הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - שירת הים

הרב אליהו עמר

מדוע מי שאומר שירת הים כל יום בשמחה זוכה שמתכפרים לו כל עוונותיו? הרב אליהו עמר בשיעור מרתק על חיים שמתנהלים בניגוד לטבע