:07:44,510 --> 00:07:46,980
התורה היא הייתה התיקון
.לכל הבריאה כולה

142
00:07:47,290 --> 00:07:50,120
,כתוב שכשניתנה התורה
?מה הקב"ה אמר

143
00:07:50,140 --> 00:07:54,480
,שבאותו זמן נתקן חטא אדם הראשון
.פסקה זוהמת הנחש

144
00:07:54,790 --> 00:07:58,520
,חירות ממלאך המוות
.חירות משעבוד גלויות

145
00:07:58,550 --> 00:08:00,050
.אמר: אין יותר מלאך המוות

146
00:08:00,500 --> 00:08:04,290
במילים אחרות, חג השבועות
.זה חג של חיים

147
00:08:05,050 --> 00:08:06,330
.אין יותר ברור מזה

148
00:08:06,730 --> 00:08:10,010
ודוד המלך, שנועד לתקן
,את חטאו של אדם הראשון

149
00:08:10,380 --> 00:08:12,820
?באיזה יום נולד
.ביום חג השבועות

150
00:08:13,140 --> 00:08:16,710
למה? כי זה יום
.שמסמל את מהות החיים

151
00:08:17,060 --> 00:08:19,310
,אומר האר"י ז"ל: בוא, עזוב
,אני לא רוצה לרחיב יותר

152
00:08:19,350 --> 00:08:22,220
אבל תבין, היום הזה
.מדברים על החיים שלך

153
00:08:22,710 --> 00:08:26,440
וגם אם חס וחלילה יש כל מיני
,גזרות אחרות לא טובות

154
00:08:26,950 --> 00:08:29,830
.ביום הזה אתה יכול לשנות את הגזרה

155
00:08:30,140 --> 00:08:33,080
?בכוח מה
?מה עשה דוד המלך כל שבת

156
00:08:33,120 --> 00:08:34,470
?עסק בתורה, נכון

157
00:08:34,900 --> 00:08:38,670
,כי התורה היא חיי נצח
."וחיי עולם נטע בתוכנו"

158
00:08:39,070 --> 00:08:41,850
בוא בלילה הזה
.ותעסוק בדברי תורה

159
00:08:42,340 --> 00:08:45,740
אדם שעוסק בלילה הזה
.בדברי תורה, זוכה למעלה

160
00:08:45,790 --> 00:08:47,200
.זה כמו סוג של ראש השנה

161
00:08:47,470 --> 00:08:49,940
הגמרא אומרת במסכת מגילה
:בסוף המסכת

162
00:08:50,350 --> 00:08:52,720
- "עצרת נמי ראש השנה היא"

163
00:08:52,930 --> 00:08:55,120
?גם עצרת היא ראש השנה, למה

164
00:08:55,370 --> 00:08:58,070
,יש ראש השנה
,ראש השנה לכל באי עולם

165
00:08:58,410 --> 00:08:59,770
.ויש ראש השנה לתורה

166
00:09:00,250 --> 00:09:01,980
.והלילה הזה הוא לילה של תורה

167
00:09:02,020 --> 00:09:03,680
:לכן אומר האר"י ז"ל
,אני מבטיח לך

168
00:09:04,240 --> 00:09:07,580
?אתה מתאמץ? אתה ער כל הלילה
.אתה סוגר דיל של שנה שלמה

169
00:09:08,380 --> 00:09:11,810
לא מדבר על ה-70 ברכות
.שהקב"ה הביא, שזה הזוהר כותב

170
00:09:12,310 --> 00:09:15,710
,אומר האר"י ז"ל בהבטחה
.ואין הרבה הבטחות

171
00:09:16,100 --> 00:09:19,010
,חפשו בכתבים של האר"י ז"ל
.לא תמצאו הרבה הבטחות

172
00:09:19,020 --> 00:09:21,910
.זה לא היה הסגנון
.הוא לא מבטיח, הוא מסביר דברים

173
00:09:22,220 --> 00:09:23,260
.הוא לא מבטיח הבטחות

174
00:09:23,590 --> 00:09:28,040
,פה הוא מבטיח. בן אדם שמנצל
.מנצל את הלילה - זוכה לזה

175
00:09:28,570 --> 00:09:32,700
לכן אם ברוך השם הגענו לפה
,ונצא עם התובנה הזו - להתאמץ

