הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר: פרשיות ויקהל פקודי - הסבא והנכד

הרב הרצל חודר

מדוע דווקא בצלאל זכה להקים את המשכן? הרב הרצל חודר בשיעור נפלא על משמעות השם שנותן האדם לעצמו בעולם הזה