הרב אליהו עמר

דבר תורה וסגולה מיוחדת לפרשת ויחי מספר זרע שמשון

הרב אליהו עמר

למה לא רצה יעקב לברך את אפרים ומנשה ואיך הרגיע אותו יוסף?

חידוש נפלא מהספר זרע שמשון
לרכישת הספר https://goo.gl/EdtDQO