x
הרב יצחק בצרי

הרב יצחק בצרי - קברו של רשב"י

הרב יצחק בצרי

מדוע מגיעים אנשים מכל העולם לפקוד את קברו של רשב"י במירון פעם בשנה? הרב יצחק בצרי על יום החג של המקובלים, ל"ג בעומר