הרב עמנואל מזרחי

הרב עמנואל מזרחי - לאה אמנו

הרב עמנואל מזרחי

הרב עמנואל מזרחי בסדרת הרצאות על אישים ביהדות. בפרק זה ידבר הרב על לאה אמנו

תמלול ההרצאה

1
00:00:30,654 --> 00:00:32,705
.שלום לכם, צופים יקרים

2
00:00:32,818 --> 00:00:38,191
היום נדבר אודות אחת האימהות הקדושות
.של עם ישראל - לאה אימנו

3
00:00:38,831 --> 00:00:43,185
:ידוע, לעם ישראל יש ארבע אימהות
.שרה, רבקה, רחל ולאה

4
00:00:44,055 --> 00:00:49,813
:יעקב אבינו בפרשת ויצא, אומרת התורה
."ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה"

5
00:00:50,485 --> 00:00:59,614
- יעקב אבינו יוצא לחרן ישר במצוות הוריו
.יצחק ורבקה, לקחת בת לאישה להתחתן

6
00:01:00,249 --> 00:01:04,295
:יוצא יעקב אבינו, מגיע לחרן, שם כתוב
.'ברוך בואך לחרן'

7
00:01:04,883 --> 00:01:13,090
פתאום אומר יעקב אבינו לעצמו: עברתי במקום
?שאבותיי התפללו, ואני לא התפללתי

8
00:01:13,280 --> 00:01:17,406
מה זה האותו מקום? זה היה הר המוריה
.שלעתיד היה בית המקדש

9
00:01:18,065 --> 00:01:20,976
,מה עושה יעקב? עושה פרסה
,ישר קופצת לו הדרך

10
00:01:20,989 --> 00:01:24,989
?הוא מגיע בשעת הצהריים, לאן
.לאותו מקום - להר המוריה

11
00:01:25,281 --> 00:01:29,194
מיד אומרת התורה: "ויפגע במקום
."וילן שם כי בא השמש

12
00:01:29,680 --> 00:01:34,161
?"מה הכוונה "בא השמש
?השמש שקעה לפני הזמן שלה. למה

13
00:01:34,580 --> 00:01:38,204
אמר הקב"ה: "צדיק זה בא לבית מלוני
"?ויפטר בלא לינה

14
00:01:38,450 --> 00:01:40,911
.אני רוצה שיעקב יישן במקום הזה

15
00:01:41,434 --> 00:01:43,847
שוקעת לו השמש, ישר יעקב מתארגן

16
00:01:43,854 --> 00:01:46,593
לשנת הלילה, "וייקח מאבני המקום

17
00:01:46,960 --> 00:01:49,376
".וישם מראשותיו וישכב במקום ההוא"

18
00:01:49,499 --> 00:01:56,560
מה עושה יעקב? לוקח 12 אבנים סביב הראש
.שלו, ואז אמור לישון בדיוק באמצע

19
00:01:56,580 --> 00:02:01,421
,הכוונה, הראש יהיה באמצע בצורה כזו
.ועל ידי כך יישן שם

20
00:02:01,456 --> 00:02:06,197
דרך אגב, ישנה סגולה נפלאה למי
.שקשה לו להירדם בלילה

21
00:02:07,069 --> 00:02:11,255
בשם המקובלים, כך אומר האדמו"ר
:מבעלז וגם כן החיד"א

22
00:02:12,303 --> 00:02:16,009
,אדם שרוצה לישון בצורה טובה בלילה
,דבר ראשון ישכב על צד שמאל

23
00:02:16,059 --> 00:02:22,202
,גם מבחינה בריאותית זה הטוב ביותר
וגם מבחינה נפשית היות שהלב - הצד השמאלי

24
00:02:22,243 --> 00:02:27,938
של הלב, שם משכן היצר הרע, המחשבות
,הלא טובות. ברגע שהוא שוכב על הצד השמאלי

25
00:02:27,968 --> 00:02:30,349
.הוא מכניע את המחשבות הללו
.הדבר הזה בדוק

26
00:02:30,993 --> 00:02:35,499
דבר שני, מה יעשה? לא יאמר 'אני הולך
.'לישון' - 'אני הולך לנוח

27
00:02:35,752 --> 00:02:40,813
אני הולך לנוח. דבר שלישי: יחשוב בגלי
הים. מישהו אמר לי "כבשים", אמרתי לו

28
00:02:40,840 --> 00:02:43,441
."גם כבשים, אבל יחשוב בגלי הים וכך ישכב"

29
00:02:43,843 --> 00:02:48,143
,והנה אותו צדיק, שנקרא צדיק יסוד עולם
,הוא הבכור שבאבות - הוא יעקב אבינו

30
00:02:49,239 --> 00:02:53,028
,שנים עשר אבנים סביב מראשותיו
?אומר רש"י: למה עשה כך

31
00:02:53,717 --> 00:02:56,063
."שירא מפני חיות רעות"