176
00:09:32,730 --> 00:09:33,830
.לא לישון רגע אחד

177
00:09:34,200 --> 00:09:37,150
עכשיו, זה לא לצאת בחוץ
.ולעשן סיגריה ולפטפט

178
00:09:37,800 --> 00:09:41,780
,זה מי שמפטפט
."אדם שהולך בטל - "כישן דמי

179
00:09:41,800 --> 00:09:42,760
.זה כאילו אתה ישן

180
00:09:43,160 --> 00:09:46,130
,אין בעיה לצאת, לשתות משהו
לחזור בחזרה

181
00:09:46,660 --> 00:09:49,490
,או דברים שהם מינימאליים
.שהם חלק מצורת הלימוד

182
00:09:49,810 --> 00:09:54,520
,אבל לצאת ולהתבטל ולפטפט
- העיקר להיות ער כל הלילה

183
00:09:54,540 --> 00:09:56,590
.זו לא ההבטחה

184
00:09:57,020 --> 00:10:01,360
ההבטחה שלא ישן רגע אחד
.ויעסוק בתורה כל הלילה

185
00:10:01,690 --> 00:10:04,590
,אז יש את התיקון
.ויש כאלה מסיימים את התיקון

186
00:10:04,620 --> 00:10:06,540
אז אפשר לעשות דרשות
בבית הכנסת

187
00:10:07,010 --> 00:10:10,770
או ליצור איזושהי אווירה
.שבאווירה הזו אנחנו לא נרדמים

188
00:10:11,170 --> 00:10:14,060
,מי שמתאמץ, ושווה להתאמץ

189
00:10:14,390 --> 00:10:17,950
מי שמתאמץ יזכה בעזרת השם
.לשנה טובה ומבורכת

190
00:10:17,990 --> 00:10:19,960
,זו ההבטחה לא שלי
.זו ההבטחה של האר"י ז"ל

191
00:10:20,330 --> 00:10:22,750
לכן היה חשוב לי
.להקריא לכם את הדברים מבפנים

192
00:10:23,390 --> 00:10:25,240
מי שמסכם את כל הדברים
.זה כף החיים

193
00:10:25,270 --> 00:10:27,780
,הוא מביא פה בסימן תצ"ד
,'סעיף קטן ו

194
00:10:28,660 --> 00:10:31,190
חשוב מאוד לזכור
את הדברים הנפלאים הללו

195
00:10:31,620 --> 00:10:36,200
,שאמר, הביא לנו הזוהר הקדוש
האר"י ז"ל וכמו שליקט אותם כף החיים

196
00:10:36,840 --> 00:10:40,700
.בעניינים שקשורים לענייני חג השבועות

197
00:10:40,980 --> 00:10:44,080
אז זהו, זו המתנה
.של חג שבועות

198
00:10:44,160 --> 00:10:47,550
מחצות? -לא, הזמן
שצריך לא לישון כל הלילה

199
00:10:47,560 --> 00:10:49,550
.זה מהרגע שיש כוכבים

200
00:10:50,230 --> 00:10:52,770
לא להירדם בדרשה
.של הרב בליל החג

201
00:10:53,730 --> 00:10:55,940
צריך להיות ערים
מהרגע שהשמש שוקעת

202
00:10:55,960 --> 00:10:57,410
.ועד הרגע שהשמש זורחת

203
00:10:57,860 --> 00:11:00,850
,יש אנשים חסידים ואנשי מעשה
.גם עושים תענית דיבור

204
00:11:01,520 --> 00:11:05,880
מ"ברכו" של תפילת ערבית
.הם בתענית דיבור עד למוחרת בבוקר

205
00:11:06,220 --> 00:11:08,270
.זו מעלה מאוד גדולה
...מי שיכול

206
00:11:08,660 --> 00:11:10,660
?זה חומרא, כן
.הכול פה זה עניין גדול

207
00:11:11,110 --> 00:11:16,310
מי שיכול לעשות דבר כזה
.זה באמת שבח, שבח גדול

208
00:11:16,120 --> 00:11:18,790
,אבל לא תמיד זה אפשר
לפעמים אתה נמצא

209
00:11:18,820 --> 00:11:21,680
.ויש בית וילדים ולא תמיד זה שייך

210
00:11:21,700 --> 00:11:23,480
אבל אם זה בחורים
,שיותר קל להם

211
00:11:23,870 --> 00:11:25,670
.תתאמצו כי אלו שנים של זהב

212
00:11:25,700 --> 00:11:29,300
אחרי זה מתחילות כל מיני
.טרדות אחרות וזה

213
00:11:29,490 --> 00:11:31,720
.הלילה הזה זה גם תיקון כרת, כן

214
00:11:32,000 --> 00:11:34,730
,מי שער כל הלילה
,גם זוכה לתקן תיקון כרת

215
00:11:34,810 --> 00:11:38,460
.שזה דבר גדול מאוד
חס וחלילה אם אדם יש לו כל מיני עוונות

