x
ערוץ הידברות

שבת אחים: פרק 10 - קהילת יוצאי רוסיה

ערוץ הידברות

השבוע ב"שבת אחים": קהילת יוצאי רוסיה.

על המנהגים, המורשת, הזיכרונות מבית אבא ועל כל מה שביניהם.
סביב שולחן השבת הרב לוי גדלביץ', הרב יעקב קוגל, הרב מנדל אגרנוביץ', הרב שמעון כצמן, הזמר שלמה ניזין והכנר יעקב גלחובסקי
בהנחיית: הרב ראובן זכאים.

תמלול ההרצאה

1
00:00:31,060 --> 00:00:38,270
אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב"
על מנת לקבל פרס

2
00:00:39,070 --> 00:00:46,170
אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב"
על מנת לקבל פרס

3
00:00:47,070 --> 00:00:54,160
אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב"
על מנת לקבל פרס

4
00:00:55,050 --> 00:01:01,770
אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב"
על מנת לקבל פרס

5
00:01:03,320 --> 00:01:18,640
לא יעבוד אדם את בוראו"
אלא מאהבה בלבד

6
00:01:19,170 --> 00:01:36,990
לא יעבוד אדם את בוראו"
אלא מאהבה בלבד

7
00:01:39,070 --> 00:01:46,210
אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב"
על מנת לקבל פרס

8
00:01:47,060 --> 00:01:53,900
אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב"
על מנת לקבל פרס

9
00:01:55,060 --> 00:02:02,130
אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב"
על מנת לקבל פרס

10
00:02:03,080 --> 00:02:09,970
אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב"
על מנת לקבל פרס

11
00:02:11,060 --> 00:02:26,730
לא יעבוד אדם את בוראו"
אלא מאהבה בלבד

12
00:02:27,310 --> 00:02:42,290
לא יעבוד אדם את בוראו"
אלא מאהבה בלבד

13
00:02:43,180 --> 00:02:58,810
לא יעבוד אדם את בוראו"
אלא מאהבה בלבד

14
00:02:59,230 --> 00:03:14,330
"...לא יעבוד אדם את בוראו"

15
00:03:17,890 --> 00:03:21,390
לא יעבוד אדם את בוראו"
."אלא מאהבה בלבד

16
00:03:21,500 --> 00:03:24,240
,תודה לך
.הזמר הבין-לאומי, שלמה ניזין

17
00:03:24,680 --> 00:03:26,080
.עוד נשמע אותך בהמשך

18
00:03:26,460 --> 00:03:27,220
.שלום לכם

19
00:03:27,910 --> 00:03:31,020
הנה מה טוב ומה נעים"
."שבת אחים גם יחד

20
00:03:31,100 --> 00:03:33,690
,'אנחנו בעוד תוכנית של 'שבת אחים

21
00:03:34,130 --> 00:03:38,520
,והפעם עם יוצאי חבר העמים
.ברית המועצות לשעבר

22
00:03:38,990 --> 00:03:41,980
,כולנו מכירים את הצדיק הירושלמי הנודע

23
00:03:42,180 --> 00:03:43,920
.רבי אריה לוין זצ"ל

24
00:03:44,420 --> 00:03:46,460
הוא גם בא מאותו אזור

25
00:03:46,810 --> 00:03:48,210
,שכונה ברית המועצות

26
00:03:48,500 --> 00:03:51,830
,שהיה רגיל לומר
עלינו להודות לקב"ה"

27
00:03:52,150 --> 00:03:55,460
על הצלתנו מידי הקומוניסטים"
."רודפי היהדות

28
00:03:56,100 --> 00:03:58,740
,"?איך עושים זאת"
.שאל את נכדו רבי אברהם

29
00:03:59,310 --> 00:04:01,380
,אם נקרב את העולים מרוסיה"

30
00:04:01,700 --> 00:04:05,240
ונטעים להם את טעמה המתוק"
,של התורה ומצוותיה

31
00:04:05,610 --> 00:04:09,480
נילחם מול חרב הקומוניזם"
שניסתה להעלים

32
00:04:09,710 --> 00:04:11,480
- מעם ישראל זכר ושארית"

33
00:04:11,810 --> 00:04:16,580
זו תהיה הדרך הטובה ביותר שלנו"
להודות לבורא עולם

34
00:04:16,780 --> 00:04:18,170
."שהוציא אותנו משם"

35
00:04:18,360 --> 00:04:22,590
אז היום אנחנו חוגגים
,את תקומתה של יהדות רוסיה

36
00:04:22,900 --> 00:04:24,540
,על אף מסך הברזל

37
00:04:24,730 --> 00:04:25,980
,על אף הקומוניזם

38
00:04:26,280 --> 00:04:30,320
על אף השנים הקשות בהן
להישאר יהודי

39
00:04:30,800 --> 00:04:35,280
היה פירושו של דבר הגליה לסיביר
.או מוות כפשוטו

40
00:04:35,640 --> 00:04:39,040
איתנו בתוכנית המיוחדת הזו
,'הרב לוי גדלביץ

41
00:04:39,720 --> 00:04:44,200
'ממנהלי פרויקט 'מסע
.שמביא לכאן סטודנטים וסטודנטיות

42
00:04:44,880 --> 00:04:50,300
הרב יעקב קוגל הוא מנהל ארגון
.שבות עמי' לעולי רוסיה'

43
00:04:50,450 --> 00:04:54,080
הרב מנדל אגרנוביץ' מרצה בארגון
.'תולדות ישורון'

44
00:04:54,450 --> 00:04:58,200
,לצידו הרב שמעון כצמן
.'ר"מ בישיבת 'מעייני התורה

45
00:04:58,730 --> 00:05:00,650
,והזמר העולמי, שלמה ניזין

46
00:05:01,010 --> 00:05:03,280
.והכנר יעקב גלחובסקי

47
00:05:03,550 --> 00:05:07,080
שלום לכולכם וברוכים הבאים
.'לתוכניתנו 'שבת אחים

48
00:05:07,400 --> 00:05:09,010
.שלום
.שלום וברכה-

49
00:05:09,190 --> 00:05:10,560
,'הרב גדלביץ

50
00:05:11,350 --> 00:05:13,800
.אתה מנהל תוכנית 'מסע' לסטודנטים

51
00:05:14,360 --> 00:05:15,680
.ספר לנו על הפרויקט הזה

52
00:05:15,700 --> 00:05:16,960
.אני אחד מהמארגנים

53
00:05:16,980 --> 00:05:19,790
יש הרי תוכנית שמביאים לפה

54
00:05:19,800 --> 00:05:21,880
.בחורים ובחורות ומשפחות

55
00:05:21,890 --> 00:05:25,190
.הם נמצאים פה עשרה חודשים מקסימום

56
00:05:25,610 --> 00:05:29,510
.אז באותו זמן יש אפשרות לדעת משהו

57
00:05:29,530 --> 00:05:31,430
,באים גם דתיים, גם חילונים

58
00:05:32,160 --> 00:05:34,130
.שומרי מצוות, לא שומרי מצוות

59
00:05:34,500 --> 00:05:38,500
במשך שנה בערך
.יכולים להתחיל להבין משהו

60
00:05:38,760 --> 00:05:41,800
,הרצאות, שיעורים, שבתות
.זה משפיע

61
00:05:41,940 --> 00:05:43,970
.הם חוזרים עם כל המטען הזה בחזרה

62
00:05:44,130 --> 00:05:46,420
.רובם נשארים פה
.רובם עושים עלייה

63
00:05:47,170 --> 00:05:48,340
.או-אה
.עושים עלייה-

64
00:05:48,390 --> 00:05:50,410
?יש תוצאות ניכרות לעין
.כן, כן, כן-

65
00:05:51,630 --> 00:05:54,670
.'הרב קוגל, אתה מ'שבות עמי

66
00:05:55,050 --> 00:05:58,650
אני חושב שאתה מסמל יותר מכול
,את הנקמה שהסבא שלך הגדול

67
00:05:58,670 --> 00:06:01,010
.הרב אריה לוין דיבר בקומוניסטים

68
00:06:01,440 --> 00:06:02,770
?במה זה בא לידי ביטוי

69
00:06:03,530 --> 00:06:06,920
זה בא לידי ביטוי
,שבעצם מיד אחרי פטירתו

70
00:06:07,350 --> 00:06:15,620
אבי שליט"א הסתובב
,בכל מיני מרכזי קליטה

71
00:06:16,350 --> 00:06:20,070
,וצבר, אסף כמה בחורים

72
00:06:20,770 --> 00:06:24,200
,הגיעו לאיטרי בית צפפה

73
00:06:24,280 --> 00:06:26,220
.שם הקימו איזושהי קבוצה קטנה

74
00:06:26,680 --> 00:06:32,200
ובתחילת שנות ה-80
'נפתחה בעצם 'שבות עמי

75
00:06:32,660 --> 00:06:41,370
בצורה מאורגנת ומסודרת
.ללמד אנשים יוצאי רוסיה יהדות, תורה

76
00:06:43,430 --> 00:06:47,600
,בהתחלה היו עושים סמינריונים למשפחות

77
00:06:48,180 --> 00:06:50,330
.על ידי כך החזירו בתשובה

78
00:06:51,260 --> 00:06:58,380
ובשלב מאוחר יותר התחילו
,ללמד אנשים לימוד רבנות

79
00:06:58,870 --> 00:07:06,960
וקבוצה די גדולה של יוצאי חבר העמים
קיבלו סמיכה לרבנות

80
00:07:07,200 --> 00:07:10,620
,על ידי הרב קוליץ זכרונו לברכה
.רבה של ירושלים

81
00:07:12,400 --> 00:07:17,250
.וכך היו בעצם רוב התוכניות

82
00:07:17,280 --> 00:07:27,380
,כשנפתח מסך הברזל
,מי שהיה רוצה אנשים שילמדו

83
00:07:28,350 --> 00:07:32,690
פחות או יותר רובם היו אנשים
.'שלמדו בעבר ב'שבות עמי

84
00:07:34,260 --> 00:07:37,790
אז אתה אומר שברוך השם התלמידים הללו
.'בבחינת 'תופח על מנת להתפיח

85
00:07:38,100 --> 00:07:40,450
,אתה, אם אני מבין נכון
.אתה יליד הארץ בכלל

86
00:07:40,540 --> 00:07:43,570
מה? מהיכן הזיקה
?הכל כך מיוחדת לרוסיה

87
00:07:43,850 --> 00:07:47,970
...הכול מגיע מאותו
בעצם אנחנו רואים את זה כצוואה

88
00:07:47,990 --> 00:07:50,540
,יותר ממש של הסבא רבי אריה לוין

89
00:07:51,390 --> 00:07:53,630
.לעסוק בדבר הזה

90
00:07:56,020 --> 00:08:00,040
,וכמובן שאחרי שאתה כבר מתעסק עם זה
,אז עם האוכל בא התיאבון גם

91
00:08:00,060 --> 00:08:03,760
.ואתה נהנה מזה
בפרט שאתה רואה כל כך הרבה תוצאות

92
00:08:03,770 --> 00:08:05,260
...וכל כך הרבה אנשים ש

93
00:08:05,980 --> 00:08:11,430
בעצם הרי סך הכול
.לעבוד עם האוכלוסייה הזו זה מדהים

94
00:08:11,620 --> 00:08:14,650
,זו אוכלוסייה באמת מדהימה

95
00:08:14,680 --> 00:08:18,820
ממש מוכשרת

96
00:08:20,510 --> 00:08:22,810
.ואנשים עם המון תוכן

97
00:08:23,140 --> 00:08:26,350
רק מה לעשות שהקומוניזם
,באמת לקחו להם את זה בכוח