32
00:02:57,157 --> 00:03:03,453
ישאל השואל: יעקב אבינו, מה יעזרו לך 12
.אבנים סביב הראש? הרי כל הגוף שלך חשוף

33
00:03:03,790 --> 00:03:09,698
אם יעקבו עכשיו אריה או נמר או איזה ברדלס
,זה אריה של המדברות, של הג'ונגל -

34
00:03:09,707 --> 00:03:14,308
,לא של הספארי, אם יבוא עכשיו
כל הגוף שלך חשוף, אתה צריך איזה בונקר

35
00:03:14,610 --> 00:03:22,511
עם 25 סנטימטר בטון, משהו ככה שישמור
?אותך היטב, מה יעזרו לך 12 אבנים

36
00:03:22,667 --> 00:03:28,299
אלא אומר יעקב אבינו: "אין אדם נוקף אצבעו
."מלמטה אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה

37
00:03:28,308 --> 00:03:34,489
,"הקב"ה יבטיח לו: "ושמרתיך בכל אשר תלך
,אם יגיע נזק לי - זה רק מהקב"ה

38
00:03:34,935 --> 00:03:39,391
.אם יגיע נזק, לא יעזור לי שום דבר
.אין עצה, אין חוכמה, אין תבונה נגד השם

39
00:03:39,451 --> 00:03:43,724
,ואם לא יגיע, גם לא יעזור שום דבר
היות שאני מאמין בצורה מושלמת

40
00:03:43,752 --> 00:03:48,260
בקב"ה. אבל אומר יעקב: אני חייב
.לעשות השתדלות, אני לא יכול לסמוך על הנס

41
00:03:48,569 --> 00:03:52,666
?מהי מידת ההשתדלות של יעקב
.שנים עשר אבנים סביב הראש

42
00:03:52,692 --> 00:03:56,403
אנחנו, מידת ההשתדלות - צריכים בונקר
באמת, צריכים איזה מקום סגור באמצע המדבר

43
00:03:56,424 --> 00:03:59,185
.מקום סגור, אבל יעקב - 12 אבנים

44
00:03:59,986 --> 00:04:08,258
,והנה למוחרת, אחר שחולם את חלום סולם יעקב
מגיע לחרן. איך שמגיע לשם, את מי הוא פוגש

45
00:04:08,269 --> 00:04:14,747
ליד הבאר? את אשתו לעתיד, איתה הוא רצה
.להתחתן. אותה הוא אוהב - את רחל אימנו

46
00:04:14,757 --> 00:04:18,074
היות שיעקב היה נביא, גם רחל הייתה
.נביאה, כל האימהות היו נביאות

47
00:04:19,100 --> 00:04:22,135
,היא רואה שהוא אמור להתחתן איתה
,אמר לה: את הכלה שלי

48
00:04:22,145 --> 00:04:25,549
,אמרה לו: אני יודעת שאתה החתן שלי
.אבל תדע לך, אבא הוא רמאי

49
00:04:25,609 --> 00:04:31,867
,למה נקרא אותו 'לבן'? לבן הארמי
.רמאי, ארמי, אותן אותיות

50
00:04:31,905 --> 00:04:37,350
למה? למה לבן? היות שהרמאות שלו
.הייתה ברורה כמו צבע לבן

51
00:04:37,826 --> 00:04:43,417
,אמרה: אני מפחדת, יש לי אחות גדולה ממני
.קוראים לה לאה, ייתכן שהוא יחליף בינינו

52
00:04:43,499 --> 00:04:49,886
אומר לה יעקב: דעי לך רחל, אני נותן לך
כעת 3 סימנים. ביום החופה אני אשאל אותך

53
00:04:49,905 --> 00:04:52,446
.מה הסימנים - אני אדע שזו את ולא אחותך

54
00:04:53,086 --> 00:04:57,585
?והנה, באותה עת, איזה סימנים נתן לה
ראשי תיבות: חנ"ה. יש עושים חינה לפני

55
00:04:57,607 --> 00:05:02,980
החתונה, מה זו החינה הזו? חוץ מהכתם
.הכתום, 3 שבועות קשה להוריד אותו מהיד

56
00:05:03,248 --> 00:05:05,147
?הכתם הכתום הזה, מה זו החינה

57
00:05:05,360 --> 00:05:10,273
,אומרים לבת ישראל - זה אחד הטעמים
:יש לך 3 מצוות תלויות בך יותר מבעלך

58
00:05:10,325 --> 00:05:16,115
,מהן? ראשי תיבות חינ"ה: ח - זו חלה
.נ - נידה, ה - הדלקת הנר

59
00:05:16,450 --> 00:05:22,530
ברגע שאישה עושה בצק מעל 1,560
קילו, 1,600 קילו ומעלה, היא צריכה

60
00:05:22,543 --> 00:05:26,258
,להפריש חלה, יש לה ברכה מיוחדת
.טוב שהיא תלמד זאת

