הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - תיקון ליל שבועות

הרב אליהו עמר

את מי מברך הקב"ה 70 ברכות? מדוע חשוב להקפיד לא לישון כלל בליל שבועות? הרב אליהו עמר על הזכות העצומה לה זוכה מי שיושב ועוסק בתורה בליל שבועות