x
ערוץ הידברות

שבת אחים: פרק 12 - קהילת יוצאי בוכרה

ערוץ הידברות

השבוע ב"שבת אחים": קהילת יוצאי בוכרה.

על המנהגים, המורשת, הזיכרונות מבית אבא ועל כל מה שביניהם.
סביב שולחן השבת הרב פנחס הכהן רבין, הרב אפרים יוסופוב, ד"ר פוזיילוב, הרב שמואל סעידוב, ישראל לבייב, והזמר דוד ג'ון קטנוב
בהנחיית: הרב ראובן זכאים.

תמלול ההרצאה

1
00:02:30,960 --> 00:02:32,720
,תודה רבה, משפחת אקילוב

2
00:02:32,800 --> 00:02:35,070
.על הקצב, על השמחה, על הריקוד

3
00:02:35,220 --> 00:02:36,740
.אנחנו נראה אתכם בהמשך

4
00:02:37,230 --> 00:02:39,260
.שלום לכם, הצופים בבית

5
00:02:39,410 --> 00:02:42,290
."הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד"

6
00:02:42,440 --> 00:02:44,630
,"אנחנו בעוד תוכנית של "שבת אחים

7
00:02:44,940 --> 00:02:47,110
.והפעם עם קהילת הבוכרים

8
00:02:47,650 --> 00:02:51,930
יהדות בוכרה נחשבת לקהילה
,עתיקה ביותר מבין קהילות ישראל

9
00:02:52,080 --> 00:02:53,950
.למעט אולי קהילת בבל

10
00:02:54,180 --> 00:02:56,850
,לפי המסורת הרווחת בקרב יהודי בוכרה

11
00:02:57,160 --> 00:02:59,520
,מזוהה העיר בוכרה עם חבור

12
00:02:59,840 --> 00:03:04,290
אשר לשם בספר מלכים
.הוגלו עשרת השבטים

13
00:03:04,890 --> 00:03:09,350
עדויות מספרות
.על 2,500 שנות גלות במקום

14
00:03:09,940 --> 00:03:12,460
,אזור אוזבקיסטן
,שם התיישבו הבוכרים

15
00:03:12,490 --> 00:03:15,710
היה אחד האזורים המרכזיים
,באימפריה הפרסית

16
00:03:16,100 --> 00:03:18,340
.כפי שמוזכר במגילת אסתר

17
00:03:18,850 --> 00:03:22,700
אבל יהודי בוכרה לא מזהים את עצמם
,כיהודי אוזבקיסטן

18
00:03:22,760 --> 00:03:25,520
.אלא דווקא על שם עיר הבירה בוכרה

19
00:03:25,710 --> 00:03:26,480
?למה זה כך

20
00:03:26,850 --> 00:03:29,170
איך הם שמרו על עצמם
?מפני גויי הסביבה

21
00:03:29,440 --> 00:03:33,530
ואיזה צבע מוסיפים אחינו הבוכרים
?לעדות ישראל השונות

22
00:03:33,840 --> 00:03:35,340
,איתנו היום אורחים יקרים

23
00:03:35,570 --> 00:03:40,070
,שננסה יחד איתם לענות על השאלות הללו
.ולהכיר את העדה מקרוב

24
00:03:40,600 --> 00:03:43,620
,שלום לכבוד הרב הגאון
,רבי פינחס הכהן רבין

25
00:03:43,870 --> 00:03:46,240
הרב הראשי של קהילת
.יהודי בוכרה בישראל

26
00:03:46,620 --> 00:03:50,050
,לצידו הרב אפרים יוסופוב
.מרצה ליהדות

27
00:03:50,290 --> 00:03:53,210
ד"ר גיורא פוזיילוב
.מאוניברסיטת בר אילן

28
00:03:53,430 --> 00:03:56,080
,הרב שמואל סעידוב
"עורך עיתון "מנורה

29
00:03:56,290 --> 00:03:58,340
.של קונגרס יהדות בוכרה העולמי

30
00:03:58,750 --> 00:04:00,950
,"ישראל לוייב ממסעדת "בראשית

31
00:04:01,340 --> 00:04:03,570
.והזמר דוד ג'ון קטנוב

32
00:04:03,900 --> 00:04:05,900
.שלום לכולכם וברוכים הבאים

33
00:04:06,380 --> 00:04:08,610
.שלום וברכה
.עליכם השלום-

34
00:04:09,420 --> 00:04:13,740
הרב פינחס, כבודו כיהן
.כדיין במשך 32 שנה. -כן

35
00:04:14,730 --> 00:04:20,700
וכבודו, כידוע, שם המשפחה שלו
מזכיר לנו משפחה גדולה

36
00:04:20,710 --> 00:04:24,260
.של חכמים וסופרים
שושלת ארוכה של גאוני עולם

37
00:04:24,280 --> 00:04:25,670
.שעמדו ליהדות בוכרה

38
00:04:25,940 --> 00:04:29,420
אם הרב יוכל לספר לנו
.על השושלת הזו הקדושה

39
00:04:30,510 --> 00:04:34,870
,בשנת תקנ"ג בערך

40
00:04:38,960 --> 00:04:42,080
,בא לבוכרה הרב יוסף ממן

41
00:04:42,730 --> 00:04:46,170
,"שקראו לו "מערבי
.פירושו שבא ממרוקו

42
00:04:46,870 --> 00:04:48,740
היה שליח של קהילת צפת

43
00:04:49,350 --> 00:04:52,390
.לאזור פרס ובוכרה

44
00:04:53,330 --> 00:04:55,440
,הוא החליט להישאר בבוכרה

45
00:04:56,530 --> 00:04:59,060
,והתחתן שם
.והקים גם ישיבה

46
00:05:00,050 --> 00:05:03,750
בין התלמידים שלו המצוינים

47
00:05:03,780 --> 00:05:10,080
,היה מור זקני הגדול, סבא רבא
.הרב רבי פינחס

48
00:05:10,880 --> 00:05:11,760
...הוא שימש

49
00:05:13,150 --> 00:05:17,420
הרב רבי יוסף ממן
.נפטר ב-תקפ"ג

50
00:05:18,810 --> 00:05:19,660
.תקפ"ג

51
00:05:20,250 --> 00:05:24,590
,הוא ציווה שיהיה אחריו מנהיג העדה
.רבי פינחס

52
00:05:26,240 --> 00:05:28,540
,הרב רבי פינחס היה בבוכרה

53
00:05:29,550 --> 00:05:35,780
הנהיג את העדה משנת תקפ"ג
.עד תרי"ח

54
00:05:36,370 --> 00:05:38,020
.כמעט לפני 200 שנה בערך

55
00:05:38,060 --> 00:05:39,310
.בערך לפני 200 שנה

56
00:05:40,560 --> 00:05:44,220
קרוב ל-40 שנה
.שניהל את העדה

57
00:05:44,480 --> 00:05:46,750
.קרוב ל-40 שנה ניהל את העדה

58
00:05:47,440 --> 00:05:50,710
,ניהל אותה על יסודות התורה

59
00:05:51,330 --> 00:05:53,340
.לקרבם לאביהם שבשמיים

60
00:05:53,730 --> 00:05:59,150
,בשנים האלה, קפ"ג עד תרי"ח
.לא היו הרבה שבאו לבוכרה

61
00:05:59,510 --> 00:06:02,560
,היחידים שבאו עם כספם
.באו ארצה

62
00:06:03,390 --> 00:06:04,710
...ב-תרי"ח

63
00:06:08,180 --> 00:06:15,380
,ב-תרכ"ח... תרכ"ו יותר נכון

64
00:06:16,400 --> 00:06:18,890
,בנו של רבי פינחס
רבי יצחק חיים

65
00:06:19,990 --> 00:06:23,130
,הוא שימש במקום אביו רב

66
00:06:24,820 --> 00:06:27,640
,לגבי קידושין, לגבי גיטין

67
00:06:27,920 --> 00:06:30,830
וגם להנהיג את הקהילה
.על יסודות התורה והיראה

68
00:06:31,750 --> 00:06:39,070
.הוא שימש ברבנות עד תרנ"ו, 1896

69
00:06:39,440 --> 00:06:54,300
.מ-תרכ"ו, זה 1866 עד 1896

70
00:06:56,670 --> 00:07:00,620
.ובזמנו באו שד"רים לבוכרה

71
00:07:01,420 --> 00:07:09,250
,ביניהם היה הרב רבי יצחק מאיר

72
00:07:09,910 --> 00:07:10,900
...שהוא היה

73
00:07:11,800 --> 00:07:14,670
,שד"ר זה הכוונה
"ראשי תיבות "שלוחה דרבנן

74
00:07:15,120 --> 00:07:18,380
הגיעו שלוחים לאסוף כסף
.לארץ ישראל. -מוסדות

75
00:07:18,750 --> 00:07:23,060
...רבי יצחק מאיר היה
,סליחה, רבי יעקב מאיר

76
00:07:23,080 --> 00:07:24,350
.לא רבי יצחק, רבי יעקב מאיר

77
00:07:25,050 --> 00:07:29,400
הרב רבי יעקב מאיר
בצעירותו הוא התארח

78
00:07:29,420 --> 00:07:37,490
,בבית זקני וגם במשפחת הנשיאים
.משפחת קלנטר

79
00:07:37,890 --> 00:07:39,590
.התארח גם פה וגם שם

80
00:07:39,620 --> 00:07:42,540
אתם מתכוונים למי שכיהן לימים
.כראשון לציון

81
00:07:42,650 --> 00:07:45,430
כן, הוא כיהן לימים
.כראשון לציון בארץ

82
00:07:46,190 --> 00:07:47,730
.הראשון לציון הוא היה

83
00:07:48,140 --> 00:07:51,600
,היה רב בסלוניקי
,ואחר כך כשנפטר הרב אהרון

84
00:07:51,640 --> 00:07:56,450
הזמינו אותו והוא היה
.הרב הראשי לישראל כמה שנים

85
00:07:58,280 --> 00:07:59,230
.היו הרבה שד"רים

86
00:08:00,470 --> 00:08:01,860
.היו עשרות שד"רים שבאו

87
00:08:02,890 --> 00:08:12,430
אחריו מונה לקהילה ב-1896
.הרב רבי רפאל חזקיה הכהן רבין

88
00:08:13,730 --> 00:08:15,480
,שם המשפחה היה כוהן

89
00:08:15,730 --> 00:08:17,570
.בזמנו נוסף למשפחה השם רבין

90
00:08:18,680 --> 00:08:21,420
.רבין נוסף למשפחה

91
00:08:21,950 --> 00:08:26,450
,הוא שימש עד תרפ"ט
.עד 1929

92
00:08:27,820 --> 00:08:33,380
.ב-1929 רצו הרוסים להרוג אותו
.עשו לו משפט פומבי

