x
הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - שאלות באמונה

הרב אליהו עמר

מדוע התורה מדגישה את נושא הבגדים בסיפור יוסף ואחיו? הרב אליהו עמר בשיעור נפלא שמנסה להמחיש לנו את עומק ההנהגה של הקב"ה בעולם

תמלול ההרצאה

1
00:00:05,618 --> 00:00:15,354
,אנחנו נמצאים בשיאו של ספר בראשית
,כאשר הפרשה, פרשת וישב

2
00:00:15,804 --> 00:00:20,893
למעשה מגלמת הרבה מאוד מהתהפוכות
,שעובר יעקב אבינו

3
00:00:21,447 --> 00:00:27,453
אבל בעיקר בעיקר אפשר להגיד שהפרשה הזו
.מעוררת הרבה מאוד שאלות באמונה

4
00:00:28,368 --> 00:00:37,346
.זו נקודה שאנחנו ננסה הערב הזה להתמקד בה
לנסות להבין קצת מה קורה בבית משפחתו

5
00:00:37,356 --> 00:00:45,352
של יעקב אבינו. אחרי שיעקב אבינו עובר את
כל הצרות, התלאות, לבן, ועשיו, מעשה

6
00:00:45,367 --> 00:00:49,704
- של דינה, איפשהו כבר כמו שאומרים
,כל הבלגן מאחוריו

7
00:00:50,375 --> 00:00:57,426
התורה מתארת על איזשהו סכסוך בתוך
.משפחתו של יעקב אבינו שמתנהל בין האחים

8
00:00:58,299 --> 00:01:06,055
עכשיו, אני רק בקצרצרה רוצה כאן לעשות
,סקירה של איך שהתורה בוחרת לתאר את זה

9
00:01:06,734 --> 00:01:14,293
ומיד לאחר מכן, אנחנו ננסה להתמקד
,על מילות קוד כי בדרך כלל

10
00:01:14,664 --> 00:01:20,396
כשאתה מקבל אירוע מסוים, הפענוח של
.האירוע מגיע ביחד עם מילות קוד מסוימות

11
00:01:21,131 --> 00:01:26,621
,אם אתה תדע לפענח נכון את הקוד
ככל הנראה שכל המערכת תתחבר לך

12
00:01:27,049 --> 00:01:28,453
.בצורה שהיא צורה ברורה

13
00:01:29,315 --> 00:01:32,775
:אז רק סקירה קצרה כללית של המקרים

14
00:01:33,916 --> 00:01:41,230
יש לנו את יוסף שהוא בנו האהוב של יעקב
,אבינו, הוא גם דומה לו בפנים

15
00:01:41,769 --> 00:01:46,396
לא רק שהוא דומה לו בפנים, כתוב שיעקב
אבינו מלמד אותו את כל הסודות, את כל

16
00:01:46,431 --> 00:01:48,788
.תורתו, הוא רואה בו כממשיך דרך

17
00:01:50,022 --> 00:01:54,866
- עד ש... טוב, אלה דברים ידועים ומפורסמים
,שעד שלא נולד יוסף הצדיק

18
00:01:55,901 --> 00:02:02,346
בלידתו, כשהוא היה תינוק, רק אז הרגיש
יעקב אבינו בטוח לחזור בחזרה לארץ ישראל

19
00:02:02,375 --> 00:02:05,546
ולהיפגש עם אח שלו - עשיו, לפני כן
.הוא לא רצה לחזור

20
00:02:06,184 --> 00:02:10,620
,הילד הזה מבחינתו, הוא הטופ שבטופ
,הוא אפילו עושה לו כתונת פסים

21
00:02:11,659 --> 00:02:18,606
והאחים מקנאים בו. הקנאה הזו, יש בה
תמורות מסוימות, יוסף חולם כל מיני

22
00:02:18,619 --> 00:02:24,677
חלומות שבהם הוא מנסה להוכיח שהוא
,מקבל את המלוכה מהשמיים

23
00:02:25,159 --> 00:02:30,526
,והם טוענים שהחלומות הם לא שמימיים
,אלא מדובר בחלומות מדומיינים

24
00:02:30,926 --> 00:02:36,427
שזה הכמיהות שלך, הדמיונות שלך - למלוך
,עלינו, מה שמוביל בסופו של דבר

25
00:02:36,442 --> 00:02:44,005
,לאיזושהי נקודת פיצוץ, שהאחים מחליטים
יותר נכון - שמעון ולוי מחליטים לחסל

26
00:02:44,033 --> 00:02:44,468
.את יוסף

27
00:02:46,243 --> 00:02:51,884
הם כבר טיפלו בשכם, הם יודעים לעשות
את זה, זה לא... הם טיפלו ב-24,000 איש

28
00:02:52,366 --> 00:02:55,860
.עם אחד כמו יוסף, הם לא ישאירו עקבות

29
00:02:56,706 --> 00:03:00,987
:בשלב הזה ראובן מתערב, הוא אומר
,אולי נזרוק אותו לאיזה בור

30
00:03:01,890 --> 00:03:06,738
מטרתו הייתה כדי להוציא אותו מהבור הזה
,בחזרה ולהחזיר אותו לאבא שלו

31
00:03:07,298 --> 00:03:10,928
ראובן לא היה שותף איתם בקנאה הזו
,ובשנאה הזו

32
00:03:11,732 --> 00:03:21,363
ובמקביל, בסופו של דבר, איכשהו הדברים
כאילו לא מסתדרים, ויהודה הוגה פתרון חדש

33
00:03:21,797 --> 00:03:25,440
הוא אומר: למה להרוג אותו, ולמה לזרוק
?אותו לבור, אולי נמכור אותו

34
00:03:25,845 --> 00:03:29,549
ואז מוכרים אותו, והסוף ידוע - הוא מגיע
.'למצרים וכו

35
00:03:30,563 --> 00:03:37,164
בקטע הזה אנחנו נעצור. כאן התורה
,בוחרת לבצע סקירה מאוד מעניינת

36
00:03:37,330 --> 00:03:41,319
סקירה פרטנית על יהודה, וסקירה
.פרטנית על יוסף

37
00:03:42,184 --> 00:03:51,304
הסקירה על יהודה: יהודה, אחרי מכירת יוסף
,יורד מגדולתו, מאוד סמכו עליו לפני כן

38
00:03:51,786 --> 00:03:54,368
...אבל אחרי שראו את יעקב, איך שהוא מצטער

39
00:03:54,448 --> 00:04:00,314
- ומי שהגה את הרעיון הזה, זה היה יהודה
.למכור את יוסף אז הורידו אותו מגדולתו

40
00:04:00,937 --> 00:04:06,150
ושם התורה מספרת שהוא חווה חוויה
,לא נעימה, הוא שיכל את שני בניו

41
00:04:07,774 --> 00:04:12,427
,כלתו התחתנה עם הבן הראשון
לאחר מכן, הבן הזה נפטר, היא התחתנה

42
00:04:12,455 --> 00:04:17,479
,עם הבן השני וגם הוא נפטר
.ואת הבן השלישי שלו, הוא לא היה מוכן לתת

43
00:04:18,000 --> 00:04:23,105
,כי הוא פחד שהאישה הזו - הכלה הזו
היא קטלנית, זאת אומרת, כל גבר שהיא

44
00:04:23,123 --> 00:04:26,615
.חיה איתו, היא הורגת אותו
,בפועל, התורה מספרת לנו

45
00:04:27,175 --> 00:04:34,098
שנדע מה הייתה האמת - שבניו של
.יהודה: ער ואונן, הם היו החוטאים

46
00:04:34,528 --> 00:04:38,330
,והם מתו בעוונם, בכלל לא קשור אליה
.היא הייתה הצדיקה

47
00:04:38,772 --> 00:04:44,954
התורה כאן מספרת שזה המקום הראשון
שאנחנו יכולים למצוא את הסוגיה הזו של

48
00:04:45,010 --> 00:04:54,350
,ייבום מהתורה. ייבום זה אומר שכאשר חלילה
,נפטר אח, ולא הביא ילדים לעולם

49
00:04:54,829 --> 00:05:04,943
אז מן הראוי שאחיו של המנוח יתחתן עם
.האלמנה ועל ידי זה יבנה ויקים שם לאחיו

50
00:05:05,443 --> 00:05:10,517
לא ניכנס כאן לסוגיה הזו בהרחבה. אני חושב
,שדיברנו על זה בסביבות חג השבועות

51
00:05:10,561 --> 00:05:18,210
,במגילת רות, שם גם כן נמצאת הסוגיה הזו
אבל ברמת העיקרון ייבום זה בנייה

52
00:05:18,573 --> 00:05:22,930
,של שם לאח. הוא לא חייב - כמו כל דבר
,הוא יכול להגיד שהוא מסרב, אין בעיה

53
00:05:22,976 --> 00:05:26,333
,אם הוא מסרב, אז הוא מסרב
,אבל אם הוא רוצה לקיים מצווה

54
00:05:26,675 --> 00:05:32,902
- הוא מתחתן איתה והילד הראשון שייוולד להם
כך כתוב בספר הזוהר, שהילד הזה יהיה

55
00:05:32,952 --> 00:05:41,430
נשמתו של האח המנוח, וממילא, האח הזה
,יגיע לתיקון כי אדם שנפטר מן העולם

56
00:05:41,972 --> 00:05:49,030
ולא השאיר אחריו ילדים, אדם כזה
.הוא נמצא בבעיה לא פשוטה בכלל בשמיים

57
00:05:50,318 --> 00:05:57,510
אלא אם כן, מדובר בבן אדם שלא היה יכול
להביא ילדים, ולא רק זה, אלא הוא התאמץ

58
00:05:57,520 --> 00:06:03,986
והשתדל כל ימי חייו. ואם הוא גם היה
תלמיד חכם, אז מגיעים לאיזושהי רמת

59
00:06:04,146 --> 00:06:12,943
איזון שנקראת "ונתתי להם בביתי ובחומותיי
יד ושם. טוב מבנים ומבנות שם עולם