98
00:08:26,530 --> 00:08:28,330
.את היהדות, מה שאין להם

99
00:08:28,880 --> 00:08:33,540
אבל מעבר לזה, הרי חלק גדול
מעם ישראל מגיע מהאזור ההוא

100
00:08:34,300 --> 00:08:38,460
בסופו של דבר. אז אם לפני הקומוניזם
,או אחרי הקומוניזם

101
00:08:38,580 --> 00:08:41,720
אבל בסופו של דבר
...תורה אחת לכולנו ו

102
00:08:41,880 --> 00:08:45,580
'יפה. אז 'שבות עמי
באמת דואגת להשיב את השביה הזו

103
00:08:46,090 --> 00:08:47,890
.גם בגשמיות וגם ברוחניות

104
00:08:48,210 --> 00:08:53,790
הרב מנדל אגרנוביץ', אתה לומד
,'בכולל הלכה של 'תולדות ישורון

105
00:08:54,470 --> 00:08:58,390
שבעצם נוסד על ידי תלמידיו
,של הדמות

106
00:08:58,410 --> 00:09:00,750
שאי אפשר להזכיר
- את יהדות רוסיה בלעדיה

107
00:09:01,020 --> 00:09:02,220
.הרב יצחק זילבר

108
00:09:02,820 --> 00:09:05,260
.אתה זכית להכיר את דמות הענקים הזו

109
00:09:05,790 --> 00:09:07,770
.ספר לנו קצת על הקשר שהיה לך איתו

110
00:09:09,160 --> 00:09:13,620
הקשר שלי אישית עם הרב זילבר
.'היה במוסקבה בישיבת 'תורת חיים

111
00:09:14,250 --> 00:09:18,420
,זאת אומרת, כשאני הייתי בחור בגיל 19

112
00:09:19,350 --> 00:09:22,490
,ושם הכרתי את הרב זילבר

113
00:09:22,960 --> 00:09:25,810
שהיה מגיע לכל חג לחגוג איתנו

114
00:09:25,820 --> 00:09:30,270
.את פסח וסוכות בדרך כלל

115
00:09:30,330 --> 00:09:32,280
,ושם שימשנו אותו, שמענו שיעורים שלו

116
00:09:32,310 --> 00:09:34,840
.שמענו את הדרשות שלו

117
00:09:35,120 --> 00:09:36,800
.וזה היה הקשר שלי

118
00:09:36,810 --> 00:09:39,590
.הוא בירך אותי לפני שהגעתי לפה לארץ

119
00:09:39,820 --> 00:09:43,130
כששאלתי אותו
,האם אני אצליח פה בישיבות

120
00:09:43,150 --> 00:09:44,650
."הוא אמר, "למה שלא תצליח? תצליח

121
00:09:45,670 --> 00:09:49,300
,וזה היה המגדל אור שלי
.שהרב זילבר אמר לי להצליח

122
00:09:49,990 --> 00:09:52,520
עכשיו, בעצם כרגע
'אני נמצא ב'תולדות ישורון

123
00:09:52,540 --> 00:09:54,840
וזה ארגון שהקימו התלמידים שלו

124
00:09:55,620 --> 00:09:58,340
.במשך עשרים שנה האחרונות בערך

125
00:09:59,100 --> 00:10:03,860
,וזו רשת של שיעורי ערב
.כולל ערב

126
00:10:04,350 --> 00:10:09,700
,זה אתר ענק של 100 מיליון דפים

127
00:10:11,100 --> 00:10:16,170
,זה עשרה וחצי מיליון כניסות חוזרות

128
00:10:16,190 --> 00:10:17,710
,זאת אומרת, אנשים קבועים שנכנסים

129
00:10:20,020 --> 00:10:24,930
אם לוקחים את כל הדפים
,ונעשה מהם סרט נע

130
00:10:25,420 --> 00:10:28,950
.אז זה יהיה מאילת ועד קריית שמונה

131
00:10:29,240 --> 00:10:33,120
זאת אומרת, אנחנו מכסים את כל הארץ
.במובן הפיזי ובמובן הרוחני

132
00:10:34,050 --> 00:10:36,390
,היום עיקר הפעילות שלך
.אני מבין, בהרצאות

133
00:10:36,560 --> 00:10:39,450
כן, אני נוסע... -וטסת למוסקבה
אפילו לשם כך. -כן, אנחנו

134
00:10:39,460 --> 00:10:43,140
,עבדנו ביחד עם רבי שמעון כצמן
.תקופה במוסקבה לימדנו שם

135
00:10:43,640 --> 00:10:47,160
,ואחרי זה אנחנו ממשיכים
,אנחנו שותפים בעצם

136
00:10:47,490 --> 00:10:51,140
רק בארגונים שונים, אבל אנחנו
ממשיכים באותה פעילות. -אז לא בכדי

137
00:10:51,160 --> 00:10:53,640
.אתם יושבים אחד לצד השני
.אנחנו חברים מאוד קרובים-

138
00:10:53,660 --> 00:10:57,060
,הרב שמעון כצמן
,כפי שאמרתי, אתה ר"מ

139
00:10:57,200 --> 00:11:00,240
כלומר, מלמד בישיבה
,'שנקראת 'מעייני התורה

140
00:11:00,560 --> 00:11:02,570
.שמיועדת בעיקר ליוצאי רוסיה

141
00:11:03,620 --> 00:11:07,620
,הישיבה הזו, אני מבין
,באים אליה יהודים עולים

142
00:11:08,130 --> 00:11:10,160
.ואתם הופכים אותם לבני תורה ממש

143
00:11:10,970 --> 00:11:12,290
?איך עושים את הדבר הזה

144
00:11:13,580 --> 00:11:16,050
נכון, בעצם בכל התהליך של הקירוב

145
00:11:16,130 --> 00:11:19,260
.יש את הדובדבן שבקצפת

146
00:11:19,310 --> 00:11:22,660
.אז אנחנו זכינו להיות במקום הזה

147
00:11:22,670 --> 00:11:28,040
,אנחנו נמצאים בתוך בית מדרש ממש נפלא
,בית מדרש של ישיבת הר"ן

148
00:11:28,560 --> 00:11:32,310
.ובתוכו אנחנו פועלים

149
00:11:32,860 --> 00:11:37,750
והבחורים שמגיעים אלינו הם לאו דווקא
,בחורים שכבר נמצאים בכזו דרגה

150
00:11:37,760 --> 00:11:39,340
.שהם יכולים להתחיל ללמוד בישיבה

151
00:11:39,360 --> 00:11:42,100
,יש גם כאלה שהם יותר חלשים
.יותר מתחילים

152
00:11:42,990 --> 00:11:45,540
,אבל מה שנקרא
,מה שחז"ל אמרו

153
00:11:45,830 --> 00:11:47,570
,"המאור שבה מחזירם למוטב"

154
00:11:48,440 --> 00:11:51,810
אז זו הדרך, להביא אותם
לעבודת השם

155
00:11:51,830 --> 00:11:55,650
,ולקרב אותם לבורא עולם
.הכי בטוחה והכי קצרה בעצם

156
00:11:55,910 --> 00:11:57,910
.אנחנו נמצאים בנקודה הזאת

157
00:11:58,290 --> 00:12:02,190
,הבחורים האלו מגיעים לבד, אני מבין
.בלי הורים, בלי משפחה לפעמים

158
00:12:02,680 --> 00:12:03,660
?יש ויש, כן

159
00:12:03,680 --> 00:12:08,350
,בעצם אם אני אומר בחורים
,אז מצטיירת דמות של בחור בן 15 שמגיע

160
00:12:08,370 --> 00:12:09,730
?שיורד לבד מהמטוס, כן

161
00:12:09,750 --> 00:12:14,870
בעצם הבחורים שלנו הם מגיל 15
.ועד גיל יותר מבוגר, גם עד גיל 30

162
00:12:16,250 --> 00:12:20,620
והליווי לפעמים הוא עד החתונה
.וגם אחריה. -בוודאי, בוודאי

163
00:12:20,660 --> 00:12:22,760
...כן, הבחורים האלה
.גם רוחני, גם כספי-

164
00:12:22,880 --> 00:12:25,410
כן, הבחורים האלה שלומדים אצלנו
,הם גם נשארים

165
00:12:26,100 --> 00:12:29,010
אנחנו גם דואגים לחתן אותם
ואנחנו גם דואגים

166
00:12:29,980 --> 00:12:33,330
אחר כך להמשיך להחזיק אותם
,בתור אברכים

167
00:12:33,910 --> 00:12:37,090
,ועד שהם יוצאים לחיים
.יוצאים לעולם הגדול

168
00:12:37,990 --> 00:12:39,060
.איזו פעילות יפה

169
00:12:39,090 --> 00:12:42,080
,שלמה ניזין
,אתה שלוש שנים בארץ

170
00:12:42,700 --> 00:12:44,530
.וכבר אתה מופיע בעברית

171
00:12:45,470 --> 00:12:48,560
אני מבין שיש לך סיפור מאוד מעניין
,של חזרה בתשובה

172
00:12:48,570 --> 00:12:51,270
.של ההכרה שלך ביהדות

173
00:12:52,060 --> 00:12:53,390
?איך התהליך הזה קורה

174
00:12:54,240 --> 00:12:57,080
.אני נולדתי בעיר יפה, אודסה

175
00:12:57,260 --> 00:12:59,660
.היא ליד הים השחור שבאוקראינה

176
00:13:00,880 --> 00:13:05,940
נולדתי במשפחה רגילה
,לא דתית

177
00:13:06,710 --> 00:13:08,640
.אבל בטח שהייתה לנו מסורת

178
00:13:09,250 --> 00:13:11,530
,לא היה לנו שבת, אבל היה לנו פסח

179
00:13:11,610 --> 00:13:12,880
.היה לנו משהו

180
00:13:14,210 --> 00:13:15,470
,ידעתי שאני יהודי

181
00:13:15,710 --> 00:13:19,840
ידעתי שבגיל 13
.'יש בר מצווה וכו' וכו

182
00:13:20,500 --> 00:13:25,510
וגם אחר כך מצאתי את הטלית גדול
של סבא רבא שלי

183
00:13:26,160 --> 00:13:27,350
.'ומחזור וכו

184
00:13:27,380 --> 00:13:32,410
,אני חושב שלכל משפחה שבאו מרוסיה
,מאוקראינה, מבלארוס

185
00:13:32,520 --> 00:13:33,810
.יש כאלה דברים

186
00:13:36,650 --> 00:13:42,730
והפעם הראשונה שהתחלתי
לחשוב על היהדות

187
00:13:44,640 --> 00:13:45,990
,באופן רציני

188
00:13:47,050 --> 00:13:51,650
,הייתה כשהייתה במסעדה, בטח שלא כשרה
.עם החברים שלי

189
00:13:52,810 --> 00:13:54,350
,גם זמרים, מוזיקאים

190
00:13:55,060 --> 00:13:59,020
.ואכלנו פיצה והתחלנו לדבר על זה

191
00:13:59,380 --> 00:14:02,140
,היה לי חבר, הוא היה גרוזיני

192
00:14:02,870 --> 00:14:07,270
,ודיברנו ברוסית ובאוקראינית

193
00:14:07,290 --> 00:14:12,280
,והוא אמר לי, "תראה
,אף על פי שאני מדבר איתך ברוסית

194
00:14:13,790 --> 00:14:21,000
,המשפחה שלי והילדים שלי
אני חייב ללמד אותם

195
00:14:21,060 --> 00:14:24,470
,את ההיסטוריה של הגרוזינים
את השפה של הגרוזינים

