הרבנית רויטל צדוק

הרבנית רויטל צדוק - כוחה של סבלנות

הרבנית רויטל צדוק

איך אפשר להפוך את הקושי להצלחה? הרבנית רויטל צדיק על מעלת הסבלנות בדרך אל הישועה