60
00:06:12,963 --> 00:06:17,425
אתן לו." אבל מי שלא עונה על הקריטריון"
.הזה - הנשמה סובלת

61
00:06:17,810 --> 00:06:22,318
לא הרבה מגיעים למקום הזה, וזו הסיבה
שמציעים... התורה מאפשרת את הייבום

62
00:06:22,426 --> 00:06:23,655
.על מנת לעשות תיקון לאח

63
00:06:24,915 --> 00:06:32,520
מה שקרה - ער נפטר, אונן נכנס לתמונה
,רצה לייבם את תמר - כלתו של יהודה

64
00:06:32,753 --> 00:06:37,127
,גם הוא נפטר ושניהם מתו בעוונם
הבן השלישי - שלה, יהודה מחליט

65
00:06:37,140 --> 00:06:37,918
.שהוא לא נותן אותו

66
00:06:38,816 --> 00:06:45,051
,תמר עצמה יושבת וממתינה לייבום
,והיא רואה ששלה גדל, והיא לא ניתנת לו

67
00:06:45,508 --> 00:06:50,306
אז היא הבינה שכנראה חושבים
שהבעיה הייתה אצלה, בו בזמן

68
00:06:50,338 --> 00:06:56,401
- שהיא ידעה וגם התורה מגלה לנו את האמת
ששני בניו של יהודה היו חוטאים בעניין הזה

69
00:06:56,433 --> 00:06:57,030
.ער ואונן

70
00:06:57,890 --> 00:07:02,893
,מה שהיא עושה, מתארת התורה
.שהיא מחליטה להתייבם מיהודה

71
00:07:03,585 --> 00:07:10,373
הרמב"ם כותב שלפני מתן תורה, מצוות ייבום
.הייתה או על ידי אח או על ידי אב

72
00:07:11,211 --> 00:07:15,832
היום, אחרי מתן תורה, לא מתייבמים
.עם האבא, רק עם האח. וזו מצווה

73
00:07:16,143 --> 00:07:22,883
הרב עובדיה זכרונו לברכה, כשהוא התמנה
להיות הרב הראשי לישראל, אז הוא חזר

74
00:07:22,913 --> 00:07:28,163
 ,והחזיר את הפסיקה של מרן השולחן ערוך
,שלשיטת הספרדים, לדעת הספרדים

75
00:07:28,347 --> 00:07:33,860
לדעת מרן השולחן ערוך, גם בימינו
.ראוי לעשות ולקיים את מצוות ייבום

76
00:07:34,431 --> 00:07:39,408
לדעת הרמ"א, לדעת האשכנזים - לא עושים
היום מצוות ייבום, אלא עושים את מצוות

77
00:07:39,432 --> 00:07:44,835
,החליצה. אבל הרב עובדיה שהוא חזר בחזרה
והוא נהיה הראשון לציון, אז הוא אפשר

78
00:07:44,874 --> 00:07:49,566
 ,לאלה שפוסקים כדעת מרן השולחן ערוך
,במידה ונוצר כזה מצב עצוב

79
00:07:49,940 --> 00:07:56,885
שיש להם אפשרות לייבם ולא חייבים לחלוץ
 .כמו פסיקת השולחן ערוך

80
00:07:57,181 --> 00:08:03,940
בכל מצב, התורה מספרת שהיא הסירה
את הבגדים של האלמנות, כנראה היה להם

81
00:08:03,977 --> 00:08:08,539
,איזה בגד מסוים שהאלמנות היו לובשות
היא עמדה על אם הדרך, איזה צומת מסוים

82
00:08:08,573 --> 00:08:14,372
שיהודה היה אמור לעבור שם בגלל
,גזיזת הצאן, ואז בצומת הזה

83
00:08:14,684 --> 00:08:18,346
,היא למעשה דרשה ממנו להתייבם
לא לפני שהיא דורשת ממנו איזה סוג

84
00:08:18,370 --> 00:08:19,013
.של עירבון

85
00:08:19,657 --> 00:08:24,701
יהודה לא מזהה אותה, כך שהוא לא מבין
,שמדובר פה במערכת של ייבום

86
00:08:25,216 --> 00:08:31,196
.לאחר כמה זמן, מתברר לו שכלתו הרה
הוא אומר: רגע, איך זה יכול להיות

87
00:08:31,222 --> 00:08:35,817
שכלתי הרה? הרי אני יודע שהיא אלמנה
.צרורה, היא צריכה להמתין לייבום

88
00:08:36,305 --> 00:08:43,339
ואז מקימים בית דין. בית הדין הזה מורכב
.מיהודה, יעקב אבינו ויצחק אבינו

89
00:08:43,797 --> 00:08:50,020
,שלושה דיינים מומחים. מתחילים מיהודה
,ויהודה אומר: אני חושב שמקרה כזה

90
00:08:50,954 --> 00:08:55,577
,"זה פשוט מאוד - "הוציאוה ותישרף
.פוסק פסק דין, מתחילים תמיד מהקטן

91
00:08:56,331 --> 00:09:02,312
ואז תמר אומרת לו: אולי אתה יכול לזהות
את המשכון שלקחתי מאותו בן אדם

92
00:09:02,383 --> 00:09:05,862
.כי למי שהמשכון שלו - לאיש הזה, אני הרה

93
00:09:06,788 --> 00:09:14,453
ואז יהודה יכול היה להתעלם אבל הוא לוקח
את האחריות, וזה די מביך, עומדים שם ציבור

94
00:09:14,496 --> 00:09:20,124
:ויש את אבא שלו וסבא שלו, ואז הוא אומר
."רבותיי, "צדקה ממני

95
00:09:20,502 --> 00:09:27,849
באמת, אני פה בעניין, וכמובן, הזרע
:הזה הוא זרע כשר, ונולדו מזה שני תאומים

96
00:09:28,355 --> 00:09:30,840
.פרץ וזרח. כך מתארת התורה

97
00:09:31,214 --> 00:09:38,785
,הקטע האחרון הוא קטע מאוד מפורסם
הוא עוסק בתלאותיו של יוסף

98
00:09:39,194 --> 00:09:43,159
יוסף יורד למצרים, מאוד מצליח שם
,בבית אדונו פוטיפר

99
00:09:43,570 --> 00:09:51,058
,ואז אשת אדונו מתגרה בו עד שלאחר שנה
זה גם מגיע לאיזשהו צומת של פיצוץ

100
00:09:51,067 --> 00:09:55,557
כמו שאומרים, ואז יוסף הצדיק אמור
,לקבל החלטה - או שהוא חוטא

101
00:09:56,662 --> 00:10:00,561
או שהוא נמלט על נפשו אבל יהיה לזה
.מחיר, זה לא יעבור בשתיקה

102
00:10:01,259 --> 00:10:08,422
ויוסף בוחר להימלט על נפשו כשהוא יודע
.שהמחיר שהוא עומד לשלם, זה גזר דין מוות

103
00:10:09,000 --> 00:10:17,160
,כי אף אחד לא יקבל גרסה של עבד
.כשהגבירה, אשת האדון, נותנת גרסה הפוכה

104
00:10:17,787 --> 00:10:20,330
אז הוא יודע בוודאות שלא יקבלו
.את הגרסה שלו

105
00:10:20,755 --> 00:10:25,746
.ועל דעת כן, הוא מוכן לברוח
וזה באמת מה שקורה, הוא בסוף איכשהו

106
00:10:25,756 --> 00:10:30,256
יצא מזה בזול, לא הרגו אותו, רק זרקו
,אותו לתוך בור בית הכלא

107
00:10:30,744 --> 00:10:36,158
ומשם, עד שבסופו של דבר פרעה חולם איזה
,חלום, והמצב מתהפך לטובתו של יוסף

108
00:10:36,247 --> 00:10:40,680
,'הוא יוצא והופך להיות המשנה למלך וכו
.מכאן והלאה - הסוף טוב, הכול טוב

109
00:10:41,233 --> 00:10:48,029
,זה פחות יותר התיאור: שנאת האחים
.מעשה של יהודה, ואת ההתמודדות של יוסף

110
00:10:48,524 --> 00:10:51,964
,עכשיו, כשקוראים את זה, לא מבינים
?מה הייתה שם, הייתה שם קנאה

111
00:10:52,455 --> 00:10:55,140
?מה קרה עם יהודה? מה קרה עם יוסף

112
00:10:55,782 --> 00:11:00,160
,אם אנחנו ננסה לברר את הדברים
,אנחנו נמצא כאן כמה מילות קוד

113
00:11:00,556 --> 00:11:05,500
יותר נכון - מילת קוד אחת, שהיא חוזרת
.על עצמה פעם אחר פעם

114
00:11:05,832 --> 00:11:12,300
אולי אם נפרוץ את הקוד, נוכל להבין
,מה כל הסיפור הזה, מה הוא בא לסמל

115
00:11:12,662 --> 00:11:14,999
.ומה הוא בא לגלות לנו
?מה מילת הקוד

116
00:11:15,910 --> 00:11:18,848
.מילת הקוד, מוריי ורבותיי, זה הבגדים

117
00:11:20,600 --> 00:11:25,101
,יעקב אבינו מאוד אוהב את יוסף
איך הוא מביע את ההערכה שלו

118
00:11:25,133 --> 00:11:30,115
?ואת האהבה שלו ליוסף? מה הוא עושה לו
.כתונת פסים. איזשהו בגד מסוים

119
00:11:31,073 --> 00:11:38,094
כשהאחים ראו את כתונת הפסים, זה מעורר שם
כתוב  - את שנאתם, ואז האחים, למעשה

120
00:11:39,021 --> 00:11:45,036
כשהם רצו למכור אותו, הם הפשיטו אותו
.מהבגדים, וזרקו אותו לתוך הבור

121
00:11:45,812 --> 00:11:52,308
לאחר מכן, טובלים את הבגד, ומביאים אותו
,ליעקב אבינו, וכשיעקב אבינו רואה את זה