196
00:14:24,910 --> 00:14:27,290
ואת כל המנהגים
.'של הגרוזינים וכו' וכו

197
00:14:28,030 --> 00:14:32,570
יצאתי מהמסעדה לאחר
.שעה, אולי שעה וחצי

198
00:14:33,070 --> 00:14:36,510
,היה חורף, היה ינואר
.מאוד מאוד קר

199
00:14:38,690 --> 00:14:43,910
והתחלתי לחשוב, כשבעזרת השם
?תהיה לי משפחה, מה אני יכול למסור

200
00:14:44,980 --> 00:14:46,560
?מה אני יכול למסור להם

201
00:14:46,570 --> 00:14:49,860
.אני לא יודע את השפה של היהודים

202
00:14:50,450 --> 00:14:54,680
,'סבתא רבא שלי דיברה יידיש וכו

203
00:14:54,710 --> 00:14:57,290
.אבל אולי ידעתי כמה מילים

204
00:14:59,160 --> 00:15:02,440
.וזה מה שנקרא השגחה פרטית

205
00:15:02,890 --> 00:15:07,310
קיבלת שליחות דרך אותו גרוזיני
,להעיר אותך

206
00:15:07,650 --> 00:15:09,550
.נכון
.להכין את הדורות הבאים-

207
00:15:09,600 --> 00:15:11,010
.נכון
.ממש מרגש-

208
00:15:11,090 --> 00:15:13,970
נכון. -אתה קם לבצע לנו שיר
.בשפה הרוסית

209
00:15:13,990 --> 00:15:17,020
וכמי שנמצא בעמדת המיעוט
,שלא מבין את השפה

210
00:15:17,330 --> 00:15:20,740
אם תוכל רק להסביר בכמה מילים
?על מה אתה הולך לשיר לנו עכשיו

211
00:15:22,020 --> 00:15:22,990
השיר הזה

212
00:15:24,460 --> 00:15:33,320
הוא שיר ישן
,של תזמורת מבלארוס

213
00:15:33,950 --> 00:15:36,130
.שהם היו מאוד מפורסמים ברוסיה

214
00:15:36,160 --> 00:15:41,690
,גם ברוסיה, באוקראינה
.בכל עולם דוברי הרוסית

215
00:15:41,950 --> 00:15:50,070
,השיר מאוד קשור למצווה
:כפי שאנחנו אומרים

216
00:15:50,460 --> 00:15:55,050
,הריני מקבל עליי מצוות עשה"
."ואהבת לרעך כמוך

217
00:15:55,720 --> 00:16:01,340
זאת אומרת שאנחנו צריכים לחשוב
.לפני שאנחנו אומרים

218
00:16:02,860 --> 00:16:06,420
אנחנו צריכים לחשוב
,כדי לא להזיק לחבר שלנו

219
00:16:07,230 --> 00:16:12,170
...ולהיות מאוד
?איך אומרים

220
00:16:12,190 --> 00:16:14,920
.עדין? -עדין
...להיות עדין כדי-

221
00:16:15,080 --> 00:16:18,920
.אז הנה בבקשה, תן לנו מהאהבה הזו
.שלמה, בבקשה

222
00:16:50,890 --> 00:16:58,360
אל תיפגעו באהוביכם"
על ידי האשמות

223
00:16:59,910 --> 00:17:08,130
תחששו מלהיות אכזריים לאהוביכם"

224
00:17:08,880 --> 00:17:20,190
האהבה ביניכם מאוד פגיעה"

225
00:17:20,910 --> 00:17:31,620
האהבה ביניכם מאוד פגיעה"

226
00:17:35,780 --> 00:17:43,510
למען האהבה הגדולה אנו חייבים"

227
00:17:45,000 --> 00:17:53,290
לזכור שחיינו קשורים זה בזה"

228
00:17:54,060 --> 00:18:05,280
בחוט בלתי נראה, אהובים שלנו"

229
00:18:05,970 --> 00:18:15,860
בחוט בלתי נראה, אהובים שלנו"

230
00:18:21,120 --> 00:18:28,610
חיינו לא עוברים חלק"

231
00:18:30,160 --> 00:18:38,770
,חיינו לא עוברים ללא קשיים"
לפחות שיהיה לנו את הדבר החשוב ביותר

232
00:18:38,960 --> 00:18:50,440
שמורים בליבנו אהובינו"

233
00:18:50,950 --> 00:19:00,980
."שמורים בליבנו אהובינו"

234
00:19:15,030 --> 00:19:17,600
!אה
!יישר כוח! יישר כוח-

235
00:19:18,290 --> 00:19:21,960
.אפילו אני כבר קלטתי את המנגינה
."ואהבת לרעך כמוך"

236
00:19:21,990 --> 00:19:25,220
שלמה, באמת אהבנו
.את מה שביצעת לנו כאן

237
00:19:25,250 --> 00:19:26,280
.תודה לך שלמה

238
00:19:26,650 --> 00:19:30,330
,אחרי הביצוע המיוחד הזה
.אנחנו יודעים ששיר צריך גם כלי נגינה

239
00:19:30,490 --> 00:19:35,960
,יעקב גלחובסקי יושב כאן איתנו
.והוא פורט על כינור

240
00:19:36,420 --> 00:19:41,850
ואני מבין שלהורים שלך היה אידיאל
.שכל ילד ידע לנגן על כלי מסוים

241
00:19:42,520 --> 00:19:45,830
?איך אתה מגלה את החיבה שלך לכינור

242
00:19:46,980 --> 00:19:48,110
...אתה יודע, בחוץ לארץ

243
00:19:48,610 --> 00:19:51,010
סליחה, בארץ אומרים
,כשיורד מישהו מהמטוס

244
00:19:51,730 --> 00:19:53,320
,כשיורדים מהמטוס העולים החדשים

245
00:19:53,390 --> 00:19:56,850
אם רואים שהוא יורד מהמטוס
,בלי הקופסה של הכינור

246
00:19:57,480 --> 00:19:58,620
."אז בטח שזה פסנתרן"

247
00:19:59,770 --> 00:20:02,300
.אז זה בשתי מילים הגישה של חוץ לארץ

248
00:20:03,140 --> 00:20:10,100
...אז מה ש
הייתי בבית ספר למוזיקה

249
00:20:10,150 --> 00:20:13,600
.עם כל התלמידים היהודים
,ניגנתי כמו התלמידים היהודים

250
00:20:13,620 --> 00:20:18,190
...בסופו של דבר אמרו לי, "זה לא
,הידיים דווקא כן טובות

251
00:20:18,220 --> 00:20:20,810
אבל הראש הוא... אתה יכול להיות"
,מדען, אתה יכול להיות מה שאתה רוצה

252
00:20:20,820 --> 00:20:22,560
."אבל לזה זה הולך, מה שנקרא"

253
00:20:23,120 --> 00:20:24,740
.אז ככה אני עזבתי את זה בשלב מסוים

254
00:20:25,640 --> 00:20:29,100
ואז אחרי ארבע שנים
,של לימוד מדויק

255
00:20:29,130 --> 00:20:31,470
,בשלב מסוים הגעתי להלכה
,חזרתי בתשובה

256
00:20:31,490 --> 00:20:32,510
.קודם כול אני צריך להקדים

257
00:20:32,630 --> 00:20:36,110
עד שהגענו ללימוד הלכה לפרטי פרטים

258
00:20:36,950 --> 00:20:38,630
,ואז בשלב מסוים
,כבר לפני כמה שנים

259
00:20:38,680 --> 00:20:42,550
,לפני שנתיים אולי, שלוש
,חשבתי אולי בתור רעיון כזה

260
00:20:42,980 --> 00:20:46,210
,חשבנו על הפרנסה
.להתחיל להמשיך משהו שכבר היה

261
00:20:46,880 --> 00:20:48,950
...רק חשבתי שכבר המצב של הראש

262
00:20:49,470 --> 00:20:51,900
האמנתי שאחרי כל מה
...שאמרתי זה אמור

263
00:20:52,630 --> 00:20:56,300
באמת ניסיתי ואתם תראו
בעזרת השם היום

264
00:20:57,090 --> 00:21:04,090
האם באמת שילוב של התורה
,עם הידיים הטובות

265
00:21:04,700 --> 00:21:08,300
...אם זה יכול לתת
אתה אומר, בשביל להבין תוספות-

266
00:21:08,310 --> 00:21:11,830
זה בטח דורש הרבה יותר
.עמל ויגיעה מאשר לנגן בכינור

267
00:21:12,130 --> 00:21:13,540
.והנה חזרת לזה

268
00:21:13,980 --> 00:21:15,150
?אז אולי תראה לנו

269
00:21:15,160 --> 00:21:18,320
אדרבה, לימוד של התוספות
,יכול גם להוסיף לכינור

270
00:21:18,430 --> 00:21:20,600
.ובשביל זה באתי להופיע

271
00:21:21,000 --> 00:21:22,890
,"טוב, בבחינת "זמירות היו לי חוקיך

272
00:21:23,400 --> 00:21:26,220
אז הנה, בוא תיתן לנו
.איזו נעימה בכינור שלך

273
00:23:23,010 --> 00:23:25,730
.תודה רבה, יעקב
!יישר כוח

274
00:23:26,080 --> 00:23:27,210
.אני פונה לרב לוי

275
00:23:27,720 --> 00:23:29,620
,כולם מדברים על מסך הברזל

276
00:23:30,100 --> 00:23:32,850
,על יהודי ברית המועצות
.על הקומוניזם

277
00:23:33,100 --> 00:23:37,420
תשמע, יש לנו צופים מארבע כנפות
הארץ. לא כולם בדיוק מבינים

278
00:23:37,850 --> 00:23:42,000
,מה פשר המושגים האלו
.שלכם כיהודי רוסיה, זה ממש בדם

279
00:23:42,800 --> 00:23:45,180
אם תוכל בקצרה להסביר
.על מה מדובר

280
00:23:46,350 --> 00:23:49,890
,תראה, אחרי מוזיקה
?אחרי שירים כאלה, להגיד משהו

281
00:23:50,260 --> 00:23:52,590
.כתוב שהמוזיקה ליד כיסא הכבוד

282
00:23:53,140 --> 00:23:55,490
.שמענו שיר על אהבה, על שלום בית

283
00:23:56,040 --> 00:23:58,080
...קיבלנו כל מיני

284
00:23:58,780 --> 00:23:59,580
,אבל אני אגיד לך

285
00:24:01,230 --> 00:24:05,760
במשך הרבה שנים אנחנו טסים לאמריקה
.לסמינר בסנט לואיס

286
00:24:05,810 --> 00:24:08,150
דוברי רוסית באמריקה וקנדה
,באים לשם

287
00:24:08,170 --> 00:24:14,540
ופעם ביקשו מאיתנו
להגיד איזו הרצאה אחת בעברית

288
00:24:15,000 --> 00:24:18,500
לאיזו קבוצה של ישראלים
.שנמצאים שם במקום

289
00:24:18,840 --> 00:24:21,550
.בסדר, 50 איש, משהו כזה

290
00:24:22,290 --> 00:24:23,710
,אני לפני הרצאה עשיתי כזה

291
00:24:24,150 --> 00:24:25,100
,אמרתי סליחה פעמיים

292
00:24:25,140 --> 00:24:26,140
סליחה על העברית שלי"

293
00:24:26,150 --> 00:24:28,750
.אני למדתי עברית רק בישיבה, באולפן"

294
00:24:28,760 --> 00:24:30,090
.לכם זו שפת אם"

295
00:24:30,120 --> 00:24:33,580
.וגם סליחה שאני בכלל יכול ללמד אתכם"

