הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת – השמחה, איך מגיעים אליה?

הרב יוסף בן פורת

מדוע התורה מצווה אותנו להיות בשמחה? כיצד משיגים את המידה החשובה הזו? הרב יוסף בן פורת על מעלת השמחה וההימנעות מעצבות