93
00:08:34,010 --> 00:08:35,510
.הוא ביקש לצאת לשירותים

94
00:08:36,110 --> 00:08:40,130
מהשירותים, או שהוא ברח
.או שהוא נעלם

95
00:08:40,490 --> 00:08:43,490
אפילו השומרים בצד
.לא ראו איך שהוא יצא

96
00:08:43,890 --> 00:08:47,510
.אבל משם הוא ברח, מהשירותים
.ניצל-

97
00:08:48,610 --> 00:08:52,550
.משם הוא ברח לבוכרה

98
00:08:53,010 --> 00:08:55,390
,חוץ מבוכרה
הלך לאיזה כפר ושם ישב

99
00:08:55,910 --> 00:08:58,900
והתאכסן בתמורה לשוחד
.אצל איזה גויים

100
00:08:59,290 --> 00:09:00,620
.אחר כך הוא ברח לאפגניסטן

101
00:09:01,520 --> 00:09:07,070
הוא היה דיין והיה עושה שם
.את הגיטין לכל האזור

102
00:09:07,380 --> 00:09:10,590
,טוב. הרב אפרים יוסופוב

103
00:09:10,950 --> 00:09:13,460
,אתה במשך 12 שנה לימדת היסטוריה

104
00:09:13,490 --> 00:09:15,460
,אתה מורה לאקורדיון גם כן

105
00:09:15,880 --> 00:09:16,940
,יש לך תואר שני

106
00:09:16,960 --> 00:09:20,160
ואתה עוזב הכול ומחליט להרצות
.על יהודי בוכרה

107
00:09:20,550 --> 00:09:21,910
?איך אתה עושה את המעבר הזה

108
00:09:22,630 --> 00:09:26,440
,ברשות כבוד הרב
,המרא דאתרא של הקהילה הבוכרית

109
00:09:26,710 --> 00:09:27,520
,ברשותכם

110
00:09:28,490 --> 00:09:33,240
,קודם כול, כמה שאני מכיר את עצמי

111
00:09:33,250 --> 00:09:35,290
:מגיל קטן היו לי שאלות

112
00:09:36,260 --> 00:09:37,260
?למה נבראנו

113
00:09:37,400 --> 00:09:38,440
?למה יש חיים

114
00:09:39,180 --> 00:09:40,090
?למה מתים

115
00:09:40,750 --> 00:09:45,380
לכל השאלות האלו
.חיפשתי תשובות במשך שנים ברוסיה

116
00:09:46,350 --> 00:09:49,680
ובעצם לא באוניברסיטה
,ולא באף מקום

117
00:09:49,700 --> 00:09:51,920
.לא מצאתי תשובות לשאלות שלי

118
00:09:52,690 --> 00:09:54,220
,עד שבשנת 1988

119
00:09:55,380 --> 00:09:59,830
הגיע לרוסיה מארץ ישראל

120
00:10:02,080 --> 00:10:05,020
,מורי ורבי, עטרת ראשי
,הרב אמנון פושייב שליט"א

121
00:10:07,030 --> 00:10:10,530
והתחלתי לשאול שאלות
.עוד ברוסיה בשנת 1988

122
00:10:10,550 --> 00:10:13,250
:אז הוא אמר לי כמו נביא

123
00:10:14,530 --> 00:10:18,050
,אם תבוא לארץ ישראל"
,תבוא לאור יהודה

124
00:10:18,720 --> 00:10:21,290
- תבוא אליי"
."נלמד את כל הנושאים האלו

125
00:10:21,890 --> 00:10:25,960
:ובאמת היה ככה
,הגעתי לארץ ישראל לפני 25 שנה

126
00:10:27,010 --> 00:10:28,180
,באתי לאור יהודה

127
00:10:28,850 --> 00:10:32,530
.באתי בדיוק אליו
.הגעת מעיר דושנבה-

128
00:10:32,610 --> 00:10:34,220
.כן
.והיית, אני מבין, כבר נשוי-

129
00:10:34,350 --> 00:10:36,660
.נשוי, שני ילדים
.שיהיו בריאים-

130
00:10:37,210 --> 00:10:39,090
.ועזבנו הכול, באנו לכאן

131
00:10:39,110 --> 00:10:41,720
.ובאתי לרב שלי
.לאור יהודה-

132
00:10:41,780 --> 00:10:45,540
.כן. הוא נשוי לבת דוד שלי, משפחה

133
00:10:47,010 --> 00:10:48,150
.והתחלנו ללמוד

134
00:10:48,870 --> 00:10:54,860
,עשרים ושתיים שנה למדתי אצלו
.וקיבלתי תשובות לשאלות שהיו מציקות לי

135
00:10:56,420 --> 00:10:59,280
,ואתה בעצם לוקח את כל המסלול שעשית

136
00:10:59,300 --> 00:11:01,720
,ואותו אתה גם מעביר צעירים אחרים

137
00:11:01,750 --> 00:11:03,570
.כל מיני מבקשים, שואלים

138
00:11:03,930 --> 00:11:06,100
,אתה בהרצאות שלך, כפי שהזכרנו

139
00:11:06,120 --> 00:11:10,360
אתה משתדל להעביר את אותם דברים
.גם לדורות הבאים

140
00:11:10,700 --> 00:11:12,700
.לצידך יושב ד"ר גיורא פוזיילוב

141
00:11:13,530 --> 00:11:14,930
,ד"ר גיורא, אני רוצה לדעת

142
00:11:15,850 --> 00:11:20,360
איך היו היחסים של היהודים בבוכרה
?עם גויי הסביבה

143
00:11:20,770 --> 00:11:23,450
?יחסים טובים
?היו קשיים? היו פרעות

144
00:11:23,460 --> 00:11:28,280
הרב, שיחיה, הזכיר כמה וכמה דברים
.שאירעו להם

145
00:11:28,560 --> 00:11:30,180
?באופן כללי, מה היה המצב שם

146
00:11:31,340 --> 00:11:33,300
.תלוי מתי

147
00:11:33,320 --> 00:11:36,500
ההיסטוריה של יהודי בוכרה
.היא היסטוריה ארוכה, ארוכת ימים

148
00:11:38,950 --> 00:11:41,090
בימי קדם, יהודים היו קהילות

149
00:11:41,160 --> 00:11:42,640
.מאוד גדולות באסיה התיכונה

150
00:11:43,230 --> 00:11:47,540
.בסמרקנד ב-1271 היו 50,000 יהודים

151
00:11:48,520 --> 00:11:52,600
רבי בנימין מטודלה
.מספר על הקהילה הזו בספרו

152
00:11:52,870 --> 00:11:54,370
:הוא קיבל איזשהו דיווח והוא אומר

153
00:11:54,670 --> 00:11:57,590
,חמישים אלף יהודים"
,ובראשם עובדיה הנשיא

154
00:11:58,080 --> 00:11:59,860
."וכולם חכמים ועשירים גדולים"

155
00:12:01,050 --> 00:12:03,960
,כך מעיד התייר הקדמון
.בנימין מטודלה. -כן

156
00:12:03,980 --> 00:12:07,460
ב-1271, אבל אז בא
,הנחשול המונגולי

157
00:12:08,430 --> 00:12:13,480
ששטף את כל אסיה
,מסין עד ארץ ישראל

158
00:12:13,540 --> 00:12:15,970
,וחיסל כל מה שזז וכל מה שעמד

159
00:12:16,420 --> 00:12:18,050
.וגם חיסל קהילות מאוד גדולות

160
00:12:18,070 --> 00:12:20,620
כלומר, מבחינה פיזית
?או מבחינת השכלה

161
00:12:20,650 --> 00:12:22,110
.מבחינה פיזית

162
00:12:22,980 --> 00:12:27,600
מאות אלפים, ואפשר להגיד מיליונים
.של אנשים, נטבחו בכל הטבח הזה

163
00:12:28,130 --> 00:12:34,390
,ולמעשה המסורת שלנו
כפי שהיא מוכחת מכמה מקורות

164
00:12:34,410 --> 00:12:42,370
,וגם מכתבי משפחת רבין
,שהם עמדו בראש הקהילה

165
00:12:42,680 --> 00:12:46,870
למעשה הקהילה הזאת התחדשה
,במאה ה-15

166
00:12:48,580 --> 00:12:54,220
...קצת סמוך לפני הגעתם של
.באזור תקופת גירוש ספרד

167
00:12:54,490 --> 00:12:57,690
ואז התחילו היהודים להתקבץ לשם
.מכל מיני מקומות

168
00:12:58,660 --> 00:13:01,650
רוב הקהילה היא מקרב
.יהודי פרס

169
00:13:01,690 --> 00:13:05,210
,יהודים בפרס
,אז ב-1502 עולה השלטון השיעי

170
00:13:05,760 --> 00:13:07,830
ואז יהודים מפרס בורחים מהשיעים

171
00:13:08,290 --> 00:13:12,760
.ומגיעים לבוכרה
.והופכים את סמרקנד ובוכרה לערים חשובות

172
00:13:12,780 --> 00:13:14,480
?לכן השפות הן אותן שפות, נכון

173
00:13:14,530 --> 00:13:15,910
.השפות דומות, כן

174
00:13:16,290 --> 00:13:18,540
,המרכז היה בבוכרה ובסמרקנד

175
00:13:18,570 --> 00:13:21,500
שם היה חוג גדול
של חכמים, משוררים ויוצרים

176
00:13:21,940 --> 00:13:23,230
.בשפה הפרסית-יהודית

177
00:13:24,560 --> 00:13:27,110
...אבל היו תקופות
.היו תקופות שפל-

178
00:13:27,140 --> 00:13:31,600
אני מבין שאפילו ציוו על היהודים
.להנמיך את הבתים שלהם

179
00:13:31,620 --> 00:13:33,840
.היו גזרות מאוד קשות
.היה אסור להם לנשא את ראשם-

180
00:13:34,000 --> 00:13:38,940
כן, בבוכרה הייתה אמירות
ואמירות מוסלמית

181
00:13:39,330 --> 00:13:41,510
עם תנאים מאוד מאוד קשים
.ליהודי בוכרה

182
00:13:42,150 --> 00:13:47,360
למעשה האמירות הזאת הייתה בבוכרה עצמה
.עד 1920, עד הגעת הבולשביקים

183
00:13:48,120 --> 00:13:51,140
ובאמירות הזאת
.היהודים סבלו מעשרים גזרות

184
00:13:51,290 --> 00:13:53,270
.עשרים? -עשרים גזרות
.ציין לנו כמה מהן-

185
00:13:53,570 --> 00:13:56,940
,למשל, ללכת עם בגד שק
,ללכת עם חבל

186
00:13:57,420 --> 00:14:00,750
,לשים על ביתך מקל עם סמרטוט

187
00:14:00,770 --> 00:14:02,820
."לומר: "הנה כאן גר יהודי שפל

188
00:14:04,050 --> 00:14:08,950
,הרב סיפר, גזר דין ליהודים
.לזרוק אותם מהמגדל הגבוה

189
00:14:08,980 --> 00:14:11,780
.איך שההיסטוריה חוזרת על עצמה
.ועוד הרבה מאוד גזרות-

190
00:14:11,840 --> 00:14:15,950
,עכשיו, הדבר הגרוע ביותר היה
,על כל דבר הכי פעוט

191
00:14:16,370 --> 00:14:19,930
.יהודי היה עלול להיות מוצא להורג

192
00:14:20,470 --> 00:14:22,840
,על כל דבר הכי פעוט. -דמם הותר
.פשוטו כמשמעו. -דמם הותר

193
00:14:22,880 --> 00:14:25,690
,ואז מה שקרה, באמצע המאה ה-19

194
00:14:26,430 --> 00:14:29,360
."כחמישית מהקהילה היו אנוסים, "צ'לה

195
00:14:30,240 --> 00:14:32,250
.צ'לה", היו אנוסים, יהודים אנוסים"

196
00:14:32,870 --> 00:14:35,560
...וחמישית מהקהילה
.אתה יודע שאתה מחדש פה להרבה-

197
00:14:35,610 --> 00:14:39,180
.מכירים את אנוסי ספרד
.לא יודעים שיש אנוסים בבוכרה

198
00:14:39,220 --> 00:14:41,710
.כן, חמישית מהקהילה היו אנוסים
?ומי הציל אותם

199
00:14:42,420 --> 00:14:43,210
.הצאר ניקולאי

200
00:14:43,630 --> 00:14:46,650
ב-1868 הרוסים כובשים
,את אסיה התיכונה

201
00:14:47,300 --> 00:14:52,540
ובוכרה הופכת להיות
.אמירות בחסות רוסית

202
00:14:53,110 --> 00:14:55,520
,וכך היחס קצת השתנה כלפי היהודים

203
00:14:55,780 --> 00:14:58,780
,אבל רוב השטח היה, מה שנקרא
,טורקיסטן הרוסית

204
00:14:59,100 --> 00:15:03,830
ששם היהודים קיבלו שוויון זכויות מלא
.מול הנוצרים, מול המוסלמים