296
00:24:33,590 --> 00:24:37,750
מה, אתם מחלב אם"
.קיבלתם את המושגים

297
00:24:37,800 --> 00:24:39,400
"?אני בעל תשובה. מה אני יכול"

298
00:24:39,920 --> 00:24:41,980
.ככה עשיתי אז הרצאה

299
00:24:42,030 --> 00:24:44,880
.אחרי שיעור היו שאלות

300
00:24:45,220 --> 00:24:48,130
קם איזה בחורצ'יק כזה ישראלי
,בגיל 30 ומשהו

301
00:24:48,420 --> 00:24:54,320
אמר לי, "מה אתה
?מספר לנו בובה מייסעס

302
00:24:54,570 --> 00:25:01,860
מה פתאום שלושה מיליון איש"
?על יד איזה הר שמעו את קול השם

303
00:25:01,890 --> 00:25:03,950
.זה בובה מייסעס"
"?מה אתה מספר לנו

304
00:25:04,630 --> 00:25:08,880
,היה איתנו הרב משה גריליק
.הוא היה אחראי על אותה קבוצה

305
00:25:08,900 --> 00:25:10,290
?שאלתי, "משה, מה זה הדבר הזה

306
00:25:10,760 --> 00:25:12,910
היום אפילו בסיביר"
."לא שואלים שאלות כאלה

307
00:25:12,940 --> 00:25:14,160
,הוא אמר לי
?מה אתה מתפלא"

308
00:25:14,460 --> 00:25:17,370
.שלושה דורות לא למדו תורה"
.זהו

309
00:25:18,060 --> 00:25:21,010
,זו בעיה". כמו שאומרים"
,סבא שמר את המצוות

310
00:25:21,040 --> 00:25:24,960
,אבא שמר את המסורת
.והבן שומר את המשקל, לצערי

311
00:25:25,540 --> 00:25:28,690
,ואצל הרוסים זה מאוד מעניין
.זה הפוך

312
00:25:29,260 --> 00:25:35,940
ברוסיה הקומוניסטים רצו שכולם
.יעזבו את היהדות, להרוג את היהדות

313
00:25:36,550 --> 00:25:39,400
,ורוסים שחוזרים, מיד מתחילים ללמוד

314
00:25:39,460 --> 00:25:42,910
.ומהר מהר אתה... -הניצוץ נדלק
.כן, כן, כן, הניצוץ נדלק-

315
00:25:42,930 --> 00:25:44,020
.זה נורא מעניין

316
00:25:44,520 --> 00:25:47,550
,כך אומרים ראשי הישיבות
,שאם בא בחור רוסי לישיבה

317
00:25:47,800 --> 00:25:51,190
,אם הוא מתחיל ללמוד
.הוא רציני רציני

318
00:25:54,570 --> 00:25:58,350
כמה זמן שלטו הקומוניסטים בעצם
וביד ברזל

319
00:25:58,690 --> 00:26:00,810
?הם עצרו את היהדות

320
00:26:01,010 --> 00:26:07,160
,שאלו את החפץ חיים
,בשנת 1919, אם אני לא טועה

321
00:26:07,480 --> 00:26:09,860
...כמה זמן לאותו זה

322
00:26:09,930 --> 00:26:12,610
,הם הגיעו ככה, אמרו
.אנחנו סוף ההיסטוריה"

323
00:26:12,810 --> 00:26:15,730
.אנחנו זהו זהו"
.לא יהיה שום דבר אחרינו

324
00:26:16,240 --> 00:26:18,370
?מה אמר החפץ חיים
."לא יותר משבעים שנה"

325
00:26:18,870 --> 00:26:23,220
.בדיוק שבעים שנה
,ב-1922 הקימו את כל האימפריה

326
00:26:23,390 --> 00:26:26,910
.ב-1992 הורידו את הדגל האדום
.זהו, שבעים שנה

327
00:26:26,930 --> 00:26:29,390
אז למה בעצם קראו לזה
?...מסך הברזל? כי

328
00:26:29,760 --> 00:26:34,680
לא הייתה אפשרות לצאת
ולא לשמוע איזה חדשות

329
00:26:34,770 --> 00:26:39,310
.מאמריקה או מאירופה
.זהו

330
00:26:39,480 --> 00:26:46,960
אני יודע שבכל זאת היו יהודים שבמסירות
.נפש שמרו, אחזו בכל הכוח ביהדות

331
00:26:47,370 --> 00:26:49,520
.משהו. משהו
.לא בזכותנו

332
00:26:49,790 --> 00:26:53,480
.היו אנשים שבזכותם אנחנו פה עכשיו

333
00:26:54,000 --> 00:26:58,060
אם אני כבר מדבר איתך, אני יודע
שגם לך יש איזה סיפור של מסירות נפש

334
00:26:58,700 --> 00:27:02,290
לא פשוט. אני מבין שכמעט
.הרגו אותך כשרצית לעלות לארץ

335
00:27:02,490 --> 00:27:06,930
,היה שם ככה
.ערב, כמעט לילה, שלג

336
00:27:07,220 --> 00:27:09,210
.אני מתקרב לרכב שלי

337
00:27:09,760 --> 00:27:13,260
ומה עושים יהודים
?לפני שיוצאים לישראל

338
00:27:13,290 --> 00:27:16,450
.נותנים מתנות לקרובים, לחברים

339
00:27:16,930 --> 00:27:19,410
.היה לי רכב מלא בכל מיני דברים

340
00:27:20,200 --> 00:27:22,820
והייתה איתי ביחד
,חברה של המשפחה שלנו

341
00:27:22,890 --> 00:27:26,080
,אישה בגיל בערך 50
.אישה מבוגרת בערך בגיל 60

342
00:27:26,570 --> 00:27:28,970
ומתקרבים לאותו רכב שלי

343
00:27:29,040 --> 00:27:31,990
.עומדים שני סטודנטים אינטליגנטים

344
00:27:32,150 --> 00:27:36,140
.פנים עדינות
.לא חשדת-

345
00:27:36,180 --> 00:27:37,440
.לא, לא, לא
.שום דבר

346
00:27:37,870 --> 00:27:39,780
.הם ביקשו טרמפ

347
00:27:40,830 --> 00:27:43,530
,יש כזה מושג ביהדות
,כולם מכירים אותו

348
00:27:43,620 --> 00:27:45,590
,כשאתה עושה משהו
.כאילו לא אתה עושה

349
00:27:45,700 --> 00:27:49,770
.איזה כוח מלמעלה נותן לך את התנועות

350
00:27:50,130 --> 00:27:53,380
.לא היה לי מקום ברכב שלי
.אין להם מקום לשבת

351
00:27:53,640 --> 00:27:56,490
,אני עשיתי כל מיני תנועות
.הזזתי את כל הדברים

352
00:27:57,270 --> 00:28:00,390
,ישבנו ככה, אני פה ליד ההגה
,אחד פה

353
00:28:00,840 --> 00:28:03,440
.האישה מאחורה וגם השני שם

354
00:28:03,900 --> 00:28:08,750
,התחלנו לנסוע כמה מטרים
.הם עטו מסיכות כמו בסרט

355
00:28:09,410 --> 00:28:12,370
.ואקדח פה בבטן שלי

356
00:28:14,850 --> 00:28:19,180
נו, לימדו אותי שבסכנה
.'אתה חייב להגיד 'שמע ישראל

357
00:28:19,200 --> 00:28:20,000
.'אמרתי 'שמע ישראל

358
00:28:20,740 --> 00:28:22,560
?מה הם רצו ממך
.רגע, רגע-

359
00:28:23,280 --> 00:28:24,680
.שמע ישראל' אמרתי, בסדר'

360
00:28:24,740 --> 00:28:28,290
.חשבתי, אני צעיר, חבל
.אבל אני כבר יודע שיש חיים לאחר המוות

361
00:28:28,370 --> 00:28:33,870
,'נו, חבל. אמרתי 'שמע ישראל
.מה שלימדו אותי להגיד

362
00:28:34,450 --> 00:28:36,240
אמרו לי, "אתה רוצה
"?להרוויח הרבה כסף

363
00:28:36,720 --> 00:28:38,170
."אמרתי, "לא, לא מעניין אותי כסף

364
00:28:38,900 --> 00:28:40,760
"?אתה רוצה לעשות משהו נגד הממשלה פה"

365
00:28:40,770 --> 00:28:42,960
,אמרתי, "לא מעניינת אותי הממשלה
.לא מעניינת אותי המדינה

366
00:28:42,980 --> 00:28:45,680
."אני עוזב את המדינה בקרוב"

367
00:28:45,730 --> 00:28:47,840
.אה, אתה יהודי"

368
00:28:48,480 --> 00:28:49,620
."יש לך דולרים"

369
00:28:50,690 --> 00:28:54,600
,אז היה לא כמו היום
.דולרים היו משהו נדיר

370
00:28:54,990 --> 00:28:58,710
.אמרתי, "לא, אין לי כל כך דולרים
."אני ממהר לצאת מפה

371
00:28:59,440 --> 00:29:03,720
."תעזרו לנו לצאת מהעיר"
.ככה

372
00:29:04,260 --> 00:29:07,480
,ואני באותו רגע נתתי הבטחה
,הבטחתי לקב"ה

373
00:29:07,580 --> 00:29:10,590
אמרתי ככה, "אם אני יוצא חי
,מאותו סיפור

374
00:29:11,260 --> 00:29:14,240
אני לא אעשה שום דבר"
."להחזיר את הרכב

375
00:29:14,700 --> 00:29:17,350
.אני מוכן להפסיד את הרכב
,זה היה ככה

376
00:29:17,590 --> 00:29:20,870
,מכרנו לקרובים וקיבלנו כסף
.ובכסף לא השתמשנו

377
00:29:21,210 --> 00:29:25,300
לצאת מזה אי אפשר. אם אני
יוצא חי, אני לא עושה שום דבר

378
00:29:25,660 --> 00:29:27,150
.כזה גשמי
.זהו

379
00:29:27,970 --> 00:29:29,860
,אז יוצאים ככה
.מתקרבים לאיזה יער

380
00:29:31,670 --> 00:29:35,940
ואני נזכרתי באותו רגע שאני ראיתי
.את אותו מקום בחלום לפני יומיים

381
00:29:36,100 --> 00:29:37,060
.בדיוק אותו יער

382
00:29:37,330 --> 00:29:39,940
.ככה שלג
.שלג בגובה כמו השולחן שלנו

383
00:29:40,690 --> 00:29:43,340
.והיה כזה פחד באמצע החלום

384
00:29:43,380 --> 00:29:44,810
.לא ידעתי למה
.עכשיו הבנתי למה

385
00:29:45,190 --> 00:29:46,180
.פחד כזה

386
00:29:46,970 --> 00:29:50,570
- זהו, הם התחילו כזו אסיפה
להרוג אותנו או לא להרוג אותנו

387
00:29:51,290 --> 00:29:52,860
.באותו רגע באותו יער

388
00:29:53,690 --> 00:29:57,120
.אמרתי לו, "תראה, הרכב שלך
.אני מבין שהרכב שלך

389
00:29:57,360 --> 00:30:01,590
?אבל בשביל מה אתה רוצה עוד כזה דבר"
."זה פשע

390
00:30:02,080 --> 00:30:05,800
אמר, "אה, אתה יכול ללכת
."למשטרה ולהגיד

391
00:30:05,860 --> 00:30:09,000
,הוא לא ידע שאני הבטחתי
.אבל לא, אני לא הולך למשטרה

