הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - אמת מול זיוף

הרב הרצל חודר

אדם נתקל בניסיונות כל רגע בחיים, ולעיתים קשה ההתלבטות איך לנהוג. הרב הרצל חודר במסר חד על האמת והזיוף בעולם הזה