61
00:05:26,751 --> 00:05:33,196
ואז היא לא חייבת להפריש חלה, רק אם היא
עשתה בצק. וזו מעלה גדולה מאוד לאישה

62
00:05:33,229 --> 00:05:38,902
לעשות הפרשת חלה, היות שלדבר הזה יש
זכות גדולה ביותר. בהרבה בתים בעם ישראל

63
00:05:38,932 --> 00:05:44,409
זה כפרה לבית. הרבנית קנייבסקי, עליה
,השלום, אותה אישה גדולה

64
00:05:44,626 --> 00:05:50,452
ארבעים וחמש שנים לא פספסה ערב שבת אחד
שהיא לא עשתה הפרשת חלה. אפילו בערב

65
00:05:50,478 --> 00:05:54,416
,שבת הגדול, שזה ערב שבת לפני פסח
.הייתה עושה הפרשת חלה

66
00:05:54,660 --> 00:05:58,628
וכשהיא הייתה עושה, הייתה עושה כמויות
גדולות מאוד של בצק, היו הרבה נשים

67
00:05:58,690 --> 00:06:03,815
עוזרות לה וזו הייתה זכות בשבילן
.לעזור לרבנית קנייבסקי בהפרשת החלה

68
00:06:04,327 --> 00:06:11,222
והיא תמיד הייתה אומרת לבנות שהיו מגיעות
אליה: "דעו לכן שהזכות שאתן עושות

69
00:06:11,248 --> 00:06:15,185
,הפרשת חלה, זו כפרה לבית שלכם"
".לבני הבית שלכם

70
00:06:15,270 --> 00:06:20,716
:כדאי מאוד! המצווה השנייה
.ח - זו חלה, נ - נידה

71
00:06:21,179 --> 00:06:23,841
.מצוות טהרת המשפחה, היסוד של הבית היהודי

72
00:06:25,322 --> 00:06:30,407
המצווה הזאת היא מאוד יקרה. לא רק לפני
,החתונה האישה הולכת לטבול במקווה טהרה

73
00:06:30,427 --> 00:06:36,210
היא מברכת בשם ומלכות: "אשר קדשנו
במצוותיו על הטבילה". שתדע לעצמה

74
00:06:36,232 --> 00:06:42,770
,בת ישראל, שהזכות שלה כאישה
.היא מאוד גדולה במצווה היקרה הזו

75
00:06:43,378 --> 00:06:47,717
הנשמה שלה מקבלת כוחות עצומים
.מכוח הטבילה במקווה

76
00:06:48,554 --> 00:06:53,627
שמירת טהרת המשפחה לאישה מגביהה
אותה ביותר. היא מתכבדת מאוד בבית היהודי

77
00:06:53,639 --> 00:06:58,146
על ידי כך. זו זכות גדולה מאוד לכל
.בת ישראל. לכל בית יהודי

78
00:06:58,156 --> 00:07:03,750
,יום אחד פגשתי זוג באיזו הרצאה
,אחר כך כשדיברנו מעט

79
00:07:04,080 --> 00:07:09,315
אמר לי הבעל: "תדע לך, יש לנו איזו מצווה
.שאנחנו שומרים אותה מהיום שהתחתנו

80
00:07:09,326 --> 00:07:12,602
,לא מפספסים. אומנם הרבה אנחנו לא עושים"
".אבל על זה אנחנו לא מוותרים

81
00:07:12,625 --> 00:07:15,992
"?שאלתי אותו: "מה זה
".אמר לי: "מצוות טהרת המשפחה

82
00:07:16,180 --> 00:07:18,186
שאלתי אותו: "למה דווקא זה? זה לא
".כל כך קל

83
00:07:18,989 --> 00:07:24,796
אמר לי: "אני אגיד לך את האמת, זה לא
.קשור לדת. זה שומר לנו את הנאמנות בבית

84
00:07:25,616 --> 00:07:27,549
"!זה שומר עליי ועל אשתי"

85
00:07:28,351 --> 00:07:33,626
בדור שלנו, אם אנחנו לא נשמור
,על המצווה היקרה הזו כמו זהב, כמו יהלום

86
00:07:33,685 --> 00:07:39,004
?איך נשמור על הנאמנות בבית
,עשרות בשנים לחיות בחיבה, בחביבות

87
00:07:39,131 --> 00:07:43,869
.באהבה אמיתית. זה לא ייתכן
המצווה היקרה הזאת, היא כל כך חשובה

88
00:07:43,892 --> 00:07:47,218
לחיים שלנו, לא מוותרים על זה
.בעד שום הון שבעולם

89
00:07:47,302 --> 00:07:50,485
.שמעתם? אני מאוד התפעלתי מהדברים האלו
.תראה איזה יופי

90
00:07:51,413 --> 00:07:55,603
כמה התורה הגיעה עד סוף דעתו של אדם
.כדי לחיות בשלום בית אמיתי

91
00:07:56,318 --> 00:08:01,694
פעם בשבוע, פעם בחודש, יש ריחוק בין הבעל
,לאישה למספר ימים, לאחר מכן

