הרב ראובן אלבז

הרב ראובן אלבז - הגבול של מידת הנקיות

הרב ראובן אלבז

איך עוברים על גזל זמן? האם מותר לעסוק בעניינים אישיים בזמן עבודה? הרב ראובן אלבז בשיעור חשוב על זהירות בענייני גזל