392
00:30:09,990 --> 00:30:12,860
.זהו, אנחנו יוצאים מאותו רכב

393
00:30:13,290 --> 00:30:16,080
...לעשות ככה פעמיים
.אין בעיה

394
00:30:16,470 --> 00:30:19,980
.אף אחד לא ישמע את זה
.יער, שלג. זהו

395
00:30:20,660 --> 00:30:21,520
.לא, לא עושים

396
00:30:22,090 --> 00:30:26,150
.בקיצור, אנחנו חוזרים הביתה גם בנס
.הייתה שם איזו מונית פתאום

397
00:30:26,420 --> 00:30:28,120
.זה לא ניו יורק, זה לא פריז

398
00:30:28,320 --> 00:30:30,700
,פתאום בשתיים בלילה באיזה יער
?איזו מונית

399
00:30:31,010 --> 00:30:32,320
.השגחה פרטית לגמרי

400
00:30:32,820 --> 00:30:38,850
חזרנו. באותו רגע במשפחה שלי
,היה קצת כזה בלגן

401
00:30:38,890 --> 00:30:40,270
...אני יצאתי לחמש דקות

402
00:30:40,800 --> 00:30:44,470
.אני אמרתי, "הכול בסדר. אני חי ובריא
."אבל גנבו לנו את הרכב. זהו

403
00:30:45,600 --> 00:30:50,450
,והתחילו הקרובים שלי להגיד
."תתקשר למשטרה"

404
00:30:50,460 --> 00:30:53,350
.לא, אני לא עושה שום דבר"
.אני הבטחתי שאני לא עושה שום דבר

405
00:30:53,620 --> 00:30:54,340
."מה שאתם רוצים"

406
00:30:54,830 --> 00:30:57,730
.התקשרו למשטרה
המשטרה באה ולקחה אותי

407
00:30:57,750 --> 00:31:00,100
.ואנחנו כל הלילה ממשטרה למשטרה

408
00:31:00,130 --> 00:31:02,500
כל משטרה רצתה לדחוף אותי
.למשטרה אחרת

409
00:31:02,850 --> 00:31:05,320
.בקיצור, זהו. נגמר הסיפור

410
00:31:06,060 --> 00:31:11,200
,ואחרי כל הסיפורים
...אנחנו עשינו כל מיני

411
00:31:12,000 --> 00:31:15,660
.היה אסור לשלוח ממוסקבה את כל הריהוט

412
00:31:16,040 --> 00:31:19,370
לא היה ניתן. אנחנו שלחנו משהו
.מפטרבורג ללנינגרד

413
00:31:19,650 --> 00:31:22,260
,כשחזרנו משם
.יושבים כך סביב שולחן כזה

414
00:31:22,620 --> 00:31:23,640
.פה היה טלפון, פה היה זה

415
00:31:24,620 --> 00:31:27,880
,יושבים ואומרים
.אה, איך היה לנו מזל"

416
00:31:28,310 --> 00:31:31,780
אף אחד לא הצליח. אנחנו הצלחנו"
."לשלוח את הריהוט מלנינגרד

417
00:31:31,820 --> 00:31:34,860
,פתאום הבן שלי
,הוא למד באותו זמן בבית ספר יהודי

418
00:31:35,440 --> 00:31:37,410
."כך לימדו אותי"
?הוא אמר, "מה זה מזל

419
00:31:37,870 --> 00:31:40,250
."השם עזר לנו"

420
00:31:40,500 --> 00:31:43,810
,ככה ילד בגיל שמונה אמר
.בטח שככה

421
00:31:44,370 --> 00:31:45,870
,באותו רגע מישהו מהקרובים שלנו אמר

422
00:31:45,890 --> 00:31:49,990
?אה! עוזר לנו השם"
"?השם דווקא בזמן האחרון

423
00:31:50,030 --> 00:31:53,830
הוא התכוון לאותו סיפור עם הרכב
.שלא ידענו איך לצאת מזה

424
00:31:54,450 --> 00:31:57,630
,כתוב, הרמח"ל אומר ככה
שנס זה לא משהו שקרה סתם

425
00:31:58,090 --> 00:31:58,970
.באותו רגע

426
00:31:59,640 --> 00:32:01,090
,פתאום באותו רגע שמישהו אמר

427
00:32:01,120 --> 00:32:04,220
אה! עוזר לנו השם"
- "?דווקא בזמן האחרון

428
00:32:04,870 --> 00:32:05,890
.צלצול בטלפון

429
00:32:06,420 --> 00:32:09,980
?אתם משפחה כזו וכזו"
?מספר רכב כזה וכזה

430
00:32:10,100 --> 00:32:11,410
!תבואו תיקחו את הרכב"

431
00:32:11,540 --> 00:32:13,960
מה, אנחנו צריכים לשמור"
"?את הרכב שלכם

432
00:32:15,020 --> 00:32:18,900
.אז לא רק את החיים, קיבלת גם הרכב
.אז לקחתי ארגז וודקה-

433
00:32:19,000 --> 00:32:20,670
.בטח
.הגעתי למשטרה

434
00:32:21,240 --> 00:32:26,010
ברגע שהגעתי למשטרה, באו שלוש מחלקות
,במשטרה לראות אותי. אמרו

435
00:32:26,170 --> 00:32:28,240
!?אתה יצאת חי מהסיפור הזה"

436
00:32:29,240 --> 00:32:35,090
תראה, זה הפרוטוקול על אותו לילה"
.בכל מוסקבה

437
00:32:35,600 --> 00:32:41,110
."גנבו ל-15 רכבים, 14 הרוגים"

438
00:32:41,880 --> 00:32:45,010
...לא הסטודנטים שלי, היה מספיק זה

439
00:32:45,650 --> 00:32:48,410
.לחמישה עשר גנבו - ארבעה עשר הרוגים"

440
00:32:48,430 --> 00:32:51,480
?אתה יצאת חי"
"!זה לא יכול להיות! אין דבר כזה

441
00:32:52,480 --> 00:32:53,640
.אז זו השגחה פרטית

442
00:32:53,650 --> 00:32:55,380
."ברוך מחיה המתים"
.אמן-

443
00:32:55,420 --> 00:32:58,940
מהסיפור שלך לתחיית המתים
.'שעושה הרב קוגל ב'שבות עמי

444
00:32:59,310 --> 00:33:02,750
,תגיד, מכל המאות שעברו תחת ידיכם
,אולי הייתי אומר אלפים

445
00:33:02,850 --> 00:33:04,350
,יש להם כבר צאצאים, ברוך השם

446
00:33:04,810 --> 00:33:10,150
יש איזו משפחה, איזה סיפור
?שהכי אתה נושא איתך

447
00:33:11,530 --> 00:33:13,630
,'אני לא יודע מה 'הכי
.'כי אי אפשר להגיד 'הכי

448
00:33:14,410 --> 00:33:18,160
,אבל יש איזשהו סיפור קטן

449
00:33:18,190 --> 00:33:22,420
שהייתה איזו קבוצה מסוימת של בנות

450
00:33:23,090 --> 00:33:24,990
,שהבאנו מחוץ לארץ

451
00:33:25,620 --> 00:33:31,320
'ודווקא אשתו של הרב גדלביץ
,עזרה לנו בזה מאוד

452
00:33:32,060 --> 00:33:33,380
.ועשינו את זה יחד

453
00:33:34,620 --> 00:33:38,880
,ובסוף התוכנית
...בסוף הטיול שעשינו לבנות האלה

454
00:33:38,900 --> 00:33:44,630
.זה טיול, מביאים אותן לארץ
.מלמדים אותן גם יהדות, גם טיולים

455
00:33:45,210 --> 00:33:51,970
,ובסוף התוכנית, כל אחת אומרת משהו
.איך ההתרשמות שלה

456
00:33:52,420 --> 00:33:54,690
,קמה בת אחת ואמרה

457
00:33:56,870 --> 00:34:05,020
אני חייבת להביא לרוסיה חזרה"
:כמה דברים שקשורים לשבת

458
00:34:05,730 --> 00:34:08,870
.פמוטים, גביע, זמירות שבת"

459
00:34:09,320 --> 00:34:14,400
דברים שקשורים, כי אני רוצה ללמד"
."את ההורים שלי איך לעשות שבת בבית

460
00:34:15,010 --> 00:34:19,180
,זה דבר אחד. דבר שני
היא מבקשת אם אנחנו יכולים לעזור לה

461
00:34:19,680 --> 00:34:23,540
,להביא את ההורים שלה
,כי ההורים שלה חיים בלי חופה וקידושין

462
00:34:23,910 --> 00:34:26,800
והם רוצים שאנחנו נעזור להם
להביא אותם לארץ

463
00:34:27,200 --> 00:34:29,080
.לעשות חופה וקידושין בארץ ישראל

464
00:34:29,920 --> 00:34:34,980
.וככה עשינו
וזה דבר מאוד מרגש

465
00:34:35,000 --> 00:34:44,410
,איך שמטיול או מדבר קטן
פתאום בעצם משפחה שלמה מבצעת

466
00:34:44,950 --> 00:34:49,200
.דברים שלא היית דווקא חושב עליהם

467
00:34:50,470 --> 00:34:54,020
,רואים שבעצם
,כמו שהרב גדלביץ' אמר קודם

468
00:34:55,920 --> 00:35:00,700
הקב"ה מסובב כל מיני שליחים
שיעשו כל מיני פעולות מסוימות

469
00:35:01,100 --> 00:35:03,520
שמביאות אותך לדברים
.שאתה אפילו לא חושב עליהם

470
00:35:03,800 --> 00:35:07,900
.זה דברים מהצד
.היהדות ממש קמה לתחיה-

471
00:35:07,970 --> 00:35:11,510
ואני רוצה לפנות גם למי
,שיש מאחוריו סיפור מאוד מאוד מרתק

472
00:35:11,520 --> 00:35:13,060
.'הרב מנדל אגרנוביץ

473
00:35:13,200 --> 00:35:15,690
,אתה היום, ברוך השם
.רב ומרצה

474
00:35:16,460 --> 00:35:21,310
אתה בתור נער, הכיוון שלך היה בכלל
.מתמטיקה, הנדסה

475
00:35:21,620 --> 00:35:25,180
איך מכל זה אתה פתאום עושה תפנית
?ומגיע ליהדות

476
00:35:27,280 --> 00:35:28,960
.טוב, זו בהחלט השגחה פרטית

477
00:35:31,080 --> 00:35:33,930
כן, אני הייתי סטודנט להנדסה כללית

478
00:35:34,560 --> 00:35:39,680
עם כיוון של תעשייה אווירית
.כמסורת משפחתנו

479
00:35:40,820 --> 00:35:46,390
,וזה התחיל מבחורים אמריקאים
,שרציתי לשפר את האנגלית שלי

480
00:35:46,700 --> 00:35:49,920
שהגיעו לעיר שלנו, ומאוד מאוד אהבתי

481
00:35:49,940 --> 00:35:52,140
.לדבר איתם על ענייני פילוסופיה

482
00:35:52,860 --> 00:35:54,620
התחלתי לדבר איתם על אמונה

483
00:35:54,640 --> 00:35:56,000
.ולשאול ולהתעניין

484
00:35:56,020 --> 00:35:58,000
.'וככה המשכתי לישיבת 'תורת חיים

485
00:35:58,930 --> 00:36:02,770
?ובגדול זה הסיפור, כן

486
00:36:02,780 --> 00:36:04,960
,יש מאחוריו הרבה פרטים

487
00:36:05,430 --> 00:36:09,440
,אבל כזה סיפור יפה כמו של הרב לוי

488
00:36:09,920 --> 00:36:13,460
,על זה שניצלתי מהבנדיטים
.ברוך השם אין לי

489
00:36:14,850 --> 00:36:18,880
,ניצלת אבל, אתה יודע
.מהיצר הרע, מהצר הצורר

490
00:36:19,130 --> 00:36:20,610
...זאת אומרת
.בנדיט גדול-

491
00:36:22,160 --> 00:36:26,590
כן, עם הבנדיט הזה היו לי הרבה
אפשרויות להיתקל. -אתה עלית לארץ

