הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר: פרשת וארא - המכות המרפאות

הרב הרצל חודר

כיצד מכה יכולה לרפא? הרב הרצל חודר בשיעור נפלא על הדרך בה נצא מהצרות והייסורים