205
00:15:04,340 --> 00:15:07,610
,"ואז הרבה יהודים, "הצ'לה
פשוט הרוסים נותנים להם את האפשרות

206
00:15:07,850 --> 00:15:10,230
.לחזור ליהדות כבתחילה

207
00:15:10,240 --> 00:15:15,250
למעשה הרוסים, כמה שהם התנגדו
,ליהודים האשכנזים במערבה של רוסיה

208
00:15:15,660 --> 00:15:16,880
.הם הצילו את יהודי בוכרה

209
00:15:17,750 --> 00:15:21,570
,ויתרה מזאת, היהודים שם פרחו ושגשגו

210
00:15:21,910 --> 00:15:25,600
והשגשוג הכלכלי שלהם הביא אותם
,לעלות לארץ ישראל

211
00:15:25,630 --> 00:15:26,840
,לבנות את שכונת הבוכרים

212
00:15:27,120 --> 00:15:29,120
,לסייע ליישוב היהודי בארץ ישראל

213
00:15:29,520 --> 00:15:31,740
.ולהביא לפריחה גדולה

214
00:15:32,870 --> 00:15:35,870
.ממש מרתק
.אבל אני אומר עוד מילה-

215
00:15:36,230 --> 00:15:41,010
.אבל זה לא היה תמיד כך
,למשל, דודים של הרב פינחס רבין

216
00:15:41,120 --> 00:15:42,590
,האחים של הרב חזקיה

217
00:15:42,910 --> 00:15:44,490
.שניהם הוצאו להורג

218
00:15:44,830 --> 00:15:48,060
אחד מוצא להורג
.ואחד נרצח על ידי הבולשביקים

219
00:15:48,080 --> 00:15:49,750
.ב-1920
.בתקופה של הבולשביקים-

220
00:15:49,790 --> 00:15:50,720
.ב-1920

221
00:15:51,150 --> 00:15:53,700
,אבל אחר כך
,למשל בתקופת מלחמת העולם השנייה

222
00:15:54,160 --> 00:15:57,490
כשיהודים נלחמו בצבא הרוסי
,כנגד הנאצים, יימח שמם

223
00:15:57,800 --> 00:16:04,110
,אז יהודים מאסיה התיכונה, מסמרקנד
.היו בצבא האדום

224
00:16:04,520 --> 00:16:10,220
 כאשר יהודים רוסים
,נפלו בשבי של הגרמנים

225
00:16:10,300 --> 00:16:12,000
,מיד הם נרצחו
.מיד

226
00:16:12,070 --> 00:16:15,880
הגרמנים היו יודעים. קודם כול
,הם היו מחפשים מי היהודי בקרב השבויים

227
00:16:15,910 --> 00:16:16,660
.רוצחים אותם

228
00:16:17,250 --> 00:16:22,680
ושם יש סיפורים נפלאים
על מוסלמים בתקופה הזאת

229
00:16:22,800 --> 00:16:28,640
 שעוזרים ליהודים להינצל מציפורני
הנאצים. -טוב, אנחנו עוד נחזור לזה

230
00:16:28,660 --> 00:16:31,330
.אם יספיק לנו הזמן
,אתה שאלת מה היחס של זה-

231
00:16:31,510 --> 00:16:34,890
.אז זה לא קבוע
.כרגיל, עליות וירידות-

232
00:16:34,920 --> 00:16:36,420
.תלוי בתקופה

233
00:16:36,620 --> 00:16:40,720
 הרב שמואל סעידוב, אתה עורך העיתון
מנורה" של הקונגרס הבוכרי העולמי"

234
00:16:41,900 --> 00:16:43,720
.בראשותו של מר לוי לבייב

235
00:16:44,170 --> 00:16:48,570
 הקונגרס, אני מבין, דואג הרבה הרבה
.לשמר את התרבות, את היהדות, את המסורת

236
00:16:48,970 --> 00:16:52,980
 תן לנו בכמה מילים
.קווים לדמותו של הקונגרס

237
00:16:53,940 --> 00:16:57,160
קונגרס יהודי בוכרה הוקם לפני 18 שנים

238
00:16:57,710 --> 00:16:59,420
.בנשיאותו של מר לב לביוב

239
00:17:00,910 --> 00:17:02,260
,השנה הם חוגגים ח"י

240
00:17:02,280 --> 00:17:05,730
:ואפילו הסלוגן שלהם יהיה
,"בשמחה ירושלים"

241
00:17:06,170 --> 00:17:09,940
,שזו הייתה הברכה של היהודים הבוכרים
בשבילה גם נכנסו לכלא

242
00:17:09,950 --> 00:17:11,520
.בזמן השלטון הבולשביקי

243
00:17:11,950 --> 00:17:15,340
 יהודים בוכרים תמיד
.שמו את עצמם לכיוון ירושלים

244
00:17:16,040 --> 00:17:18,060
,העליות לישראל
,אני אגיד את זה ממש בקצרה

245
00:17:18,080 --> 00:17:19,970
:העליות לישראל היו בשלוש פעימות

246
00:17:20,000 --> 00:17:21,400
,אלה שעלו לפני קום המדינה

247
00:17:21,830 --> 00:17:23,990
 אלה שהקימו את שכונת הבוכרים
,עוד לפניהם

248
00:17:24,530 --> 00:17:25,840
.ואלה שעלו בשנות ה-70

249
00:17:26,020 --> 00:17:27,840
,אבל בעצם יהדות בוכרה כולה

250
00:17:28,220 --> 00:17:30,580
,אני לא יודע נתונים
,אולי 80 אחוז, 90 אחוז

251
00:17:30,940 --> 00:17:32,380
.עלו בעלייה של שנות ה-90

252
00:17:32,920 --> 00:17:34,820
.הם הגיעו אחרי 70 שנות קומוניזם

253
00:17:35,490 --> 00:17:38,670
היה צריך לקבל אותם מבחינה גשמית
.ומבחינה רוחנית

254
00:17:39,430 --> 00:17:40,800
,לב לביוב ראה את זה

255
00:17:41,690 --> 00:17:45,010
,והמשיך בדרכו של אביו
,הרב אבנר לביוב

256
00:17:45,390 --> 00:17:46,740
.והוא החליט להרים את הפרויקט

257
00:17:46,930 --> 00:17:49,900
.הוא לקח רבנים, לקח אנשי ציבור

258
00:17:50,540 --> 00:17:54,300
אני חושב שהדבר הכי נפלא
זה כשאתה רואה את התמונה

259
00:17:54,340 --> 00:17:56,650
 של חברי הנשיאות
,של קונגרס יהודי בוכרה

260
00:17:57,100 --> 00:17:58,950
,אתה רואה שם
?מי מנהיגי העדה

261
00:17:59,000 --> 00:18:01,680
,אתה רואה את הרב רבין
,שיחיה שליט"א

262
00:18:01,700 --> 00:18:04,320
,ולצידו מי שהיה עד לפני שנה
,הרב יצחק אמינוב

263
00:18:04,340 --> 00:18:06,590
.שנפטר לפני כשנה וחצי
.מתל אביב-

264
00:18:06,640 --> 00:18:09,270
.הם מנהיגי העדה
.העדה הבוכרית קשורה לרבניה

265
00:18:10,020 --> 00:18:12,850
אני חושב שאת המסר הזה
,לב לביוב בעצמו

266
00:18:13,350 --> 00:18:15,810
,כמו שהוא ירש את זה מאביו
הוא ירש את זה גם מדרכו

267
00:18:15,820 --> 00:18:17,560
,של הרב מליובאוויטש שממנו הוא למד

268
00:18:17,870 --> 00:18:20,590
.שצריך לדאוג לכל יהודי
.בכל נקודה בעולם-

269
00:18:21,160 --> 00:18:23,680
,מגיעים לפה יהודים
,צריכים לדאוג לתרבות שלהם

270
00:18:23,740 --> 00:18:25,470
.צריכים לדאוג לחינוך שלהם
,דיברנו על נקודות-

271
00:18:25,480 --> 00:18:29,350
,ואני יודע שהעיתון שאתה מוציא
אפשר למצוא אותו בהרבה הרבה מקומות

272
00:18:29,360 --> 00:18:31,390
.מרכזיים יהודיים בארץ ובעולם
.כן-

273
00:18:31,480 --> 00:18:34,390
?מה העיתון הזה בעצם
?מה הוא מעביר

274
00:18:34,400 --> 00:18:36,860
?איזה מידע? איזו אינפורמציה
העיתון הזה מביא חדשות-

275
00:18:37,080 --> 00:18:39,960
.של העדה הבוכרית
,עכשיו אירועי חנוכה

276
00:18:40,440 --> 00:18:43,480
.אתה תמצא אירועי חנוכה מהארץ, מהעולם
העיתון, אגב, בעברית-

277
00:18:43,500 --> 00:18:46,150
.וגם ברוסית
.חלקו בעברית, חלקו ברוסית-

278
00:18:46,630 --> 00:18:48,480
,יש חלק מאוד פופולארי בעיתון

279
00:18:48,500 --> 00:18:52,480
 כי העדה הבוכרית היא עדה
שהאזכרות והנצחיות

280
00:18:52,510 --> 00:18:54,480
.לכבד מאוד את נפטריה-
.של הנפטרים, מכבדים מאוד-

281
00:18:54,930 --> 00:18:58,590
ולכן יש שם כמה עמודים קבועים
של תמונות הנפטרים

282
00:18:58,630 --> 00:19:00,130
.ותאריך האזכרות שלהם

283
00:19:00,470 --> 00:19:04,730
,שזה דבר פופולארי
,זה דבר פופולארי מאוד בכל העולם

284
00:19:05,020 --> 00:19:09,340
בווינה, בגרמניה, בטשקנט
,במוסקבה. -במוסקבה-

285
00:19:09,760 --> 00:19:11,710
.בארצות הברית, מחפשים את זה

286
00:19:12,170 --> 00:19:15,260
,אנחנו מביאים שם גם מדורים היסטוריים
,מדורים תורניים

287
00:19:16,400 --> 00:19:20,810
וגם חדשות ואקטואליה ממה שקורה
.מהקהילות הבוכריות בארץ ובעולם

288
00:19:21,040 --> 00:19:23,730
 ,טוב, לפני שנמשיך
,בואו ניכנס עוד פעם לאווירה

289
00:19:23,770 --> 00:19:25,420
.לקצב הבוכרי האותנטי

290
00:19:25,900 --> 00:19:27,890
,משפחת אקילוב שנמצאת איתנו כאן

291
00:19:28,030 --> 00:19:29,930
,תבצע לנו את ריקוד האושפלאו

292
00:19:30,320 --> 00:19:35,280
 האוכל המסורתי שעיטר
.את שולחן השבת של יהודי בוכרה

293
00:19:35,610 --> 00:19:38,760
יש גם ריקוד שהוא מיוחד
.לאוכל הזה

294
00:19:39,250 --> 00:19:40,120
.הבמה שלכם

295
00:24:07,300 --> 00:24:09,120
!איזה קצב
!כמה שמחה

296
00:24:09,150 --> 00:24:11,320
,תודה רבה לכם
.משפחת אקילוב היקרה

297
00:24:12,100 --> 00:24:14,430
,ישראל יקירי
.אתה יושב כאן סביב השולחן

298
00:24:14,450 --> 00:24:19,620
 ,אתה אחראי על התקרובת
.על המאכלים האותנטיים של העדה

299
00:24:19,970 --> 00:24:25,020
 בוא תספר לנו ולצופים
.מה אוכלים בשולחן השבת הבוכרי