492
00:36:26,630 --> 00:36:30,400
.באחת משנותיך המוקדמות

493
00:36:30,410 --> 00:36:33,110
...כן, אני עליתי
,ואתה בעצם, הבנתי שאתה גדל-

494
00:36:33,120 --> 00:36:35,930
אתה בן בית אצל מקורבו הגדול
.של מרן הרב שטיינמן

495
00:36:36,360 --> 00:36:39,830
.כן, זה נכון
.זכיתי. זו הייתה השגחה פרטית באמת

496
00:36:39,850 --> 00:36:44,000
'לישיבת 'תורת חיים
,הגיע הרב יצחק רוזנגרטן

497
00:36:44,040 --> 00:36:47,400
הגיע עם אבא שלו שהיה
.'מהתומכים הגדולים של 'תורת חיים

498
00:36:48,290 --> 00:36:51,870
ואני, ברוך השם, זכיתי
,להיות המלווה שלהם בעיר מוסקבה

499
00:36:52,630 --> 00:36:55,890
מכיוון שכבר ידעתי לדבר
.גם אנגלית, גם רוסית וגם עברית

500
00:36:56,800 --> 00:37:01,410
ותרגמתי להם וליוויתי אותם
.בקרמלין ובכל המקומות

501
00:37:02,080 --> 00:37:05,390
,והרב יצחק רוזנגרטן אמר לי
,ברגע שאתה תעלה לארץ"

502
00:37:05,410 --> 00:37:07,110
."הבית שלך יהיה אצלי"

503
00:37:07,440 --> 00:37:09,830
אני לא ידעתי שהוא מקורב
.של הרב שטיינמן

504
00:37:09,950 --> 00:37:12,280
.לא ידעתי מזה כלום
,רק כשהגעתי לפה לארץ

505
00:37:12,900 --> 00:37:16,010
.זה התחיל להתברר לי
ואני הרגשתי שהוא סתם יהודי חם

506
00:37:16,390 --> 00:37:19,440
,עם חיוך, כמו שאומרת חמותי
,מאוזן לאוזן

507
00:37:20,400 --> 00:37:22,720
.מקבל אורחים עצום, לב חם

508
00:37:22,880 --> 00:37:26,730
,והבן אדם הזה פשוט אמר
."הבית שלי הוא הבית שלך"

509
00:37:27,270 --> 00:37:30,500
,ועד עכשיו אנחנו בקשר
.והוא לקח אותי מתחת לחופה

510
00:37:30,520 --> 00:37:31,720
.וזה הסיפור

511
00:37:33,590 --> 00:37:36,160
.אני מבין שקיבלת שם אש"ל מלא ממש

512
00:37:36,570 --> 00:37:40,800
.אכלת, ישנת, כביסה
...כן, כל יום שישי נכנסתי-

513
00:37:40,820 --> 00:37:43,800
'למדתי ב'בית מתתיהו
.אצל הרב ברוך ויסבקר

514
00:37:44,460 --> 00:37:48,580
,וכל יום שישי הגעתי לבית של רוזנגרטן

515
00:37:48,980 --> 00:37:53,560
,וזה לא ייאמן
.קיבלתי עוגה כמו כל הבנים שלה

516
00:37:53,860 --> 00:37:57,040
,זאת אומרת, הרבנית רוזנגרטן
,יש לה ברוך השם 13 בנים

517
00:37:57,600 --> 00:38:00,490
,ואני הייתי הבן ה-14

518
00:38:00,500 --> 00:38:02,640
והיה עוד מישהו שלמד
,ב'אור ישראל', שמעון שוולב

519
00:38:03,150 --> 00:38:04,550
.שהוא היה הבן ה-15

520
00:38:05,120 --> 00:38:08,790
אנחנו קיבלנו את העוגה שלנו
ואת הבגדים שלנו

521
00:38:09,380 --> 00:38:11,100
,ואכלנו איתם ארוחת צהריים

522
00:38:11,210 --> 00:38:15,260
,והוא שמע איך אנחנו לומדים בישיבה
.והוא דיבר איתנו בלימוד והתעניין

523
00:38:15,510 --> 00:38:19,680
זאת אומרת, אנחנו היינו
פשוט בני בית אצלו

524
00:38:19,710 --> 00:38:22,740
...והיחס שלו
כמה זה מרגש לשמוע כל הזמן-

525
00:38:22,780 --> 00:38:24,390
,איך שזה חוזר כחוט השני

526
00:38:25,040 --> 00:38:28,120
,הלב היהודי החם שלא דואג רק לרוחניות

527
00:38:28,130 --> 00:38:31,140
,אלא גם לגשמיות
.גם לעוגה כמו שהזכרת

528
00:38:31,390 --> 00:38:32,810
...העוגה הזאת הייתה

529
00:38:33,760 --> 00:38:38,260
אין לי מילים לתאר כמה העוגה הזאת
.החיתה אותך. -חיממה את הלב-

530
00:38:38,690 --> 00:38:41,810
ככה באיזה לילה אחרי סדר שלישי
,כשאתה מגיע לפנימייה

531
00:38:42,140 --> 00:38:44,490
,ויש לך עוגה כמו לכל בחור אחר

532
00:38:44,980 --> 00:38:47,400
,אף על פי שאימא שלי
,שתחיה לאורך ימים ושנים

533
00:38:47,410 --> 00:38:49,630
.הייתה במרחק של אלפי קילומטרים ממני

534
00:38:50,510 --> 00:38:54,780
,וכשהיא הגיעה לבקר
,אז הן התנשקו

535
00:38:54,800 --> 00:38:56,320
.הרבנית רוזנגרטן ואימא שלי

536
00:38:56,390 --> 00:39:01,410
,והרבנית רוזנגרטן אמרה, "תשמעי
."הוא בן שלך, אבל גם חצי בן שלי

537
00:39:01,430 --> 00:39:02,380
.גם שלי, וואו

538
00:39:03,410 --> 00:39:05,090
?אתם רואים מה כוחה של עוגה חמה

539
00:39:05,980 --> 00:39:12,570
,הרב שמעון כצמן, אתה רב היום
.ברוך השם, מרצה ליהדות

540
00:39:12,680 --> 00:39:15,900
אבל גם אתה עברת איזה סוג
.של יציאת מצרים, סוג של תהליך

541
00:39:15,950 --> 00:39:19,920
.אתה נולדת ברוסיה
איך אתה פתאום מחליט ללכת

542
00:39:20,330 --> 00:39:24,010
לבחור בדרך התורה והמצוות
?ולהעביר את זה גם הלאה

543
00:39:25,760 --> 00:39:31,070
בעצם זו אחת השאלות הקשות ביותר
.על קורות חיי

544
00:39:31,150 --> 00:39:34,790
ומה שהכי מעניין, שגם לי בעצם
אין כאן תשובות

545
00:39:35,710 --> 00:39:36,580
.על כל התהליך

546
00:39:37,410 --> 00:39:38,880
,נולדתי בעיר צ'ליאבינסק

547
00:39:39,490 --> 00:39:43,220
שזו בעצם עיר שהוקמה באמצע
,מלחמת העולם השנייה

548
00:39:43,240 --> 00:39:45,760
על מנת לייצר טנקים להרחיק
,את המפעלים מהחזית

549
00:39:46,150 --> 00:39:52,640
מאזור הלחימה ולייצר תחמושת
.ואת כל המצרכים לאספקה הצבאית

550
00:39:53,360 --> 00:39:57,620
,בעצם כל היהודים שהגיעו לשם
...היו יהודים פליטי אוקראינה, פליטי

551
00:39:57,650 --> 00:40:00,320
?המשפחה שלי היא מאודסה במקור שלה, כן

552
00:40:02,920 --> 00:40:05,040
,וברגע שהמלחמה נגמרה

553
00:40:05,460 --> 00:40:06,950
.כל מי שיכול היה לחזור חזר

554
00:40:08,240 --> 00:40:11,600
ולא הייתה כל כך הרבה יהדות
.בעיר הזאת בעצם

555
00:40:12,240 --> 00:40:15,630
.אני רק בגיל 13 נודע לי שאני יהודי

556
00:40:16,430 --> 00:40:19,950
נודע לי מאיזו
,חברת כיתה גויה אוקראינית

557
00:40:20,830 --> 00:40:24,230
,שברגע שהיא רצתה להתנכל לי
."אמרה, "אתה יהודי

558
00:40:25,650 --> 00:40:27,530
.אז מאוד נפגעתי

559
00:40:28,590 --> 00:40:30,570
."מה פתאום שאני? אולי את"

560
00:40:34,750 --> 00:40:38,900
.כי בעצם המקום הזה היה כל כך רחוק

561
00:40:38,920 --> 00:40:42,890
הקומוניסטים כל כך הצליחו
,ביצירת המופת שלהם

562
00:40:42,910 --> 00:40:45,060
,יצירת עם סובייטי במקום הזה

563
00:40:45,080 --> 00:40:49,250
שבעצם הצליחו למחוק את כל הגבולות
של כל הלאומים, כל העמים

564
00:40:49,270 --> 00:40:50,800
.הכול, כל הדתות

565
00:40:52,280 --> 00:40:54,850
.היה לנו בבית הספר איזה בנדיט יהודי

566
00:40:56,870 --> 00:41:01,110
כשהתחיל טיפה לרדת
,השלטון הקומוניסטי

567
00:41:01,130 --> 00:41:04,820
אז הוא קנה לעצמו
.מגן דוד גדול מזהב לשרשרת

568
00:41:06,020 --> 00:41:09,700
.אז הבנדיט השני הוא בעצם מוסלמי

569
00:41:10,380 --> 00:41:13,030
,אז הוא קנה מגן דוד
,אותו מגן דוד רק יותר גדול

570
00:41:14,250 --> 00:41:17,200
.בשביל להראות שהוא יותר חשוב
.אפילו לא היו לו מושגים

571
00:41:17,520 --> 00:41:19,420
,אחר כך אמרו לו
?מה אתה עושה

572
00:41:19,440 --> 00:41:23,060
,אז הוא החליף לסמל של האסלאם

573
00:41:23,750 --> 00:41:27,970
לסהר. אבל זה היה מקום
.לגמרי נידח

574
00:41:28,000 --> 00:41:32,890
בעצם מהמקום הזה משום מה, כשכבר
,הייתי סטודנט לרפואה באוניברסיטה

575
00:41:33,330 --> 00:41:35,290
,בגיל 16
.החלטתי לעלות לארץ

576
00:41:35,810 --> 00:41:38,400
.החלטה של שבועיים כמעט

577
00:41:39,130 --> 00:41:43,050
אבל בכל מיני דרכים ניסיות
הוצאתי דרכון והגעתי לארץ

578
00:41:43,550 --> 00:41:45,480
.והתחלתי להתקרב ליהדות

579
00:41:45,810 --> 00:41:48,100
,לא מהרגע הראשון
הייתה לי פה גם דרך ארוכה

580
00:41:48,820 --> 00:41:53,780
,שהסתיימה בישיבות
.'קרוב לרב אגרנוביץ

581
00:41:53,800 --> 00:41:54,890
.למדתי מעבר לכביש

582
00:41:55,240 --> 00:41:57,020
למדתי בסלובודקה
.ושם התחתנתי

583
00:41:58,250 --> 00:42:02,610
?...מי היה השליח? מי היה
.היו הרבה שליחים גדולים וחשובים-