92
00:08:01,707 --> 00:08:04,859
האישה הזאת הולכת, מברכת בברכה
,כמו שהיא מברכה על נרות שבת

93
00:08:04,891 --> 00:08:06,587
.יש לה את המצווה של טהרת המשפחה

94
00:08:07,214 --> 00:08:13,893
.לאחר מכן, המצווה השלישית: הדלקת הנר
,ערב שבת, האישה הזאת מדליקה את נר השבת

95
00:08:13,910 --> 00:08:18,859
.הבעל לא יכול להדליק נר, זה שייך לאשתו
,אם ידליק נר, צריך לתת לה 10 זהובים

96
00:08:18,872 --> 00:08:22,941
זה הרבה כסף. אלא, מתי יכול הבעל
?להדליק נר

97
00:08:22,978 --> 00:08:27,653
אם האישה זוכה להגיע בעזרת השם
ללידה קלה, לבית החולים, לבית הרפואה

98
00:08:27,674 --> 00:08:33,213
שם ללדת, אז באותה עת, ערב שבת
,אין אף אחד בבית, נמצא עכשיו בבית החולים

99
00:08:33,242 --> 00:08:37,609
.מי ידליק נר? הבעל ידליק את הנר
.רק בעת הזאת, היות שנר איש וביתו

100
00:08:38,679 --> 00:08:46,902
:טוב, והנה, יעקב עובד 7 שנים, ואומר ללבן
,אני מוכן לעבוד 7 שנים בעבור רחל

101
00:08:47,890 --> 00:08:50,935
,וכדי שלא תביא לי רחל מהשוק ותקרא לה רחל

102
00:08:51,067 --> 00:08:55,763
אז בתך, זו דווקא הבת שלך, אבל כדי שלא
.תהפוך את לאה לרחל - אז הקטנה

103
00:08:56,167 --> 00:08:59,981
אבל לא עזר שום דבר. 7 שנים
.עובד יעקב בשביל רחל

104
00:09:01,108 --> 00:09:07,843
והנה, הגיע הזמן שיעקב אמור להתחתן
עם רחל. באותה עת, זה היה יום שישי

105
00:09:07,864 --> 00:09:16,558
.החתונה שלהם, יום שישי, הכוונה לפני שבת
,ובאותה עת, רואה רחל שהאבא, לבן

106
00:09:16,571 --> 00:09:20,945
.הולך להכניס לחופה את לאה. לא עזר כלום
.הוא חייב לרמות את יעקב

107
00:09:21,369 --> 00:09:26,498
מה עושה רחל? היא רצה ללאה ומוסרת לה את
,הסימנים שיעקב מסר לה לפני 7 שנים

108
00:09:26,509 --> 00:09:32,042
,ליד הבאר. אמרה לה רחל: דעי לך
,לאה אחותי, בבית יעקב, במשפחת יעקב

109
00:09:32,059 --> 00:09:36,411
יש להם 3 סימנים, טוב שתדעי, זו המסורת
.שלהם: חלה, נידה, הדלקת הנר

110
00:09:36,426 --> 00:09:40,621
.את זוכרת אחותי? חלה, נידה, הדלקת הנר
.תודה רבה, אחותי -

111
00:09:40,658 --> 00:09:43,752
?באותו לילה, שואל יעקב: מי את
?מה הסימנים

112
00:09:44,132 --> 00:09:45,944
.אמרה לו: חלה, נידה, הדלקת הנר

113
00:09:46,675 --> 00:09:51,224
"?והנה, למחרת: "למה זה רימיתני
.אבל לאה זוכה להתחתן ראשונה עם יעקב

114
00:09:52,180 --> 00:09:56,422
?מה זוכה לאה להתחתן ראשונה עם יעקב
,הסיפור הזה, הוא לא מתחיל מכרגע

115
00:09:56,842 --> 00:10:01,302
,יש לה זכות גדולה מאוד בשמיים
שהאישה הזאת, היא מהאימהות הקדושות

116
00:10:01,317 --> 00:10:05,862
,שלנו, נביאות של עם ישראל
!זוכה להתחתן עם יעקב

117
00:10:06,563 --> 00:10:10,734
,היא מביאה 6 שבטים בעם ישראל
.חצי מעם ישראל יוצא בזכות לאה אימנו

118
00:10:11,627 --> 00:10:12,880
?מה היא זוכה? מכוח מה

119
00:10:12,904 --> 00:10:18,439
באים חז"ל ומספרים בתלמוד, במסכת
,בבא בתרא, המסכת הכי ארוכה בתלמוד

120
00:10:18,820 --> 00:10:24,574
התלמוד הבבלי, למעשה זה התורה שבעל פה
כאשר משה מקבל תורה, "ואתנה לך את

121
00:10:24,608 --> 00:10:28,271
,לוחות האבן", זה עשרת הדיברות"
.והתורה זה חמשת חומשי תורה