300
00:24:25,290 --> 00:24:26,200
.לך לפי הסדר

301
00:24:27,630 --> 00:24:31,130
,"טוב, אז יש לנו פה בעצם את ה"אוש בחש

302
00:24:31,520 --> 00:24:34,480
.שזה בעצם תבשיל אורז עם ירק קצוץ

303
00:24:35,100 --> 00:24:37,740
,יש שעושים עם בשר קצוץ
.יש שעושים עם כבד קצוץ

304
00:24:39,060 --> 00:24:45,000
 ,יש לנו פה את הכופתאות
,כיסונים ממולאים בבשר בקר

305
00:24:45,010 --> 00:24:47,210
.בצל מטובל, נגיעות שומן כבש

306
00:24:48,250 --> 00:24:50,340
.זה הולך טוב עם שמן זית
?איך קוראים לזה-

307
00:24:50,360 --> 00:24:52,030
...זה בדרך כלל
."קוראים לזה "מאן טו

308
00:24:52,180 --> 00:24:53,220
."מאן טו"
.כן-

309
00:24:53,940 --> 00:24:56,930
:מאן טו" זה בעצם"
.מאן" זה אני, ו"טו" זה אתה"

310
00:24:57,100 --> 00:24:59,860
זה משהו שאוכלים בדרך כלל
.בשניים. -בחברותא-

311
00:25:00,170 --> 00:25:03,340
או שזה זכר למן שהיה יורד
.לעם ישראל, אתה יודע 

312
00:25:03,400 --> 00:25:04,970
.עושים תמיד בשבת זכר למן

313
00:25:06,000 --> 00:25:08,640
.אני רואה פה את הלחם הבוכרי
.יש פה את הלחם הבוכרי-

314
00:25:09,000 --> 00:25:10,530
?מה שמו המסחרי

315
00:25:11,090 --> 00:25:15,720
 ,"יש שקוראים לזה "נון בוכרי
."יש שקוראים לזה "נון סגי", "ליפיושקה

316
00:25:16,750 --> 00:25:19,170
,בעברית בתרגום לכולם שיבינו
.זה לחם בוכרי

317
00:25:19,800 --> 00:25:22,040
.אופים את זה במיוחד בטבון מיוחד

318
00:25:22,770 --> 00:25:26,690
 מהקצוות שלו הוא עבה, וכלפי פנים
.הוא מתחיל להיות יותר דק ויותר דק

319
00:25:26,820 --> 00:25:28,120
.באמצע הוא ממש קריספי

320
00:25:29,210 --> 00:25:30,580
.לחם מאוד טעים לעצמו

321
00:25:30,610 --> 00:25:32,250
.גם שיטת האפייה היא מיוחדת
.עם שומשום וקצח-

322
00:25:32,430 --> 00:25:36,650
 .להגיע לתוצאה כזאת
.נכון, טבון מיוחד. לא בתנור אפייה-

323
00:25:37,100 --> 00:25:40,640
ויש אפילו טבונים מנירוסטה
.שזה לא יוצא טוב

324
00:25:40,760 --> 00:25:44,250
.צריך טבון ממש אורגינל כמו שהיה שם
אז אצלכם עושים את זה-

325
00:25:44,320 --> 00:25:48,380
.על פי כל ההנחיות המסורתיות
כן, אנחנו הולכים לפי כל ההנחיות-

326
00:25:48,410 --> 00:25:51,510
כדי שזה יצא הכי בעצם מקורי
.והכי טעים שיכול להיות

327
00:25:51,600 --> 00:25:52,620
.הכי בוכרי שיש

328
00:25:52,970 --> 00:25:55,510
.ולידו כמובן, ספינת הדגל

329
00:25:55,540 --> 00:25:58,880
.ספינת הדגל, מה שנקרא
.עכשיו היה ריקוד מיוחד לכבודו-

330
00:25:58,920 --> 00:26:03,590
,נכון, זה המאכל הלאומי של העדה
."מאכל הדגל. זה נקרא "אושפלאו

331
00:26:04,050 --> 00:26:09,150
 ,זה תבשיל אורז עם בשר בקר מבושל
.בשר כבש מבושל, גזר מבושל

332
00:26:10,250 --> 00:26:11,550
.זה מאכל הדגל של העדה

333
00:26:11,620 --> 00:26:13,850
.בזה כל העדה מתפארת
?אין שבת בלי האושפלאו-

334
00:26:14,110 --> 00:26:17,720
יש הרבה מאכלים. לא כל שבת
.עושים בדיוק את מה שיש פה

335
00:26:18,480 --> 00:26:21,210
.יש מאכלים אחרים שעושים בשבתות

336
00:26:21,250 --> 00:26:22,010
.כל פעם מגוונים

337
00:26:22,020 --> 00:26:26,160
.יש המון אוכל לעדה
.השולחן הזה לא מספיק לכל סוגי המאכלים

338
00:26:26,620 --> 00:26:29,930
,רגע, זה היה לפי פרשיות השבוע
.או בחירה של כל עקרת בית? -לא

339
00:26:30,190 --> 00:26:32,180
.משהו ככה ספונטני

340
00:26:33,280 --> 00:26:36,190
...טוב, אני רואה פה את ה
,"יש לנו פה את ה"גושגיג'ה-

341
00:26:37,200 --> 00:26:42,300
 ,שזה בעצם מאפה ממולא בשר בקר
,נגיעות שומן כבש, בצל מטובל

342
00:26:42,640 --> 00:26:44,700
.עם שומשום וקצח מלמעלה

343
00:26:45,250 --> 00:26:47,120
.את זה גם עושים בטבון מיוחד
.יפה-

344
00:26:47,140 --> 00:26:50,150
,זה גם מוגש, אני רואה
.באופן מרהיב מאוד

345
00:26:50,320 --> 00:26:54,820
?החסה היא המצע שעליה מניחים
זה ככה בחרתי-

346
00:26:54,990 --> 00:26:58,190
 ,להגיש לכם את זה, שייתן קצת יופי
.שייתן צבע. -יופי וצבע, נהדר

347
00:26:58,310 --> 00:27:00,720
?ומה יש לידי
,"ויש לנו פה את ה"צ'יבורקי-

348
00:27:00,870 --> 00:27:05,790
...שזה בעצם מיני ירכונים כאלה אפויים
.לא אפויים, סליחה, מטוגנים

349
00:27:05,960 --> 00:27:07,540
?והם ממולאים גם
זה בעצם מאפה מטוגן-

350
00:27:08,130 --> 00:27:12,500
 ממולא בבשר בקר, ממולא בנגיעות
.שומן כבש, בצל מטובל

351
00:27:13,570 --> 00:27:17,010
,בעצם בטיגון, באידוי, בבישול, באפייה

352
00:27:17,050 --> 00:27:21,310
הטעמים יוצאים ולוקחים אותך בחזרה

353
00:27:22,000 --> 00:27:25,780
 ,לבוכרה וסמרקנד. -בקיצור
,הרבה הרבה ממולאים ויהודי בוכרה

354
00:27:25,800 --> 00:27:29,220
כפי שאמרתי, לא הסתפקו במועט
,כשהיה מדובר בכבוד שבת

355
00:27:29,230 --> 00:27:31,940
.אלא השקיעו זמן ועשייה

356
00:27:32,280 --> 00:27:35,060
גם כשהם לא יכלו להרשות לעצמם
,כשהיו את הזמנים הקשים

357
00:27:35,830 --> 00:27:38,670
 ,הם לא ויתרו על זה
ודווקא השקיעו בדברים האלה

358
00:27:38,740 --> 00:27:42,330
.כדי שיהיה בשולחן מכל טוב תמיד
,טוב, הנה-

359
00:27:42,760 --> 00:27:44,290
."וקראת לשבת עונג"

360
00:27:44,690 --> 00:27:47,000
.אי אפשר לענג את השבת כמובן בלי שירה

361
00:27:47,160 --> 00:27:51,390
לידך יושב דוד קטנוב
.שהוא זמר ידוע ומפורסם

362
00:27:51,410 --> 00:27:53,890
,לפני שנדבר על התחום הזה של המוזיקה

363
00:27:54,400 --> 00:27:57,270
אני יודע שיש לך סיפור
מאוד מאוד מאוד מרגש

364
00:27:57,870 --> 00:28:00,240
.של נס, הצלה

365
00:28:00,290 --> 00:28:03,960
.פשוט הקב"ה הציל את נפשך מרדת שחת

366
00:28:04,030 --> 00:28:07,460
.חלית במחלה והבראת בסייעתא דשמיא

367
00:28:07,680 --> 00:28:10,300
.שתף אותנו ואת הצופים בנס המיוחד שלך

368
00:28:11,690 --> 00:28:12,740
.קודם כול, שלום רב

369
00:28:13,000 --> 00:28:20,330
,לצערי, הייתי זמר מרקיד במעורב בזמנו

370
00:28:21,350 --> 00:28:24,500
 עד שיום אחד גיליתי
,שקשה לי כבר לשיר

371
00:28:24,530 --> 00:28:26,920
.והלכתי לבדיקה, ומצאו מה שמצאו

372
00:28:28,130 --> 00:28:29,780
 ,הלכתי לרב דניאל זר

373
00:28:30,240 --> 00:28:32,490
.וכולי בוכה
:הוא היה מתריע הרבה

374
00:28:32,980 --> 00:28:33,910
."תעזוב, תעזוב"

375
00:28:34,850 --> 00:28:36,380
.הייתי ככה קצת מסונוור אולי

376
00:28:38,480 --> 00:28:41,890
 :הוא אמר לי
אתה תקבל על עצמך מהיום"

377
00:28:42,010 --> 00:28:46,780
 שאתה מופיע רק בחתונות"
."של ריקודים נפרדים

378
00:28:47,940 --> 00:28:49,140
.קיבלתי את זה על עצמי

379
00:28:49,810 --> 00:28:52,570
הוא אמר לי: "אתה תחזור אליי
,"נקי ובריא

380
00:28:52,970 --> 00:28:53,640
.וזה מה שקרה

381
00:28:53,790 --> 00:28:56,430
.והנתונים היו מחרידים
.מחרידים-

382
00:28:56,780 --> 00:29:00,560
.הרופא אמר שזהו, זה הסוף

383
00:29:01,730 --> 00:29:08,910
,את הנס אני ראיתי באופן מוחשי. -הממצא
.אני מבין, היה ממצא משמעותי מאוד 

384
00:29:09,610 --> 00:29:13,070
,אני אומר כדי להגדיל את הנס
.שהציבור יבין על מה אנחנו מדברים פה

385
00:29:13,490 --> 00:29:16,480
.כלומר, בדרך הטבע היית צריך נס
,היה לי גידול ממש פה על הלב-

386
00:29:16,740 --> 00:29:19,320
.גידול גדול, בגודל של ראש של תינוק

387
00:29:19,910 --> 00:29:22,530
.מה אתה אומר
.זה היה משהו באמת לא רגיל-

388
00:29:23,380 --> 00:29:25,690
וזה היה נס גדול
.שהקב"ה הציל אותי

389
00:29:26,850 --> 00:29:28,430
.אני חייב להגיד לו תודה רבה על זה

390
00:29:28,520 --> 00:29:30,320
 ."הודו לה' כי טוב"
?עכשיו, משם מה קורה

391
00:29:30,340 --> 00:29:32,100
?איך אתה ממשיך עם המוזיקה
?עם השירה

392
00:29:32,120 --> 00:29:34,200
...זה גרם לך ל
:עברתי את כל מה שצריך-

393
00:29:34,360 --> 00:29:38,110
 ניתוח והכול, והיו לי איזה
,שנתיים-שנה וחצי שלא היה לי קול

