הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - אהבת דוד ויונתן

הרב אליהו עמר

מה פשר הרדיפה של שאול אחר דוד המלך? הרב אליהו עמר בשיעור מרתק מאיר את סוגיית מערכת היחסים בין שני המלכים, ומסביר כיצד עניין זה נוגע אלינו