122
00:10:28,320 --> 00:10:32,040
והמצווה אשר ציוויתי להורותם" - זה"
.המשניות והתלמוד הבבלי

123
00:10:32,777 --> 00:10:40,044
לעם ישראל להורות באותה עת - התלמוד
.הבבלי, המסכת הארוכה ביותר - 176 דפים

124
00:10:41,095 --> 00:10:47,791
יש דבר מעניין: בספר תהילים, המזמור הארוך
?ביותר - איזה מזמור הוא

125
00:10:48,033 --> 00:10:55,270
,'קיט. המזמור הזה בנוי על מ - א' עד ת
.כל אות, יש בה 8 פסוקים

126
00:10:56,089 --> 00:11:00,509
זה קיט, זה מזמור כולל והחשוב ביותר
בספר תהילים כשם שאומרים לנו חכמינו

127
00:11:00,524 --> 00:11:07,155
הראשונים בעם ישראל. 176 פסוקים
.נמצאים במזמור הזה

128
00:11:07,882 --> 00:11:13,776
דבר נוסף שמעניין ביותר, שהפרשה הארוכה
?ביותר בתורה - איזו פרשה היא

129
00:11:13,847 --> 00:11:18,476
.נשוא, היא נמצאת בחומש במדבר
?כמה פסוקים יש בפרשה הזאת

130
00:11:18,623 --> 00:11:22,271
.מאה שבעים ושישה פסוקים. מפליא

131
00:11:23,125 --> 00:11:26,232
,והנה, תוך כדי, במסכת בבא בתרא
.שם מסופר על לאה

132
00:11:27,505 --> 00:11:33,605
כולם ידעו באותה תקופה - שני בנים יש לה
,לרבקה, שתי בנות יש לו ללבן

133
00:11:34,124 --> 00:11:37,624
,הגדולה אמורה להתחתן עם הגדול
.הקטנה עם הקטן

134
00:11:37,732 --> 00:11:41,192
,היות שבאותם ימים לא הייתה מדיה
,ואפשרות לברר מי זאת הקטנה

135
00:11:41,231 --> 00:11:48,213
,מי זה הגדול, מי זה הקטן
אומרים חז"ל שהייתה עומדת לאה בפרשת דרכים

136
00:11:48,230 --> 00:11:52,310
בתחנה המרכזית של אותה תקופה
:ושואלת את העגלונים על הכרכרות

137
00:11:52,338 --> 00:11:56,457
?אתם מכירים את הבנים של רבקה
.אמרו לה: בטח, אלה אנשים מפורסמים מאוד

138
00:11:56,868 --> 00:12:00,824
אלה נכדים של אברהם אבינו, אברהם אבינו
.היה אחד מהאנשים המפורסמים ביותר בעולם

139
00:12:01,274 --> 00:12:06,928
,מה טבעו של גדול? אמרו לה: עשיו? רשע
!מלסטם את הבריות, אל תדברי עליו

140
00:12:07,172 --> 00:12:11,008
!זה עושה את כל העבירות
,היא שמעה שזה החתן שלה, זה המזל שלה

141
00:12:11,797 --> 00:12:15,473
מה טבעו של קטן?" אמרו לה: "יעקב איש תם"
."יושב אוהלים צדיק

142
00:12:16,249 --> 00:12:23,758
לא ייאמן! שמעה זאת לאה, ואומרת התורה 3
."מילים, 3 תיבות: "ועיני לאה רכות

143
00:12:24,290 --> 00:12:30,359
.מה זה רכות? שבח הוא לה
".וירא השם כי שנואה היא"

144
00:12:30,570 --> 00:12:35,750
מה זה שנואה? שהיו שנואים מעשיו
.של עשיו בעיניה

145
00:12:36,210 --> 00:12:38,251
.זה היה שבח לה
,אמרה: ריבונו של עולם

146
00:12:38,269 --> 00:12:43,860
,אני לא רוצה ליפול בחלקו של הרשע
.אני רוצה ליפול בחלקו של הצדיק

147
00:12:43,884 --> 00:12:47,346
.אבל לאה, הרי המזל שלך בשמיים זה עשיו

148
00:12:47,745 --> 00:12:53,523
,חז"ל במסכת סוטה, בתחילת המסכת אומרים
,ש- 40 יום לפני שנוצר הוולד

149
00:12:53,793 --> 00:12:57,920
,יוצאת בת קול ואומרת: בן פלוני לפלוני
.בת פלוני לפלוני

150
00:12:58,781 --> 00:13:02,744
זאת אומרת, עם מי הוא הולך להתחתן
,כבר 40 יום לפני שנוצר הוולד

151
00:13:02,788 --> 00:13:04,433
.כתוב כבר בשמיים, יש הכרזה

152
00:13:05,309 --> 00:13:10,040
,"והנה, אחרי 25 שנים, "פגשתי מישהי
,הכרתי מישהי", אם זה על ידי שידוך"