394
00:29:39,150 --> 00:29:41,900
.כי הכול פה, הסרעפת והקול זה השתבש

395
00:29:43,120 --> 00:29:45,600
,ולאט לאט, לאט לאט הקול חזר לעצמו

396
00:29:45,630 --> 00:29:47,250
,וזהו, היום אני, ברוך השם

397
00:29:49,250 --> 00:29:55,130
מקדש שם שמיים, הולך לחתונות רק
של ריקודים נפרדים. -שר ומשמח

398
00:29:55,150 --> 00:29:57,520
.בקדושה ובטהרה
,והשיר שאתה בחרת

399
00:29:57,670 --> 00:29:59,920
.אני חושב השיר הכי מתאים
.שיר תודה-

400
00:29:59,930 --> 00:30:03,150
,ותודה, תודה להשם"
."תודה על הבית, תודה על החיים 

401
00:30:03,420 --> 00:30:08,120
,שירו של יניב בן משיח
.והביצוע המיוחד של דוד קטנוב

402
00:30:08,130 --> 00:30:09,590
.שילוב של עברית ובוכרית

403
00:30:09,960 --> 00:30:12,220
.הו, זה כבר סקופ. בכבוד
.בבקשה-

404
00:34:36,770 --> 00:34:41,250
!וואו! וואו! וואו
.ריגשת! ריגשת! ממש דמעות

405
00:34:41,340 --> 00:34:43,270
.תודה על הבית ותודה על הכול

406
00:34:43,670 --> 00:34:46,580
כמה צריך להודות להשם יתברך
.יום-יום שעה-שעה

407
00:34:47,530 --> 00:34:49,350
,מורנו ורבנו, הרב פינחס

408
00:34:49,430 --> 00:34:55,020
אי אפשר לדבר על בוכרים בלי לדבר
,על השכונה המפוארת שהם הקימו בירושלים

409
00:34:55,380 --> 00:34:56,410
.שכונת הבוכרים

410
00:34:57,190 --> 00:35:00,130
 הרב יוכל לספר לנו בקצרה
?על השכונה הזו

411
00:35:00,220 --> 00:35:02,770
 ,על הדמויות שהיו בה
?מי בנה אותה

412
00:35:04,390 --> 00:35:12,500
,בשנת 1890, ב-תר"נ
.התחילו בייסוד השכונה

413
00:35:16,060 --> 00:35:23,510
 כאשר באו העולים הראשונים
,'מהעיר בוכרה ואגפיה, סמרקנד, טשקנט וכו

414
00:35:24,250 --> 00:35:26,960
.באו לעיר העתיקה
,בעיר העתיקה הרחובות צרים

415
00:35:28,130 --> 00:35:30,880
.והם התרגלו לגור במקומות רחבים

416
00:35:31,990 --> 00:35:36,630
,והיה להם כסף
,אז החליטו אחרי התייעצויות

417
00:35:37,290 --> 00:35:39,980
,היה איתם גם הרב, עליו השלום
,רבי אברהם אמינוף

418
00:35:40,380 --> 00:35:41,500
.רבי אברהם תלמודי

419
00:35:42,280 --> 00:35:46,250
,הוא נקרא תלמודי
.בגלל שהיה יודע בתלמוד הרבה

420
00:35:46,840 --> 00:35:50,200
 היה יודע כמה דברים בעל-פה
,מהתלמוד מה כתוב

421
00:35:50,220 --> 00:35:51,780
.לכן קראו לו רבי אברהם תלמודי

422
00:35:52,190 --> 00:35:55,150
.אבל המקור שלו זה אמינוף
.אמינוף, כן, כן-

423
00:35:55,660 --> 00:35:57,750
.הם החליטו לבנות את השכונה

424
00:35:58,460 --> 00:36:02,610
,לקחו איתם את הרב רבי יעקב מאיר
,כמו שהזכרנו שהיה שד"ר בבוכרה

425
00:36:03,890 --> 00:36:11,310
 ויחד הם קנו את האדמה, קרוב ל-500 דונם
.הם קנו בשכונת הבוכרים מידי הטורקים

426
00:36:11,740 --> 00:36:13,340
.בכסף מלא, 500 דונם

427
00:36:14,070 --> 00:36:17,860
 ושם הקימו. בראשם היו
.אז בזמנו עשירים גדולים

428
00:36:17,880 --> 00:36:24,340
בראשם היה גם הרב שמעון חכם
,וגם הרב רבי שלמה מוסיוף

429
00:36:25,040 --> 00:36:26,960
.יחד עם הרב אמינוף

430
00:36:29,120 --> 00:36:32,440
"מי שהקים את "בית כנסת מוסיוף
.המיתולוגי בשכונת הבוכרים

431
00:36:32,950 --> 00:36:36,520
.זה שלו. בחצר שלו היה בית הכנסת
.זה נקרא על שמו

432
00:36:37,400 --> 00:36:39,980
,יש אגדה שהוא לקח איזו אבן מהכותל

433
00:36:40,420 --> 00:36:42,410
,והביא אותה לבית כנסת שלו
.לכן זה מושך

434
00:36:43,010 --> 00:36:46,970
?מי היה מי שבנה את ארמון המשיח
.יש ארמון המשיח בשכונת הבוכרים

435
00:36:46,980 --> 00:36:52,490
.משפחת יהודיוף, אני חושב
.יהודיוף, אם אני לא טועה

436
00:36:52,990 --> 00:36:55,300
.הם בנו את הארמון למשיח

437
00:36:55,830 --> 00:36:58,390
.הוא היה עשיר גדול והוציא הרבה כספים

438
00:36:58,720 --> 00:37:00,220
.הוא הוציא הרבה כספים

439
00:37:00,660 --> 00:37:06,920
כאשר הגנרל אלנבי בא לארץ
,בשנת 1917

440
00:37:06,940 --> 00:37:08,660
,כאשר כבשו את זה מידי הטורקים

441
00:37:09,340 --> 00:37:13,620
,אז הוא עשה את חנוכת ההכתרה שלו
,הכוונה המסיבה הראשונה

442
00:37:14,030 --> 00:37:17,840
 .בארמון של המשיח
.בשכונת הבוכרים-

443
00:37:17,860 --> 00:37:19,500
.בשכונת הבוכרים הוא עשה את הזה שלו

444
00:37:19,610 --> 00:37:21,450
.היא הייתה שכונה רחבה

445
00:37:22,270 --> 00:37:26,570
.והם הביאו מהנדס, לצערנו מגרמניה
.גרמניה אז הייתה טובה

446
00:37:27,320 --> 00:37:31,620
,והוא בנה להם את הרחובות הרחבים
.מה שלא היה בכל הארץ דבר כזה

447
00:37:31,670 --> 00:37:34,480
,לשכונה קראו במקור
,"שכונת "רחובות הבוכרים

448
00:37:34,830 --> 00:37:37,260
."הרחיב ה' לנו"
:על שם הפסוק

449
00:37:37,890 --> 00:37:41,980
,"כי עתה הרחיב ה' לנו"
."לכן נקראו "רחובות הבוכרים

450
00:37:42,000 --> 00:37:44,130
.כך היה שם השכונה

451
00:37:44,660 --> 00:37:47,240
.בנו שם עשרות בתי כנסיות

452
00:37:48,310 --> 00:37:53,670
,הם דאגו גם כן
.בנו מרחץ לשבת

453
00:37:54,830 --> 00:37:55,990
בנו שם גם כן

454
00:37:57,890 --> 00:38:03,760
,חצר גדולה עם הרבה חנויות
,"זה נקרא "הקדש של העדה

455
00:38:04,520 --> 00:38:07,310
,ולמעלה מ-50 דירות

456
00:38:08,310 --> 00:38:10,000
.שנתנו אותן לעניי העדה

457
00:38:10,690 --> 00:38:12,660
אלה שבאו מחוץ לארץ
,ולא היה להם כסף 

458
00:38:13,350 --> 00:38:15,820
.היו מתגוררים שם
.היו גרים שם בלי כסף-

459
00:38:16,340 --> 00:38:17,570
.בלי כסף, בלי שום דבר
וואו, איזה-

460
00:38:17,640 --> 00:38:20,830
,טוב לב. -מי שיכול - יתרום
.מי שלא יכול - שלא יתרום

461
00:38:21,570 --> 00:38:23,500
.כשיהיה עשיר, יתרום לקהילה

462
00:38:24,260 --> 00:38:27,320
.לבניין הזה היו ארבעה פתחים

463
00:38:28,330 --> 00:38:30,780
...אחד, שניים
.שלושה פתחים, יותר נכון

464
00:38:31,200 --> 00:38:35,210
.וגם כן עשו בית ספר לבני העדה

465
00:38:35,240 --> 00:38:37,630
 בית ספר מיוחד לבני העדה
."שנקרא "בני ציון

466
00:38:38,530 --> 00:38:42,370
,בתוך הבית ספר הזה עשו קומה שנייה
."היה בית ספר "בני ציון

467
00:38:43,400 --> 00:38:45,720
.מקווה עשו גם לאנשים וגם לנשים

468
00:38:47,440 --> 00:38:49,950
.כדי שהכול יהיה בטהרת הקודש

469
00:38:50,370 --> 00:38:51,670
,שבתות היו הולכים למקווה

470
00:38:52,090 --> 00:38:57,200
 ,כי לא היו מים
,המים היו אז מהגגות לבור האוצר

471
00:38:57,600 --> 00:38:58,530
.מזה היו שואבים

472
00:38:58,920 --> 00:39:02,260
.בבתים אז לא היה
.ב-1890 לא היה

473
00:39:02,770 --> 00:39:05,370
...לכן סידרו את הכול
גם בנו ברחבות גדולה-

474
00:39:05,420 --> 00:39:09,210
 וגם לא שכחו את אחיהם
.העניים והנצרכים והנזקקים

475
00:39:09,220 --> 00:39:11,270
.הנזקקים. דאגו גם לנצרכים
זו השכונה שעד היום-

476
00:39:11,280 --> 00:39:13,380
.בעצם קיימת בירושלים עיר הקודש

477
00:39:14,580 --> 00:39:16,820
.בתי כנסת כמובן לרוב
,אולי לא בכדי

478
00:39:16,840 --> 00:39:19,820
 המוקד של הרבצת התורה
,"ב"בית כנסת היזדים

479
00:39:20,360 --> 00:39:21,480
,שכנים של הבוכרים

480
00:39:21,990 --> 00:39:24,900
 שם מרן הרב עובדיה יוסף
,היה מוסר את שיעוריו כל השנים

481
00:39:24,930 --> 00:39:28,320
,ועכשיו בנו ממשיך דרכו
.נמצא בלב שכונת הבוכרים

482
00:39:28,650 --> 00:39:33,240
 רצו שהשכונה תתיישב, הם קראו גם
.לאחינו האפגנים וגם לאחינו הפרסים

483
00:39:34,140 --> 00:39:36,330
,נתנו להם אדמות בלי כסף

484
00:39:37,170 --> 00:39:42,240
.בתנאי שיבנו שם בתים או בתי כנסיות

485
00:39:42,350 --> 00:39:44,720
 כי צריך לזכור שהייתה אז
.שממה בכל הסביבה

486
00:39:44,800 --> 00:39:46,820
...אז נתנו להם
.שממה הייתה

487
00:39:47,270 --> 00:39:49,350
.אבל הקרקעות היו שייכות לעדה הבוכרית

488
00:39:49,840 --> 00:39:53,300
,הם נתנו לאחינו האפגנים
משפחת שאולוב הכניסו אותו

489
00:39:53,960 --> 00:39:56,450
.לוועד הבוכרי

490
00:39:57,100 --> 00:39:59,660
.מתוך השבעה-שמונה שהיו שם
.הו, זה בשבילי חידוש-

491
00:39:59,670 --> 00:40:06,610
 הם הכניסו אותו בתנאי שהם יבנו
.שם בתי כנסת ודירות ל... -לעדה

