מרן הרב יצחק יוסף

הרב יצחק יוסף: פרשת ויחי התשע"ח -הלכות תפילה

מרן הרב יצחק יוסף

האם חיוב תפילה הוא מדאוריתא או מדרבנן? שיעורו השבועי של הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף שליט"א, שנערך במוצאי שבת פרשת ויחי התשע"ח