153
00:13:10,096 --> 00:13:14,007
,או הכרות כזו, זה לא מהיום
,זה מלפני 25 שנה ועוד 9 חודשים

154
00:13:14,055 --> 00:13:18,880
ועוד 40 יום. שם כבר הוכרזה ההכרזה
,הזאת. 40 יום לפני יצירת הוולד

155
00:13:18,917 --> 00:13:20,813
.כך אומרים חז"ל בתלמוד הבבלי

156
00:13:21,229 --> 00:13:27,010
:והנה, שואלים שם 'התוספות' שאלה
?מי נוצר כשיוצאת ההכרזה, הוא או היא

157
00:13:27,339 --> 00:13:29,505
?זאת אומרת, כשהיא נוצרת או הוא נוצר

158
00:13:30,031 --> 00:13:34,679
אומרים 'התוספות': כשהוא נוצר, 40 יום
.לפני כבר יוצאת ההכרזה

159
00:13:35,440 --> 00:13:41,186
יכול להיות שהיא צריכה להיוולד עוד 3, 4
.שנים אבל כשהוא נוצר, אז יוצאת הבת קול

160
00:13:41,650 --> 00:13:45,951
.רגע, אבל המזל שלך, הוא עשיו
?מה היא בוכה? מה יעזרו הדמעות

161
00:13:46,046 --> 00:13:51,663
:באים חז"ל ואומרים במסכת ברכות
כל השערים ננעלו, יש שערים בשמיים

162
00:13:51,678 --> 00:13:56,321
שלא ננעלים אף פעם. אתם יודעים אילו
."שערים הם? "שערי דמעה לא ננעלו

163
00:13:56,695 --> 00:13:59,341
.לא ייאמן. זה מין סוד כזה, צופים יקרים

164
00:13:59,893 --> 00:14:06,491
יש שערים בשמיים של דמעות, שברגע שפורצות
דמעות, כמו שעכשיו אבא, הבן או הבת שלו

165
00:14:06,541 --> 00:14:10,234
?בוכים, הוא לא יכול לעמוד בזה. למה
.זה הילדים שלו, יש לו קשר מיוחד

166
00:14:10,271 --> 00:14:16,053
כך אצל אבינו שבשמיים. אלה שערים מיוחדים
.שמעוררים את כל שערי הרחמים על האדם

167
00:14:16,401 --> 00:14:20,191
.שערי דמעה לא ננעלו
.והיא בוכה, והיא בוכה בלי סוף

168
00:14:20,327 --> 00:14:23,231
,ומה היא אומרת? ריבונו של עולם
,אני לא רוצה ליפול בחלקו של הרשע

169
00:14:23,291 --> 00:14:26,848
,בחלקו של הצדיק. והיא בוכה
,עד כדי כך שאומרים חז"ל

170
00:14:27,100 --> 00:14:32,783
יש לאדם ריסים בעיניים - נשרו לה הריסים
.מחמת ריבוי הדמעות שהיא בוכה, לאה אימנו

171
00:14:33,168 --> 00:14:34,213
.היא בוכה בלי סוף

172
00:14:34,876 --> 00:14:39,268
מה קורה? הדמעות האלה עלו בשמיים
,ושינו את כל הטבעים

173
00:14:39,609 --> 00:14:43,724
,והיא מתחתנת ראשונה עם יעקב
!והיא זוכה - לאיזה שבטים

174
00:14:44,195 --> 00:14:47,867
,מביאה את ראובן - הבכורה
,מביאה את לוי - הכהונה

175
00:14:47,890 --> 00:14:51,752
.מביאה את יהודה - המלכות! 6 שבטים
.מתעברת בשבט שביעי, לאה

176
00:14:52,472 --> 00:14:55,544
,אבל היא עושה כזה דין לעצמה
,תראו איזו צדיקה הייתה לאה

177
00:14:56,091 --> 00:15:01,045
,אמרה: אני הבאתי 6 שבטים
,השפחה שלי, זלפה, הביאה שניים

178
00:15:01,639 --> 00:15:07,425
.השפחה של רחל אחותי, בלהה, הביאה שניים
,זאת אומרת, אני שישה, שניים ושניים

179
00:15:07,449 --> 00:15:13,114
.זה עשרה. רק שנים עשר שבטים יוצאים מיעקב
.היא הייתה נביאה, היא ידעה זאת

180
00:15:14,145 --> 00:15:18,068
אם אני מביאה עוד אחד, כמה יישאר
.לאחותי רחל? אחד

181
00:15:18,688 --> 00:15:23,652
,אני לא מוכנה שאחותי יהיה לה בן אחד
.ולשפחות שני בנים. אני לא מוכנה

182
00:15:23,659 --> 00:15:25,367
.אני לא רוצה שהיא תהיה פחותה מהשפחות

183
00:15:25,864 --> 00:15:29,255
,היא מתפללת לקב"ה: ריבונו של עולם
,יהי רצון שזו תהיה בת