492
00:40:07,390 --> 00:40:09,620
.לעדה האפגנית
.האפגנית, כן, כן-

493
00:40:09,630 --> 00:40:12,800
,האפגנית והפרסית
.בנו להם דירות ובתי כנסיות

494
00:40:13,030 --> 00:40:17,370
 מה שמלמד גם על מידת הכנסת האורחים
.שעד היום היא מפורסמת אצל יהודי בוכרה

495
00:40:17,480 --> 00:40:20,190
,טוב, לפני שנמשיך
,בואו ניכנס עוד פעם לאווירה

496
00:40:20,210 --> 00:40:21,830
.לקצב הבוכרי האותנטי

497
00:43:26,960 --> 00:43:30,990
,תודה רבה, משפחת אקילוב
.על הקצב, על השמחה, על הריקוד

498
00:43:31,080 --> 00:43:34,570
,רבי אפרים יוסופוב
.כמו שהזכרנו, אתה מרצה

499
00:43:34,870 --> 00:43:37,200
,אתה מסתובב הרבה בארץ
.מדבר עם בני נוער

500
00:43:37,300 --> 00:43:40,930
מה הכי חשוב לך להעביר להם
?מהמורשת הבוכרית המיוחדת הזאת

501
00:43:41,970 --> 00:43:45,290
,קודם כול, שאנחנו העם הבוכרים
 ,היינו מאוד קשורים

502
00:43:45,310 --> 00:43:49,090
,ואני מדגיש את המילה מאוד
.לתורה ולמעשים טובים

503
00:43:51,260 --> 00:43:57,460
אחדות זה המסר שאני רוצה
,להעביר לעם ישראל

504
00:43:57,810 --> 00:44:06,870
,ובפרט אלה שרוסיה הקומוניסטית
המשטר הקומוניסטי הרחיק מאוד

505
00:44:06,890 --> 00:44:09,820
,את עם ישראל
.העם הבוכרי שלנו מיהדות

506
00:44:11,220 --> 00:44:17,590
אף על פי שאנחנו יחסית לאחים אחרים
,שבאו מברית המועצות

507
00:44:17,970 --> 00:44:21,280
,קווקזים, אשכנזים
,אני רואה שבוכרים יותר קרובים

508
00:44:21,570 --> 00:44:27,190
אבל בכל זאת, חוסר של ידע
,מה זה יהודי

509
00:44:27,650 --> 00:44:31,470
- מה המטרה של עם ישראל בעולם

510
00:44:31,810 --> 00:44:36,990
 זה אחד מהמסרים הגדולים
.שאני רוצה להעביר

511
00:44:37,480 --> 00:44:41,410
.זה טוב להם, טוב לנו וטוב לכל העולם

512
00:44:41,820 --> 00:44:43,580
.כי על עם ישראל עומד כל העולם

513
00:44:44,230 --> 00:44:47,750
?אמת. ואתה מרגיש שהניצוץ נדלק
.ברוך השם, ברוך השם-

514
00:44:47,760 --> 00:44:49,680
.יש הרבה תגובות, אני רואה

515
00:44:50,160 --> 00:44:55,860
...אחת מהתגובות, אני זוכר, הייתה
.גם עכשיו ישנן, ברוך השם

516
00:44:56,190 --> 00:44:58,050
:אישה שבאה אליי, אמרה

517
00:44:59,060 --> 00:45:02,390
הרב אפרים, אחרי שבע שנים"
שאני שומעת אותך

518
00:45:03,060 --> 00:45:05,410
,באזכרות, בכל מיני מקומות"

519
00:45:06,320 --> 00:45:08,180
"!אני החלטתי לשים כיסוי ראש"

520
00:45:09,960 --> 00:45:11,660
?אתה יודע מה אני הרגשתי בזמן הזה

521
00:45:11,750 --> 00:45:16,050
,מקבלים על עצמם, אתה אומר
.קבלות מעשיות לחזור לשורשים. -ברוך השם

522
00:45:16,170 --> 00:45:17,930
.יפה. עבודת קודש אתה עושה

523
00:45:17,950 --> 00:45:23,720
 ד"ר גיורא, דיברנו על זה שיהודי בוכרה
.סך הכול היו בגלות. את זה אסור לשכוח

524
00:45:24,610 --> 00:45:26,570
?איך הם שמרו
?איך הם שמרו על עצמם

525
00:45:26,850 --> 00:45:29,700
איך הם בידלו את עצמם מגויי הארצות
?וממשפחות האדמה

526
00:45:29,940 --> 00:45:31,540
?מה הייתה נקודת החוזק שלהם

527
00:45:32,770 --> 00:45:35,670
,קודם כול הם גרו בשכונה משל עצמם

528
00:45:35,880 --> 00:45:38,400
,גם בבוכרה, גם בסמרקנד
.ב"מכלה", מה שנקרא

529
00:45:40,320 --> 00:45:44,620
,גם הגויים. והיהודים שמרו על עצמם
,חיו בשכונות משלהם

530
00:45:45,060 --> 00:45:47,870
,עם המנהגים שלהם
.עם בתי הכנסת שלהם

531
00:45:48,820 --> 00:45:50,590
.וזה דבר ששמר עליהם קודם כול

532
00:45:50,780 --> 00:45:52,830
,עכשיו צריך להזכיר
,מה שהזכרנו גם קודם

533
00:45:53,300 --> 00:45:58,810
 חוקי ההפליה האלה -במידה מסוימת
.הביאו איתם טוב. -שמרו עליהם, כן

534
00:46:00,340 --> 00:46:03,500
,אבל הדבר החשוב ביותר
,הם שמרו על עצמם

535
00:46:03,830 --> 00:46:08,360
,כי היהודים הללו
.יש בהם ניצוץ קדוש ומיוחד מאוד

536
00:46:08,610 --> 00:46:12,180
,אנחנו רואים שברגע שהתאפשר להם
הם מיד עלו לארץ

537
00:46:12,200 --> 00:46:14,530
.ובנו והשקיעו כאן ועזרו לאחיהם

538
00:46:14,830 --> 00:46:19,280
זאת אומרת, כשהם היו בחוץ לארץ בגולה
,ולא היה להם כסף ולא הייתה להם אפשרות

539
00:46:19,290 --> 00:46:22,000
?אז הם שמרו על עצמם במידת היכולת, כן

540
00:46:22,470 --> 00:46:24,060
,ולא התערבו בגויים בכלל

541
00:46:24,070 --> 00:46:26,060
.וגם ההתבוללות הייתה מאוד מעטה

542
00:46:26,470 --> 00:46:28,910
 עד שנות ה-70
.ההתבוללות הייתה מאוד מעטה

543
00:46:30,010 --> 00:46:33,810
,וכאשר התאפשר להם
הם מיד כאילו זינקו משם

544
00:46:34,030 --> 00:46:36,650
,לעלות לארץ ישראל
.לעלות בכל הדרכים

545
00:46:36,760 --> 00:46:43,560
שמענו את סיפורי ההעפלה של הרב פינחס
.עם מור אביו, על הרב חזקיה 

546
00:46:44,550 --> 00:46:50,140
גם סבתי, עליה השלום, היא ברחה
,מסמרקנד ב-תרצ"ג, 1933

547
00:46:50,470 --> 00:46:53,800
כאשר היא הייתה בהיריון עם אבי
.בחודש השמיני

548
00:46:54,390 --> 00:46:57,130
,עלו הרים וירדו בקעות
.הגיעו למשהד

549
00:46:57,460 --> 00:46:59,430
,מי שמל אותה במשהד
.היה הרב חזקיה

550
00:47:01,150 --> 00:47:02,820
:עכשיו, אני שאלתי את סבתי

551
00:47:02,840 --> 00:47:05,080
סבתא, מה את בורחת משם"
?לארץ ישראל 

552
00:47:05,100 --> 00:47:06,310
?את יודעת איפה זה ארץ ישראל בכלל"

553
00:47:06,600 --> 00:47:07,530
?ידעת איפה זה ארץ ישראל"

554
00:47:07,550 --> 00:47:09,530
את בורחת מסמרקנד"
."?להגיע לארץ ישראל 

555
00:47:09,970 --> 00:47:10,930
.הניצוץ היהודי

556
00:47:11,240 --> 00:47:13,270
 ,וזה לא אחד ולא שניים
.מדובר על אלפים

557
00:47:13,590 --> 00:47:17,870
זאת אומרת, הניצוץ היהודי הקדוש
,להתחבר לירושלים עיר הקודש

558
00:47:18,220 --> 00:47:20,220
,לשמור על המסורת
,לשמור על המנהגים

559
00:47:20,590 --> 00:47:24,950
,אמונת החכמים המיוחדת שיש ליהודי בוכרה
.וכל הרבנים אומרים את זה

560
00:47:26,340 --> 00:47:28,870
.הכבוד המיוחד להורים, לרבנים

561
00:47:29,220 --> 00:47:35,010
גם הרבי מליובאוויטש אמר
.שהנשמה היהודית הבוכרית היא משהו מיוחד

562
00:47:35,970 --> 00:47:38,950
.כל הדברים האלה
,הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה

563
00:47:38,970 --> 00:47:42,380
,הרב מרדכי אליהו, כל הרבנים הללו
.הכירו את האנשים האלה

564
00:47:42,430 --> 00:47:44,600
.הייתה להם נשמה יהודית מיוחדת

565
00:47:44,650 --> 00:47:48,320
 ,נשמה יתרה
.כמו הנשמה שיש לנו בשבת

566
00:47:48,750 --> 00:47:50,770
,עוד שאלה אחת, ככה לסיום הנושא הזה

567
00:47:51,010 --> 00:47:52,390
,בוכרה היא בעצם עיר

568
00:47:52,450 --> 00:47:57,080
 אז במה היא זכתה שכל יהודי אוזבקיסטן
?נקראו על שם העיר הזו

569
00:47:57,400 --> 00:47:59,210
.אז אמרנו, היו תקופות באסיה התיכונה

570
00:47:59,400 --> 00:48:01,920
 .היו תקופות
,דיברנו על רבי בנימין מטודלה

571
00:48:02,250 --> 00:48:03,950
.היו 50,000 יהודים בסמרקנד

572
00:48:04,130 --> 00:48:05,840
.אז בבוכרה בקושי היו יהודים

573
00:48:06,510 --> 00:48:07,630
.זה היה במאה ה-12

574
00:48:07,930 --> 00:48:11,940
,עכשיו, במאה ה-19 מה שקרה
שסמרקנד למעשה נהרסה

575
00:48:12,510 --> 00:48:14,180
,במאה ה-18 ממלחמות

576
00:48:14,200 --> 00:48:17,630
 ,ורוב היהודים, כמעט כל היהודים
.התרכזו בעיר בוכרה

577
00:48:18,090 --> 00:48:20,350
,עכשיו, העיר בוכרה הייתה עיר מרכז

578
00:48:20,880 --> 00:48:23,360
.העיר השנייה באסיה אחרי בגדד

579
00:48:24,120 --> 00:48:28,950
היא הייתה עיר חשובה מאוד
.מבחינה מסחרית, ויהודים הגיעו אליה 

580
00:48:29,640 --> 00:48:31,150
.יהודים בסביבה לא היו

581
00:48:31,270 --> 00:48:34,130
,לאחר הכיבוש הרוסי
,או קצת קודם לכן

582
00:48:34,150 --> 00:48:36,240
,אבל במיוחד לאחר הכיבוש הרוסי

583
00:48:36,550 --> 00:48:38,640
,יהודים מתחילים לצאת מבוכרה

584
00:48:38,870 --> 00:48:41,220
,מגיעים לסמרקנד, לטשקנט, לקוקן

585
00:48:41,390 --> 00:48:43,050
.ומקימים קהילות חדשות

586
00:48:43,720 --> 00:48:46,250
ולכן הרוסים קראו להם
,"יהודי מקומי"

