הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - הסתכלות שונה

הרב אליהו עמר

האם התגלתה לבתה מעולם האמת, וגילתה לה סוד נפלא שהותיר את הבת המומה. הרב אליהו עמר מביא סיפור אמיתי שיעורר אותנו להסתכלות נכונה על החיים