הרב גואל אלקריף

סודה של יציאת מצרים - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

מה השיעור הראשון שהשם מלמד את פרעה? איך בזכות הצדקה ניצול בית משריפה? ועל אלו יסורין אמר הנתיבות שלום "למצוץ אותם כמו סוכר"?