x
הרב ברוך רוזנבלום

להבין את שפת הציפורים - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

למה משה רבנו היה בטוח שבני ישראל לא יאמינו לו? באילו סוגי עבדות שיעבדו המצריים את בני ישראל? וכיצד הבנה בשפת העופות גרמה למוות?