הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר: פרשת משפטים - משפטי ה’

הרב הרצל חודר

מה מיוחד בתורה שניתנה לנו? הרב הרצל חודר בשיעור נפלא על המצוות המבטאות את הערבות ההדדית שקיימת בעם ישראל