122
00:11:52,658 --> 00:12:00,380
.הוא קורע את שמלותיו והוא מתחיל לבכות
,במקביל, כאשר ראובן חוזר לבור

123
00:12:01,047 --> 00:12:04,982
,והוא רואה שיוסף לא נמצא בבור
.גם הוא קורע את שמלותיו

124
00:12:05,438 --> 00:12:10,089
.בואו נתקדם למעשה של יהודה ותמר
.המעשה של יהודה ותמר מלא בבגדים

125
00:12:10,833 --> 00:12:15,802
,קודם כול, כתוב שהיו לה בגדי אלמנות
והיא פשטה את בגדי האלמנות ושמה

126
00:12:15,815 --> 00:12:22,230
,בגדים אחרים. היא מבקשת מיהודה עירבון
?מה העירבון

127
00:12:22,656 --> 00:12:27,588
."חותמך, פתילך, ומטך"
,חותמת זה מובן, זה החותמת

128
00:12:29,413 --> 00:12:37,680
,מטה, זה גם דבר שהוא די מובן
,שזה המקל, פעם היו הולכים עם מטה

129
00:12:37,693 --> 00:12:39,977
.זה היה מראה על חשיבות
?"מה זה "פתילך

130
00:12:40,444 --> 00:12:41,542
?"מה פירוש המילה "פתילך

131
00:12:42,206 --> 00:12:49,030
.אז רש"י מביא שם במקום שמדובר בבגד
.היא אמרה לו: אני רוצה את הבגד שלך

132
00:12:50,068 --> 00:12:54,865
,בגד, ז'קט, לא יודע מה שהוא שם שם
איזו גלימה שהוא שם עליו - היא רוצה

133
00:12:54,907 --> 00:12:55,985
.את הבגד הזה כעירבון

134
00:12:56,461 --> 00:13:00,148
,יש גם שמבארים שמדובר בפתילות
.שזה סמל הציצית

135
00:13:00,489 --> 00:13:06,055
.אבל התרגום ורש"י מביאים - שושיפך
שושיפך, הכוונה - בגד, דרשה ממנו בגד

136
00:13:06,100 --> 00:13:10,372
,שלו כעירבון. וזה למעשה שוב פעם
.עוד פעם עם עניין הבגדים

137
00:13:10,708 --> 00:13:15,838
לאחר מכן, "הוציאוה ותישרף" - היא מוציאה
:את הבגד, "הכר נא", היא אומרת לו

138
00:13:15,901 --> 00:13:20,251
:אתה מזהה את הבגדים הללו, ואז הוא אומר
,צדקה ממני", ולוקח את האחריות"

139
00:13:20,699 --> 00:13:25,614
ובדקה ה-90 הוא מציל 3 נפשות, גם אותה
.וגם את התאומים שהיא הרה להם

140
00:13:26,120 --> 00:13:29,544
,לאחר מכן עם יוסף הצדיק
.אצל יוסף הצדיק, זה רק בגדים

141
00:13:30,186 --> 00:13:35,900
,הגמרא אומרת שבמשך 12 חודשים
אשת פוטיפר מנסה לפתות את יוסף

142
00:13:36,267 --> 00:13:40,035
כאשר צורת הפיתוי מגיעה לידי ביטוי
:בבגדים

143
00:13:40,550 --> 00:13:44,109
,מה שלבשה בשחרית, לא לבשה בערבית
...מה שלבשה בערבית

144
00:13:44,336 --> 00:13:49,594
.בקיצור, כל יום היא החליפה לו 2 הופעות
,אם אתם תעשו את החשבון

145
00:13:50,078 --> 00:13:58,245
יש לנו 365 ימים בשנה. אז מדובר
!שהיא החליפה למעלה מ-700 הופעות

146
00:13:58,883 --> 00:14:05,309
זה המון. בשנה. זאת אומרת, המעמד הכלכלי
שלהם היה איפשהו בשמיים, וזה לא כמו היום

147
00:14:05,320 --> 00:14:12,948
,שאת כל הבגדים מייצרים מסין. פעם בגד
זה היה חייט, זה היה דורש עבודה הרבה יותר

148
00:14:13,877 --> 00:14:19,867
אישית והתייחסות יותר אישית, ופה היא
.החליפה למעלה מ-700 הופעות

149
00:14:20,325 --> 00:14:22,500
?למה עם הבגדים
?מה קורה בסוף

150
00:14:22,755 --> 00:14:28,078
כתוב שיוסף הצדיק הגיע הביתה
,ואז היא תפסה אותו בבגדו

151
00:14:28,416 --> 00:14:33,395
.הוא הניח את הבגד אצלה וברח החוצה
,ואז הוא נפל בכלא

152
00:14:33,706 --> 00:14:39,004
כשהוא הגיע לכלא, שם כתוב שהוא יצא
,ופתר נכונה את החלום לפרעה

153
00:14:39,307 --> 00:14:45,058
פרעה שם עליו בגדי שש, ושם את
,רביד הזהב על צווארו

154
00:14:45,073 --> 00:14:50,720
,ומאותו הרגע יוסף הופך להיות המשנה למלך
שהמילה שלו היא מילה, ואיש לא מרים

155
00:14:50,740 --> 00:14:52,487
.את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים

156
00:14:53,092 --> 00:14:57,172
,במילים אחרות, אם אנחנו שמים לב
היו פה סיפורים שונים, מכנה משותף

157
00:14:57,185 --> 00:15:05,144
לכל הסיפורים שהבגד הוא מרכיב מאוד
דומיננטי בכל דרמה, בכל קטע פה מהנושא

158
00:15:05,173 --> 00:15:07,417
.יש פה הדגשה מאוד גדולה של הבגדים

159
00:15:07,964 --> 00:15:12,466
אולי דרך זה אנחנו נוכל להבין
.מה קרה כאן בכל הסוגיה

160
00:15:12,749 --> 00:15:14,880
.אז בואו ננסה לנתח את הדברים הללו יחד

161
00:15:16,217 --> 00:15:18,604
הבגד, מתי אנחנו נפגשים
?בפעם הראשונה בבגד

162
00:15:19,190 --> 00:15:24,096
הבגדים ניתנו לאדם מיד לאחר חטא
אדם הראשון. המפרשים מסבירים

163
00:15:24,446 --> 00:15:29,542
,'ככה כותב המהר"ל בספרו 'נצח ישראל
וגם באגדות חז"ל, המהר"ל במסכת עבודה זרה

164
00:15:29,570 --> 00:15:39,246
בדף יא. הוא אומר שאדם הראשון, כשהקב"ה
.ברא אותו, בקע מכל גופו זוהר השכינה

165
00:15:39,719 --> 00:15:46,110
,הזוהר של הנשמה יצא מכל חלקי גופו
.לכן, לא היה לו צורך בבגדים

166
00:15:46,654 --> 00:15:52,790
,דהיינו, החלק הפנימי שזה הנשמה
,החלק החיצוני שזה המעטפת, זה הגוף

167
00:15:53,088 --> 00:15:59,870
לא הייתה ביניהם סתירה. הגוף היה כמו
,זכוכית שקופה, שכל מה שיש בפנים

168
00:15:59,906 --> 00:16:05,350
ניתן לראות בחוץ. אז הזוהר של הנשמה
.פרץ החוצה לכל הכיוונים, מכל גופו

169
00:16:05,670 --> 00:16:07,293
.לכן, לא היה צורך לכסות את הגוף

170
00:16:07,862 --> 00:16:13,315
,מה שקרה אחרי חטא אדם הראשון
אומר המהר"ל, הגוף של האדם הפך להיות

171
00:16:13,730 --> 00:16:21,841
,יותר אטום, יותר גשמי, פחות רוחני
.וממילא עכשיו צריך לכסות את הגוף בבגד

172
00:16:22,364 --> 00:16:28,679
לכן, בגד, המפרשים מסבירים שזה מלשון
בגידה, על שם שבגד אדם הראשון

173
00:16:28,693 --> 00:16:30,967
.באמונו של הקב"ה ואכל מעץ הדעת

174
00:16:31,419 --> 00:16:36,076
לכן הוא קיבל את הבגדים שמזכירים
.את הבגידה בבורא עולם

175
00:16:37,043 --> 00:16:40,195
.זו המשמעות של בגד
המקום היחידי שאדם לא מכסה

176
00:16:40,212 --> 00:16:44,334
,אותו בבגדים, זה את הפנים
?והסברנו כמה פעמים - למה

177
00:16:44,684 --> 00:16:49,233
כי פנים זה מלשון פנימיות, יש בזה
,התפרצות הפנימיות כלפי חוץ

178
00:16:49,287 --> 00:16:51,183
,פרצוף - התפרצות
,פנים - פנימיות

179
00:16:51,566 --> 00:16:56,548
שזו מערכת הפנים. אנחנו יודעים היום שדרך
הפנים, בן אדם יכול לקבל הרבה מאוד מידע

180
00:16:57,002 --> 00:17:03,696
מה קורה פנימה בתוך, אפילו מבחינה - אפשר
,לראות אדם עצוב, אדם עייף, אדם שמח

181
00:17:04,048 --> 00:17:09,590
אדם עם חום - אפשר לראות את העיניים שלו
מבריקות. הגמרא אומרת שניתן לזהות

182
00:17:10,141 --> 00:17:15,851
,גם היום אנשים שיש להם בעיות נפשיות
,ניתן לראות את זה דרך הבטה על הפנים

183
00:17:16,338 --> 00:17:22,600
זאת אומרת, אתה כבר רואה שמשהו שם לא
תקין, ומבט לעיניים ייתן לך מידע הרבה יותר

184
00:17:22,619 --> 00:17:28,563
.מדויק מה קורה פנימה בתוך הנפש
כך שהפנים עדיין נותרו כביכול סוג של

185
00:17:28,591 --> 00:17:32,952
חלון לתוך הפנימיות. זו הסיבה
.שאת הפנים לא מכסים