584
00:42:02,620 --> 00:42:07,230
ה-מיוחד שבהם? -המיוחד שבהם זה
.בוודאי הרב חיים קליין מקריית מלאכי

585
00:42:07,530 --> 00:42:10,980
,הוא החתן של רבי יהודה בויאר
...אחד מפוסקי ההלכה הגדולים של

586
00:42:11,610 --> 00:42:14,310
.מתלמדי החזון איש
.מתלמידי החזון איש, כן-

587
00:42:16,370 --> 00:42:18,790
.אז הוא היה אחד השלוחים הדומיננטיים

588
00:42:19,490 --> 00:42:22,860
.ברוך השם
.הנה, זכית והגעת להיכן שהגעת

589
00:42:22,880 --> 00:42:27,970
שלמה ניזין, אתה ברוך השם
,מופיע בבמות בין-לאומיות

590
00:42:28,860 --> 00:42:32,430
אתה שר מהרפרטואר העשיר
.של רוסיה בכלל

591
00:42:32,770 --> 00:42:37,420
אבל בעצם מתי התחלת
את כל הקריירה שלך

592
00:42:38,060 --> 00:42:39,360
?בתחום הזה של השירה

593
00:42:41,650 --> 00:42:46,380
בפעם הראשונה שהופעתי על במה גדולה
.הייתי בן 18

594
00:42:47,260 --> 00:42:54,870
התחלתי לשיר בכל מיני
:סגנונות של מוזיקה

595
00:42:55,230 --> 00:42:57,880
.'ג'ז, פופ, רוק וכו' וכו

596
00:42:59,260 --> 00:43:02,440
בסוף שרתי 1,200 שירים
.ב-17 שפות

597
00:43:03,090 --> 00:43:07,740
אז שרתי את כל המוזיקה
.של אומות העולם

598
00:43:08,190 --> 00:43:13,680
,גם שרתי שירים יהודיים ברוסית קצת
.ביידיש, גם בעברית

599
00:43:14,120 --> 00:43:16,950
,וכשהתחלתי לחזור בתשובה

600
00:43:16,980 --> 00:43:21,940
בטח שדבר ראשון הבנתי
.שאני לא יכול להופיע בשבתות

601
00:43:22,200 --> 00:43:25,600
.התחלתי להופיע בימים אחרים

602
00:43:25,860 --> 00:43:29,590
,ואפילו כשהייתה הופעה במוצאי שבת

603
00:43:30,240 --> 00:43:34,110
היה צורך להביא גויים
שהם יופיעו

604
00:43:35,050 --> 00:43:38,300
לפניי. -לפניך, כדי שתגיע
לאחר צאת השבת. -בדיוק

605
00:43:38,320 --> 00:43:42,180
במוצאי שבת הזמנתי מונית
.ונסעתי להופעה

606
00:43:42,530 --> 00:43:45,090
,ממש במשפט אחד
?מי היה 'אליהו הנביא' שלך

607
00:43:45,140 --> 00:43:47,680
?מי היה השליח שהעיר אותך ביהדות

608
00:43:47,920 --> 00:43:54,700
ביהדות, הפעם הראשונה
,שבאתי לארץ ישראל

609
00:43:55,350 --> 00:43:57,470
.זה היה לפני כעשר שנים

610
00:43:58,430 --> 00:44:02,320
?והיה לנו, איך אומרים
.מדריך. -מדריך-

611
00:44:02,390 --> 00:44:06,760
.מדריך בארץ. הוא היה דתי

612
00:44:08,110 --> 00:44:09,270
.הוא לא אמר שום דבר

613
00:44:09,700 --> 00:44:11,710
.'בטח שהוא שמר שבתות וכו

614
00:44:13,170 --> 00:44:14,040
.זו הייתה תגלית

615
00:44:15,610 --> 00:44:18,540
.הייתי לא כל כך קרוב ליהדות

616
00:44:19,550 --> 00:44:23,590
,מה ידעתי? ידעתי מצה
.הבה נגילה" ועוד כמה דברים"

617
00:44:24,560 --> 00:44:33,460
אני ראיתי איך הוא מתנהג
,עם האישה שלו

618
00:44:34,300 --> 00:44:37,650
איך זה אפשרי שהם לא נוגעים
,אחד בשני

619
00:44:38,050 --> 00:44:41,320
אבל האהבה האמיתית
.שבעיניים שלהם... -פוקעת

620
00:44:42,020 --> 00:44:45,640
:כן, פתאום הבנתי
.אני רוצה משפחה כזאת

621
00:44:46,240 --> 00:44:48,070
.אני רוצה להיות כמוהו

622
00:44:48,870 --> 00:44:53,940
.חזרתי לאודסה
.חזרתי עם דלקת מאוד חזקה

623
00:44:54,410 --> 00:44:58,170
.הייתי בבית חולים כמעט חודש

624
00:44:59,370 --> 00:45:02,670
.והיה לי... זו גם הייתה השגחה פרטית
...היה לי

625
00:45:02,860 --> 00:45:05,250
.רציתי לחזור ולהיכנס לחיים שלי

626
00:45:05,560 --> 00:45:09,140
היה לי מספיק זמן
.לחשוב ולהתבונן על זה

627
00:45:09,610 --> 00:45:13,720
,מיד אחרי זה כשיצאתי מבית חולים
,התחלתי לבוא לשיעורי תורה

628
00:45:15,030 --> 00:45:17,450
:מה שעושים עכשיו באוקראינה, ברוסיה

629
00:45:17,470 --> 00:45:20,510
.שיעורי תורה לדוברי רוסית

630
00:45:21,040 --> 00:45:23,770
.כאילו, שיעורי תורה לדוברי רוסית

631
00:45:24,110 --> 00:45:27,440
.ואחר כך התחלתי ללמוד בישיבה, בכולל

632
00:45:27,980 --> 00:45:31,760
.באודסה יש ישיבה וכולל חב"ד
.התחלתי

633
00:45:32,350 --> 00:45:34,070
.והתחתנתי גם שם

634
00:45:34,950 --> 00:45:38,150
ברוך השם, "והשיב לב אבות על בנים
."ולב בנים על אבותם

635
00:45:38,200 --> 00:45:41,740
כן, וברוך השם
.גם החזרתי את ההורים שלי

636
00:45:41,820 --> 00:45:45,170
.אה... השלמת
.עכשיו הם שומרים תורה ומצוות-

637
00:45:45,180 --> 00:45:46,410
.סגרת מעגל

638
00:45:46,690 --> 00:45:51,820
החופה שלהם הייתה
.שבוע לפני החופה שלי

639
00:45:52,150 --> 00:45:56,890
!איזה יופי! איזו זכות
.שהם יוכלו ללוות אותנו-

640
00:45:58,560 --> 00:46:01,870
,איזו זכות. לידך יושב, כמו שהזכרנו
.הרב יעקב גלחובסקי

641
00:46:01,900 --> 00:46:04,840
,אני מבין שאתה לא רק כנר
.אתה בעצם גם ראש כולל

642
00:46:05,470 --> 00:46:07,730
.אתה גם זוכה ללמד תורה

643
00:46:08,970 --> 00:46:11,650
?יש לך מה לומר קצת על הכולל הזה
?לשתף אותנו

644
00:46:13,100 --> 00:46:15,180
,יש לנו כולל לא גדול

645
00:46:16,070 --> 00:46:16,800
.כולל די קטן

646
00:46:17,800 --> 00:46:22,210
,כולל יום שישי, זה פעם אחת בשבוע
.סדר אחד בבוקר, כמה שעות 4-3

647
00:46:22,830 --> 00:46:27,360
החידוש הוא שהוא דווקא קטן
ודווקא יש שם כמה אברכים

648
00:46:28,010 --> 00:46:30,290
.כל אחד הוא כישרון בפני עצמו
,אברכים צעירים

649
00:46:30,470 --> 00:46:31,940
.אברכים ישראלים, ירושלמים

650
00:46:33,180 --> 00:46:38,760
,אבל החידוש הוא, כשאתה יושב שם בסדר
...לא מחלק

651
00:46:39,380 --> 00:46:42,310
.בסוף מגיע, כזה עם עניבה נותן שיעור

652
00:46:42,900 --> 00:46:45,040
,אלא החידוש הוא שאני אחד מהם
.אני יושב ביניהם

653
00:46:45,700 --> 00:46:48,130
,אנחנו לומדים ביחד
,מחזקים כל אחד בחברותות

654
00:46:48,160 --> 00:46:51,900
,וכל הזמן שאלות באוויר
.לומדים ביחד

655
00:46:52,280 --> 00:46:53,300
.יש אווירה טובה

656
00:46:53,360 --> 00:46:54,820
.כן, יש לכל אחד מקום
?אתה יודע מה-

657
00:46:54,850 --> 00:46:56,460
אני חושב שזה כל כך מתאים
,לתוכנית שלנו

658
00:46:56,470 --> 00:47:00,580
כי יש הכנה לשבת רוחנית
.שהיא הכנה דרך לימוד תורה

659
00:47:00,640 --> 00:47:03,850
ואתה זכית לזכות גם אחרים
.בעניין של הלימוד

660
00:47:03,870 --> 00:47:07,730
,ומההכנות הללו להכנות הגשמיות לכאורה

661
00:47:07,760 --> 00:47:11,600
אנחנו יושבים פה סביב שולחן שבת
,ערוך כמיטב המסורת

662
00:47:11,630 --> 00:47:14,770
,ואני רוצה לשאול אתכם
,קצת שתפו אותנו, את הצופים שלנו

663
00:47:15,160 --> 00:47:17,220
?מה אוכלים יהודי רוסיה

664
00:47:17,240 --> 00:47:19,350
?מה המאכלים המסורתיים שלהם

665
00:47:20,060 --> 00:47:21,840
?מה זה המרק האדום הזה שאני רואה פה

666
00:47:22,640 --> 00:47:25,540
.עד כמה שאני מבין זה בורשט
?זה הבורשט. ממה זה עשוי בעצם-

667
00:47:26,290 --> 00:47:28,510
.בורשט זה סלק
.מסלק, טוב-

668
00:47:28,560 --> 00:47:32,050
.הצבע כנראה מסגיר את זה
.אני רואה פה את ההרינג המפורסם-

669
00:47:33,120 --> 00:47:36,130
,המרק הזה בקערה השקופה
?מה טיבו

670
00:47:36,390 --> 00:47:41,160
.גם בורשט, אוכלים אותו קר

671
00:47:41,200 --> 00:47:45,030
?אה, גם בתור משקה קר
.אומרים שזה מרק מצחיק-

672
00:47:45,450 --> 00:47:46,240
.מרק מצחיק

673
00:47:46,560 --> 00:47:49,210
.בפסח עד היום שותים רק את המים

674
00:47:49,230 --> 00:47:51,880
.כן, בפסח היו מהדרים לשתות רק טבעי

675
00:47:51,910 --> 00:47:57,130
,מה זה? תספרו לנו. רגע
.תארחו אותנו בשולחן השבת שלכם

676
00:47:57,490 --> 00:47:59,480
?...אני רוצה להבין בתור אורח, מה

677
00:48:00,440 --> 00:48:04,120
,בעיקרון צריכים להקדים
,שכמו שרבי שמעון אמר

678
00:48:04,260 --> 00:48:07,680
היהודים לרוסיה הוגלו
.מפולין ואוקראינה

679
00:48:07,910 --> 00:48:11,650
זאת אומרת, היה קו היישוב היהודי
של יהודים. בעצם בפנים רוסיה

