הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - הקנאה

הרב הרצל חודר

איך קנאה יכולה להוציא את האדם מן העולם? הרב הרצל חודר בשיעור מרתק על המידה שהורסת את האמונה בקב"ה