186
00:17:34,102 --> 00:17:38,770
אבל הגוף שהיום כבר לא מגלה לך
.את הפנימיות, לכן את הגוף מכסים

187
00:17:39,114 --> 00:17:44,885
.והבגד - הוא נותן לאדם את הכבוד
והאלוקים נתן לאדם הראשון

188
00:17:45,149 --> 00:17:51,931
,בגד מאוד מיוחד, בגדי אדם הראשון
.שבהם היו כל חיות השדה נכנעות מפניו

189
00:17:52,394 --> 00:17:57,179
,אבל בגלל הבגד הזה שהוא קיבל
נמצא שאצל אדם הראשון, אחרי שהוא

190
00:17:57,214 --> 00:18:02,937
פגם בחיצוניות שלו, הוא קיבל בגד
.שנועד לאזן בין הפנימיות לבין החיצוניות

191
00:18:02,976 --> 00:18:05,715
.לשמור על כבודו
.הבגד זה שמירת הכבוד

192
00:18:05,951 --> 00:18:11,748
,לכן, גם בגמרא כתוב ש"מאניה" - הבגדים
.הם "מכבדותי", זה מכבד אותי

193
00:18:12,065 --> 00:18:17,674
.הבגד הוא נותן כבוד
אדרבה, כמה שבן אדם מוריד מעליו

194
00:18:17,730 --> 00:18:24,250
יותר בגדים, זה מראה שמדובר באדם
.יותר זול ופחות מכובד

195
00:18:25,371 --> 00:18:30,178
אם אתה אדם מכובד, שימו לב - אף פעם
,לא תראה ראש ממשלה או נשיא

196
00:18:30,193 --> 00:18:34,293
או משהו כזה בלי חליפה או בלי איזו
.עניבה או משהו כזה

197
00:18:34,621 --> 00:18:40,264
אפילו, סליחה ש... אפילו במקומות
שהם לא מקומות ראויים לאנשים הגונים

198
00:18:40,295 --> 00:18:45,028
להסתובב שם, יש מקומות שאם אתה לא
.מגיע עם ז'קט, לא מכניסים אותך בפנים

199
00:18:46,055 --> 00:18:49,036
 ,זה מקום מכובד
.אתה צריך לכבד את המקום

200
00:18:49,382 --> 00:18:56,293
.זאת אומרת, הבגד, הוא מסמל על הכבוד
יש אנשים שאתה בוחן אותם לפי ההופעה

201
00:18:56,308 --> 00:19:01,959
החיצונית שלהם, אם הוא מגיע כולו ממותג
,מכף רגל ועד ראש, אני אומר לך: "תגיד לי

202
00:19:01,975 --> 00:19:03,903
"?יש לבן אדם הזה כסף או אין לו כסף"

203
00:19:04,208 --> 00:19:08,256
,מה כולם אומרים? "יש לו
,'הוא נראה ככה 'מיליון דולר

204
00:19:08,617 --> 00:19:12,887
,ואין קשר, אין קשר. זה אפשר בכל בזאר
או בכל חנות לקנות את הבגד הזה

205
00:19:12,922 --> 00:19:18,563
וללכת איתו. הבגד הוא מסמל את כבודו
.של  האדם. אבל הוא גם יכול לשקר

206
00:19:18,950 --> 00:19:22,115
יכול לשים איזה בגד מסוים, שהבגד הזה
.לא יהיה אני

207
00:19:22,695 --> 00:19:27,609
שימו לב מוריי ורבותיי, כשהאנושות מתקדמת
,יש לנו את יעקב ואת עשיו

208
00:19:28,078 --> 00:19:34,053
.יעקב - זיו פניו דומה לאדם הראשון
,עשיו - לוקח את בגדי עשיו החמודות

209
00:19:34,083 --> 00:19:39,888
פרקי דרבי אליעזר מסביר איך הבגדים
,התגלגלו מאדם הראשון לנוח, מנוח לשת

210
00:19:40,286 --> 00:19:43,488
,איך זה הגיע עד לנמרוד
.ואיך מנמרוד, עשיו לקח את זה

211
00:19:44,014 --> 00:19:51,730
,ובפרקי דרבי אליעזר כתוב דבר מאוד מעניין
,בשונה מרש"י, שזה הגיע עד ליצחק

212
00:19:52,394 --> 00:19:58,323
?ויצחק נתן את זה לעשיו. למה
אמר יצחק, שעשיו יעבוד עם זה

213
00:19:58,353 --> 00:20:02,971
את עבודת הקורבנות. אבל כשהוא ראה שהוא
מביא את הנשים האלו שמקטירות קטורת

214
00:20:03,000 --> 00:20:09,912
לעבודה זרה, אמר: לך תדע עם מה הוא ישתמש
.עם זה. לקח את זה מעשיו, ושם את זה אצלו

215
00:20:10,273 --> 00:20:12,532
.לימים, יעקב אבינו מקבל את הבגדים הללו

216
00:20:12,999 --> 00:20:17,596
.יעקב אבינו נותן את כתונת הפסים
?מהי כתונת הפסים, מוריי ורבותיי

217
00:20:18,245 --> 00:20:23,479
כתונת הפסים, מבארים המפרשים - היא
.בגדי אדם הראשון

218
00:20:24,640 --> 00:20:29,936
,ואת הבגדים האלו, הבגדים החמודים הללו
.הוא נותן אותם ליוסף הצדיק

219
00:20:30,578 --> 00:20:35,780
עכשיו, מה מקפיץ את האחים? למה כתונת
?הפסים, היא זו שגרמה למעשה לכל המהומה

220
00:20:36,567 --> 00:20:42,730
מפני שדיוקנו של יוסף היה כמו דיוקנו
.של יעקב. זאת אומרת, אותו מראה פנים

221
00:20:43,207 --> 00:20:47,719
.התורה אומרת: אלה תולדות יעקב - יוסף

222
00:20:48,178 --> 00:20:54,578
,אומר רש"י במקום: כשהיית מסתכל על יוסף
.היית רואה את דמות דיוקנו של יעקב

223
00:20:55,469 --> 00:21:01,754
זה רק חז"ל יכולים לגלות לנו כי אף אחד
לא יכול לדעת איך היה נראה יעקב אבינו

224
00:21:01,790 --> 00:21:08,258
בגיל 17. הוא התחתן בגיל 84. אף אחד לא
,יודע איך הוא היה נראה בגיל 17

225
00:21:08,267 --> 00:21:11,663
:לא היו תמונות. היום אתה יכול להראות
,"אה, פעם הייתי ככה"

226
00:21:12,094 --> 00:21:15,748
.אבל בתקופתם הם לא יכלו לדעת
הבנים שלו, לא יכלו לדעת איך אבא שלהם

227
00:21:15,780 --> 00:21:20,223
:היה נראה בגיל 17, אבל חז"ל אומרים לנו
.בדיוק ככה יעקב אבינו היה נראה

228
00:21:20,641 --> 00:21:22,312
.בדמות הזו של הדיוקן

229
00:21:23,058 --> 00:21:28,085
,דמות דיוקנו של יוסף כמו יעקב
יעקב אבינו - זה חז"ל מגלים לנו - זה

230
00:21:28,122 --> 00:21:34,414
כמו אדם הראשון. ועכשיו מקבל יוסף הצדיק
.גם את הבגדים

231
00:21:34,839 --> 00:21:41,069
במילים אחרות - הוא מקבל גם את מראה פניו
של אדם הראשון, ומקבל גם את הבגדים של

232
00:21:41,086 --> 00:21:46,485
- אדם הראשון. במילים אחרות
.האבא חושב שהילד הזה מושלם

233
00:21:47,851 --> 00:21:56,094
,זה לא כמו שהיה יעקב ועשיו - יעקב פנימי
,איש תם יושב אוהלים", ועשיו איש ציד"

234
00:21:56,145 --> 00:22:02,020
איש שדה חיצוני, פה, אבא חושב שהילד הזה
.מחזיק את שני המרכיבים אצלו יחד

235
00:22:02,483 --> 00:22:07,610
,הוא גם יש לו פנימיות כמו אדם הראשון
.והוא גם מחזיק בחיצוניות של אדם הראשון

236
00:22:08,037 --> 00:22:12,790
.הילד הזה מקבל את כל סודות התורה
.אבא שלו לימד אותו את כל הסודות שהוא ידע

237
00:22:13,250 --> 00:22:18,600
ומעביר את זה ליעקב. זאת אומרת, במילים
.אחרות, יעקב רואה ביוסף כממשיך דרכו

238
00:22:19,205 --> 00:22:25,120
אז נו, מה הבעיה? מה קרה, הם לא פרגנו
?שיהיה מישהו קודקוד לכל השבטים

239
00:22:25,317 --> 00:22:28,760
הרי אנחנו יודעים שהם אמרו ליהודה
שהוא יהיה מלך עליהם, לא הייתה להם

240
00:22:28,811 --> 00:22:32,490
.בעיה שמישהו ינהל את העסק
?למה הם התנגדו ליוסף

241
00:22:32,928 --> 00:22:39,450
,התשובה היא: השבטים טענו שיוסף הצדיק
אין תוכו כברו, ו'החזקוני' כותב את זה

242
00:22:39,473 --> 00:22:50,407
,במפורש, שהם טענו שמה שעשה עשיו ליצחק
.ככה בדיוק מוליך שולל יוסף את יעקב

243
00:22:50,426 --> 00:22:57,315
ה'חזקוני' ממש נותן הקבלה בין עשיו
,לבין יוסף, שהם טענו שיוסף, כביכול

244
00:22:57,665 --> 00:23:03,815
מראה לאבא שלו שהוא צדיק והוא זה, שייתן לו
,את הבגדים ושילמד אותו את כל הדברים

245
00:23:04,085 --> 00:23:08,532
אבל בו בזמן, שזה בדיוק כמו שעשיו
.ניסה להוליך שולל את יעקב