587
00:48:46,540 --> 00:48:47,870
.יהודי יליד המקום

588
00:48:48,230 --> 00:48:50,970
?אבל מהיכן הגעת
."מבוכרה"

589
00:48:51,890 --> 00:48:53,570
 אז לכן קראו לכולם
."יהודי בוכרה"

590
00:48:53,610 --> 00:48:55,860
 ,אתה בסמרקנד, אתה בטשקנט
,אתה בקוקן

591
00:48:55,880 --> 00:48:57,220
?אבל מה המקור שלך

592
00:48:57,680 --> 00:49:01,450
,בוכרה. -כור ההיתוך היה בוכרה
.ולכן נקראו כולם על שמה

593
00:49:01,460 --> 00:49:03,060
,והנה, אם דיברנו על קהילה בוכרית

594
00:49:03,090 --> 00:49:05,630
,יש לנו גם פה בארץ, ברוך השם
,כמה וכמה קהילות בוכריות

595
00:49:05,680 --> 00:49:07,170
.ובחלקן זכיתי גם להתארח

596
00:49:07,530 --> 00:49:11,040
 הרב שמואל, אתה מכהן
.כרב קהילה בקריית גת. -נכון

597
00:49:11,240 --> 00:49:12,950
?תוכל לספר לנו קצת על הקהילה הזו

598
00:49:13,490 --> 00:49:15,990
הקהילה בקריית גת
,הגיעה לקריית גת

599
00:49:17,590 --> 00:49:19,650
,בוא נגיד, בגל העלייה של שנות ה-90

600
00:49:20,030 --> 00:49:21,450
.שזה גל העלייה האחרון

601
00:49:22,130 --> 00:49:24,560
.אז הגיעו בוכרים לכל ערי הדרום

602
00:49:24,650 --> 00:49:27,250
.עד אז כמעט ולא היו
.נעצרו בקריית מלאכי

603
00:49:27,760 --> 00:49:29,390
.בוכרים הם גרים בשבטיות

604
00:49:29,410 --> 00:49:31,230
.הם מקפידים על זה, כמו במחנה

605
00:49:31,890 --> 00:49:34,480
,הם הגיעו לקריית גת, לאופקים, לשדרות

606
00:49:34,580 --> 00:49:37,250
.באר שבע, דימונה
.עד לשם

607
00:49:38,080 --> 00:49:43,670
,אני, ברוך השם, כבר כמעט 20 שנה
.גם כן על פי הוראה של הרבי מליובאוויטש

608
00:49:43,680 --> 00:49:45,690
,אני חייב להזכיר פה בנימה אישית

609
00:49:46,190 --> 00:49:51,270
:אבי, שיחיה, תמיד היה אומר לנו
"?מה אתם בורחים מלהיות בוכרים"

610
00:49:51,320 --> 00:49:52,610
.אנחנו למדנו בחב"ד

611
00:49:52,900 --> 00:49:54,870
,"יבוא יום"
,והוא ידע את זה באמונה

612
00:49:55,310 --> 00:49:56,740
.ששערי רוסיה ייפתחו"

613
00:49:56,890 --> 00:49:58,560
?מה אתם חושבים"
?את מי הרבי מליובאוויטש ישלח

614
00:49:58,600 --> 00:50:00,900
?מה, הוא ישלח לשם אשכנזים"
?הוא ישלח לשם מרוקאים

615
00:50:01,160 --> 00:50:01,860
."הוא ישלח אתכם"

616
00:50:02,360 --> 00:50:04,350
,מכל שבעת הבנים שלו
.הוא קלע בי

617
00:50:04,940 --> 00:50:07,590
.ברוך השם, זכינו
.יש לנו שם שלושה בתי כנסת

618
00:50:07,620 --> 00:50:09,710
,יש היום הרבה בתי כנסת

619
00:50:10,270 --> 00:50:15,060
 עשרות בתי כנסת בוכרים
.שהוקמו ומוקמים בכל רחבי הארץ

620
00:50:15,810 --> 00:50:19,110
,מדי כמה תקופות
.הקהילות מתגבשות, הקהילות מתחזקות

621
00:50:20,250 --> 00:50:23,230
אני יכול להגיד שכשהגעתי לשם
,לפני 18-19 שנה

622
00:50:24,000 --> 00:50:25,590
,מספר היהודים שומרי תורה ומצוות

623
00:50:25,600 --> 00:50:28,750
...עוד פעם, לא בגללם, בגלל ה
.הריחוק, הקומוניזם-

624
00:50:28,770 --> 00:50:30,610
.הקומוניזם, היה מועט ביותר

625
00:50:30,630 --> 00:50:32,140
היום, ברוך השם, יש שם עשרות

626
00:50:32,520 --> 00:50:34,620
 ,שכבר, ברוך השם
,מתפללים בבתי כנסת אחרים

627
00:50:34,990 --> 00:50:37,390
.משתתפים בשיעורי תורה
.יש לנו שלושה בתי כנסת

628
00:50:37,740 --> 00:50:40,530
?אגב, השיעורים אתה מוסר בשפת האם
,לא, אני היום-

629
00:50:40,580 --> 00:50:43,300
 היום, אני מודה, היום כמעט
.כל השיעורים אני מוסר בעברית

630
00:50:43,330 --> 00:50:45,660
.זורק שם מילה-שתיים ברוסית

631
00:50:46,060 --> 00:50:50,250
יש דברי תורה, הלכות אנחנו
.מלמדים גם בשפה הבוכרית 

632
00:50:50,770 --> 00:50:53,210
,יש לנו שלושה בתי כנסת
,עוד פעם, זה לא רק קריית גת

633
00:50:53,220 --> 00:50:55,470
,יש את זה בכל רחבי הארץ
.זה רק המומנט

634
00:50:55,550 --> 00:50:58,030
,זה נקרא, במילים אחרות
.להחזיר עטרה ליושנה

635
00:50:58,040 --> 00:51:01,030
,זו בדיוק מלאכת הקודש שלכם
.של כל הרבנים שיושבים כאן

636
00:51:01,320 --> 00:51:05,850
 אני חוזר שוב לישראל, אני רוצה לדבר איתך
.על האנשים שמאחורי האוכל האותנטי

637
00:51:06,660 --> 00:51:09,540
?מתי ההורים שלך עלו לארץ
?באיזה שלב

638
00:51:09,900 --> 00:51:14,440
ההורים שלי עלו לארץ מסמרקנד
.בשנת 1991

639
00:51:16,020 --> 00:51:20,630
.עלו לארץ. אני בעיקרון יליד הארץ

640
00:51:21,050 --> 00:51:24,470
,אני, כמו שהוא אמר
.אנחנו דווקא במקור מקריית מלאכי

641
00:51:24,860 --> 00:51:28,210
,ההורים שלי כשעלו לארץ
,הם עצרו בתל אביב בשכונת שפירא

642
00:51:28,220 --> 00:51:29,200
גם שכונה בוכרית

643
00:51:30,110 --> 00:51:33,540
לכמה זמן. אחר כך
,מצאו דירה בקריית מלאכי

644
00:51:33,560 --> 00:51:36,900
.איפה שכל המשפחה שם כבר התיישבה

645
00:51:38,210 --> 00:51:40,230
.וגרו שם במשך כמה שנים

646
00:51:41,840 --> 00:51:43,670
?ואיך אתם מגיעים לעסקי האוכל

647
00:51:45,300 --> 00:51:46,570
.האוכל זה תמיד היה בבית

648
00:51:46,930 --> 00:51:51,880
 .זה אצל כל אחד בבית
,בעדה כולם בשלנים, לכולם יש ידיים

649
00:51:52,120 --> 00:51:55,220
 ,כולם מבינים באוכל, בטעם
,יודעים איך לעשות, מה לעשות

650
00:51:55,740 --> 00:51:57,600
,מה יותר טוב ממשהו אחר

651
00:51:57,980 --> 00:51:59,130
.איך עדיף לעשות

652
00:51:59,560 --> 00:52:00,830
.כל הבוכרים בשלנים

653
00:52:01,330 --> 00:52:05,370
 מתי זה הופך מסחרי? מתי אתם
?מתחילים להפיץ מעיינותיכם חוצה

654
00:52:05,710 --> 00:52:08,960
 אז אנחנו הגענו בעצם
,למסעדה שלנו בפתח תקווה

655
00:52:09,010 --> 00:52:10,900
 ,"מסעדת "בראשית
."מסעדה באולמי "בראשית

656
00:52:11,560 --> 00:52:13,810
.אנחנו הגענו לשם לפני שנה וחצי

657
00:52:15,430 --> 00:52:17,020
,ראינו את המקום, מצאנו הזדמנות

658
00:52:17,520 --> 00:52:19,840
.ואמרנו: "אנחנו חיים את זה

659
00:52:20,440 --> 00:52:21,980
,מגיל אפס אנחנו חיים את זה"

660
00:52:23,010 --> 00:52:24,090
"?אז למה לא"

661
00:52:25,380 --> 00:52:26,420
,נכנסנו לשם

662
00:52:27,540 --> 00:52:31,200
ותגיד, יש דרישה לאוכל הבוכרי
?גם מאלו שהם לא בני העדה דווקא

663
00:52:31,630 --> 00:52:35,290
הרוב אצלנו, דווקא רוב הלקוחות שלנו
,לא מבני העדה הבוכרית

664
00:52:35,610 --> 00:52:37,460
,והם דורשים את האוכל הבוכרי

665
00:52:37,480 --> 00:52:40,980
 אוהבים אותו, רוצים ובאים
.בגלל האוכל הזה למקום הזה

666
00:52:41,190 --> 00:52:44,440
 יפה. והלוואי שיתחברו
.גם למורשת ולמסורת

667
00:52:44,690 --> 00:52:46,550
.ואני חייב לציין את כיבוד ההורים

668
00:52:46,670 --> 00:52:48,570
,דיברו פה על הכבוד שאחרי 120

669
00:52:48,610 --> 00:52:51,970
 אבל גם בחיים, שזה דבר שצריך
,ממש לשמור עליו, ויפה מאוד

670
00:52:52,010 --> 00:52:54,370
.העדה מצטיינת בזה
.ואשריכם

671
00:52:55,040 --> 00:52:59,170
?דוד, ג'ון זה השם שלך
?תגיד, למה ג'ון? מה התוספת הזו

672
00:52:59,490 --> 00:53:06,720
אני חייב להוסיף שהייתי עובד פעם
,בתזמורת של איציק אליעזרוב

673
00:53:07,680 --> 00:53:10,650
 תזמורת גדולה, והוא הדביק לי
.את השם הזה: דוד ג'ון

674
00:53:11,240 --> 00:53:16,160
?שתרגומו
.תרגומו, זה כמו נשמה

675
00:53:16,740 --> 00:53:20,050
דיברנו כל כך על מנהגים
.ועל מסורות ועל היסטוריה 

676
00:53:20,200 --> 00:53:22,520
.ולד"ר גיורא יש שני ספרים

677
00:53:22,780 --> 00:53:24,430
 .אני מבין
.לא, יש יותר ספרים, יש יותר-

678
00:53:24,570 --> 00:53:29,990
 שני ספרים ויותר בנושא הזה. אם תוכל
.ככה בקצרה, לסקור לנו את הספרים שכתבת

679
00:53:30,440 --> 00:53:35,700
 הספר ספינת הדגל שהפך למותג
."גם בשם שלו זה "מבוכרה לירושלים

680
00:53:36,070 --> 00:53:40,960
הוא מספר במיוחד, אומנם גם על
,ההיסטוריה היותר ישנה של יהודי בוכרה 

