x
ערוץ הידברות

מאחורי המיקרוסקופ - ד"ר נתנאל אבנרי

ערוץ הידברות

ד"ר נתנאל אבנרי - מומחה למזרח התיכון על היחסים המורכבים בין יהודים לערבים. מאחורי המיקרוסקופ - תוכנית אינטקלטואלית הדנה בסוגיות מתחומי מדע, רפואה ואקדמיה עם מומחים בעלי שם עולמי