184
00:15:29,780 --> 00:15:33,419
,מתהפך לה העובר, אומרים חכמים
.ארבעים יום ראשונים, זה יכול להתהפך

185
00:15:34,083 --> 00:15:39,040
?ויוצאת לה בת, איך היא קוראת לבת שלה
.דינה. למה דינה? שעשתה דין לעצמה

186
00:15:39,071 --> 00:15:42,552
את הדין הזה, שאחותי לא תהיה פחותה
.מהשפחות. תראו כמה צדיקה

187
00:15:42,571 --> 00:15:47,127
,למרות שרצתה להעמיד שבטים בישראל
.אבל עם כל זה, היא חסה על אחותה

188
00:15:47,147 --> 00:15:52,976
:לאחר מכן, רחל אימנו מביאה את יוסף
,"יוסיף לי השם בן אחר ואת בנימין"

189
00:15:53,343 --> 00:15:54,800
.בנימין, נולדה איתו תאומה

190
00:15:55,460 --> 00:16:00,150
.והנה, הדבר הזה מפליא ביותר
לאה אימנו בוכה, והכוח של הדמעות שלה

191
00:16:00,161 --> 00:16:01,810
.מעורר שערי רחמים בשמיים

192
00:16:02,671 --> 00:16:08,489
השערים הללו, צופים יקרים, זה לא דבר
.פשוט הדמעות. זה כוח אדיר

193
00:16:08,502 --> 00:16:16,055
:אומר דוד המלך במזמור תהילים ב- קמה
קרוב ה' לכל קוראיו, לכל אשר"

194
00:16:16,076 --> 00:16:20,494
יקראוהו באמת". יש מעלה גדולה מאוד"
.בבית היהודי

195
00:16:21,335 --> 00:16:27,506
ליל שבת, כל בית, כל משפחה שעושים קידוש
,בליל שבת - זה בלילה

196
00:16:28,264 --> 00:16:33,823
,לפני הסעודה. שולחן השבת, מפה פרוסה
,שתי חלות, מפה על החלות זכר למן

197
00:16:34,193 --> 00:16:40,325
.שהיה יורד 40 שנה לעם ישראל במדבר
,הייתה שכבת טל - זו המפה הלבנה

198
00:16:40,733 --> 00:16:47,923
,שתי מנות מן ביום שישי - זה שתי החלות
והייתה שכבת מן על המן - זו בעצם המפה

199
00:16:47,936 --> 00:16:50,887
.העליונה, והשולחן הזה, זה ברכה לבית

200
00:16:51,000 --> 00:16:54,785
,האבא עושה קידוש ליל שבת
:לאחר מכן, שהוא אומר

201
00:16:54,803 --> 00:17:01,906
,"שלום עליכם מלאכי השרת"
.הוא מנגן את זה

202
00:17:02,474 --> 00:17:07,201
...אחר כך, "אשת חיל מי ימצא
."רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה

203
00:17:07,601 --> 00:17:09,825
.כך אמר שלמה המלך לאימו בת שבע

204
00:17:10,643 --> 00:17:15,038
עושה את הקידוש: "יום השישי ויכולו
,השמים...", הילדים מסתכלים על אבא

205
00:17:15,130 --> 00:17:17,618
?אתם יודעים כמה ערכים הם מקבלים כרגע

206
00:17:18,120 --> 00:17:20,200
?כמה כיבוד הורים הם מקבלים כרגע

207
00:17:20,695 --> 00:17:25,763
,עכשיו המעלה הזאת שאבא עושה את הקידוש
.הוא מקבל כוח של ברכה, כך כתוב בספרים

208
00:17:26,654 --> 00:17:31,192
טוב שהילדים יבקשו ברכה מהאבא ומהאימא
באותה העת. אתם יודעים, הברכה של

209
00:17:31,209 --> 00:17:33,373
!האבא והאימא, זה מכל הלב

210
00:17:34,465 --> 00:17:37,799
.זו הברכה שהכי שווה
!כדאי לקחת אותה יותר מהכול

211
00:17:38,329 --> 00:17:41,495
.למה? זו ברכה אמיתית מכל הלב
'כמו שאומר דוד המלך: "קרוב ה

212
00:17:41,503 --> 00:17:44,240
."לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת"
?למה

213
00:17:44,258 --> 00:17:50,031
.כשזה מתבקש מעומק הלב - זה מתקבל בשמיים
.לא לוותר על הברכה של האבא והאימא

214
00:17:50,455 --> 00:17:54,124
,גם אם לא סמוכים על שולחן הוריהם
.יבקשו שיברכו אותם

215
00:17:54,643 --> 00:17:58,081
,יברכו אותם בערב שבת
.יברכו אותם מכל הלב, לכל מה שרוצים

216
00:17:58,100 --> 00:18:00,846
.הברכה של האבא והאימא שווה מאוד בשמיים

217
00:18:02,044 --> 00:18:08,275
,"ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה"
,יברכך ה' וישמרך"