680
00:48:11,660 --> 00:48:15,680
היה אסור לגור עד המהפכה
.בשנת 1917

681
00:48:16,240 --> 00:48:23,310
עכשיו, לכן אנחנו כולנו בעצם
,צאצאים של אנשים שהגיעו מאוקראינה

682
00:48:23,380 --> 00:48:25,450
.מקו היישוב, מה שנקרא

683
00:48:25,880 --> 00:48:28,790
עכשיו, בעצם כל האוכל
הוא זהה כמעט לחלוטין

684
00:48:28,980 --> 00:48:30,900
.לאוכל של פולני ואוקראיני

685
00:48:30,990 --> 00:48:33,090
.כמו למשל הגלר
.לכן חסידים אוכלים גלר-

686
00:48:33,430 --> 00:48:35,970
.כבד
.כן, גלר, כבד-

687
00:48:36,270 --> 00:48:38,630
,הרעיון בזה
,הרינג וכל הדברים האלה

688
00:48:38,710 --> 00:48:41,890
בעצם כבר מקובלים
.בכל המסורות האשכנזיות

689
00:48:41,920 --> 00:48:46,230
אז לכן לא היינו אומרים שיש
.איזה אוכל מיוחד. -יש איזה סלט אחד

690
00:48:46,250 --> 00:48:48,500
.אמרת ש... -אוליביה
?עכשיו, מי זה היה אוליביה

691
00:48:48,510 --> 00:48:51,340
.אוליביה היה טבח צרפתי
.זה הסלט הזה אני רואה. -כן-

692
00:48:51,550 --> 00:48:53,340
.טבח צרפתי
.סלט מיונז קוראים לזה בעברית-

693
00:48:53,630 --> 00:48:55,970
,סלט תפוחי אדמה זה נקרא פה בארץ

694
00:48:56,110 --> 00:48:58,150
.והוא טיפה עבר שינויים

695
00:48:58,480 --> 00:49:01,700
,זאת אומרת, צריכים לשים
,כמו ששלמה אמר, פחות מיונז

696
00:49:01,980 --> 00:49:05,520
.להוסיף אפונה ונקניק

697
00:49:05,650 --> 00:49:08,610
.זאת אומרת, זה במקור
.זה מה שצריך לעשות

698
00:49:08,770 --> 00:49:12,770
.להיות נאמנים למסורת
,אני רוצה לסיום לשאול כל אחד ואחד מכם

699
00:49:12,960 --> 00:49:17,470
,מי זוכר אולי איזה פתגם
?איזה משפט חכם ברוסית

700
00:49:17,840 --> 00:49:19,850
,יאמר אותו בשפה, יתרגם אותו

701
00:49:20,140 --> 00:49:23,360
כדי שגם נטעם ממעיינות החוכמה
.של יהודי רוסיה

702
00:49:23,410 --> 00:49:24,400
.נלך לפי הסדר

703
00:49:25,240 --> 00:49:27,830
אולי יעקב, אתה זוכר
?איזשהו משפט מנחה

704
00:49:28,410 --> 00:49:31,120
,כשהיו אומרים לה לנוח או ללכת לישון

705
00:49:32,640 --> 00:49:34,390
- לנוח קצת כי היא אישה מאוד פעילה

706
00:49:34,770 --> 00:49:35,700
:תמיד הייתה עונה

707
00:49:37,330 --> 00:49:42,690
."ננוח כבר בעולם הבא"
...ננוח כבר בעולם

708
00:49:43,370 --> 00:49:44,870
.בעולם האמת

709
00:49:45,180 --> 00:49:45,870
.בעולם הבא

710
00:49:47,010 --> 00:49:48,910
.טוב, עד 120
.שלמה היקר

711
00:49:50,160 --> 00:49:57,030
,סבתא שלי בשם חנה
,זאת אימא של אבא שלי, היא אמרה

712
00:49:57,070 --> 00:50:01,630
?מה זה המזל של יהודי

713
00:50:02,640 --> 00:50:04,020
.כשיש לך בנים

714
00:50:06,490 --> 00:50:09,040
?כאילו, איך אומרים
,ללדת את הבנים

715
00:50:09,270 --> 00:50:11,220
,לחנך את הנכדים

716
00:50:12,050 --> 00:50:19,150
להגיע לגיל שזכית לראות את
.הבנים של הנכדים. -את הנינים

717
00:50:19,280 --> 00:50:21,320
כן. -איך אומרים את זה ברוסית
?כדי שנבין

718
00:50:21,820 --> 00:50:29,270
,המזל של היהודי הוא לזכות ללדת ילדים"
."לחנך את הנכדים ולראות את הנינים

719
00:50:29,870 --> 00:50:31,570
.שנזכה לכך
?הרב שמעון

720
00:50:32,070 --> 00:50:35,560
,אני דווקא רציתי להביא משהו
,אחד הפתגמים של הסבא שלי

721
00:50:36,590 --> 00:50:38,170
.שיש לו מקור בתלמוד

722
00:50:38,980 --> 00:50:39,780
:הוא היה אומר

723
00:50:41,650 --> 00:50:44,560
,כשאדם לווה כסף מאחר"

724
00:50:45,600 --> 00:50:47,580
,הוא לוקח כסף של אחר"
."אך מחזיר את הכסף שלו

725
00:50:47,780 --> 00:50:48,590
.אני אתרגם

726
00:50:49,740 --> 00:50:53,820
,כשאדם לווה כסף מהשני
,אז הוא לוקח כסף של אחר

727
00:50:54,030 --> 00:50:56,030
,אבל כשהוא מחזיר
.הוא מחזיר את הכסף שלו

728
00:50:56,920 --> 00:50:59,700
מה בעצם המקור התלמודי
?שמצאתי לפתגם הזה

729
00:51:00,210 --> 00:51:03,660
."זה שכתוב ש"מלווה להוצאה ניתנה

730
00:51:04,270 --> 00:51:05,720
מה זה אומר
?"מלווה להוצאה ניתנה"

731
00:51:05,730 --> 00:51:08,130
,שברגע שאדם מקבל את ההלוואה

732
00:51:08,150 --> 00:51:11,050
,אז בשעה שהוא עושה קניין
,מושך את המעות

733
00:51:11,080 --> 00:51:13,380
.אז באותה שעה הכסף הופך להיות שלו

734
00:51:14,530 --> 00:51:16,600
.והכי חשוב כמובן לא לשכוח להחזיר

735
00:51:16,620 --> 00:51:17,280
.בוודאי

736
00:51:19,210 --> 00:51:20,440
.ידידנו, הרב מנדל

737
00:51:21,240 --> 00:51:24,280
אני זוכר שאימא שלי תמיד אמרה
.משפט בשם הסבתא שלי

738
00:51:25,200 --> 00:51:28,840
סבתא שלי המשיכה להתפלל
.במלחמת העולם השנייה

739
00:51:29,800 --> 00:51:33,990
,אז היא תמיד הייתה אומרת
:באוקראינית אומנם, זה לא כל כך ברוסית

740
00:51:34,600 --> 00:51:39,060
."כשיש צער אז רצים לקב"ה"

741
00:51:39,240 --> 00:51:43,360
.זה המשפט המנחה שקיבלתי מהילדות

742
00:51:43,590 --> 00:51:45,540
,כלומר, כמה חשוב לא לחכות

743
00:51:46,230 --> 00:51:50,000
.אלא להתפלל אליו תמיד
הרעיון של סבתא שלי היה-

744
00:51:50,090 --> 00:51:53,910
שאנשים מתחילים להיזכר בקב"ה
,בזמן של צער

745
00:51:54,520 --> 00:51:58,480
,וצריכים, כמו שאתה אומר
,לא לחכות לרגע זה

746
00:51:58,500 --> 00:52:00,040
אלא צריכים לדעת שהקב"ה
.נמצא כל הזמן

747
00:52:00,110 --> 00:52:02,640
הלוואי יתפלל אדם"
.כל היום כולו", חז"ל אומרים

748
00:52:02,680 --> 00:52:04,700
הרב קוגל, לא יודע
,אם אתה יודע משהו ברוסית

749
00:52:04,720 --> 00:52:09,380
,אבל... -אין לי משהו ברוסית
אבל אני רוצה לאחל לסבא שלי שיהיה בריא

750
00:52:10,050 --> 00:52:13,820
שכמו שאנחנו כבר שלושה דורות
,שעובדים עם זה

751
00:52:14,200 --> 00:52:17,810
.אז שיזכה לראות גם את הבנים שלי
.את בני הנינים-

752
00:52:18,100 --> 00:52:19,640
.כמו הפתגם ששלמה אמר

753
00:52:19,950 --> 00:52:22,150
.יש לו כבר
.רק הוא צריך לראות אותם

754
00:52:22,390 --> 00:52:25,740
.שיראה אותם בפעילות
.בעזרת השם. -עוד לא הרבה שנים-

755
00:52:25,780 --> 00:52:27,450
.אמן
.'הרב גדלביץ-

756
00:52:28,120 --> 00:52:30,800
שוויגער שלי אמרה
.חמותך. -כן-

757
00:52:31,450 --> 00:52:39,190
."השם נותן למי שמסוגל לקום מוקדם"

758
00:52:39,780 --> 00:52:43,300
ברגע שאני מסוגל להתפלל ותיקין
...ואני כל הזמן

759
00:52:43,860 --> 00:52:45,620
,טעמי התורה
."וישכם אברהם בבוקר"

760
00:52:45,760 --> 00:52:48,090
."כן, "וישכם אברהם בבוקר
,זה שולחן ערוך מפורש-

761
00:52:48,170 --> 00:52:51,520
"שבעצם "שמח כל היום כולו
.מי שמתפלל מוקדם

762
00:52:51,730 --> 00:52:55,510
,עם הפתגמים החכמים הללו
.אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו

763
00:52:55,560 --> 00:53:00,290
אני רוצה להודות מקרב הלב
:לאורחים המיוחדים שהיו איתנו כאן

764
00:53:00,610 --> 00:53:01,980
,'הרב לוי גדלביץ

765
00:53:02,280 --> 00:53:03,610
,הרב יעקב קוגל

766
00:53:03,870 --> 00:53:05,430
,'הרב מנדל אגרנוביץ

767
00:53:05,680 --> 00:53:07,070
,הרב שמעון כצמן

768
00:53:07,370 --> 00:53:09,270
,לזמר הבין-לאומי שלמה ניזין

769
00:53:09,740 --> 00:53:12,000
.ולכנר הרב יעקב גלחובסקי

770
00:53:12,330 --> 00:53:15,630
תודה רבה למסעדת 'דליקטס' בבני ברק

771
00:53:15,890 --> 00:53:19,540
על המטעמים המשובחים
.שהיו על השולחן הזה היום

772
00:53:19,920 --> 00:53:22,440
,תודה גם לכם
.הצופים היקרים שלנו בבית

773
00:53:22,500 --> 00:53:25,820
תמשיכו לצפות בתוכניות
.של 'שבת אחים'. יהיה מעניין

774
00:53:26,120 --> 00:53:30,170
,אני רוצה להזמין את הכנר המהולל
,הרב יעקב גלחובסקי

775
00:53:30,540 --> 00:53:33,240
.לסיים עם נעימת כינור בבקשה

776
00:54:42,020 --> 00:54:44,020
עריכת כתוביות: אורטל זגורי

777
00:54:44,100 --> 00:54:48,110
:תרגום מרוסית
טטיאנה סטרובינסקי   דוד סטרובינסקי

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 4.9 (93 מדרגים)