הרב גואל אלקריף

המלחמה הקטנה - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

כיצד נושע בעל חברה גדולה מפשיטת רגל על ידי תפילה פשוטה? מתי ולמה הוכיח הרב שטיינמן זצ"ל את נינו? ומה קיבל יוסף משמים בשכר התגברותו בנסיון של אשת פוטיפר?