הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - קדושה יתרה

הרב אליהו עמר

מה הייתה הסיבה למותם של נדב ואביהוא? הרב אליהו עמר עוסק בסוגיה המרתקת מזווית הנוגעת באופן מעשי לחיים שלנו