681
00:53:41,380 --> 00:53:45,490
 אבל במיוחד על מה הביא
,את יהודי בוכרה לעלות לארץ ישראל

682
00:53:46,210 --> 00:53:48,980
וכיצד הם התיישבו בארץ ישראל
.עד הקמת המדינה

683
00:53:49,560 --> 00:53:52,410
,זאת אומרת, כל התהליך שעלו לארץ

684
00:53:52,440 --> 00:53:54,640
,כל התמיכה ביישוב היהודי בארץ ישראל

685
00:53:54,660 --> 00:53:58,070
,והבנייה של שכונת הבוכרים. -בקיצור
,כל הרוצה להרחיב ידיעותיו

686
00:53:58,100 --> 00:54:00,340
,בעיקר בעקבות התוכנית המרתקת הזו

687
00:54:00,500 --> 00:54:02,960
."יכול לפנות לספר "מבוכרה לירושלים

688
00:54:03,060 --> 00:54:06,870
 ועוד ספר שנקרא
."יהדות בוכרה - גדוליה ומנהגיה"

689
00:54:07,220 --> 00:54:10,260
,שזה ספר שעוסק בחכמי הקהילה

690
00:54:10,800 --> 00:54:13,770
,מרבי יוסף ממן עד הדור האחרון

691
00:54:13,840 --> 00:54:19,350
,גם אבותיו של הרב פינחס שליט"א

692
00:54:19,600 --> 00:54:21,150
.וגם על מנהגי הקהילה

693
00:54:21,160 --> 00:54:24,350
,הרב פינחס גם עבר על הספר הזה
.ויש גם הסכמה שלו על הספר הזה

694
00:54:24,430 --> 00:54:26,830
בקיצור, ספר חובה לכל מי שרוצה להכיר

695
00:54:26,920 --> 00:54:31,880
.על מה הוטבעו יסודותיה של הקהילה
.ויש עוד הרבה מאוד פרסומים-

696
00:54:31,900 --> 00:54:35,470
 יש מחקרים אחרים
שמספרים על יהודי בוכרה

697
00:54:35,760 --> 00:54:38,090
.בתקופות הקדומות
,יפה, ואם באמרות עסקינן-

698
00:54:38,100 --> 00:54:39,700
,אז אני רוצה, כמו בכל תוכנית

699
00:54:40,430 --> 00:54:42,910
,לבקש מכל אחד מכם
,מי שזוכר איזו אמרה

700
00:54:43,860 --> 00:54:45,370
,משפט חכם, פתגם

701
00:54:45,920 --> 00:54:47,510
.אם זה מהאבות, מהאימהות

702
00:54:47,530 --> 00:54:49,940
,"אצל הבוכרים יש "הסבא הגדול
."הסבתא הגדולה"

703
00:54:50,230 --> 00:54:52,140
.הרי כולם גדול ביחד

704
00:54:52,340 --> 00:54:56,490
?ישראל, יש איזה פתגם? איזה מאמר
איזה דבר חכם ששמעת

705
00:54:56,590 --> 00:54:58,410
?שאתה מכיר
,יש הרבה דברים-

706
00:54:58,860 --> 00:55:00,900
לא שעולה לי משהו ספציפי
כרגע בראש

707
00:55:00,930 --> 00:55:02,230
,ששווה להגיד אותו

708
00:55:03,060 --> 00:55:08,990
 אבל בכל העדה, העדה עצמה
.חיה לפי העניין של להיות אדם

709
00:55:11,010 --> 00:55:13,240
:בבוכרית אומרים
,"אודנשאו"

710
00:55:14,030 --> 00:55:17,900
זה כאילו כל אחד שבעצם סוטה מהדרך
,ימינה או שמאלה

711
00:55:18,390 --> 00:55:20,640
בדרך כלל ההורים, הסבא והסבתא
:אומרים

712
00:55:20,660 --> 00:55:22,400
,אודנשאו", כאילו, אל תהיה כזה"

713
00:55:22,690 --> 00:55:26,750
,תהיה בן אדם, לך בדרך ישרה
.לך לפי דרך תורה ומצוות, מעשים טובים 

714
00:55:27,110 --> 00:55:29,690
.מדהים, יפה
.זה משהו שנשאר לי בראש-

715
00:55:29,700 --> 00:55:34,030
 רבי שמואל. -אחד הדברים שמרתקים
אותי בעדה, זה לא פתגם, זה מושג

716
00:55:34,250 --> 00:55:35,760
,"שנקרא "חיסובי סוכו

717
00:55:36,380 --> 00:55:39,820
 חיסובי סוכו" זה חשבון גימטרייה"
כל יום של האושפיזין

718
00:55:40,160 --> 00:55:41,220
.לפי חשבון סוכה

719
00:55:41,580 --> 00:55:43,240
,זה דבר שחיבר אותו החיד"א

720
00:55:43,800 --> 00:55:45,550
.והבוכרים עושים אותו בבוכרית

721
00:55:45,560 --> 00:55:48,600
זה טקס נפלא כל ערב
.של ליל חג סוכות

722
00:55:49,130 --> 00:55:52,080
אין לי מושג למה זה השתמר
.רק בעדה הבוכרית

723
00:55:52,530 --> 00:55:55,870
.זה משהו מדהים
,אצלנו בבית כל... לא רק אצלנו

724
00:55:56,260 --> 00:55:59,180
,אצל הרבה עדות
,יושבים, קוראים את זה בבוכרית

725
00:55:59,210 --> 00:56:02,140
ממש איך הגימטרייה של סוכה

726
00:56:02,560 --> 00:56:05,010
.יוצאת עם אברהם, עם יצחק, עם יעקב

727
00:56:05,300 --> 00:56:07,320
.כל יום חשבון אחר
."חיסובי סוכה"

728
00:56:08,000 --> 00:56:09,000
.טוב, חידוש

729
00:56:09,780 --> 00:56:12,580
?ד"ר גיורא
.אני חי בירושלים-

730
00:56:12,960 --> 00:56:15,010
,אני חוקר גם, מלבד את יהודי בוכרה

731
00:56:15,060 --> 00:56:16,500
,את תולדות היישוב היהודי בירושלים

732
00:56:17,120 --> 00:56:21,580
ותמיד עומדת לנגד עיניי
:הברכה של יהודי בוכרה

733
00:56:22,030 --> 00:56:23,420
."שנראה בשמחת ירושלים"

734
00:56:24,100 --> 00:56:26,160
 שנזכה כולנו לראות
.בשמחת ירושלים השלמה

735
00:56:26,640 --> 00:56:28,030
?ובבוכרית איך אומרים זאת

736
00:56:29,330 --> 00:56:31,510
.בשמחת ירושלים

737
00:56:33,560 --> 00:56:34,350
?הרב אפרים

738
00:56:35,200 --> 00:56:39,410
אבי המנוח תמיד אמר לנו
,פתגם בבוכרית

739
00:56:39,500 --> 00:56:42,310
.שהשורשים שלו ביהדות

740
00:56:42,950 --> 00:56:44,620
."אמר לנו: "דורם דשבוש

741
00:56:45,950 --> 00:56:46,860
?מה הפירוש

742
00:56:47,510 --> 00:56:49,160
.החכם רואה את הנולד

743
00:56:51,050 --> 00:56:52,290
.תמיד תהיה חכם

744
00:56:53,150 --> 00:56:55,010
?ואיך אתה יכול להיות חכם
.דרך התורה

745
00:56:55,110 --> 00:56:57,540
.איזהו חכם? הרואה את הנולד
!איזה יופי

746
00:56:58,030 --> 00:56:59,160
.הרב פינחס

747
00:56:59,500 --> 00:57:03,110
,יש הרבה פתגמים. ברשות מוריי ורבותיי
.יש הרבה פתגמים

748
00:57:04,220 --> 00:57:05,990
,אני רק אומר פתגם אחד

749
00:57:06,940 --> 00:57:11,210
."ניספי נון, רוחתי ג'ון"

750
00:57:12,170 --> 00:57:15,990
.זאת אומרת, חצי לחם ונפש שקטה ורחבה

751
00:57:17,010 --> 00:57:19,560
אל תלך, תסתחרר באוויר

752
00:57:20,400 --> 00:57:23,590
.ותתעייף סתם ותחשוב שאתה תצליח

753
00:57:24,790 --> 00:57:28,380
,תהיה קצת מתון במסחר
,חצי לחם

754
00:57:29,070 --> 00:57:33,640
,ונפש רחבה - נפש בריאה
.נפש שקטה, נפש רגועה

755
00:57:34,100 --> 00:57:37,890
.זה מה שמאפיין גם את העדה הבוכרית

756
00:57:37,910 --> 00:57:39,970
.הם לא נלהבים מכל דבר

757
00:57:40,770 --> 00:57:42,240
כל דבר הם חושבים בעדינות

758
00:57:42,970 --> 00:57:45,790
אם כדאי להיכנס לעסק הזה
.או לא כדאי להיכנס לעסק הזה

759
00:57:45,900 --> 00:57:48,560
,אני אומר את זה מבחינה לא רוחנית
.מבחינה גשמית

760
00:57:48,830 --> 00:57:52,380
,שמתי לב, אם כדאי להיכנס לעסק הזה
,או לא כדאי להיכנס לעסק הזה 

761
00:57:52,770 --> 00:57:58,210
 .יש בהם את המתינות
.זה הדור שעבר, ככה הם נהגו

762
00:57:58,520 --> 00:58:00,100
.לכן הם לא הלכו בגדולות

763
00:58:00,800 --> 00:58:02,500
,מה שהם עשו, הם ברוך השם

764
00:58:02,640 --> 00:58:05,410
."כל אשר עשו, ה' הצליח בידם"

765
00:58:05,430 --> 00:58:09,080
.הברכה שורה במעשי ידיהם
.חזק וברוך. חזק וברוך, כבוד הרב-

766
00:58:09,340 --> 00:58:11,450
.הגענו לסיומה של התוכנית הנפלאה

767
00:58:11,840 --> 00:58:13,960
.היה מעניין, נעים ומחכים

768
00:58:14,320 --> 00:58:18,110
לא ייאמן כמה כל פעם מחדש
אני מתרגש מהישיבה ביחד

769
00:58:18,370 --> 00:58:20,300
.עם אחינו מכל עדות ישראל

770
00:58:20,420 --> 00:58:24,380
אני רוצה להודות מקרב הלב
,לרבי פינחס הכהן רבין

771
00:58:24,610 --> 00:58:25,990
,לרב אפרים יוסופוב

772
00:58:26,300 --> 00:58:27,950
,לד"ר גיורא פוזיילוב

773
00:58:28,010 --> 00:58:29,380
,לרב שמואל סעידוב

774
00:58:29,570 --> 00:58:31,920
,"לישראל לוייב ממסעדת "בראשית

775
00:58:32,160 --> 00:58:34,910
,לזמר דוד קטנוב
.ולמשפחת אקילוב

776
00:58:35,210 --> 00:58:37,770
"תודה רבה מיוחדת למסעדת "בראשית

777
00:58:38,020 --> 00:58:40,090
.על המטעמים שהיו על השולחן היום

778
00:58:40,390 --> 00:58:42,640
.תישארו איתנו גם בפרקים הבאים

779
00:58:43,120 --> 00:58:45,530
,אנחנו עוברים מכאן לשיר של דוד ג'ון

780
00:58:45,800 --> 00:58:47,330
."לכבוד חתן וכלה"

781
00:58:47,440 --> 00:58:49,590
בבקשה. נסיים את התוכנית הזו

782
00:58:49,790 --> 00:58:51,740
.בשמחה. בשמחות אצל כולכם

783
00:58:51,950 --> 00:58:52,620
.היו ברוכים

784
01:02:16,010 --> 01:02:18,020
עריכת כתוביות: אורטל זגורי

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (91 מדרגים)