246
00:23:08,848 --> 00:23:14,063
,אז אין לנו בעיה לתת למישהו את יצחק
.אין לנו בעיה לתת למישהו להיות מלך

247
00:23:14,612 --> 00:23:18,887
,אבל אנחנו לא יכולים לתת למישהו לא ראוי
.להיות עלינו למלך

248
00:23:19,633 --> 00:23:25,043
- פחד נוסף, המפרשים מסבירים שהיה להם
הם ידעו ברוח הקודש - זו גמרא במסכת סוטה

249
00:23:25,073 --> 00:23:33,471
,בדף לו, עמוד ב, הם ידעו ברוח הקודש
.שעתידים לצאת שנים עשר שבטים מיוסף הצדיק

250
00:23:34,679 --> 00:23:41,177
הרי כשנולדו לו אפרים ומנשה, אמר יעקב
אבינו: "אפרים ומנשה כראובן ושמעון

251
00:23:41,198 --> 00:23:45,551
יהיו לי." זאת אומרת, הוא הפך אותם לשני"
שבטים. היו אמורים לצאת ליוסף הצדיק

252
00:23:45,581 --> 00:23:55,470
,שנים עשר שבטים, בפועל, שניים יצאו ממנו
ועוד עשרה יצאו מבנימין. בנימין היו לו

253
00:23:55,497 --> 00:24:01,661
.עשרה ילדים אבל ליוסף בסוף היו רק שניים
,זו סוגיה אחרת שאני לא נכנס אליה כרגע

254
00:24:02,013 --> 00:24:07,239
אבל הם ידעו שעתידים לצאת מיוסף הצדיק
שנים עשר שבטים, והם התחילו לעשות פה את

255
00:24:07,265 --> 00:24:12,600
החשבון: סבא אברהם אבינו, היו לו
.שני ילדים - יצחק וישמעאל

256
00:24:13,185 --> 00:24:17,084
?כשאברהם בחר ביצחק, איפה נמצא ישמעאל
.שלח אותו

257
00:24:17,866 --> 00:24:25,310
.יצחק, היו לו שניים - יעקב ועשיו
?יצחק בחר ביעקב, בירך אותו, ואיפה עשיו

258
00:24:25,752 --> 00:24:31,905
שלחו אותו להר שעיר. יעקב - יש לו
,שנים עשר. על פניו, הוא אמור לבחור בכולם

259
00:24:31,938 --> 00:24:39,741
אם כולם צדיקים, אבל אם יעקב מקבל דיבה על
,השבטים שיוסף מוציא דיבתם רעה אל אביהם

260
00:24:40,705 --> 00:24:46,072
כי הוא ראה בהם דברים שהוא לא דן אותם
,לכף זכות, ועל זה, הוא גם כן נענש על כך

261
00:24:46,139 --> 00:24:51,530
וכיפר על העוון הזה, אבל אבא שלנו
.מקבל עלינו מידע שהוא מידע שלילי

262
00:24:51,916 --> 00:24:57,570
והרי כמו שאנחנו יודעים, גם יעקב אבינו
.יודע שעתידים לצאת מיוסף שנים עשר שבטים

263
00:24:58,132 --> 00:25:06,920
אולי יעקב אבינו הולך לדחות את הקמתו
,של עם ישראל ולתת ליוסף להיות ממשיך הדרך

264
00:25:07,309 --> 00:25:11,551
- ושעם ישראל יקום מיוסף הצדיק
!?משנים עשר השבטים שלו. ומה איתנו

265
00:25:12,094 --> 00:25:17,319
,נלך כמו הדודים: כמו ישמעאל, כמו עשיו
.הוא יוציא אותנו החוצה

266
00:25:17,549 --> 00:25:21,927
,עכשיו, מילא אם היינו עשיו או ישמעאל
,איך אומרים - אתה משלם את המחיר

267
00:25:22,176 --> 00:25:25,100
אבל זה לא נכון! הוא מוציא
.את דיבתנו רעה

268
00:25:25,408 --> 00:25:31,144
אומר האור החיים הקדוש: לכן הם דנו
.את יוסף כדין רודף

269
00:25:32,014 --> 00:25:36,939
.הוא רודף אותנו להוציא אותנו מנחלת ישראל
.ודין של רודף חייב מיתה

270
00:25:37,460 --> 00:25:42,513
,ושמעון ולוי, אחרי שישבו לפסוק דין
.לא הייתה להם עם זה שום בעיה

271
00:25:43,250 --> 00:25:49,092
,ואז מגיע ראובן, אומר ראובן: חבר'ה
?בואו נזרוק אותו לבור, למה להרוג אותו

272
00:25:49,518 --> 00:25:51,715
.בוא נזרוק אותו לבור
,אתם בטוחים שהוא לא בסדר

273
00:25:52,660 --> 00:25:56,370
מי אמר שהוא לא בסדר? אולי הוא כן בסדר
?ואנחנו אלו שטועים בו

274
00:25:57,129 --> 00:25:59,564
"?אז מה אתה מה אתה מציע"
".אמר להם: "תזרקו אותו לבור

275
00:25:59,884 --> 00:26:06,811
,אומרת הגמרא במסכת שבת: "והבור ריק
אין בו מים." מים אין בו, אבל מה כן

276
00:26:06,829 --> 00:26:12,059
.היה בו? נחשים ועקרבים היו בו
,שואלת הגמרא, שואלים כל המפרשים למעשה

277
00:26:12,524 --> 00:26:18,807
מה, אז ראובן זרק את אח שלו
?למות בהכשת נחשים? במיתה משונה

278
00:26:19,773 --> 00:26:22,174
.זו הצלה? זה בדיוק להפך הרי

279
00:26:22,930 --> 00:26:28,866
אמר ראובן... יש בזה כמה תירוצים שמדובר
,בבור עמוק מעל 20 אמה, עין לא שולטת

280
00:26:29,216 --> 00:26:32,602
- הזרע שמשון' מביא שהיו 2 בורות'
.אחד בלי נחשים, אחד עם נחשים

281
00:26:33,270 --> 00:26:39,380
שמעתי בשם המפרשים - "הבור ריק, אין בו
,מים", אם אין בבור מים, מים זה תורה

282
00:26:39,746 --> 00:26:44,612
,אם אתה לא ממלא את עצמך בתורה
.תדע לך, אוטומטי נכנסים נחשים ועקרבים

283
00:26:45,131 --> 00:26:51,899
כמו שאומר הרמב"ם: "אין מחשבת עריות
מתגברת בליבו של האדם, אלא בלב הפנוי

284
00:26:52,068 --> 00:26:52,770
".מן החוכמה"

285
00:26:53,376 --> 00:26:57,521
אם מתחילות כל מיני מחשבות של הרהורי
,עבירה, עזוב, אל תנסה אפילו להילחם

286
00:26:57,862 --> 00:27:02,941
,תתחיל להשקות את עצמך בתורה, אתה תראה
.המחשבות האלה נעלמות לך צ'יק צ'אק

287
00:27:03,268 --> 00:27:08,600
,למה? כי כשבבור אין מים - שזה תורה
.אוטומטי הוא מתמלא בנחשים ועקרבים

288
00:27:08,980 --> 00:27:11,790
?אתה רוצה להעלים את הנחשים והעקרבים
.מלא אותו בתורה

289
00:27:12,053 --> 00:27:15,530
שמת בפנים תורה, אוטומטי הם נעלמים
.והיה כלא היה

290
00:27:16,057 --> 00:27:18,442
אז מה באמת הרעיון? איך הוא
?רצה להציל אותו

291
00:27:19,300 --> 00:27:25,942
אמר ראובן, אתם הרי טוענים שהוא לא באמת
כזה צדיק, אני מציע לכם לזרוק אותו לבור

292
00:27:25,955 --> 00:27:30,370
- עם נחשים, ובוא נראה, אם הוא צדיק
,הנחשים לא יפגעו בו

293
00:27:31,155 --> 00:27:33,770
.אם הוא רשע - הנחשים יפגעו בו
?למה

294
00:27:34,282 --> 00:27:39,151
:פשוט מאוד, אמר רבי חנינא בן דוסא
",לא הנחש ממית, לא הערוד ממית"

295
00:27:39,166 --> 00:27:44,288
".אלא" מה ממית? "החטא ממית"
,אם נחש יפגע בו, סימן שהחטא פגע בו

296
00:27:44,725 --> 00:27:48,751
ואם הנחשים לא יפגעו בו אז סימן
.שהוא צדיק, צדיק גמור

297
00:27:49,160 --> 00:27:54,029
יש עוד גמרא במסכת קידושין - דיברנו על
,הגמרא הזו גם כן - קידושין דף כט

298
00:27:54,288 --> 00:27:59,120
שרב אחא בר יעקב נכנס לבית הכנסת
,שהיה שם נחש עם 7 ראשים

299
00:27:59,624 --> 00:28:03,910
שכל מי שהיה נכנס, הוא היה פוגע בו
,ומכיש אותו. וכשרב אחא בר יעקב נכנס

300
00:28:03,923 --> 00:28:08,980
:הוא ביטל את הנחש. כי כמו שאמר רבי חנינא
.לא הנחש ממית אלא החטא ממית." בסדר"

301
00:28:09,367 --> 00:28:15,147
.אז אמר: אם ככה - ראובן, בואו נזרוק אותו
אמרו האחים: רגע, רגע, רגע, מה זה

302
00:28:15,159 --> 00:28:22,950
לזרוק אותו? יש לו את הבגדים של אדם הראשון
והרי הבגדים הללו הם היו דוחים את כל בעלי החיים

303
00:28:23,294 --> 00:28:28,312
,אז יתכן שבעלי החיים לא יפגעו בו, הנחשים
,לא בגלל שהוא צדיק

304
00:28:28,582 --> 00:28:32,001
.אלא כי יש לו את הבגדים
.הפשיטו ממנו את כותנתו

305
00:28:32,805 --> 00:28:37,879
,אמרו: אנחנו נזרוק אותו איך שהוא
.ועכשיו נראה, אם באמת יפגעו בו או לא

