הרב שמחה כהן

עוף גוזל: הרב שמחה כהן - שליחות בחינוך

הרב שמחה כהן

האם אנחנו באמת מבינים איזו שליחות יש בידינו לטפל כראוי בילדים של בורא עולם? הרב שמחה כהן על הזכות והחובה בחינוך הילדים