הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - התוכחה

הרב הרצל חודר

איך מוכיחים בלי לפגוע בזולת? הרב הרצל חודר נותן טיפים מעשיים שיעזרו לנו לקיים את מצוות התוכחה ברגישות ואכפתיות