306
00:28:38,396 --> 00:28:42,613
זרקו אותו לתוך הבור, כתוב שיוסף הצדיק
.שינה את הצבע של הפנים שלו

307
00:28:43,121 --> 00:28:48,460
הפך להיות ירוק. נפל לתוך בור, כנראה
,היה בלגן שלם שם בפנים

308
00:28:48,861 --> 00:28:53,880
,והוא קיבל פחד נוראי. זה נער צעיר בן 17
.הוא לא האמין לאן הוא נפל

309
00:28:54,163 --> 00:28:58,560
אבל אף אחד לא נגע בו, כי הוא באמת
:היה צדיק. אז אם ככה, נשאלת השאלה

310
00:28:58,580 --> 00:29:00,673
מה פתאום יהודה הוציא אותו והחליט
?למכור אותו

311
00:29:01,951 --> 00:29:07,854
אמר להם יהודה: אתם צודקים. יכול להיות
שהנה, זרקנו אותו לבור, והנחשים לא

312
00:29:07,884 --> 00:29:10,706
?פגעו בו, מה זה מגלה? שהוא באמת צדיק
.לא

313
00:29:11,177 --> 00:29:14,320
אמר להם יהודה: לא ככה מודדים
.צדיקים ורשעים

314
00:29:14,961 --> 00:29:23,041
.איך מודדים צדיקים ורשעים? אני אסביר
המדד, גם מדדי הבחירה, כשאדם מבצע בחירה

315
00:29:23,099 --> 00:29:28,602
מסוימת, איך אנחנו בוחרים? יש לנו דברים
שהם מתחת לבחירה, יש לנו דברים שהם מעל

316
00:29:28,632 --> 00:29:35,441
...לבחירה שלנו. זאת אומרת, למשל
אני מדבר לאנשים בינוניים, אם יש כאן

317
00:29:35,480 --> 00:29:41,925
בציבור אנשים בעלי מדרגה, אני חלילה
.לא רוצה להמעיט מערכם, אבל אנשים בינוניים

318
00:29:42,680 --> 00:29:49,946
בדרך כלל להתפלל תפילה עם כל כוונות האר"י
ז"ל וביאורי הרש"ש, ולדעת לכל מקום, לאיזו

319
00:29:49,981 --> 00:29:55,268
כתובת בשמיים זה הולך, אני משער לעצמי
,שזו לא כל כך התמודדות מבחינתכם

320
00:29:55,462 --> 00:30:01,112
לבחור אם כן לכוון או לא לכוון, זה משהו
.גבוה מדי, זה עובר עלינו מלמעלה

321
00:30:01,473 --> 00:30:07,190
אין לנו בחירה. יש אנשים שאין להם בחירה
אם להתפלל או לא להתפלל. ברור שהם

322
00:30:07,246 --> 00:30:09,572
?הולכים להתפלל. איפה נקודת הבחירה

323
00:30:09,938 --> 00:30:15,373
,האם להתפלל יותר בכוונה, פחות בכוונה
.למהר או להגיד יותר לאט

324
00:30:15,659 --> 00:30:18,042
,זו נקודת הבחירה. יש דברים מעל
.יש דברים מתחת

325
00:30:18,424 --> 00:30:22,558
יש אנשים שאין להם שאלה אם לשמור שבת
.או לא לשמור שבת, פשוט שהם שומרים שבת

326
00:30:23,034 --> 00:30:27,627
ויש אנשים שנקודת הבחירה שלהם היא נמוכה
.יותר - כן לשמור את השבת, או לא לשמור

327
00:30:27,955 --> 00:30:33,281
הנחת תפילין - יש אנשים שזה לא משנה מה
יהיה היום, יתהפך העולם, תפרוץ מלחמת

328
00:30:33,300 --> 00:30:39,866
העולם ה-3 - תפילין הוא מניח. ויש אנשים
.שצריך כל יום מלחמה על הנחת תפילין

329
00:30:40,163 --> 00:30:44,119
כל אחד יש לו נקודת בחירה, יש דברים
,שזה גבוה ממנו, יש דברים שזה מתחת

330
00:30:44,494 --> 00:30:47,873
.ויש דברים שהוא מתמודד בהם
,אגב, התפקיד שלנו בחיים

331
00:30:47,940 --> 00:30:49,760
.זה כל הזמן לעלות את נקודת הבחירה

332
00:30:51,047 --> 00:30:54,786
?איך מודדים צדיק ורשע
אמר להם יהודה - וזה כלל ידוע

333
00:30:54,826 --> 00:31:00,625
בעבודת השם - אמר להם יהודה: כאשר אנחנו
לוקחים בן אדם, אם רוב המעשים שלו הם לא

334
00:31:00,675 --> 00:31:06,370
טובים, ופתאום אתה רואה אותו עושה
?איזו מצווה - הוא לא הופך להיות צדיק. כן

335
00:31:06,872 --> 00:31:11,399
.זה רשע שעשה מצווה
להבדיל, אם אני רואה בן אדם

336
00:31:11,419 --> 00:31:18,560
צדיק שפתאום עשה עבירה, הוא לא
."הופך להיות רשע. "שבע ייפול צדיק וקם

337
00:31:18,853 --> 00:31:23,260
,זאת אומרת, למרות שמדובר בבן אדם צדיק
.הייתה לו נפילה, זה צדיק עם עבירה

338
00:31:23,815 --> 00:31:27,093
,זו ההגדרה. רשע עם מצווה
.צדיק עם עבירה

339
00:31:27,559 --> 00:31:32,247
אמר להם: יכול להיות שיוסף הצדיק, כרגע
,שהוא נפל בתוך הבור והוא ניצל

340
00:31:32,662 --> 00:31:38,115
,כי הוא זעק לקב"ה מקירות ליבו
ואפילו מנשה, שהוא היה בתור הסיר

341
00:31:38,141 --> 00:31:43,151
:של הדוד נחושת, שהוא צעק לבורא עולם
תוציא אותי!" - אז עשו לו נס בתוך הסיר"

342
00:31:43,170 --> 00:31:44,353
?זה הפך אותו להיות צדיק

343
00:31:45,028 --> 00:31:51,354
.צדיק ורשע צריך לראות לאורך זמן
.'לא זורקים לבור ואומרים 'בוא נבדוק

344
00:31:51,722 --> 00:31:56,930
כי הוא יכול להיות רשע שיזעק לבורא עולם
?וינצל, אז מה נעשה

345
00:31:57,378 --> 00:32:01,973
?אמר להם יהודה: אתם יודעים מה
נשלח אותו למצרים. בואו נראה שם, אם הוא

346
00:32:01,990 --> 00:32:02,829
.יחזיק מעמד או לא

347
00:32:03,488 --> 00:32:07,659
ואנחנו שולחים אותו בלי כתונת הפסים
,כי אנחנו רוצים לבדוק את הפנימיות שלו

348
00:32:07,672 --> 00:32:10,472
שבאמת תוכו כברו. שהוא ראוי
.לשים את הבגד

349
00:32:10,980 --> 00:32:13,300
.ויוסף יורד למצרים בלי כתונת הפסים

350
00:32:14,152 --> 00:32:20,083
במקביל, יהודה עצמו, אתה יהודה החלטת
?'לבדוק שאח שלך הוא 'ספץ

351
00:32:20,673 --> 00:32:24,803
,הולכים עכשיו לבדוק אותך
.שאתה גם כן - תוכך כברך

352
00:32:25,192 --> 00:32:31,140
ואז הניסיון שמגיע, הוא גם נמצא עם
,הבגדים: כלתו מסירה את בגדי אלמנותה

353
00:32:31,640 --> 00:32:37,640
- ושמה בגדים אחרים, ובזה היא גם רמזה לו
,אל תתייחס רק לבגד, לחיצוניות

354
00:32:38,074 --> 00:32:44,048
כי יש פעמים מעשים שאולי נראים כמעשים
.לא נכונים, אבל מטרתם היא טהורה

355
00:32:44,666 --> 00:32:49,231
,ויש מעשים שאולי נראים מעשים טהורים
.אבל מטרתם היא לא טהורה

356
00:32:49,627 --> 00:32:54,016
זאת אומרת, לא כל דבר באמת הוא כל כך
ברור. הנה פה, המעשה שהיא עשתה

357
00:32:54,308 --> 00:33:00,703
נראה במבט ראשון כדבר לא ראוי, אבל
,אנחנו יודעים שמפה התחילה שושלת דוד המלך

358
00:33:00,734 --> 00:33:04,570
מלך המשיח. זה אחד הדברים הקדושים
.ביותר שנעשו בעם ישראל

359
00:33:05,095 --> 00:33:10,664
:היא לוקחת מיהודה את הבגד, והיא אומרת לו
אני גם רוצה לראות - ההשגחה העליונה

360
00:33:10,701 --> 00:33:13,134
.כביכול - שגם אתה, תוכך כברך

361
00:33:14,173 --> 00:33:19,159
,ויהודה מעמיד אותה למשפט. והיא שותקת
.היא לא מדברת שום דבר

362
00:33:19,460 --> 00:33:25,979
.היא רק שמה לו את המוצגים
יש מדרש מאוד מעניין, לא מצאתי

363
00:33:26,011 --> 00:33:30,870
את המקור אבל ראיתי אותו ממש, ראיתי אותו
בעיניי אבל אני לא הצלחתי לאתר אותו

364
00:33:30,896 --> 00:33:36,961
.פעם שנייה, שהיה שם בלגן שלם
,השטן הגיע ולקח את זה והחביא את זה

365
00:33:37,479 --> 00:33:44,590
כי הרי כל המשפט ישב על זה. אם היא
,לא מצליחה להניח על השולחן את הפיקדון

366
00:33:44,920 --> 00:33:48,913
.לא ידעו באמת למי היא הרה
כשהיא תניח את הפיקדון, היא תוכל

