x
הרב גואל אלקריף

איך זוכים לניסים? - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

מדוע כל כלי המשכן היו מזהב ואילו המזבח היה מנחושת פשוטה? כיצד זכו בני זוג לישועה גדולה בגלל טרמפיסט שעלה לרכבם? ואיך דו"ח על חניה בחניית נכים גרם לנס גדול?