216
00:11:38,490 --> 00:11:41,010
,שהתחייב עליהם בכרת, יש 36 כרתויות

217
00:11:41,500 --> 00:11:42,890
,חלילה אם הוא עבר על משהו

218
00:11:43,200 --> 00:11:44,490
.הוא יכול לכפר בלילה הזה

219
00:11:44,500 --> 00:11:48,430
הלילה הזה גם מכפר
.על ראייה של דברים אסורים

220
00:11:49,070 --> 00:11:52,220
אם חס וחלילה נכשלנו
,במראה לא נכון ולא טוב

221
00:11:52,750 --> 00:11:55,420
זה שאתה ער כל הלילה
והעיניים שורפות לך

222
00:11:55,440 --> 00:11:57,210
ואדומות ואתה רק רוצה לישון

223
00:11:57,700 --> 00:11:59,720
:ואתה אומר
,לא, אני נשאר ער

224
00:11:59,780 --> 00:12:02,560
,אני מסתכל בדברי תורה
- אני הוגה בתורה

225
00:12:03,010 --> 00:12:06,590
"הכוח הזה זה כמו איזה "ברנר
שמעבירים על העיניים

226
00:12:07,020 --> 00:12:08,990
.ומטהרים לך את הראיות האסורות

227
00:12:09,540 --> 00:12:11,200
.זה לילה זהב, בקיצור

228
00:12:11,560 --> 00:12:14,880
.מי שינצל את הלילה הזה - זוכה

229
00:12:14,970 --> 00:12:17,540
זהו, עכשיו שמתי
.את המפתחות על השולחן

230
00:12:18,000 --> 00:12:19,720
.תישנו טוב, תתארגנו טוב

231
00:12:20,210 --> 00:12:22,860
.בשבת גם אמרנו שלושה דברים

232
00:12:23,690 --> 00:12:25,600
.דבר ראשון לנוח לפני החג

233
00:12:26,250 --> 00:12:29,710
,בערב חג תשבו, תנוחו
.תישנו קצת. זה טוב

234
00:12:30,210 --> 00:12:34,620
:דבר שני, חשוב מאוד
.לא לאכול בליל החג סעודה כבדה

235
00:12:35,180 --> 00:12:38,740
- אתה אוכל כבד, אתה אוכל הרבה
.אתה נהיה כבד, אתה נרדם

236
00:12:39,320 --> 00:12:41,980
.תאכלו משהו קליל
,תשבעו, אין בעיה להיות שבעים

237
00:12:42,010 --> 00:12:44,530
,אבל לא לאכול בעומס

238
00:12:44,580 --> 00:12:48,020
,כי כשאדם מעמיס על עצמו
.יהיה לו אחרי זה קשה להתמודד כל הלילה

239
00:12:48,360 --> 00:12:49,670
.אפשר במהלך הלילה

240
00:12:49,930 --> 00:12:51,650
אפשר לאכול סעודה נחמדה

241
00:12:51,850 --> 00:12:53,460
 ובמהלך הלילה אפשר לאכול

242
00:12:53,520 --> 00:12:55,700
,פירות, כל מיני דברים מתוקים, קפה

243
00:12:56,250 --> 00:12:59,050
.דברים שמעוררים
.גם אתה לא רעב וגם אתה מתעורר

244
00:12:59,780 --> 00:13:01,910
...זה פתרון

245
00:13:02,340 --> 00:13:05,010
...ואפשר כמובן לעשות
,אפשר לעשות שירה בבית הכנסת

246
00:13:05,040 --> 00:13:07,040
אבל זה תלוי כל מקום
.והמנהגים שלו

247
00:13:07,360 --> 00:13:10,690
אפשר לשיר, כל שעה עגולה
.לעשות עצירה, לשיר שיר

248
00:13:11,040 --> 00:13:13,590
.כמה דקות
,כולם ככה מתעוררים

249
00:13:14,040 --> 00:13:15,690
.ממשיכים הלאה עוד שעה
?זה לא הפסק-

250
00:13:15,840 --> 00:13:18,520
,מה? לא, זה לא הפסק
.זה חלק מהצורך של הלימוד

251
00:13:18,920 --> 00:13:22,430
,לשתות, לאכול משהו
זה חלק מהצרכים של הלימוד

252
00:13:22,670 --> 00:13:25,500
וזה יוצר אווירה של אפשרות
.לעבור את הלילה

253
00:13:26,030 --> 00:13:27,630
,דברים בטלים הם דברים בטלים

254
00:13:27,650 --> 00:13:29,680
,אבל כל דבר שהוא קשור לדברי תורה

255
00:13:30,170 --> 00:13:32,370
.אז זה דברים שהם חלק מהעניין

256
00:13:32,480 --> 00:13:34,200
.זהו, המתנה מונחת

257
00:13:34,480 --> 00:13:36,700
.כל הרוצה ליטול - יבוא ויטול

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה