הרב שלמה לוינשטיין

פנינים מפרשת שמות - הרב שלמה לוינשטיין

הרב שלמה לוינשטיין

איך מוכח מהפרשת השבוע שטענת הנוצרים שאמו של ישו התעברה מרוח הקודש היא שיקרית? האם משה רבנו נולד מושלם? וכיצד זכתה בת פרעה לראות את השכינה?