367
00:33:48,920 --> 00:33:50,961
."להגיד למי שהפיקדון שלו - "לו אני הרה

368
00:33:51,605 --> 00:33:59,192
אז השטן עשה את הכול כדי לקחת את הפיקדון
והחביא אותו. והיא ידעה למעשה, שאם אין

369
00:33:59,203 --> 00:34:04,820
,לה אותו, אין לה סיכוי לצאת מזה חיה
.וממילא לא תהיה מפה שושלת דוד המלך

370
00:34:05,121 --> 00:34:07,200
!זאת אומרת, הייתה פה הכרעה - מאבקי עולם

371
00:34:08,011 --> 00:34:12,850
ואז הגיע המלאך גבריאל ומשך את זה, ושם את
.זה בחזרה. בקיצור, היה שם בלגן שלם

372
00:34:13,183 --> 00:34:16,455
.עד שהיא הניחה לו את זה על השולחן
:עכשיו השאירו ליהודה את הבחירה

373
00:34:17,326 --> 00:34:22,370
יהודה יכול היה להתעלם ולהגיד "אני לא
"?מכיר", לא יודע, "של מי הבגד הזה

374
00:34:22,930 --> 00:34:27,927
,אף אחד לא יכול היה להכחיש אותו
.הוא בעמדת שופט, והיא בעמדת המתמודדת

375
00:34:28,494 --> 00:34:34,773
הוא יכול היה, אתם יודעים מה? אפילו לא להיות
כזה אכזרי, יכול היה להגיד: "טוב, הגיעו כאן

376
00:34:34,796 --> 00:34:40,370
ראיות חדשות לבית המשפט, ואנחנו נחדש"
..."את הדיון במועד אחר, לא ידוע

377
00:34:40,822 --> 00:34:45,090
ואיך אומרים - לסגור את התיק מחוסר
.עניין לציבור, ולהחליק את העניין

378
00:34:45,553 --> 00:34:52,671
.לא להתבזות. יהודה מחליט שתוכו כברו
אם הפנימיות שלו - הוא יודע בדיוק במה

379
00:34:52,692 --> 00:34:58,275
מדובר, אז הוא לא מנתק בין הפנימיות
:לחיצוניות, והוא נעמד ואומר - יהודה

380
00:34:58,295 --> 00:35:05,570
רבותיי, יש כאן נתון חדש, והנתון הזה
,מעמיד אותי במצב מביך, ואני אומר לכם

381
00:35:05,620 --> 00:35:09,400
."הגברת הזו "צדקה ממני
.ממני באו הדברים

382
00:35:10,226 --> 00:35:13,957
,באותו רגע שהוא אמר את זה
,יעקב אבינו ישב אז באותו משפט

383
00:35:13,979 --> 00:35:20,380
יעקב אבינו - הוא סמל המושג של שתיקה
,וסובלנות. יעקב אבינו שומע, מסתכל

384
00:35:20,731 --> 00:35:24,700
,הוא מחכה לו כמעט 40 שנה
,כמעט 40 שנה לאחר מכן

385
00:35:25,300 --> 00:35:29,950
לפני פטירתו של יעקב, שמעון ולוי מקבלים
,על הראש על המעשה של שכם

386
00:35:30,602 --> 00:35:36,061
,ראובן, הוא נופל עליו על המעשה של בלהה
ואז יהודה, כתוב שרצה לברוח, למה הוא

387
00:35:36,091 --> 00:35:42,078
אמר: מה יגידו לי? ואז אומר לו יעקב
".אבינו: "אתה יהודה? אתה הולך להיות מלך

388
00:35:42,671 --> 00:35:44,630
"?אני"
"!כן"-

389
00:35:45,229 --> 00:35:51,056
יהודה, אתה "יודוך אחיך", אתה זוכר את
,המשפט ההוא? יכולת לצאת בכבוד

390
00:35:51,075 --> 00:35:54,911
איך אומרים - לאסוף את הכבוד שלך
,ולרדת מהבמה בלי להתבזות

391
00:35:55,266 --> 00:36:02,349
.אבל אתה בחרת לקחת את האחריות
,ברגע שלקחת את האחריות, במקום הזה

392
00:36:02,368 --> 00:36:06,600
אתה ראוי להיות מלך כי מלך צריך
,שיהיה בו פנים וחיצוניות

393
00:36:06,893 --> 00:36:08,279
.צריך שזה יהיה בצורה מושלמת

394
00:36:08,558 --> 00:36:13,339
,הפנימיות שלך והחיצוניות שלך היו זהות
.לכן זכית למלוכה

395
00:36:13,992 --> 00:36:18,353
.התורה ממשיכה הלאה עם יוסף הצדיק
?יוסף הצדיק - מה נקודת המבחן שלו

396
00:36:18,619 --> 00:36:22,582
להוכיח שהפנימיות והחיצוניות שלו
.אותו דבר. אז הוא יורד למצרים

397
00:36:23,387 --> 00:36:28,625
והוא מתמודד עם אשת פוטיפר, והיא מחליפה
לו את הבגדים עד שבסופו של דבר

398
00:36:28,645 --> 00:36:33,609
היא תופסת אות בבגדו. והוא עמד
,בניסיון קשה מאוד, כל העולם נגדך

399
00:36:33,633 --> 00:36:38,070
,הפכת להיות איזה עבד, והוא יודע את מעלתו
.ויודע מיהו. כולם בגדו בך

400
00:36:38,485 --> 00:36:41,280
עזוב, מה עכשיו אתה צריך לסבך
.את החיים שלך? יהרגו אותך

401
00:36:41,901 --> 00:36:45,495
ויוסף הצדיק, לא רק שהוא... הוא אפילו
לא נלחם איתה, הוא לא ניסה לחטוף ממנה

402
00:36:45,514 --> 00:36:50,920
,את הבגד, השאיר ראיות מפלילות בשטח
השאיר את הבגד שלו שם, וברח כל עוד

403
00:36:50,948 --> 00:36:57,560
נפשו בו. ובכך הוא הוכיח שהפנימיות שלו
.והחיצוניות שלו, הן טהורות ונקיות

404
00:36:58,109 --> 00:37:01,960
לכן, לימים כאשר הוא עבר את תהליך הזיכוך
,והיה בבור בית הכלא

405
00:37:02,418 --> 00:37:07,337
לימים, כשהוא עולה למלוכה, שמים לו
,את רביד הזהב ואת בגדי השש

406
00:37:07,618 --> 00:37:13,477
כי עכשיו הוא ראוי לבגדים הללו - לא כדבר
.חד פעמי, אלא כעבודה שהיא עבודה מתמשכת

407
00:37:13,864 --> 00:37:18,110
כך שהתורה מתארת לנו את המערכת
.שהייתה כאן בביתו של יעקב אבינו

408
00:37:18,800 --> 00:37:26,111
,בכל המערכת הזו, רבותיי, הייתה כאן מטרה
המטרה הייתה שבורא עולם רצה להביא את

409
00:37:26,220 --> 00:37:31,501
 אותה הנבואה שהוא אמר לאברהם אבינו שעם
,ישראל הולך לרדת למצרים והולכים להשתעבד בהם

410
00:37:32,066 --> 00:37:36,747
.רק בורא עולם רצה שזה יהיה בדרך של כבוד
אז לכן הוא מברר את זה בצורה שבה הוא

411
00:37:36,766 --> 00:37:43,244
מברר, ותוך כדי גם התחיל לבקוע אורו של
,משיח, שזה המעשה של יהודה ותמר

412
00:37:43,765 --> 00:37:50,960
,שמשם התחילה הסוגיה של מלך המשיח
,שנולד לימים, משבט יהודה יצא דוד המלך

413
00:37:51,069 --> 00:37:56,262
.ומשם אנחנו מצפים למשיח בן דוד
.אז זה מה שאנחנו רואים במערכת הגשמית

414
00:37:56,597 --> 00:38:00,498
ובורא עולם, במערכת הרוחנית מסובב
.את המערכת בצורה שונה

415
00:38:00,984 --> 00:38:07,760
לימים, כאשר יוסף יושב עם האחים שלו על
,שולחן עגול, אז הוא אומר להם את המשפט

416
00:38:07,817 --> 00:38:12,813
:את כל מה שאמרנו בסיכום אחד. הוא אומר
."אתם חשבתם לרעה, אלוקים חשבה לטובה"

417
00:38:13,185 --> 00:38:17,473
,אנחנו מסובבים מהלכים לצד אחד
אבל בורא עולם, בכלל, מסובב את המהלכים

418
00:38:17,884 --> 00:38:23,180
,לכיוון השני. אתה חושב שהולך פה להיות רע
ובורא עולם מסובב את העניין, שהדברים

419
00:38:23,220 --> 00:38:25,914
.יסתובבו ויתהפכו באמת לטוב

420
00:38:26,279 --> 00:38:30,170
אז כך שהדבר הזה, הוא מסמל את ענייני
.האמונה ואת ענייני ההנהגה

421
00:38:30,461 --> 00:38:33,350
גם אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים היום
,בדור של עקבתא דמשיחא

422
00:38:34,063 --> 00:38:41,045
דור שיש בו הרבה רוע, הרבה דברים לא
,ברורים, הרבה שאלות, עולם מלשון העלם

423
00:38:41,328 --> 00:38:47,071
- אבל דבר אחד אנחנו כן יודעים
שכל הציר הזה שמסתובב, שכרגע זה נראה

424
00:38:47,092 --> 00:38:52,273
,שהציר הזה הולך נגד רצונו של הבורא
בסופו של דבר יתברר שכל המהלכים

425
00:38:52,805 --> 00:38:55,451
.היו על מנת לקדש את שמו של הקב"ה בעולם

426
00:38:55,925 --> 00:39:01,313
איך זה יקרה? קטונתי מלדעת, אבל אין לנו
,ספק שככה הדברים הללו יתרחשו

427
00:39:01,715 --> 00:39:03,423
.ובצורה הזו הדברים הללו יתגשמו

428
00:39:03,864 --> 00:39:12,001
אני הייתי רוצה לסיים בסיפור שסיפר
,לי אותו בעל המעשה השבוע

