הרב חגי צדוק

הרב חגי צדוק - שבת

הרב חגי צדוק

בשביל מה צריך לשמור שבת? הרב חגי צדק מעורר נקודות למחשבה על המנוחה האמיתית שיש בשבת