הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - שאלות אמונה

הרב אליהו עמר

מדוע התורה מדגישה את נושא הבגדים בסיפור יוסף ואחיו? הרב אליהו עמר בשיעור נפלא שמנסה להמחיש לנו את עומק ההנהגה של הקב"ה בעולם