הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - פרשת שקלים

הרב אליהו עמר

מהי פרשת שקלים? באיזה הקשר היא נאמרה? הרב אליהו עמר מעמיק בהשתלשלות האירועים בפרשה שנקראת בשבת שלפני ראש חודש אדר, פרשת שקלים