218
00:18:08,286 --> 00:18:12,059
,יאר ה' פניו אליך ויחונך"
."יישא ה' פניו אליך וישם לך שלום

219
00:18:12,320 --> 00:18:13,218
.זו הברכה לבן

220
00:18:14,013 --> 00:18:19,564
,לבת, מה אומרים? "ישימך אלוקים כשרה
,רבקה, רחל, ולאה" ואז אומרים ברכת כוהנים

221
00:18:19,575 --> 00:18:22,695
ומברכים אותם מכל הלב, שיהיו להם
,חיים טובים, שיהיו להם מידות טובות

222
00:18:23,023 --> 00:18:25,281
.שיהיו מוצלחים, מה שרוצים אומרים בשבילם

223
00:18:25,525 --> 00:18:29,670
.הברכה של אבא ואימא מאוד מתקבלת
זאת אומרת, כדאי לבקש מאוד את הברכה

224
00:18:29,681 --> 00:18:34,623
של אבא ואימא. וההורים מברכים את זה
מכל הלב. אדם זר לא יכול לבקש את

225
00:18:34,634 --> 00:18:36,881
.הברכה של אבא ואימא. זה אחרת לחלוטין

226
00:18:37,782 --> 00:18:38,954
.זה כדאי מאוד

227
00:18:39,804 --> 00:18:42,656
אני רוצה לספר איזו סגולה נפלאה

228
00:18:42,813 --> 00:18:44,316
,לעניין של תפילה בבוקר

229
00:18:45,253 --> 00:18:48,537
.שהדבר הזה מאוד מאוד מקובל ומתבקש

230
00:18:49,346 --> 00:18:55,250
,בבוקר יש מעלה שאומרים ברכות השחר
.גם איש, גם אישה, דבר נפלא ביותר

231
00:18:55,462 --> 00:19:00,500
.נוהג בעם ישראל שאומרים ברכות השחר
.כך מוזכר גם בהלכה היהודית

232
00:19:01,240 --> 00:19:04,933
,בבוקר, אדם קם בבוקר, פוקח את העיניים
:יש כאלה שנוהגים להגיד

233
00:19:05,062 --> 00:19:11,168
מודה אני לפניך מלך חי וקיים"
".שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך

234
00:19:11,633 --> 00:19:14,909
נוטלים את הידיים, לאחר מכן אומרים
.ברכות השחר

235
00:19:15,542 --> 00:19:19,988
,אדם הלך לישון מותש, שם את ראשו על כר
:קם בבוקר רענן, כוחות חדשים

236
00:19:20,241 --> 00:19:24,362
,"ברוך אתה ה' הנותן ליעף כוח"
,"פוקח עיוורים", "מתיר אסורים"

237
00:19:24,400 --> 00:19:25,858
.זוקף כפופים", הוא אומר ברכות"

238
00:19:26,240 --> 00:19:30,316
ברכות השחר, זה 20 ברכות נפלאות
,לאישה, 21 לאיש

239
00:19:30,628 --> 00:19:34,600
.ומאירות לאדם אור גדול מאוד על הבוקר
הוא פותח את היום שלו

240
00:19:34,960 --> 00:19:39,373
.ב- 20 ברכות לקב"ה
."אומר הזוהר: "כל המברך מתברך

241
00:19:39,393 --> 00:19:41,017
.יש לי אור גדול מאוד על ידי כך

242
00:19:41,384 --> 00:19:50,027
,אחר ברכות השחר, כדאי לעצום את העיניים
:צופים יקרים, לריכוז, ולהגיד 4 מילים

243
00:19:50,920 --> 00:19:54,202
."בשם השם נעשה ונצליח"

244
00:19:54,760 --> 00:20:00,055
אם יש לך באופן כללי יום כללי שאין לך
משהו מיוחד ביום, מה תכוון כשאתה אומר

245
00:20:00,096 --> 00:20:03,936
?את ה- 4 מילים האלה בעצימת עיניים
.תכוון להצלחת היום

246
00:20:04,448 --> 00:20:06,883
."בשם השם נעשה ונצליח"

247
00:20:07,060 --> 00:20:12,130
,אבל אם יש משהו להצליח בו ביום
,איזו פגישת עבודה, לעבור טסט או תיאוריה

248
00:20:12,221 --> 00:20:15,962
,להצליח באיזה מבחן, לא משנה
,משהו שאני רוצה - אני עוצם את העיניים

249
00:20:15,988 --> 00:20:18,913
מכוון על אותו דבר, "בשם השם
,"נעשה ונצליח

250
00:20:18,978 --> 00:20:23,577
אחר ברכות השחר, זה אור
.גדול מאוד להצלחה. בעזרת השם

251
00:20:23,586 --> 00:20:29,797
נאחל לכל הצופים בבית שיתמלאו משאלות ליבכם
.לטובה ותצליחו בכל אשר תעשו

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (90 מדרגים)