הרב אליהו עמר

דבר תורה וסגולה מיוחדת לפרשיות ויקהל פקודי מספר זרע שמשון

הרב אליהו עמר

איך נוכל לגרום שהקב"ה יאהב אותנו? חידוש נפלא מהספר זרע שמשון
לרכישת הספר https://goo.gl/EdtDQO