429
00:39:13,573 --> 00:39:19,177
כך שזה ממש מכלי ראשון. הסיפור הזה
גם הרב זילברשטיין מביא אותו בספרו

430
00:39:19,188 --> 00:39:24,240
,עלינו לשבח', אחד הכרכים שם'
.וזה מסמל את ענייני האמונה

431
00:39:24,662 --> 00:39:29,451
הסיפור הזה קרה לפני 11 שנה - כך סיפר
,לי אותו יהודי, הוא אדם שגר בבית שמש

432
00:39:30,150 --> 00:39:36,569
,והוא אברך כולל. כל יום בשעה רבע לארבע
,יש איזה חבר עם רכב שעובר דרך הבית שלו

433
00:39:36,626 --> 00:39:40,165
.ואוסף אותו לכולל שנמצא בשכונה ליד

434
00:39:41,196 --> 00:39:46,770
,באותו יום מתקשר אליו החבר, הוא בירושלים
,ירד גשם גם כן - הוא לא יספיק להגיע

435
00:39:47,106 --> 00:39:50,433
שימצא לעצמו דרך איך
.לנסוע לכולל בכוחות עצמו

436
00:39:51,064 --> 00:39:55,800
הוא עושה את החשבון - השעה הייתה
,עשרים לארבע, אשתו עוד לא הגיעה מהעבודה

437
00:39:55,819 --> 00:39:57,611
.אבל היא צריכה להיכנס כל רגע הביתה

438
00:39:58,065 --> 00:40:02,881
אז הוא אמר: "אני אקח את הילדה הקטנה
,איתי, אני ארוץ מהר לכיוון התחנה

439
00:40:02,973 --> 00:40:07,862
כנראה אנחנו הולכים להיפגש איפשהו"
בדרך, אני ואשתי, ואני ארוויח את הרגעים

440
00:40:07,897 --> 00:40:12,110
.הללו" - כי הוא לא רצה לאחר"
,הוא לקח כמה מטבעות של הנסיעה בכיס

441
00:40:13,060 --> 00:40:19,285
ארז את הילדה כי ירד גשם בחוץ, טיפס 3
קומות לכיוון המפלס של הרחוב כי זה

442
00:40:19,304 --> 00:40:26,870
מדורגים שם, ורץ לכיוון התחנה. ובאמת אשתו
בדיוק חזרה מהעבודה, והאוטובוס בדיוק

443
00:40:26,915 --> 00:40:32,900
מגיע. תזמון כזה מאוד יפה. ובפתח
האוטובוס, הם מחליפים ידיים, הוא נותן לה

444
00:40:32,922 --> 00:40:35,340
.את הילדה הקטנה ועולה לאוטובוס

445
00:40:36,435 --> 00:40:41,810
,האוטובוס מתחיל לנסוע, הוא בא לשלם
,מחיר נסיעה היה 4 שקלים, משהו כזה

446
00:40:42,510 --> 00:40:47,214
,היו לו רק 3 שקלים, שקל אחד אולי נפל
אולי בטעות הוא לא לקח, אני לא יודע

447
00:40:47,242 --> 00:40:51,470
.מה בדיוק היה, אבל היו לו רק 3 שקלים
,"אז הוא אומר לנהג: "3 שקלים

448
00:40:52,230 --> 00:40:57,170
הנהג פורך את הידיים, בדיוק באוטובוס
היה מבקר, "יש מבקר, מה אתה רוצה

449
00:40:57,192 --> 00:41:02,783
שאני אעשה?" הוא מסתכל אולי הוא מכיר"
.אחד מהנוסעים - שקל, לא מכיר שם אף אחד

450
00:41:02,813 --> 00:41:08,210
,כנראה גם לא בדיוק קלטו את המצב שנוצר
"?הנהג אומר לו: "טוב, מה אני אעשה לך

451
00:41:08,786 --> 00:41:10,680
".הוא אמר לו: "אז תעצור לי. אז תעצור

452
00:41:11,454 --> 00:41:15,719
,מאה וחמישים מטר לאחר מכן, הנהג עוצר
.פותח את הדלת, הוא יורד

453
00:41:16,052 --> 00:41:22,070
גשום, כולו רטוב, הוא אומר: "אני בן אדם
,מאמין, מאוד מאמין," אבל הוא אומר לי

454
00:41:22,094 --> 00:41:27,404
,אני לא אשקר לך, הרמתי עיניים לשמיים"
ואמרתי: 'ריבונו של עולם, אני חושב שזה

455
00:41:27,436 --> 00:41:31,996
?לא בסדר. מה קרה, שקל"
,או שהיית מסדר לי שקל נוסף בכיס

456
00:41:32,413 --> 00:41:36,930
,או שהיית מסדר איזה מישהו שיביא שקל"
,לא יודע, שקל! או שהמבקר לא היה

457
00:41:37,177 --> 00:41:41,160
?על שקל הורדת אותי מהאוטובוס"
!למה, אני נוסע לקניות? אני נוסע לכולל

458
00:41:41,570 --> 00:41:46,184
.אני נוסע ללמוד תורה. אני נוסע בשבילך"
"?שקל אתה מוריד אותי ביום כזה גשום

459
00:41:46,610 --> 00:41:52,072
:הוא אומר: "אני לא עמדתי בזה", הוא אומר לי
,בכנות אני אגיד לך". כמה רגעים לאחר מכן"

460
00:41:52,096 --> 00:41:55,553
עבר שם איזשהו רכב, ראה אותו עומד
.שם בדרך, לקח אותו טרמפ

461
00:41:56,788 --> 00:42:01,390
הוא אומר: "אנחנו נוסעים אחרי האוטובוס
",כי זה אותו מסלול לשכונה ליד

462
00:42:01,871 --> 00:42:09,040
הוא אומר: "מה שקרה, מכיוון שהיה מזג
",אוויר סוער, האוטובוס ברחוב נהר הירדן

463
00:42:09,066 --> 00:42:15,019
כך קוראים לרחוב הזה, "שם הוא איבד את
השליטה והחליק, והייתה שם תאונת דרכים

464
00:42:15,064 --> 00:42:19,350
קשה מאוד, הרבה מאוד מהנוסעים של"
:האוטובוס נפצעו ונפגעו," הוא אומר

465
00:42:19,373 --> 00:42:24,063
זה שאני נסעתי איתו טרמפ מיד בלם"
,'את הרכב, התקשר לכוחות הביטחון וכו

466
00:42:24,861 --> 00:42:28,288
ואני יצאתי מהאוטו רועד כמו איזו"
:מכונת כביסה." הוא אומר לי

467
00:42:28,312 --> 00:42:33,704
מה אתה בלחץ? מגיעים עכשיו אמבולנסים"
וזה," אמרתי לו: "אני הייתי על האוטובוס

468
00:42:33,720 --> 00:42:38,870
הזה. שקל, שקל הוריד אותי מהאוטובוס"
"...הזה. תאר לך והיה לי שקל

469
00:42:39,287 --> 00:42:41,144
אתה יודע מה הייתי עכשיו? מה היה"
"?המצב שלי

470
00:42:41,780 --> 00:42:46,740
עכשיו, הוא אומר, צ'יק צ'אק התפרסמה
,'השמועה שהאוטובוס עשה תאונה וכו

471
00:42:47,173 --> 00:42:53,157
,אשתו שמעה את זה, הוא היה בלי פלאפון
עכשיו, היא החליפה איתו ידיים בכניסה

472
00:42:53,166 --> 00:42:57,118
לאוטובוס, היא ראתה אותו שהוא עולה
,לאוטובוס. היא התקשרה לכולל

473
00:42:57,510 --> 00:43:02,452
ואמרה: "אם אפשר אולי לשלוח כמה אברכים
.שיראו מה המצב שלו. הוא היה על האוטובוס

474
00:43:02,474 --> 00:43:03,973
".אני יודעת שהוא היה על האוטובוס"

475
00:43:04,827 --> 00:43:09,544
הוא אומר: "10 דקות לאחר מכן, אני מופיע
:בכולל. ראש הכולל מסתכל עליי, אומר

476
00:43:09,575 --> 00:43:15,123
"?מה? בא ההרוג ברגליו? איך הגעת"
".אמרתי לו: "אני לא הייתי אבל על האוטובוס

477
00:43:15,596 --> 00:43:20,933
".הוא אומר: "אבל אשתך אמרה שאתה היית
אמרתי לו: "נכון, אני עליתי, ושקל הוריד

478
00:43:20,943 --> 00:43:22,024
".אותי אחרי מאה מטר"

479
00:43:22,671 --> 00:43:26,050
"...הוא אומר: "ואז זה היה בשבילי
,זה סיפור שקרה, הוא אומר לפני 11 שנה

480
00:43:26,586 --> 00:43:32,310
".הוא אומר: "זה היה לקח בשבילי לכל החיים
הוא קצת מתמודד בענייני פרנסה וקצת דחוק

481
00:43:32,320 --> 00:43:37,849
לו וקשה לו עד היום. הוא אומר: "אבל
אני לא מתלונן, כי הקב"ה הראה לי בחוש

482
00:43:38,208 --> 00:43:43,626
שלפעמים החיסרון הוא בעצמו הופך להיות"
,יתרון. לא תמיד אני רואה את זה

483
00:43:43,862 --> 00:43:48,866
,אבל אני בטוח שאחרי מאה ועשרים"
.הקב"ה יגלה לי שכל החסרונות היו יתרונות

484
00:43:49,266 --> 00:43:50,870
".פעם אחת הוא הראה לי וזה הספיק לי"

485
00:43:51,339 --> 00:43:56,999
,זה למעשה עומק ההנהגה - "אתם חשבתם לרעה
."אלוקים חשבה לטובה למען החיות עם רב

486
00:43:57,235 --> 00:44:00,030
השם יזכה אותנו בעזרת השם
.לראות שפע של ברכה והצלחה

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (90 מדרגים)